Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Tuần 13

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

- HS biÕt thÓ hiÖn t×nh yªu hßa b×nh th«ng qua h×nh vÏ

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

-Bót ch×,bót mµu,giÊy vÏ

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH :

1. Khởi động :

- Gv cho HS hát bài em yêu hòa bình và giới thiệu chủ đề.

2.Khám phá- Vẽ và hoàn thiện tranh

-§Õn líp GV yªu cÇu HS t« mµu hoµn thiÖn tranh c¸c em ®• vÏ.

3.Trưng bày tranh:

- Sau khi HS tô màu và hoàn thiện bức tranh của mình,GV hướng dẫn HS trưng bày các bức tranh xung quanh lớp học.

-HS cïng ®i xem tranh vµ nghe t¸c gØa tr×nh bµy néi dung tranh

4. Đánh giá

-GV cïng HS c¶ líp b×nh chän nh÷ng bøc tranh vÏ ®Ñp nhÊt,nh÷ng bøc tranh cã ý nghÜa s©u s¾c nhÊt.

-Khen ngîi HS ®• biÕt thÓ hiÖn lßng yªu hßa b×nh qua tranh vÏ.

 

doc13 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Tuần 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29 Thứ 3 ngày 3 tháng 4 năm 2018 Mĩ thuật: 5 CHỦ ĐỀ 11: VẼ BIỂU CẢM CÁC ĐỒ VẬT (Tiết 1 - Giáo án viết tay) ............................................................................ Hoạt động giáo dục 1 CHỦ ĐIỂM : HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ VẼ CHIM HÒA BÌNH. I.MỤC TIÊU: - HS biết được chim bồ câu trắng là tượng trưng cho hòa bình và biết vẽ chim bồ câu trắng để thể hiện tình yêu hòa bình. II. CHUẨN BỊ : - Bút vẽ,bút màu giấy vẽ ,hoặc giá vẽ (nếu có) - Dây,cặp giấy (để treo tranh triển lãm) - Một số tranh vẽ chim bồ câu trắng để làm mẫu cho học sinh. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1: Khởi động - Gv cho Hs hát bài Em yêu hòa bình. - Chơi trò chơi vẽ tiếp hình, -GV vẽ các hình bất kì cho học sinh sáng tạo và giới thiệu chủ đề. 2. Khám phá - Vẽ/hoàn thiện tranh tại lớp. - GV giới thiệu về chim bồ câu trắng - HS quan sát một số tranh mẫu. - GV giải thích thêm về nội dung một số tranh mẫu. - HS vẽ hoặc hoàn thiện lại tranh đã phác thảo ở nhà. 3. Trưng bày ,giới thiệu tranh. - GV hướng dẫn học sinh trưng bày tranh xung quanh lớp học. - Cả lớp cùng đi xem và lắng nghe các bạn trình bày ý tưởng nội dung tranh. - HS có thể nêu ý kiến của mình để bạn giải thích. 4. Nhận xét – đánh giá. -GV hướng dẫn hs cùng bình chọn những tranh vẽ chim hòa bình đẹp nhất. - GV nhận xét , khen ngợi hs đã các bức tranh đẹp . - GV đề nghị hs dùng các bức tranh đó để trang trí lớp. ........................................................................ Mĩ thuật: 2 CHỦ ĐỀ 12 : MÔI TRƯỜNG QUANH EM (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Biết thể hiện được bức tranh chủ đề môi trường. - Vẽ được bức tranh về chủ đề môi trường II . PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp: - Gợi mỡ, trực quan, luyện tập, thực hành. - Hình thức tổ chức: Hoạt động theo cá nhân, hoạt động nhóm . III . ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN - Sách học mĩ thuật lớp 2 - Tranh ảnh hoặc clip về chủ đề moi trường. - Hình minh họa cách vẽ - Giấy vẽ, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hồi dán... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động: - Cho HS xem một số tranh ảnh về môi trường và đặt câu hỏi: + Em thấy hình ảnh gì trong bức tranh? + Môi trường bẩn( ô nhiễm) sẻ nhr hưởng gì đến cuộc sống của con người? Sau đó Gv giới thiệu chủ đề: 1. Hướng dẫn thực hiện - Gv Hướng dẫn HS cách vẽ tranh - Gv cho HS tạo bức tranh tập thể + Lựa chọn hình ảnh hoạt động thể hiện chủ đề bức tranh của mình + vẽ hình ảnh chính + Vẽ thêm chi tiết tạo khung cảnh như cây cối, nhà, biển, xe rác, trường học,... để tạo không gian cho bức tranh. + Vẽ màu theo ý thích. 2. Hướng dẫn thức hành - Hoạt động cá nhân : Vẽ tranh theo ý thích. - Hoạt động nhóm : tạo bức tranh tập thể. - HS làm bài giáo viên quan sát dộng viên nhắc nhở thêm. 3. Nhận xét tiết học - Đánh giá giờ học , tuyên dương HS tích cực, động vien, khuyến khích các HS chưa hoàn thành bài. ...................................................................... Thứ 4 ngày 4 tháng 4 năm 2018 Thủ công 2 LÀM VÒNG ĐEO TAY ( T1 ) I. MỤC TIÊU: - Biết cách làm vòng đeo tay - Làm được vòng đeo tay. Các nan làm vòng tương đối đều nhau.Dán và gấp dược các nan thành vòng đeo tay.Các nếp gấp có thể chưa phẳng, chưa đều.. Vòng đeo tay có màu sắc đẹp II. CHUẨN BỊ . - Giấy thủ công, kéo, keo dán, III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt Động 1. Hướng dẫn thực hành. - GV cho HS nhắc lại quy trình làm vòng đeo tay. * Bước 1: Cắt thành các nan giấy. * Bước2: Dán nối các nan giấy * Bước 3: Gấp các nan giấy * Bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay. - GV cho 1 HS lên bảng thực hành. - GV và lớp nhận xét. Hoạt Động 2. Thực hành. - GV cho HS thực hành làm vòng đeo tay. - GV theo dõi hướng dẫn cho những HS còn lúng túng. Hoạt Động 3: Đánh giá sản phẩm - GV chấm một số sản phẩm của các em. - GV nhận xét đánh giá. Hoạt Động 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị đủ đồ dùng tiết sau . ...................................................................... Mĩ thuật:3 CHỦ ĐỀ 11 : Tìm hiểu tranh theo chủ đề VẺ ĐẸP CUỘC SỐNG (Tiết 2 Viết tay ) ................................................................... Hoạt động giáo dục 3 CHỦ ĐIỂM : HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ VÏ tranh chñ ®Ò: “chóng em yªu hßa b×nh” I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - HS biÕt thÓ hiÖn t×nh yªu hßa b×nh th«ng qua h×nh vÏ II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: -Bót ch×,bót mµu,giÊy vÏ III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH : 1. Khởi động : - Gv cho HS hát bài em yêu hòa bình và giới thiệu chủ đề. 2.Khám phá- Vẽ và hoàn thiện tranh - §Õn líp GV yªu cÇu HS t« mµu hoµn thiÖn tranh c¸c em ®· vÏ. 3.Trưng bày tranh: - Sau khi HS tô màu và hoàn thiện bức tranh của mình,GV hướng dẫn HS trưng bày các bức tranh xung quanh lớp học. -HS cïng ®i xem tranh vµ nghe t¸c gØa tr×nh bµy néi dung tranh 4. Đánh giá -GV cïng HS c¶ líp b×nh chän nh÷ng bøc tranh vÏ ®Ñp nhÊt,nh÷ng bøc tranh cã ý nghÜa s©u s¾c nhÊt. -Khen ngîi HS ®· biÕt thÓ hiÖn lßng yªu hßa b×nh qua tranh vÏ. .............................................................. Mĩ thuật 4 CHỦ ĐỀ 10: TĨNH VẬT (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được tranh tĩnh vật vẽ theo quan sát và tranh tĩnh vật biểu cảm. - Vẽ được bức tranh tĩnh vật theo quan sát và biểu cảm theo ý thích. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Sử dụng quy trình: Vẽ cùng nhau. Vẽ biểu cảm - Hình thức tổ chức: Hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy chiếu , Sách học mĩ thuật lớp 4 - Hình minh hoạ tranh ảnh tĩnh vật phù hợp với nội dung chủ đề. - Vật mẫu( lọ hoa, ca cốc,... và một số loại hoa - Hình minh họa các bước vẽ. - Giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, kéo hồ dán, băng dính dây... IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Khới động - Tổ chức trò chơi xem tranh các thể loại và nêu tên các thể loại bức tranh. 3. Hướng dẫn thực hành 3.1 .Vẽ tranh tĩnh vật theo quan sát - Hướng dẫn HS bày mẫu và quan sát và vẽ theo quan sát - Có thể vẽ từng mãu rồi cắt ghép lại. 3.2. Vẽ tranh tĩnh vật biểu cảm - Yêu caaufHS chọn vật mẫu để vẽ theo nhóm. - Hướng dẫn HS vẽ nháp 1, đến 2 lần - Gợi ý HS thể hiện màu sắc. 3.3. So sánh hai cách vẽ tranh tĩnh vật + Trong bức tranh a và b có những hình ảnh gì? + Hình dạng, màu sắc của các đồ vật được thể hiện như thế nào? + Em có cảm nhận như thế nào khi trải nghiệm hai cách vẽ trên/ - Gv tóm tắt: 4. Nhận xét tiết học - Đánh giá giờ học , tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích các HS chưa hoàn thành bài. ....................................................................... Thứ 5 ngày 5 tháng 4 năm 2018 Kĩ thuật 5 LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( Tiết 3 ) I.MỤC TIÊU - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng. - Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn. -Với HS khéo tay: Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc chắn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động 2 . HS thực hành lắp máy bay trực thăng. a) Chọn chi tiết - HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo bảng trong SGK và xếp từng loại vào hộp. - GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. b) Lắp từng bộ phận - Trước khi HS thực hành , GV cần : + Gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK để toàn lớp nắm vững quy trình lắp máy bay trực thăng . + Yêu cầu HS phải quan sát kĩ hình và đọc nội dung từng bước lắp trong SGK. - Trong quá trình HS thực hành lắp bộ phận, GV nhắc nhỡ HS cần lưu ý một số điểm sau: + Lắp thân và đuôi máy bay theo những chú ý mà GV đã hướng dẫn ở tiết 1. + Lắp cánh quạt phải lắp đủ số vòng hãm. + Lắp càng máy bay phải chú ý đến vị trí trên, dưới của các thanh; mặt phải, mặt trái của càng máy bay để sữ dụng vít. - Gv cần theo dõi và uốn nắn kịp thời những HS lắp sai hoặc còn lúng túng. c) Lắp máy bay trực thang - HS lắp ráp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK. - Nhắc HS khi lắp ráp cần chú ý : + Bước lắp thân máy bay vào sàn ca bin và giá đỡ phải lắp đùng vị trí . + Bước lắp giá đỡ sàn ca bin và càng máy bay phải được lắp thật chặt. Hoạt động 3. Đánh giá sản phẩm - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm hoặc chỉ định một số em . - Gv nêu những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III. - Cữ một nhóm HS dựa vào tiêu chuẩn đã nêu để đánh giá sản phẩm của bạn. - GV nhận xét, đánh giá, sản phẩm của HS . - GV nhắc HS tháo rời các chi tiết và xếp dúng vào vị trí các ngăn trong hộp. IV – Nhận xét – dặn dò . - GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép máy bay trực thăng . - GV nhắc HS đọc trước và chuẩn bị đầy đủ bộ lắp ghép để học bài . ................................................... Hoạt động giáo dục 5 CHỦ ĐIỂM : HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ VÏ tranh chñ ®Ò: “chóng em yªu hßa b×nh” I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - HS biÕt thÓ hiÖn t×nh yªu hßa b×nh th«ng qua h×nh vÏ II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: -Bót ch×,bót mµu,giÊy vÏ III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH : 1. Khởi động : - Gv cho HS hát bài em yêu hòa bình và giới thiệu chủ đề. 2.Khám phá- Vẽ và hoàn thiện tranh -§Õn líp GV yªu cÇu HS t« mµu hoµn thiÖn tranh c¸c em ®· vÏ. 3.Trưng bày tranh: - Sau khi HS tô màu và hoàn thiện bức tranh của mình,GV hướng dẫn HS trưng bày các bức tranh xung quanh lớp học. -HS cïng ®i xem tranh vµ nghe t¸c gØa tr×nh bµy néi dung tranh 4. Đánh giá -GV cïng HS c¶ líp b×nh chän nh÷ng bøc tranh vÏ ®Ñp nhÊt,nh÷ng bøc tranh cã ý nghÜa s©u s¾c nhÊt. -Khen ngîi HS ®· biÕt thÓ hiÖn lßng yªu hßa b×nh qua tranh vÏ. ................................................................ Hoạt động giáo dục 1 CHỦ ĐIỂM : HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ CHÚNG EM HÁT VỀ HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ I. MỤC TIÊU: HS biết thể hiện lòng yêu hòa bình, tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc qua lời ca, tiếng hát. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Các bài thơ, bài hát về hòa bình, hữu nghị. III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 1. Khởi động: - Cả lớp hát bài “ Em yêu hòa bình” và bài “ Trái đất này là của chúng mình”. - Yêu cầu HS tập các bài hát, bài thơ về tình yêu hòa bình, tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia, các dân tộc trên thế giới - GV sắp xếp Hs ngồi 2. Liên hoan văn nghệ - Gv cho các tổ chọn bài hát và thi đua - HS tập các bài hát, bài thơ về tình yêu hòa bình, tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia, các dân tộc trên thế giới - Các tổ, cá nhân HS đăng kí tiết mục với GV - Các tổ, nhóm, cá nhân lần lượt biểu diễn văn nghệ. 3.Nhận xét và đánh giá - Hướng dẫn cả lớp bình chọn: + Tiết mục hay nhất + Tiết mục ấn tượng nhất - Trao giải thưởng cho các cá nhân, tổ, nhóm ............................................................... Thứ 6 ngày 6 tháng 4 năm 2018 Mĩ thuật: 1 CHỦ ĐỀ 12: EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU (Thời lượng 3 tiết) I. MỤC TIÊU: - Nêu được những hình ảnh và màu sắc trong bức tranh. - Nêu được nội dung của đề tài bức tranh và cảm nhận của bản thân đối với bức tranh yêu thích. - Phát triển được kĩ năng phân tích và đánh giá tác phẩm mĩ thuật. - Thể hiện được bức tranh có nội dung và chủ đề với tác phẩm được xem. - Giới thiệu, nhận xét nêu được cảm nhận và sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Tranh ảnh về gia đình - Các bước vẽ tranh theo chủ đề “Em và những người thân yêu” - Sách học Mĩ thuật lớp 1. 2. Học sinh: - VTV, chì, màu, kéo,giấy màu, bìa, hồ.... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) - Kiểm tra đồ dùng học tập Khởi động: - GV cho một số em trong lớp hát một bài hát với chủ đề “Em và những người thân yêu” như Ba ngon nên lung linh...... + Trong các bài hát các bạn vừa thể hiện có những nhân vật nào? + Em có thể tự giới thiệu về gia đình mình? - GV kết luận và dẫn dắt HS vào bài mới: “Em và những người thân yêu” 1. Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu. 1.1. Xem tranh vẽ về gia đình: - GV treo một số tranh, ảnh về gia đinh và cho HS tham khảo thêm ở hình 12.1 sách HMT + Tranh vẽ về đề tài gì? + Tranh được vẽ ở đâu? + Hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh? + Một số màu sắc trong tranh? + Nội dung chính của bức tranh? - GV nhận xét bổ sung 1.2. Chia sẻ về gia đình: - GV cho HS tự giới thiệu về gia đình của mình các bạn trong nhóm, trong lớp (tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em....). 2. Hoạt động 2: Cách thực hiện - GV treo biểu bảng các bước vẽ tranh và cho HS tham khảo cách vẽ tranh theo chủ đề “Em và những người thân yêu” + Có mấy bước và kể tên các bước? - GV minh họa các bước vẽ và chỉ rõ các bước Các bước vẽ B1: Tìm ý tưởng vẽ tranh theo chủ đề “Em và những người thân yêu”. (Có thể nhớ lại, tưởng tượng về một hoạt động mà em và những người trong gia đình đã cùng tham gia: Gia đình dọn nhà đón Tết, đi nghỉ mát, làm vườn, nấu ăn, đá bóng cùng bố, nhảy dây cùng chị...) B2: Vẽ hình ảnh chính, phụ. B3: Vẽ chi tiết B4: Tô màu ............................................................................ Sinh hoạt lớp TUẦN 29 I. MỤC TIÊU - Giúp HS nhận xét đánh giá những việc làm trong tuần 29. - Chỉnh đốn nề nếp học tập. - Biết được kế hoạch tuần 30. II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 1. Đánh giá tình hình của lớp trong tuần qua. - Lớp trưởng đánh giá tình hình của lớp trong tuần qua. Cả lớp lắng nghe: + Về mặt học tập: Nêu những mặt tốt đã đạt được và cả những mặt còn hạn chế + Về nền nếp thể dục, sinh hoạt Sao: Nêu những việc đã làm được chưa làm được + Về vệ sinh, trực nhật: Nhận xét cả vệ sinh cá nhân và vệ sinh trường lớp. 2. Nhận xét của giáo viên. - GV chốt lại những ưu điểm, hạn chế của lớp trong tuần qua. - Nhắc HS có phương pháp học tập ở lớp và ở nhà phù hợp. 3. GV phổ biến kế hoạch tuần tới + Thực hiện tốt chương trình thời khoá biểu tuần 30 + Duy trì nền nếp sinh hoạt sao và sinh hoạt 15 phút đầu giờ và công tác vệ sinh, trực nhật. + Thực hiện tốt việc giữ gìn sách vở, viết chữ đẹp. + Tiếp tục xây dựng phong trào lớp học tự quản. Tổng kết. GV nhận xét chung. .................................................. Luyện mĩ thuật 1 VẼ CHIM VÀ HOA I . MỤC TIÊU : - Hiểu nội dung đề tài vẽ chim và hoa - Biết cách vẽ tranh đề tài về chim và hoa. - Vẽ được tranh có chim và hoa -HSKG: Vẽ được tranh chim và hoa cân đối, màu sắc phù hợp. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh, ảnh một số loài chim và hoa - Hình minh hoạ cách vẽ chim và hoa - Vỡ tập vẽ , bút chì bút màu. III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1 : Giới thiệu hình ảnh chim và hoa - GV giới thiệu một số tranhẩnh một số loài chim, hoa và gợi ý : + Tên của hoa + Màu sắc các loài hoa + Các bộ phận của hoa + Tên các loài chim + Các bộ phận của chim + Màu sắc của chim - GV tóm tắt: Có nhiều loài chim và hoa, mỗi loài có hình dáng và màu sắc riêng rất đẹp. Hoạt động 2: Hưóng dẫn cách vẽ - GV gợi ý HS cách vẽ tranh - Vẽ hình: Vẽ hoa trước, vẽ chim sau ở phía trên - GV cho HS xem bài vẽ chim và hoa ở VTV - Vẽ màu theo ý thích Hoạt động 3 : Thực hành - GV theo dõi và giúp HS làm bài - Hướng dẫn HS vẽ hình chim và hoa vừa với phần giấy quy định - GV gợi ý HS tìm thêm hình ảnh cho bài vẽ sinh động hơn. - HS vẽ màu tự do, có đậm, có nhạt Hoạt động 4 : Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS nhận xét một số bài vẽ đã hoàn thành - GV yêu cầu HS tìm bài vẽ đẹp theo ý thích Dặn dò : Sưu tầm tranh ảnh về các loại ô tô Luyện Mĩ thuật 2 VẼ CẶP SÁCH HỌC SINH I . MỤC TIÊU : - Tập vẽ cái cặp sách học sinh. - HSKG: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Một số cái cặp có hình dáng và màu sắc khác nhau. - Tranh minh hoạ cách vẽ - Bài vẽ cái cặp của HS các năm trước . - Vỡ tập vẽ , bút chì bút màu. III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1 : Quan sát , nhận xét - Gv giới thiệu một số cái cặp để HS nhận biết . + Có nhiều loại cặp với các hình dáng khác nhau + Cặp có các bộ phận: Quai, thân, khoá, dây đeo + Cặp có trang trí hoạ tiết và màu sắc khác nhau - HS chọn mẫu theo ý thích. Hoạt động 2 ; HD học sinh cách vẽ - GV gới thiệu mẫu và hướng dẫn HS cách vẽ ; + Vẽ hình cái cặp cho vừa với phần giấy + Tìm phần nắp, quai + Vẽ nét chi tiết cho giống với cái cặp. + Vẽ hoạ tiết trang rí và vẽ màu theo ý thích - GV có thể vẽ phác lên bảng một vài hình các con vật cho HS quan sát . Hoạt động 3 : Thực hành - GV cho HS xem một số bài vẽ cặp sách của HS năm trước. - HS cặp sách theo ý thích vào phần giấy đã chuẫn bị . - GV gợi ý HS ; + Chọn cặp sách định vẽ . + Vẽ hình vừa với phần giấy quy định . + Vẽ phác hình dáng trước + Vẽ các bộ phận khác sau . - GV gợi ý HS vẽ màu theo ý thích . Hoạt động 4 : Nhận xét, đánh giá - GV gợi ý HS nhận xét và tìm ra bài vẽ đẹp. - GV bổ sung và chỉ các bài làm tốt. Dặn dò: - Xem lại các bài vẽ trang trí - Quan sát con gà. ............................................................. Hoạt động giáo dục lớp 1 TRÒ CHƠI DÂN GIAN I.MỤC TIÊU - Học sinh biết lựa chọn,sưu tầm một số trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi nhi đồng. - Biết chơi 1 số trò chơi dân gian - yêu thích và thường xuyên tổ chức trò chơi dân gian trong dịp lễ tết.. II.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách và các tuyển tập trò chơi dân gian. - Dụng cụ sân bãi và các điều kiện cần thiết. III.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH : 1. Khởi động : - Hướng dẫn Hs sưu tầm các trò chơi dân gian cho thiếu nhi - Nắn được luật chơi và cách chơi 1 số trò chơi dân gian đơn giản - Hướng dẫn Hs học thuộc 1 số bài thơ,đồng dao 2.Giới thiệu 1 số trò chơi dân gian - HS hát 1 bài dân ca hoặc đồng giao. - GV giới thiệu 1 số trò chơi dân gian lớp 3 như :cướp cờ,đồ.. - Hướng dẫn cách chơi,luật chơi - Tổ chức HS thi thử. 3.Chơi trò chơi -Hs tổ chức các trò chơi dân gian theo tổ theo nhóm 4.Tổng kết –đánh giá - GV nhận xét thái độ ,ý thức của HS. - Dặn dò những nội dung cần chuẩn bị cho buổi học sau. Hoạt động giáo dục lớp 3 CHỦ ĐIỂM: HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ THIẾU NHI CÁC NƯỚC LÀ BẠN CỦA CHÚNG TA. I.MỤC TIÊU -Hiểu được một số đặc điểm về cuộc sống học tập và vui chơi giải trí của một thiếu nhi một số nước, đặc biệt là trong khu vực. -Thông cảm, tôn trọng và đoàn kết với thiếu nhi quốc tế -Tích cực tham gia các hoạt động quốc tế của lớp, trường và của địa phương. II.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1.Về phương tiện hoạt động: - Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về thiếu nhi một số nước trong khu vực như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc - Một số câu chuyện, điệu múa, bài hát của các nước bạn mà HS biết. 2.Về tổ chức: - Hướng dẫn HS sưu tầm tư liệu, tranh ảnh, bài hát, câu chuyện về thiếu nhi các nước qua sách báo, . - Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh Học sinh: - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ III.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Hoạt động1: Mở đầu: -Hát tập thể: Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn Biên giới sâu khôn ngăn mối dây thân tình Loài giặc kia khôn ngăn tình yêu chứa chan của đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình Vàng đen trắng nước da không chia tấm lòng Cơn chiến chinh khôn ngăn chúng ta trao tình Cùm hoặc gông khôn ngăn đoàn ta ước mong một ngày sáng tươi cùng nhau liên hoan thái bình. ĐK: Vui liên hoan thiếu nhi thế giới Ta ca hát vang lên niềm vui Ca vang lên ca lên tay nắm tay qua biển núi Trong tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời Vang khúc ca yêu đời. Hoạt động 2: Báo cáo kết quả sưu tầm -Mời lần lượt từng tổ cử đại diện trình bày kết quả sưu tầm của tổ mình: Về bài hát, bài thơ, tranh ảnh của các nước láng giềng như Lào, Cam – Pu – Chia,.... -HS trong lớp nhận xét về kết quả sưu tầm của các tổ - Giáo viên đánh giá và cho điểm Hoạt động 3:Vui văn nghệ -Cán sự văn nghệ lần lượt giới thiệu các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị trước. -Các HS lên trình diễn các tiến mục văn nghệ IV.Kết thúc hoạt động: -GVCN động viên HS về những kết quả hoạt động mà các em đã đạt được. -Người điều khiển đánh giá chung về sự cố gắng của cả lớp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an tuan 29_12328364.doc
Tài liệu liên quan