Giáo án môn Sinh hoạt lớp 4 - Tuần 19 đến tuần 35

I. Mục tiêu:

 - Đánh giá các hoạt động trong tuần 23

 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần 24

II. Nội dung và hình thức tổ chức:

 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua:

 - Các tổ trưởng báo cáo về học tập :

 - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.

 - Tích cực xây dựng bài :.

 - Chưa nghiêm túc trong giờ học:.

 - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.

 - Hát đầu giờ:.

 - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số.; Tỉ lệ chuyên cần.; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động .

 

doc17 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Sinh hoạt lớp 4 - Tuần 19 đến tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2/ Phương hướng hoạt động tuần tới : - Tiếp tục duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ. - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém. - Thực hiện an toàn giao thông , vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT CUỐI TUẦN 23 I. Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động trong tuần 22 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần 23 II. Nội dung và hình thức tổ chức: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2/ Phương hướng hoạt động tuần tới : - Tiếp tục duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ. - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém. - Thực hiện an toàn giao thông , vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT CUỐI TUẦN 24 I. Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động trong tuần 23 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần 24 II. Nội dung và hình thức tổ chức: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2/ Phương hướng hoạt động tuần tới : - Tiếp tục duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ. - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém. - Thực hiện an toàn giao thông , vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... SINH HOẠT CUỐI TUẦN 25 I. Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động trong tuần 24 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần 25 II. Nội dung và hình thức tổ chức: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2/ Phương hướng hoạt động tuần tới : - Tiếp tục duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ. - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém. - Thực hiện an toàn giao thông , vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT TUẦN 26 I.MỤC TIÊU : - Đánh giá hoạt động trong tuần qua về những việc đã làm những việc chưa làm - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới. II.NỘI DUNG SINH HOẠT: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp học. - Xây dựng tổ tự quản, lớp tự quản - Duy trì việc tra bài 10 phút đầu giờ - Thực hiện tốt việc giúp đỡ bạn cùng tiến : như giúp đỡ bạn trong giời học chính khóa cũng như trong buổi ra chơi. - Học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu vào trong các giờ học chính khóa. - Thực hiện tập thể dục giữa giờ đầy đủ. - Tiếp tục vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân tốt. - Thực hiện ăn mặc đúng quy định. - Thực hiện tốt việc phòng chống bệnh dịch - Thực hiện tốt an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. - Không chạy đùa giỡn trong sân trường. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT TUẦN 27 I.MỤC TIÊU : - Đánh giá hoạt động trong tuần qua về những việc đã làm những việc chưa làm - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới. II.NỘI DUNG SINH HOẠT: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp học. - Xây dựng tổ tự quản, lớp tự quản - Duy trì việc tra bài 10 phút đầu giờ - Thực hiện tốt việc giúp đỡ bạn cùng tiến : như giúp đỡ bạn trong giời học chính khóa cũng như trong buổi ra chơi. - Học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu vào trong các giờ học chính khóa. - Tích cực học tập, ôn tập tốt để kiểm tra giữa kì II môn Tiếng Việt - Thực hiện tập thể dục giữa giờ đầy đủ. - Tiếp tục vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân tốt. - Thực hiện ăn mặc đúng quy định. - Thực hiện tốt việc phòng chống bệnh dịch - Thực hiện tốt an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. - Không chạy đùa giỡn trong sân trường. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT CUỐI TUẦN 28 I. Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động trong tuần 27 - Kế hoạch và biện pháp cho tuần 28 II. Nội dung và hình thức tổ chức: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2/ Phương hướng hoạt động tuần tới : - Tiếp tục duy trì nề nếp học tập ; duy trì việc truy bài 10 phút đầu giờ. - Phân công HS khá, giỏi kèm HS yếu, kém. - Tích cực học tập, ôn tập tốt để kiểm tra giữa kì II môn Tiếng Việt - Thực hiện an toàn giao thông , vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT TUẦN 29 I.MỤC TIÊU : - Đánh giá hoạt động trong tuần qua về những việc đã làm những việc chưa làm - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới. II.NỘI DUNG SINH HOẠT: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp học. - Xây dựng tổ tự quản, lớp tự quản - Duy trì việc tra bài 10 phút đầu giờ - Thực hiện tốt việc giúp đỡ bạn cùng tiến : như giúp đỡ bạn trong giời học chính khóa cũng như trong buổi ra chơi. - Học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu vào trong các giờ học chính khóa. - Thực hiện tập thể dục giữa giờ đầy đủ. - Tiếp tục vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân tốt. - Thực hiện ăn mặc đúng quy định. - Thực hiện tốt việc phòng chống bệnh dịch - Thực hiện tốt an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. - Không chạy đùa giỡn trong sân trường. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT TUẦN 30 I.MỤC TIÊU : - Đánh giá hoạt động trong tuần qua về những việc đã làm những việc chưa làm - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới. II.NỘI DUNG SINH HOẠT: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp học. - Xây dựng tổ tự quản, lớp tự quản - Duy trì việc tra bài 10 phút đầu giờ - Thực hiện tốt việc giúp đỡ bạn cùng tiến : như giúp đỡ bạn trong giời học chính khóa cũng như trong buổi ra chơi. - Học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu vào trong các giờ học chính khóa. - Thực hiện tập thể dục giữa giờ đầy đủ. - Tiếp tục vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân tốt. - Thực hiện ăn mặc đúng quy định. - Thực hiện tốt việc phòng chống bệnh dịch - Thực hiện tốt an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. - Không chạy đùa giỡn trong sân trường. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT TUẦN 31 I.MỤC TIÊU : - Đánh giá hoạt động trong tuần qua về những việc đã làm những việc chưa làm - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới. II.NỘI DUNG SINH HOẠT: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp học. - Xây dựng tổ tự quản, lớp tự quản - Duy trì việc tra bài 10 phút đầu giờ - Thực hiện tốt việc giúp đỡ bạn cùng tiến : như giúp đỡ bạn trong giời học chính khóa cũng như trong buổi ra chơi. - Học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu vào trong các giờ học chính khóa. - Thực hiện tập thể dục giữa giờ đầy đủ. - Tiếp tục vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân tốt. - Thực hiện ăn mặc đúng quy định. - Thực hiện tốt việc phòng chống bệnh dịch - Thực hiện tốt an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. - Không chạy đùa giỡn trong sân trường. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT TUẦN 32 I.MỤC TIÊU : - Đánh giá hoạt động trong tuần qua về những việc đã làm những việc chưa làm - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới. II.NỘI DUNG SINH HOẠT: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động khác: Sỉ số..............; Tỉ lệ chuyên cần......................; Hàng ngũ ngay ngắn, đúng giờ giấc; tham gia tích cực các hoạt động . 2 .PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI: - Tiếp tục củng cố nề nếp lớp học. - Xây dựng tổ tự quản, lớp tự quản - Duy trì việc tra bài 10 phút đầu giờ - Thực hiện tốt việc giúp đỡ bạn cùng tiến : như giúp đỡ bạn trong giời học chính khóa cũng như trong buổi ra chơi. - Học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu vào trong các giờ học chính khóa. - Thực hiện tập thể dục giữa giờ đầy đủ. - Tiếp tục vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân tốt. - Thực hiện ăn mặc đúng quy định. - Thực hiện tốt việc phòng chống bệnh dịch - Thực hiện tốt an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. - Không chạy đùa giỡn trong sân trường. - Tham gia các phong trào do nhà trường phát động như...................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KÝ DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Ký duyệt TỔ TRƯỞNG Kiểm tra, ký .. . .. .. . . . Đỗ Trọng Vinh SINH HOẠT TUẦN 33 I.MỤC TIÊU : - Đánh giá hoạt động trong tuần qua về những việc đã làm những việc chưa làm - Kế hoạch và biện pháp cho tuần tới. II.NỘI DUNG SINH HOẠT: 1/ Đánh giá tình hình hoạt động trong tuần qua: - Các tổ trưởng báo cáo về học tập : - Chưa thuộc bài, làm bài đầy đủ:.......................................................................... - Tích cực xây dựng bài :....................................................................................... ..................................................................................................................................... - Chưa nghiêm túc trong giờ học:......................................................................... - Lớp phó lao động báo cáo về vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, trang phục:.. .................................................................................................................................... - Hát đầu giờ:......................................................................................................... - Lớp trưởng báo cáo về sĩ số, tỉ lệ CC, hàng ngũ ra vào lớp, các hoạt động k

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docsinh hoat lop tuan 19 - 35.doc