Giáo án môn Thể dục khối 7 - Tiết 37 đến tiết 70

I: Mục tiêu

- Bài thể dục: Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn. Học 2 động tác bụng, phối hợp

- Bật nhảy: đà một bước giậm nhảy đá lăng nhảy vào hố cát, trò chơi do GV chọn

- Học sinh thuộc 4 động tác đã học chú ý đến nhịp điệu và biên độ, nắm và thực hiện được 2 động tác bụng, phối hợp thực hiện được các động tác bổ trợ bật nhảy

II: Địa điểm phương tiện

HS vệ sinh sân tập, mỗi HS 2 lá cờ

GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây, đệm nhảy

III: Tiến trình day học

 

doc141 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục khối 7 - Tiết 37 đến tiết 70, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học vào buổi sáng hoăc chiều Ngày soạn / /2008 Ngày dạy / /2008 Tiết 67: ôn tập học kì II bật nhảy - đá cầu I: Mục tiêu Bật nhảy : Nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập học sinh cơ bản thực hiện được kĩ thuật động tác đà tự do nhảy xa nhảy "bước bộ" trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà động tác tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân học sinh làm quen với thi đấu II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, mỗi HS chuẩn bị một quả cầu GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây, đệm nhảy III: Tiến trình day học Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ Bật nhảy - đá cầu 8-10' 1-2' 4-5' 2x8 2x8 2x8 2-3' Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv gọi 1-2 học sinh lên thực hiện động tác, gọi học sinh ở lớp nhận xét, Gv đánh giá cho điểm Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B,Phần cơ bản 1. Bật nhảy * Ôn Nhảy bước bộ trên không Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà 2. Đá cầu *Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân Chuyền cầu bằng mu bàn chân Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân Đấu tập * Củng cố C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà tập luyện - Bật nhẩy - đá cầu - chạy bền 30' 15' 2lần 15' 2-3lần 2-3lần 5' 2' 2' 1p GV hướng dẫn cách thức tổ chức cho học sinh tập luyện Đội hình tập luyện ******* ******* * Hố nhảy D GV hướng dẫn học sinh tập cá nhân và theo nhóm 3-5 người Đấu đơn, đấu đôi, đấu đội GV nhắc lại một số yêu cầu kĩ thuật khi thực hiện động tác GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành 4 hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện Bật bục 3 lần Tâng cầu bằng đùi và bằng má trong bàn chân Ngày soạn / /2008 Ngày dạy / /2008 Tiết 68: ôn tập học kì II bật nhảy - đá cầu I: Mục tiêu Bật nhảy : Nhảy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập học sinh cơ bản thực hiện được kĩ thuật động tác đà tự do nhảy xa nhảy "bước bộ" trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà động tác tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân học sinh làm quen với thi đấu II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, mỗi HS chuẩn bị một quả cầu GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây, đệm nhảy III: Tiến trình day học Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ Bật nhảy - đá cầu 8-10' 1-2' 4-5' 2x8 2x8 2x8 2-3' Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Gv gọi 1-2 học sinh lên thực hiện động tác, gọi học sinh ở lớp nhận xét, Gv đánh giá cho điểm Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B,Phần cơ bản 1. Bật nhảy * Ôn Nhảy bước bộ trên không Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà 2. Đá cầu *Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân Chuyền cầu bằng mu bàn chân Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân Đấu tập * Củng cố C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà tập luyện - Bật nhẩy - đá cầu - chạy bền 30' 15' 2lần 15' 2-3lần 2-3lần 5' 2' 2' 1p GV hướng dẫn cách thức tổ chức cho học sinh tập luyện Đội hình tập luyện ******* ******* * Hố nhảy D GV hướng dẫn học sinh tập cá nhân và theo nhóm 3-5 người Đấu đơn, đấu đôi, đấu đội GV nhắc lại một số yêu cầu kĩ thuật khi thực hiện động tác GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành 4 hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện Bật bục 3 lần Tâng cầu bằng đùi và bằng má trong bàn chân Ngày soạn / /2008 Ngày dạy / /2008 Tiết 69: kiểm tra học kì II đá cầu I: Mục tiêu kiểm tra Đá cầu: đánh giá quá trình tập luyện môn đá cầu của học sinh học sinh thực hiện được kĩ thuật động tác tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân học sinh làm quen với thi đấu II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, mỗi HS chuẩn bị một quả cầu GV chuẩn bị còi, cột lưới, danh sách học sinh III: Tiến trình day học Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra quá trình chuẩn bị của học sinh 8-10' 1-2' 4-5' 2x8 2x8 2x8 2-3' Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Kiểm tra cầu tập của hocj sinh Kiểm tra cột lưới Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B,Phần cơ bản Kiểm tra đá cầu Cách đánh giá cho điểm - Đạt 9-10 điểm Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật động tác và trong 3lần phát cầu đều qua lưới sang sân đối phương - Đạt 7- 8 điểm Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật động tác và trong 3lần phát chỉ 2 lần qua lưới sang sân đối phương (có một lần cầu không qua lưới hoặc qua lưói nhưng không vào sân đối phương) - Đạt 5- 6 điểm Học sinh thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và trong 3lần phát chỉ 1 lần qua lưới sang sân đối phương - Đạt 3- 4 điểm Cả 3 lần phát đều không qua lưới sang sân đối phương * Củng cố C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà tập luyện - Bật nhẩy - chạy bền 30' 15' 2lần 15' 2-3lần 2-3lần 5' 2' 2' 1p GV hướng dẫn cách thức tổ chức kiểm tra Từng học sinh đến lượt kiểm tra tiến vào khu phát cầu do GV gọi tên Mỗi học sinh được thực hiện phát cầu 3lần GV cử 2 học sinh nhanh nhẹn có sức khoẻ thay nhau nhặt cầu phục vụ các bạn kiểm tra Yêu cầu những học sinh chưa kiểm tra đứng thành 2 hàng ngang ở 2 bên đường biên dọc để quan sát, rút kinh nghiệm cho bản thân -Về thành 4 hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện Bật bục 3 lần Chạy bền vào buổi sáng hoặc buổi chiều Ngày soạn / /2008 Ngày dạy / /2008 tiết 70 Kiểm tra chạy bền I. mục tiêu - Kiểm tra : Chạy bền nhằm đánh giá quá trình tập luyện của học sinh . học sinh thực hiện tốt nội dung giáo viên yêu cầu, chạy hết cự li quy định, đạt thành tích từ đạt yêu cầu trở lên II. địa điểm, phương tiện: HS vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi ,danh sách lớp, đệm nhảy. III. tiến trình dạy học: Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lớp : 7A Vắng.. Lớp : 7B Vắng.. -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra quá trình chuẩn bị của H/s 8-10P 1-2P 4-5P 2x8 2x8 2x8 2-3P Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x D x x x x x Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B.Phần cơ bản 1:Kiểm tra Kiểm tra chạy bền 500m Cách đánh giá xếp loại kiểm tra. * loại giỏi Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt tối thiểu : Nam : 105" Nữ : 114" * loại khá Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt tối thiểu: Nam : 115" Nữ : 122" * loại đạt yêu cầu Thực hiện kĩ thuật tương đối và thành tích đạt : Nam : 125" Nữ : 136" C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thứckỹ năng ý thức và kết quả giờ kiểm tra 3.Hướng dẫn về nhà Ném bóng – Chạy bền 30P 5P 4p 1p - GV đọc biểu điểm cho các em biết để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. - GV hướng dẫn cách thức tổ chức kiểm tra - Gv kiểm tra theo từng nhóm 5-6 em /nhóm xuất phát chạy theo số thứ tự trong nhóm Chia H/s thành nhiều nhóm để kiểm tra - Động viên các em trong quá trình kiểm tra. Học sinh kiểm tra song tự thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành 4 hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học vào buổi sáng hoăc chiều bật nhảy - ném bóng - chạy bền Ngày soạn 10 / 1 /2007 Ngày dạy 18/ 1 /2007 I: Mục tiêu - Bật nhảy: Ôn nhẩy bước bộ trên không ; Học : Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu “ Ngồi ” ( Trọng tâm giai đoạn giậm nhẩy và trên không ). - Ném bóng : Chơi trò chơi phát triển tay – ngực . Tung và bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung và bắt bóng . - Chạy bền: Luyện tập chạy bền II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây, đệm nhẩy, 10-15 quả bóng ném . III: Tiến trình day học Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng Lớp 7C Vắng. -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ Bật nhẩy : Đà 3 bước nhảy bước bộ trên không. 8-10P 1-2P 4-5P 2x8 2x8 2x8 2-3P Cán sự lớp tập hợp báo cáo x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x D x x x x x GV gọi1,2 học sinh lên thực hiện các em khác nhận xét GV nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B.Phần cơ bản 1. Bật nhảy * Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân - Nhảy lò cò - Bật xa tại chỗ - Đà 3 bước giậm nhẩy bằng một chân vào cát hoặc đệm. - Nhẩy bước bộ trên không. Học : Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi 2. Ném bóng - Trò chơi : Phát triển sức mạnh của tay – ngực . “ Ném bóng vào vòng tròn” Kẻ 2 vạch cách 8-10m giữa 2 vạch có vòng tròn 1m . Chuẩn bị 2-4 quả bóng -Tung và bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung và bắt bóng . 3.Chạy bền - Luyện tập chạy bền C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà Bật nhẩy –Ném bóng - Chạy bền 30P 12P 2lần 12P 2-3lần 2-3lần 2.3P 5-6P 5P 2p 2p 1p GV nhấn mạnh lại một số yêu cầu kỹ năng khi thực hiện động tác Đội hình tập luyện ******* ******* * Hố nhảy D GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho HS chơi Gv làm trọng tài nhận xét sau mỗi lần chơi. *** *** CB GH GH CB GV hướng dẫn cách thức và tổ chức cho học sinh tập luyện cả lớp,quan sát sửa sai cho HS GV hướng dẫn học sinh cách chạy khoảng cách .- Nam 400m - Nữ 350m kết hợp tốt bước chân và nhịp thở trong khi chạy,thả lỏng tích cực khi về đích GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học vào buổi sáng hoăc chiều tuần: 20 Tiết: 39 bật nhảy - ném bóng - chạy bền Ngày soạn 15 / 1 /2007 Ngày dạy 23/ 1 /2007 I: Mục tiêu - Bật nhảy: Ôn nhẩy bước bộ trên không . Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu “ Ngồi ” - Ném bóng : Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung và bắt bóng tung và bắt bóng qua khoeo chân, ném bóng chúng đích. - Chạy bền: Trò chơi ( do GV chọn ) II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây, đệm nhẩy, 15-30 quả bóng ném . III: Tiến trình day học Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng Lớp 7C Vắng. -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ Bật nhẩy :Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi 8-10P 1-2P 4-5P 2x8 2x8 2x8 2-3P Cán sự lớp tập hợp báo cáo x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x D x x x x x GV gọi1,2 học sinh lên thực hiện các em khác nhận xét GV nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B.Phần cơ bản 1. Bật nhảy * Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân - Nhảy lò cò - Bật xa tại chỗ - Đà 3 bước giậm nhẩy bằng một chân vào cát hoặc đệm. - Nhẩy bước bộ trên không. - Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi 2. Ném bóng - Trò chơi : Phát triển sức mạnh của tay – ngực . “ Ném bóng trúng đích” -Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng ,tung và bắt bóng qua khoeo chân 3.Chạy bền - Trò chơi ‘Bóng chuyền 6’  C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà Bật nhẩy –Ném bóng - Chạy bền 30P 12P 2lần 12P 2-3lần 2-3lần 2.3P 5-6P 5P 2p 2p 1p GV nhấn mạnh lại một số yêu cầu kỹ năng khi thực hiện động tác Đội hình tập luyện ******* ******* * Hố nhảy D GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho HS chơi Gv làm trọng tài nhận xét sau mỗi lần chơi. *** Đích CB GH - GV hướng dẫn cách thức và tổ chức cho học sinh tập luyện cả lớp,quan sát sửa sai cho HS - Gv phổ biến nội dung yêu cầu luật chơi , cách chơi và tổ choc cho H/s chơi. - Gv làm trọng tài nhận xét sau mỗi lần chơi - GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học vào buổi sáng hoăc chiều tuần: 20 Tiết: 40 bật nhảy - ném bóng - chạy bền Ngày soạn 17 / 1 /2007 Ngày dạy 25/ 1 /2007 I: Mục tiêu - Bật nhảy: Ôn nhẩy bước bộ trên không . Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu “ Ngồi ” Học ; Bật nhảy bằng hai chân – tay với vào vật trên cao - Ném bóng : Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung và bắt bóng tung và bắt bóng qua khoeo chân, ném bóng chúng đích Học ; đứng vai hướng ném,xoay người ném bóng,đà một bước ném bóng xa - Chạy bền: Luyện tập chạy bền II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây, đệm nhẩy, 15-30 quả bóng ném . III: Tiến trình day học Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng Lớp 7C Vắng. -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ Bật nhẩy :Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi 8-10P 1-2P 4-5P 2x8 2x8 2x8 2-3P Cán sự lớp tập hợp báo cáo x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D GV gọi1,2 học sinh lên thực hiện các em khác nhận xét GV nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B.Phần cơ bản 1. Bật nhảy * Ôn một số động tác bổ trợ - Bật xa tại chỗ - Đà 3 bước giậm nhẩy bằng một chân vào cát hoặc đệm. - Nhẩy bước bộ trên không. - Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - Học ; Bật nhảy bằng hai chân – tay với vào vật trên cao 2. Ném bóng -Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng ,tung và bắt bóng qua khoeo chân - Học; đứng vai hướng ném,xoay người ném bóng,đà một bước ném bóng xa 3.Chạy bền - Luyện tập chạy bền C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà Bật nhẩy –Ném bóng - Chạy bền 30P 12P 2lần 12P 2-3lần 2-3lần 2.3P 5-6P 5P 2p 2p 1p GV nhấn mạnh lại một số yêu cầu kỹ năng khi thực hiện động tác ******* ******* * Hố nhảy D GV phân tích kĩ thuật động tác cho học sinh. GV làm mẫu động tác và cho học sinh tập theo hàng ******* ******* - GV hướng dẫn cách thức và tổ chức cho học sinh tập luyện cả lớp,quan sát sửa sai cho HS GV phân tích kĩ thuật động tác cho học sinh. GV làm mẫu động tác và cho học sinh tập theo hàng H/s quan sát và thực hiện không bóng và có bóng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D GV hướng dẫn học sinh cách chạy khoảng cách .- Nam 400m - Nữ 350m kết hợp tốt bước chân và nhịp thở trong khi chạy,thả lỏng tích cực khi về đích - GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành hàng ngang. Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học vào buổi sáng hoăc chiều tuần: 21 Tiết: 41 bật nhảy - ném bóng - chạy bền Ngày soạn : 22 / 1 /2007 Ngày dạy : / /2007 I: Mục tiêu - Bật nhảy: Luyện tập Bật nhảy bằng hai chân – tay với vào vật trên cao,chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Ném bóng : Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung và bắt bóng tung và bắt bóng qua khoeo chân, đứng vai hướng ném,xoay người ném bóng,đà một bước ném bóng xa - Chạy bền: Luyện tập chạy bền HS thực hiện được một số động tác ,bài tập bổ trợ cho sức mạnh của chân, ném bóng đi xa, biết cách thực hiện và chơi tích cực đúng luật chạy hết cự li II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập,dụng cụ xới cát hố nhảy xa GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây, 15-30 quả bóng ném . III: Tiến trình dậy học Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng Lớp 7C Vắng. -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ Bật nhẩy :Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi 8-10P 1-2P 4-5P 2x8 2x8 2x8 2-3P Cán sự lớp tập hợp báo cáo x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x D x x x x x GV gọi1,2 học sinh lên thực hiện các em khác nhận xét GV nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B.Phần cơ bản 1. Bật nhảy * Ôn một số động tác bổ trợ - Bật xa tại chỗ - Đà 3 bước giậm nhẩy bằng một chân vào cát hoặc đệm. - Nhẩy bước bộ trên không. - Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - Bật nhảy bằng hai chân – tay với vào vật trên cao 2. Ném bóng -Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng ,tung và bắt bóng qua khoeo chân - Ôn đứng vai hướng ném,xoay người ném bóng,đà một bước ném bóng xa 3.Chạy bền - Luyện tập chạy bền C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà Bật nhẩy – Ném bóng - Chạy bền 30P 12P 2lần 12P 2-3lần 2-3lần 5-6P 5P 2p 2p 1p GV nhấn mạnh lại một số yêu cầu kỹ năng khi thực hiện động tác ******* ******* * Hố nhảy D ******* ******* - GV hướng dẫn cách thức và tổ chức cho học sinh tập luyện cả lớp,quan sát sửa sai cho HS H/s quan sát và thực hiện không bóng và có bóng GV giới thiệu ngắn gọn * 29 độ ****** ****** GV cử nhóm phục vụ,nhắc H/s an toàn trong tập luyện GV hướng dẫn học sinh cách chạy khoảng cách . Kết hợp tốt bước chân và nhịp thở trong khi chạy,thả lỏng tích cực khi về đích - GV hướng dẫn học sinh thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành hàng ngang. ************ ************ ************ D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học vào buổi sáng hoăc chiều tuần: 21 Tiết: 42 bật nhảy - ném bóng - chạy bền Ngày soạn :22 / 1 /2007 Ngày dạy : / /2007 I: Mục tiêu - Bật nhảy: Ôn bật nhảy bằng hai chân – tay với vào vật trên cao .Học : Bật nhảy bằng một chân – tay với vào vật trên cao - Ném bóng : Ôn tung bóng bằng từ tay nọ sang tay kia,cúi người chuyền bóng bằng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chân, - Chạy bền: Trò chơi ( do GV chọn ) HS thực hiện được một số động tác và bài tập bổ trợ cho sức mạnh của chân, biết cách chơi và chơi tích cực đúng luật II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, dụng cụ xới cát hố nhảy xa GV chuẩn bị còi,đồng hồ bấm giây,bang chuyền 4 quả,15-30 quả bóng ném III: Tiến trình dậy học Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức A,Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp,kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng Lớp 7C Vắng. -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ Đứng vai hướng ném ném bóng xa 8-10P 1-2P 4-5P 2x8 2x8 2x8 2-3P Cán sự lớp tập hợp báo cáo x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x D x x x x x GV gọi1,2 học sinh lên thực hiện các em khác nhận xét GV nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B.Phần cơ bản 1. Bật nhảy * Ôn một số động tác bổ trợ - Bật nhảy bằng hai chân – tay với vào vật trên cao - Học : Bật nhảy bằng một chân – tay với vào vật trên cao 2. Ném bóng - Ôn tung bóng bằng từ tay nọ sang tay kia,cúi người chuyền bóng bằng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chân, Đứng vai hướng ném,xoay người ném bóng,đà một bước ném bóng xa 3.Chạy bền - Trò chơi “ Bóng chuyền 6” C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét Kiến thức kĩ năng , ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà Bật nhẩy –Ném bóng - Chạy bền 30P 12P 2lần 12P 2-3lần 2-3lần 2.3P 5-6P 5P 2p 2p 1p GV nhấn mạnh lại một số yêu cầu kỹ năng khi thực hiện động tác ******* ******* * Hố nhảy D GV phân tích kĩ thuật động tác cho học sinh. GV làm mẫu động tác và cho học sinh tập theo hàng ******* ******* - GV hướng dẫn cách thức và tổ ch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 2_12364006.doc