Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 45 đến tiết 60

I. NHIỆM VỤ:

1. Môn TC:

 Tiếp tục ôn: bổ trợ, trò chơi, tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay.

 Học: Phát bóng thấp tay chính diện – Một số điều luật cơ bản;

Đấu tập.

2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

II. YÊU CẦU:

- Nghiêm túc, tích cực

- Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật.

- Chạy hết cự li qui định.

 

doc25 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 45 đến tiết 60, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 10/14 – 5/ 7 MÔN: BẬT NHẢY – NÉM BÓNG †Š‰ Tiết ct: 45 – 46 Thời gian dạy: Tuần 23_ 18/ 2 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Bật nhảy: Ôn: chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Ném bóng: Học: đà 2 – 4 bước cuối ném bóng xa. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Xà, cột, đệm, bóng nhỏ. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Bật nhảy: Ôn: chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà Học: chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Ném bóng: Học: đà 2 – 4 bước cuối ném bóng xa. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 25 – 30’ 20 – 25’ 10 – 15’ 300 – 600m 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc, nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. - Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh. Duyệt của BGH Ngày 16 tháng 2 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 11/14 – 6/ 7 MÔN: BẬT NHẢY – NÉM BÓNG †Š‰ Tiết ct: 47 – 48 Thời gian dạy: Tuần 24_ 25/ 2 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Bật nhảy: Ôn: nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Ném bóng: Học: đà 2 – 4 bước cuối ném bóng xa (Chuẩn bị kiểm tra). 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Xà, cột, đệm, bóng nhỏ. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Bật nhảy: Ôn: - Nhảy bước bộ trên không - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Ném bóng: Ôn: đà 2 – 4 bước cuối ném bóng xa. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 25 – 30’ 20 – 25’ 10 – 15’ 300 – 600m 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc, nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. - Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh. Duyệt của BGH Ngày 24 tháng 2 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 12/14 – 7/ 7 – 1/ 7 MÔN: BẬT NHẢY – NÉM BÓNG - TỰ CHỌN †Š‰ Tiết ct: 49 – 50 Thời gian dạy: Tuần 25_ 3/ 3 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Bật nhảy: Ôn: nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Kiểm tra: Ném bóng (đi tự do, thực hiện 4 bước cuối ném bóng xa, trọng tâm 4 bước đà cuối). 3. Môn TC: Bóng chuyền 4. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Xà, cột, đệm, bóng nhỏ. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Bật nhảy: Ôn: - Nhảy bước bộ trên không - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Kiểm tra: Ném bóng (đi tự do, thực hiện 4 bước cuối ném bóng xa, trọng tâm 4 bước đà cuối). 3. Môn TC: Bóng chuyền Tập bổ trợ và trò chơi 4. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 10 – 15’ 35 – 40’ 10 – 15’ 300 – 600m 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Cách cho điểm: Như SGK TD7(trang 82) Thực hiện nghiêm túc, tích cực. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc, nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. -ĐH: - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi HS được thực hiện 1 lần - TH đặc biệt kiểm tra lần 2 - GV hướng dẫn tổ chức chơi - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh. Duyệt của BGH Ngày 24 tháng 2 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 13/14 – 2/ 7 MÔN: BẬT NHẢY - TỰ CHỌN †Š‰ Tiết ct: 51 – 52 Thời gian dạy: Tuần 26_ 10 / 3 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Bật nhảy: Ôn: nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 3. Môn TC: Ôn bổ trợ và trò chơi; Học: đệm bóng, chuyền bóng cao tay 4. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Xà, cột, đệm, bóng chuyền. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Bật nhảy: Ôn: - Nhảy bước bộ trên không - Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Môn TC: Bóng chuyền - Tập bổ trợ và trò chơi - Học: đệm bóng, chuyền bóng cao tay 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 15 – 20’ 30 – 35’ 10 – 15’ 300 – 600m 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc, nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh. Duyệt của BGH Ngày 8 tháng 3 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 14/14 – 3/ 7 MÔN: BẬT NHẢY - TỰ CHỌN †Š‰ Tiết ct: 53 – 54 Thời gian dạy: Tuần 27_ 17 / 3 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Kiểm tra: Bật nhảy ( chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà). 3. Môn TC: Ôn bổ trợ và trò chơi; Học: đệm bóng, chuyền bóng cao tay 4. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Đạt tiêu chuẩn RLTT Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Xà, cột, đệm, bóng chuyền. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Kiểm tra: Bật nhảy ( chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà). 2. Môn TC: Bóng chuyền - Tập bổ trợ và trò chơi - Học: đệm bóng, chuyền bóng cao tay 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 15 – 20’ 30 – 35’ 10 – 15’ 300 – 600m 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. Cách cho điểm: 9 – 10: Đúng động tác và đạt thành tích mức “Giỏi”. 7 – 8: Tương đối đúng động tác và đạt thành tích mức “Khá”. 5 – 6: Tương đối đúng động tác và đạt thành tích mức “Đạt” 3 – 4: Không thực hiện được động tác. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc, nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 – 6 HS. - Mỗi HS được nhảy 2 lần (Không nhảy liên tiếp) -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh. Duyệt của BGH Ngày 15 tháng 3 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 4/ 7 MÔN: TỰ CHỌN †Š‰ Tiết ct: 55 – 56 Thời gian dạy: Tuần 28_ 24 / 3 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Môn TC: Ôn bổ trợ và trò chơi; Đệm bóng, chuyền bóng cao tay. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bóng chuyền. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Môn TC: Bóng chuyền - Tập bổ trợ và trò chơi - Ôn: đệm bóng, chuyền bóng cao tay 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 45 – 50’ 15 – 20’ 300 – 600m (2 lần) 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc, nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh. Duyệt của BGH Ngày 22 tháng 3 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 5/ 7 MÔN: TỰ CHỌN †Š‰ Tiết ct: 57 – 58 Thời gian dạy: Tuần 29_ 31 / 3 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Môn TC: Tiếp tục ôn: bổ trợ, trò chơi, tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bóng chuyền. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Môn TC: Bóng chuyền Tiếp tục ôn: Bổ trợ, trò chơi. Đệm bóng. Chuyền bóng cao tay. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 45 – 50’ 15 – 20’ 300 – 600m (2 lần) 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc, nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh. Duyệt của BGH Ngày 29 tháng 3 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG: GIÁO ÁN SỐ: 6/ 7 MÔN: TỰ CHỌN †Š‰ Tiết ct: 59 – 60 Thời gian dạy: Tuần 30_ 7 / 4 / 2008 I. NHIỆM VỤ: 1. Môn TC: Tiếp tục ôn: bổ trợ, trò chơi, tập đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Học: Phát bóng thấp tay chính diện – Một số điều luật cơ bản; Đấu tập. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. II. YÊU CẦU: Nghiêm túc, tích cực Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. Chạy hết cự li qui định. III. THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Bóng chuyền. PHẦN VÀ NỘI DUNG LVĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC A - CHUẨN BỊ: 1. Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung: - Chuyên môn: B-CƠ BẢN: 1. Môn TC: Bóng chuyền Tiếp tục ôn: Bổ trợ, trò chơi. Đệm bóng. Chuyền bóng cao tay. Học: - Phát bóng thấp tay chính diện - Một số điều luật cơ bản - Đấu tập. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. C-KẾT THÚC 1. Hồi tỉnh: 2. GV nhận xét,cũng cố và hướng dẫn hs tự tập luyện ở nhà 10-15 phút 1-5’ 10-12’ 65 – 70 phút 45 – 50’ 15 – 20’ 300 – 600m (2 lần) 5 phút - Nghiêm túc, tích cực. - Nắm được nội dung, yêu cầu giờ học. -Tích cực, kỉ luật. -Thực hiện theo nhịp đếm, biên độ động tác lớn,manh mẽ và dứt khoát. - Nghiêm túc, tích cực. - Biết, thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật. - Chạy hết cự li qui định - Thả lỏng tích cực - Nghiêm túc, nắm được nội dung bài tập được giao. -GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -ĐH: -GV hoặc cán sự điều khiển -ĐH: - GV hướng dẫn, tổ chức tập luyện. Chạy theo nhóm quanh sân trường. -GV hướng dẫn thư giãn ,hồi tỉnh. Duyệt của BGH Ngày 5 tháng 4 năm 2008 Người soạn HÀ LƯƠNG QUYẾT NHẬN XÉT VÀ BỔ SUNG:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12355439.doc
Tài liệu liên quan