Giáo án môn Thể dục 6 - Trường THCS Tiên Du

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết các khẩu lệnh, cách đi điều, đi điều vòng phải (trái).

 - Bài thể dục : Biết tên và cách thực hiện các 7 động tác thể dục đã học.

 - chạy bền : biết cách thực hiện trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra chạy theo vòng số 8.

2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện được đi điều, đi điều vòng phải (trái).

- Bài thể dục : thực hiện được 7 động tác đã học

- chạy bền : thực hiện được trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra, chạy theo vòng số 8.

3. Yêu cầu : - ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn trong giờ học.

II/ Địa điểm- Phương tiện :

 - Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường

 - Phương tiện : Giáo án, còi, tranh (ảnh).

 

docx150 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 6 - Trường THCS Tiên Du, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét tiết kiểm tra ,công bố điểm và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên và ôn bài TDPTC để chuẩn bị kiểm tra học kì I. - Giải tán 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32P 4-5p 2-3P 2lx8n 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động * Phương pháp tổ chức :GV đa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách - Mỗi em chỉ được kiểm tra 1 lần - Kiểm tra theo tốp 3-4HS Những em chưa đến lượt có thể tự ôn. -CS điều khiển ->GV quan sát đánh giá HS kiểm tra theo đội hình dưới: - CS: Điều hành lớp thả lỏng nhẹ nhàng,hít thở sâu. - GV: Nhận xét giờ kiểm tra, biểu dương HS tập có kết quả tốt, nhắc nhở HS còn phảI cố gắng. Thông báo điểm và giao bài tập, hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. GV và HS thực hiện xuống lớp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 17 Ngày soạn:19/12/2018 Tiết 33: Ngày dạy: 21/12/2018 ÔN TẬP HỌC KÌ I I .Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Bài thể dục: biết tên và cách thực hiện 9 động tác : Vươn thở ,tay ,ngực ,chân, bụng, vặn mình, phối hợp, bật nhảy, điều hòa của bài TDPTC. 2. Kĩ năng: Bài thể dục: Thực hiện cơ bản đúng 9 động tác : Vươn thở ,tay ,ngực ,chân, bụng, vặn mình, phối hợp, bật nhảy, điều hòa của bài TDPTC. của bài TDPTC. 3. Giáo dục : Yêu cầu HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Còi, giáo án. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Đ.lượng Phương pháp-tổ chức A/ Phần mở đầu : 1. Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS. - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông, vai ,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. - Ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1.Bài TDPTC : Ôn 9 động tác đã ôn để chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kì : - Động tác Vươn thở - Động tác Tay - Động tác Ngực - Động tác Chân  -Động tác Bụng - Động tác Vặn mình - Động tác Phối hợp - Động tác nhảy : - Động tác điều hoà : * Chú ý : Thực hiện đúng ,đều ,đẹp và thực hiện hết biên độ động tác . * Củng cố : 9 động tác đã ôn cuả bài TDPTC: C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài thể dục chuẩn bị kiểm tra học kỳ. - Giải tán 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32P 4-5p 2-3P 2lx8n 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động -GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung theo nhịp hô của CS - GV quan sát sửa sai. -Sau đó chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung. - GV quan sát sửa sai cho từng nhóm. - GV gọi từng tổ lên biểu diễn - cho các tổ khác nhận xét -> GV bổ sung . - GV cho hs chạy nhẹ nhàng rồi thu nhỏ vòng lại để thực hiện các đ/t thả lỏng hồi tĩnh ;thực hiện nhẹ nhàng hít thở sâu. - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà - GV và HS thực hiện xuống lớp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuần 17 Ngày soạn:19/12/2018 Tiết 34: Ngày dạy: 22/12/2018 KIỂM TRA HỌC KÌ I KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. Mục tiêu: Kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học, tập luyện của học sinh. + Nội dung kiểm tra : Bài thể dục phát triển chung. + Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra. Hoàn thành tốt nội dung kiểm tra. Giáo viên chấm điểm khách quan, tránh thiên vị. II/ Địa điểm-Phương tiện : + Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường +Phương tiện : giáo án thể dục 6, sách GV, thang điểm. III/ Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ Phần mở đầu : 1. Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Chỉnh đốn đội hình. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động : Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. - Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông - Ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1. Nội dung kiểm tra: Bài thể dục phát triển chung: - Kiểm tra : 9 động tác: - Vươn thở ; Tay; Ngực ; Chân; Bụng; Vặn mình ; Phối hợp ; Nhảy; Điều hoà. 2. Cách đánh giá và cho điểm: Điểm kiểm tra được tính theo mức độ thực hiện động tác của HS : - Điểm đạt: Thực hiện đúng cả 9động tác, nhưng chưa đẹp lắm. - Điểm chưa đạt: Có 3 động tác tập sai trở lên, các động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2. Nhận xét tiết kiểm tra ,công bố điểm và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Giải tán 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32P 4-5p 2-3P 2lx8n 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. 1/ HS luyện tập: - HS luyện tập trước khi kiểm tra. - GV cho HS ôn lại các đông tác trớc khi kiểm tra. * GV đưa ra nội dung và yêu cầu và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách - Mỗi em chỉ được kiểm tra 1 lần - Kiểm tra theo tốp 5-6HS Những em chưa đến lượt có thể tự ôn. -CS điều khiển GV quan sát nhận xét cho điểm. HS kiểm tra theo đội hình dưới: - CS: Điều hành lớp thả lỏng nhẹ nhàng ,hít thở sâu - GV: Nhận xét giờ kiểm tra, biểu dương HS tập có kết quả tốt, nhắc nhở HS còn phải cố gắng. Thông báo điểm và giao bài tập, hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. Tuần 18 Ngày soạn:25/12/2018 Tiết 35: Ngày dạy: 28/12/2018 ÔN TẬP I .Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Trò chơi: Nhảy dây, ai nhanh hơn. 2. Kĩ năng: Học sinh hào hứng, tích cực tham gia trò chơi với tinh thần đoàn kết, đồng đội và tích cực. 3. Giáo dục : Yêu cầu HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Còi , dây nhảy. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ Phần mở đầu 1. Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. - Ép ngang,ép dọc. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. B. Phần cơ bản: 1.Trò chơi : - Ai nhanh hơn : GV chia lớp thành 4 tổ đều nhau, cho HS điểm số đứng giãn cách 1 sải tay. Khi Gv gọi số nào thì người mang số đó phải chạy thật nhanh 1 vòng quanh hàng của mình về vị trí cũ. Ai bị về sau nhất trong 4 tổ thì bị phạt lò cò quanh hàng. Cứ như vậy, GV là người điều khển. - Nhảy dây : GV chia lớp thành các nhóm thi đua với nhau hoặc chơi nhảy dây 2 người quay.. * Chú ý : Thực hiện đúng,đẹp và thực hiện nhanh nhất. C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học và luyện tập chạy bền . - Giải tán . 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32P 4-5p 2-3P 2lx8n 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. - GV chia hs thành các nhóm (tổ) thực hiện. - Nhắc hs các sai lầm thường mắc và thưởng phạt HS để trò chơi thêm hấp dẫn. €€€€€€ €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng. - GV hướng dẫn. - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà . - GV và HS thực hiện xuống lớp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuần 18 Ngày soạn:26/12/2018 Tiết 36: Ngày dạy: 29/12/2018 ÔN TẬP I .Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Trò chơi: Nhảy dây, ai nhanh hơn. 2. Kĩ năng: Học sinh hào hứng, tích cực tham gia trò chơi với tinh thần đoàn kết, đồng đội và tích cực. 3. Giáo dục : Yêu cầu HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Còi , dây nhảy. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ Phần mở đầu 1. Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. - Ép ngang,ép dọc. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. B. Phần cơ bản: 1.Trò chơi : - Ai nhanh hơn : GV chia lớp thành 4 tổ đều nhau, cho HS điểm số đứng giãn cách 1 sải tay. Khi Gv gọi số nào thì người mang số đó phải chạy thật nhanh 1 vòng quanh hàng của mình về vị trí cũ. Ai bị về sau nhất trong 4 tổ thì bị phạt lò cò quanh hàng. Cứ như vậy, GV là người điều khển. - Nhảy dây : GV chia lớp thành các nhóm thi đua với nhau hoặc chơi nhảy dây 2 người quay.. * Chú ý : Thực hiện đúng,đẹp và thực hiện nhanh nhất. C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu. - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học và luyện tập chạy bền . - Giải tán . 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32P 4-5p 2-3P 2lx8n 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV. - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. - GV chia hs thành các nhóm (tổ) thực hiện. - Nhắc hs các sai lầm thường mắc và thưởng phạt HS để trò chơi thêm hấp dẫn. €€€€€€ €€€€€€ € €€€€€€ €€€€€€ - Lớp trưởng điều khiển lớp thả lỏng. - GV hướng dẫn. - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà . - GV và HS thực hiện xuống lớp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ HỌC KỲ II Tuần 19 Ngày soạn: 09/01/2019 Tiết 37: Ngày dạy: 11/01/2019 BẬT NHẢY - CHẠY NHANH I .Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Bật nhảy: biết tên và cách thực hiện 1 số động tác bổ trợ như : Đá lăng trước ;đá lăng trước - sau; Đá lăng sang ngang . - Chạy nhanh: Nắm được tên và cách thực hiện các kĩ thuật :Đứng (mặt ,vai ,lưng )hướng chạy - xuất phát . 2. Kĩ năng:: - Bật nhảy: thực hiện được 1 số động tác bổ trợ như : Đá lăng trước ;đá lăng trước - sau; Đá lăng sang ngang . - Chạy nhanh: thực hiện được các kĩ thuật :Đứng (mặt ,vai ,lưng )hướng chạy - xuất phát. 3. Giáo dục : Ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Còi, đường chạy, tranh chạy ngắn. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ Phần mở đầu : 1.Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS. -Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. - Ép ngang,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1.Bật nhảy : Học để thực hiện được 1 số động tác bổ trợ như : - Đá lăng trước  - Đá lăng trước - sau  - Đá lăng sang ngang  - Trò chơi : ô nhảy ô tiếp sức  : 2.Chạy nhanh : *Học: - Đứng mặt hướng chạy - xuất phát : - Đứng vai hướng chạy - xuất phát : - Đứng lưng hướng chạy - xuất phát : * Trò chơi : Chạy tiếp sức . - Chuẩn bị :Như hình vẽ - Cách chơi:khi có lệnh các em đứng số1 nhanh chóng chạy lên đích và quay trở lại chạm tay vào bạn số 2 và số 2 củng thực hiện như vậy cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng nào có người về trước ít phạm quy là thắng cuộc. C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác bổ trợ đã học của phần bật nhảy và luyện tập chạy nhanh và chạy bền . - Giải tán 6-8p 1-2p 5-6p 2l x 8n 30-32p 14-15p 16-17p 4-5p 2-3p 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. - GV phân tích từng động tác,kết hợp thị phạm và cho học sinh đứng ở đh khởi động để tập luyện theo nhịp hô của GV. -Sau đó cho cán sự điều khiển - GV theo dõi sửa chữa động tác . - ĐHTL như ĐHKĐ - GV hướng dẫn cách chơi,luật chơi và chia đội chơi -GV làm trọng tài điều khiển. - Yêu cầu HS trong khi chơi phải đoàn kết và tích cực, vui vẻ và có phân thắng bại. -GV phân tích lần lượt từng kĩ thuật động tác,kết hợp thị phạm và cho học sinh từng nhóm vào thực hiện theo nhịp hô của GV. -Sau đó cho cán sự điều khiển - GV theo dõi sửa chữa động tác . - GV hướng dẫn cách chơi ,luật chơi và chia đội chơi -GV làm trọng tài điều khiển - CS điều khiển lớp thả lỏng. - GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà - GV và HS thực hiện xuống lớp. - ĐHXL như ĐHNL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 19 Ngày soạn: 10/01/2019 Tiết 37: Ngày dạy: 13/01/2019 BẬT NHẢY - CHẠY NHANH – CHẠY BỀN I .Mục tiêu : 1. Kiến thức: Bật nhảy: - biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đá lăng trước,đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang . - Chạy nhanh: -Biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đứng (mặt ,vai ,lưng ) hướng chạy - xuất phát . - Chạy bền: biết cách thục hiện kĩ thuật chạy bền trên điều kiện tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Bật nhảy: - thực hiện được kĩ thuật bổ trợ như đá lăng trước ,đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang . - Chạy nhanh: thực hiện được kĩ thuật đứng(mặt ,vai ,lưng ) hướng chạy - xuất phát . - Chạy bền: thục hiện được kĩ thuật chạy bền trên điều kiện tự nhiên. 3. Giáo dục : Tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập, tính đoàn kết tập thể. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Còi , đường chạy, giáo án, tranh minh họa. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ Phần mở đầu 1. Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS. - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối, hông vai,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. - Ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1 .Bật nhảy : Ôn để thực hiện tốt 1 số động tác bổ trợ như : - Đá lăng trước : *Chú ý : Khi đá chân trụ kiễng lên và mắt nhìn theochân lăng, chân lăng hình cuốc. - Đá lăng trước - sau  - Đá lăng sang ngang  - Trò chơi : ô nhảy ô tiếp sức. 2. Chạy nhanh : Ôn để thực hiện được 1 số kĩ thuật : - Đứng mặt hướng chạy - xuất phát : - Đứng vai hướng chạy - xuất phát : - Đứng lưng hướng chạy - xuất phát : * Trò chơi  : chạy tiếp sức chuyển vật. * Củng cố :Đứng (mặt, vai ,lưng) hướng chạy - xuất phát. 3. Chạy bền : * Chạy trên địa hình tự nhiên của sân trường: - Chạy tăng dần tốc độ  : + nam 400 m + nữ 400 m - Chạy theo nhịp độ tăng dần đánh tay hợp lí, phối hợp hít thở đúng cách nhịp nhàng . C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: rũ tay chân - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: - Giải tán 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 11-12p 14-15p 4-5p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. - GV phân tích,làm mẫu lại từng động tác. - Sau đó cho cán sự điều khiển hs tập luyện. - GV theo dõi sửa chữa động tác . - GV hướng dẫn cách chơi,luật chơi và chia đội chơi -GV làm trọng tài điều khiển - GV đưa ra nhận xét về cách cho sau mỗi lượt chơi -GV phân tích lại kĩ thuật động tác cần ôn và cho học sinh từng nhóm vào thực hiện theo nhịp hô của GV. -Sau đó cho cán sự điều khiển - GV theo dõi sửa chữa động tác . -GV hướng dẫn cách chơi,luật chơi và chia đội chơi -GV làm trọng tài điều khiển - GV gọi 1 nhóm lên thực hiện - cho các tổ khác nhận xét -> GV bổ sung . - GV nhắc kĩ thuật bước chạy,cách phối hợp hít thở trong khi chạy và triển khai lần lượt các nhóm chạy vòng quanh sân. . - CS điều khiển lớp thả lỏng. - GV quan sát hướng dẫn - ĐHTL như ĐHKĐ - HS chú ý lắng nghe - ĐHXL như ĐHNL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuần 20 Ngày soạn:15/01/2019 Tiết 39: Ngày dạy: 18/01/2019 BẬT NHẢY - CHẠY NHANH I .Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Bật nhảy: biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đá lăng trước,đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng . - Chạy nhanh: biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đứng (mặt ,vai ,lưng ) hướng chạy - xuất phát, trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật . 2. Kĩ năng: - Bật nhảy: thực hiện được kĩ thuật bổ trợ như đá lăng trước, đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng . - Chạy nhanh: thực hiện được kĩ thuật đứng (mặt ,vai ,lưng ) hướng chạy - xuất phát, trò chơi chạy tiếp sức chuyển vật . 3. Giáo dục : Tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập, tính đoàn kết tập thể. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Còi , vôi, đường chạy. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ Phần mở đầu 1.Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS. - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. - Ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1 .Bật nhảy : a)Ôn để thực hiện tốt 1 số động tác bổ trợ : - Đá lăng trước. - Đá lăng trước - sau . - Đá lăng sang ngang . b)Học động tác đà 1 bước đá lăng : -CB : Đứng chân lăng trước ,chân giậm sau hai tay buông tự nhiên. -ĐT :Chân giậm bước ra trước 1 bước đồng thời đá mạnh chân lăng từ sau ra trước lên cao, hai tay phối hợp đánh lên cao để giữ thăng bằng. 2. Chạy nhanh :Tiếp tục ôn để thực hiện được 1 số kĩ thuật : - Đứng mặt hướng chạy - xuất phát : - Đứng vai hướng chạy - xuất phát : - Đứng lưng hướng chạy - xuất phát : * Trò chơi  ‘Chạy tiếp sức chuyển vật’ - CB :Như hình vẽ - Cách chơi :khi có lệnh các em đứng số1 nhanh chóng chạy lên vòng tròn lấy bóng và quay trở lại chạm tay vào bạn số 2 và số 2 chạy lên dặt bóng vào vòng tròn và quay trở lại củng thực hiện như vậy cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng nào có người về trước ít phạm quy là thắng cuộc. * Củng cố :Đứng (mặt, vai ,lưng) hướng chạy - xuất phát : C. Phần kết thúc : 1.Thả lỏng. - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác bổ trợ đã học của phần bật nhảy và luyện tập chạy nhanh và chạy bền . - Giải tán 6-8p 2p 5-6p 2lx8n 30-32p 14-15p 16-17p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. -GV phân tích lại từng động tác và cho học sinh đứng ở đh khởi động để tập luyện theo nhịp hô của GV -Sau đó cho cán sự điều khiển - GV theo dõi sửa chữa động tác . - Yêu cầu : thực hiện đúng tư thế động tác. - GV phân tích, thị phạm kĩ thuật đà 1 bước đá lăng để hs quan sát. - HS chú lắng nghe và quan sát. -Sau đó cho hs từng hàng thực hiện. -GV theo dõi sửa sai cho hs. - CS điều khiển, hs tập luyện. - GV quan sát sửa sai. - GV hướng dẫn cách chơi ,luật chơi và chia đội chơi -GV làm trọng tài điều khiển - GV gọi 1 nhóm lên thực diễn - cho các tổ khác nhận xét -> GV bổ sung . - CS điều khiển lớp thả lỏng. - - GV cho hs dồn hàng và dặn dò hs bài tập ở nhà - GV và HS thực hiện xuống lớp. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 20 Ngày soạn:16/01/2019 Tiết 40: Ngày dạy: 19/01/2019 BẬT NHẢY - CHẠY NHANH – CHẠY BỀN I .Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Bật nhảy: biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đá lăng trước ,đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang, chơi trò chơi lò cò tiếp sức. - Chạy nhanh: biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đứng (mặt ,vai ,lưng ) hướng chạy - xuất phát, chạy bước nhỏ, gót chạm mông. - Chạy bền: biết cách thực hiện kĩ thuật chạy bền trên điều kiện tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Bật nhảy: thực hiện được kĩ thuật bổ trợ như đá lăng trước ,đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang, trò chơi ‘lò cò tiếp sức’ . - Chạy nhanh: thực hiện được kĩ thuật chạy bước nhỏ, gót chạm mông . . - Chạy bền: thực hiện được kĩ thuật chạy bền trên điều kiện tự nhiên. 3. Giáo dục : Tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập, tính đoàn kết tập thể. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Còi ,vôi, đường chạy. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ Phần mở đầu 1. Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS - Chỉnh đốn đội hình - Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2. Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối , hông vai ,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. - Ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1 .Bật nhảy : a)Ôn để thực hiện tốt 1 số động tác bổ trợ: - Đá lăng trước - sau: - Đà 1 bước đá lăng : *Thực hiện đúng các tư thế động tác b)Học động tác đà 1 bước giậm nhảy đá lăng : * Trò chơi : Lò cò tiếp sức  2. Chạy nhanh ; Học: - Chạy bước nhỏ. - Chạy đá gót chạm mông. 3. Chạy bền : *Chạy trên địa hình tự nhiên của sân trường: -Chạy tăng dần tốc độ  : + nam 500 m + nữ 400 m - Chạy theo nhịp độ tăng dần đánh tay hợp lí,phối hợp hít thở đúng cách nhịp nhàng . C.Phần kết thúc : 1.Thả lỏng, rũ tay chân - Thực hiện 1 số động tác hồi tĩnh : vươn thở , tay, chân,toàn thân, điều hoà. 2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác bổ trợ đã học của phần bật nhảy và luyện tập chạy nhanh và chạy bền . - Giải tán 6-8p 1-2p 6-7p 2lx8n 30-32p 11-12p 14-15p 4-5p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số cho GV - GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động. - CS điều khiển hs tập luyện. - GV quan sát sửa sai cho hs. - GV hướng dẫn kĩ thuật động tác kết hợp thị phạm để hs quan sát -Sau đó cho hs từng hàng thực hiện -Gv theo dõi sửa sai. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - GV hướng dẫn cách chơi ,luật chơi và chia đội chơi -GV làm trọng tài điều khiển. - GV phân tích, làm mẫu từng kĩ thuật động tác chạy bước nhỏ, gót chạm mông cho hs quan sát sau đó cho hs đúng tại chỗ thực hiện. GV quan sát sửa sai cho từng hs. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € - CS điều khiển lớp thả lỏng. - GV quan sát hướng dẫn - ĐHTL như ĐHKĐ - HS chú ý lắng nghe - ĐHXL như ĐHNL Tuần 21 Ngày soạn:22/01/2019 Tiết 41: Ngày dạy: 25/01/2019 BẬT NHẢY-CHẠY NHANH- CHẠY BỀN I .Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Bật nhảy: biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đá lăng trước ,đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang,kĩ thuật bật xa, chơi trò chơi “bật xa tiếp sức”. - Chạy nhanh: biết tên và cách thực hiện kĩ thuật đứng (mặt ,vai ,lưng ) hướng chạy - xuất phát, chạy bước nhỏ,nâng cao đùi, gót chạm mông . - Chạy bền: biết cách thục hiện kĩ thuật chạy bền trên điều kiện tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Bật nhảy: thực hiện được kĩ thuật đá lăng trước ,đá lăng trước - sau , đá lăng sang ngang, kĩ thuật bật xa, chơi trò chơi “bật xa tiếp sức”. - Chạy nhanh: thực hiện được kĩ thuật đứng (mặt ,vai ,lưng ) hướng chạy - xuất phát, chạy bước nhỏ,nâng cao đùi, gót chạm mông . - Chạy bền: thực hiện được kĩ thuật chạy bền trên điều kiện tự nhiên. 3. Giáo dục : Tác phong nhanh nhẹn, tự giác tích cực trong học tập, tính đoàn kết tập thể. II. Địa điểm - phương tiện : - Tập luyện trên địa hình bằng phẳng của sân trường . - Dụng cụ : Còi ,vôi, đường chạy. III. Tiến trình lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A/ Phần mở đầu 1.Ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe Hs . - Chỉnh đốn đội hình. Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học. 2 . Khởi động :Xoay các khớp cổ tay ,cổ chân, khớp gối, hông vai,cổ. - Thực hiện 1 số động tác TD phát triển chung: Tay- ngực ;lưng - bụng ;lườn ; vặn mình ; chân ; toàn thân. -Chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,chạy gót chạm mông - Ép ngang ,ép dọc. B. Phần cơ bản: 1. Bật nhảy : Ôn để thực hiện tốt 1 số động tác bổ trợ như : - Đá lăng trước : - Đá lăng trước - sau  - Đá lăng sang ngang  *Học kĩ thuật bật xa : - Trò chơi : bật xa tiếp sức  : 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an ca nam_12520828.docx