Giáo án môn Thể dục lớp 1 (cả năm)

 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Ôn lại các động tác TD RLTTCB đã học.

- Tiếp tục làm quen với trò chơi: “Chạy tiếp sức”.

2.Kỹ năng:

- Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức chính xác hơn.

- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác trong giờ học

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Giáo án, còi, kẻ sân.

2. Học sinh: Trang phục gọn gàng.

III. Tổ chức dạy học trên lớp

 

doc90 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 1 (cả năm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hơi và tham gia chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác trong giờ học II. Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, còi, kẻ sân. Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số, sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động - Đứng vỗ tay hát. - Khởi động các khớp. * Hoạt động 2:Phần cơ bản 1. Ôn TD RLTTCB - Lần 1 GV cho HS tập động tác phối hợp - Tập phối hợp: đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang. - Tập phối hợp: đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. - Tập phối hợp: đứng đưa 2 tay dang ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. - Ôn đứng kiễng gót bằng 2 chân và đứng kiễng gót 2 tay chống hông. - Ôn động tác đứng đưa 1 chân ra sau, 2 tay giơ cao thẳng hướng - Ôn động tác đứng đưa 1 chân sang ngang, 2 tay chống hông. - GV quan sát, sửa sai cho HS. - Chia tổ tập luyện - Thi đua trình diễn. - GV nhận xét và biểu dương tổ tập tốt. 2. Trò chơi: “chạy tiếp sức” - GV nêu lại tên trò chơi, giới thiệu lại cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi chơi. - GV nhận xét sau mối lần chơi. * Hoạt động 3: Phần kết thúc - GV cho cả lớp thả lỏng. - Cúi xuống hít sâu, thở đều, rũ tay chân. - Nhảy thả lỏng. - Đứng vỗ tay và hát. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV - Lớp trưởng tập trung lớp nhanh, báo cáo sĩ số. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - CS cho cả lớp khởi động. - HS tập - Cán sự hô cho lớp tập. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x GV - Các tổ tập ở vị trí đã quy định - Từng tổ lên trình diễn - HS nhận xét - GV hướng dẫn lại cho HS cách chạy. - Tổ chức cho HS chơi. Đội hình chơi x x x x x x x x x x x x x x x XP Đ GV Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV IV: Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV cùng HS hệ thống lại các vừahọc. - GV nhận xét tiết học V: Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: -Ôn bài tập RLTTCB và trò chơi. Ngày 2, 3 tháng 01 năm 2018 TUẦN 18 BÀI 18: Trò chơi vận động. I.Mục tiêu 1. Kiến thức: - Ôn 2 trò chơi: “chuyển bóng tiếp sức” và “chạy tiếp sức”. 2.Kỹ năng: - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động cả 2 trò chơi. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác trong giờ học. II. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, còi, bóng, kẻ vạch. Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp, ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số, sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động - Đứng vỗ tay hát. - Khởi động các khớp. - GV cho cả lớp khởi động. * Hoạt động 2: Phần cơ bản 1. Ôn trò chơi: “chuyển bóng tiếp sức”: - GV nêu lại tên trò chơi, giới thiệu lại cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi chơi. - GV nhận xét sau mối lần chơi. 2. Trò chơi: “chạy tiếp sức”: - GV nêu lại tên trò chơi, giới thiệu lại cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi chơi. - GV hướng dẫn lại cho HS cách chạy. - GV nhận xét sau mối lần chơi. * Hoạt động 3: Phần kết thúc - GV cho cả lớp thả lỏng. - Cúi xuống hít sâu, thở đều, rũ tay chân. - Nhảy thả lỏng. - Đứng vỗ tay và hát. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV - Lớp trưởng tập trung lớp nhanh, báo cáo sĩ số. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cho HS chuyển bóng lại 1 vài lần cho thuần thục, sau đó tổ chức cho HS chơi. Đội hình chơi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Tổ chức cho HS chơi. Đội hình chơi x x x x x x x x x x x x x x x XP Đ GV Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV IV: Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV hệ thống lại các nội dung vừa học. - GV nhận xét giờ học. V: Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: Ôn trò chơi vận động. Ngày 26, 27 tháng 12 năm 2017 TUẦN 17 BÀI 17: Ôn tập - Sơ kết học kì I. I.Mục tiêu 1. Kiến thức - Ôn tập- Sơ kết học kì I. 2.Kỹ năng: - Yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học; ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác trong giờ học. II. Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp. ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số, sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến Hoạt động của thầy, yêu cầu giờ học. 2. Trò chơi - GV cho chơi trò chơi ở trong lớp. * Hoạt động 2: Phần cơ bản Ôn tập - Sơ kết học kì I - GV cùng HS nhắc lại những kiến thức về ĐHĐN, TD RLTTCB và trò chơi vận động. 1. Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. - Đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Dàn hàng, dồn hàng. 2. TD RLTTCB - Đứng đưa 2 tay về trước. - Đứng đưa 2 tay dang ngang. - Đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. - Đứng kiễng gót 2 tay chống hông. - Đứng kiễng gót bằng 2 chân. - Đứng đưa 1 chân ra sau, 2 tay giơ cao thẳng hướng. - Đứng đưa 1 chân sang ngang, 2 tay chống hông. 3. Trò chơi vận động - Diệt các con vật có hại. - Qua đường lội. - Chuyển bóng tiếp sức. - Chạy tiếp sức. * GV đánh giá kết quả của HS - GV đánh giá kết quả của HS (cả lớp hoặc từng tổ). - Tuyên dương các tổ và cá nhân thực hiện tốt. - Nhắc nhở chung 1 số tồn tại, ưu cũng như nhược điểm và hướng khắc phục trong học kì II. * Hoạt động 3: Phần kết thúc - Cho cả lớp hát 1 bài. - HS ở trong lớp. - Cho HS chơi trò chơi mà HS thích (phù hợp với đặc điểm ở trong lớp học). - GV nhắc lại các nội dung đã học trong học kì I. - Nhắc xong GV gọi 1 số em nhắc lại, gọi HS nhận xét. GV nhận xét. - Xen kẽ, GV gọi 1 số HS lên thực hiện động tác. - HS lắng nghe - Quản ca cho lớp hát 1 bài. IV: Kiểm tra đánh giá, củng cố: - Nhận xét ưu, khuyết điểm giờ học. V: Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò. Ôn tất cả các nội dung đã được học. Ngày 2, 3 tháng 01 năm 2018 TUẦN 18 BÀI 18: Trò chơi vận động. I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Học trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu tham gia chơi ở mức ban đầu. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác trong giờ học. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: Giáo án, còi, kẻ sân. 2. Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp. ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Khởi động các khớp. - Trò chơi: diệt các con vật có hại. * Hoạt động 2: Phần cơ bản 1. Trò chơi nhảy ô tiếp sức - GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi chơi. - GV nhận xét đánh giá. - GV nhận xét sau mỗi lần chơi. - Cách chơi: tập hợp lớp thành 2 hàng dọc. Khi có lệnh, các em số 1 bật nhảy bằng 2 chân vào ô số 1, sau đó bật nhảy 2 chân vào ô số 2 và 3, nhảy chụm 2 chân vào ô số 4 và cứ lần lượt nhảy như vậy cho đến đích thì nhảy quay ngược lại về vạch xuất phát đưa tay chạm tay bạn số 2. Bạn số 2 thực hiện như bạn số 1 và cứ lần lượt như vậy cho đến hết. Đội nào xong trước, ít phạm quy là thắng cuộc. - Các trường hợp phạm quy: + Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi chạm tay bạn nhảy trước mình. + Không nhảy đủ các ô quy định. - GV biểu dương HS biết cách chơi và tham gia chơi sôi nổi, nhiệt tình. * Hoạt động 3: Phần kết thúc - GV cho cả lớp thả lỏng. - Đức vỗ tay hát. - Cúi người thả lỏng. - Rũ tay chân. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV - Lớp trưởng tập trung lớp nhanh. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cho vài HS lên chơi mẫu. - Cho lớp chơi chính thức. Đội hình chơi Đích XP x x CB x x x x x x Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV IV: Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV cùng HS hệ thống lại bài học. - GV nhận xét, đánh giá giờ học V: Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Ôn trò chơi: “nhảy ô tiếp sức”. Ngày 9, 10 tháng 01 năm 2018 TUẦN 19 BÀI 19: Bài thể dục - Trò chơi vận động. I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Ôn trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. - Làm quen với 2 động tác: vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu tham gia vào trò chơi đã có sự chủ động. - cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. 3. Thái độ: - Nghiêm túc,tự giác, tích cực trong giờ học. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: Giáo án, còi, kẻ sân chơi trò chơi. 2. Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp. ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Khởi động các khớp. - Trò chơi: diệt các con vật có hại. *Hoạt động 2: Phần cơ bản 1. Bài TD phát triển chung * Động tác vươn thở - GV nêu tên động tác, hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng. - GV kết hợp sửa sai cho HS. - GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp. - Giáo viên hô nhịp. - GV giúp đỡ sửa sai. * Động tác tay - Tương tự như động tác vươn thở - GV cho tập phối hợp cả 2 động tác. - GV hô nhịp liền mạch 2 động tác HS thực hiện. - GV giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó - Tập phối hợp 2 động tác. - GV nhận xét - Chia tổ tập luyện - GV đi lại quan sát sửa sai. - Trình diễn. - GV nhận xét biểu dương tổ tập tốt. 2. Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại tóm tắt cách chơi. - GV nhận xét đánh giá. - GV nhận xét sau mỗi lần chơi. * Hoạt động 2: Phần kết thúc - GV cho cả lớp thả lỏng. - Đứng vỗ tay hát. - Cúi người thả lỏng. - Rũ tay chân. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV - Lớp trưởng tập trung lớp nhanh. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV cho cả lớp khởi động. - HS quan sát - Cán sự lớp tập mẫu, hô nhịp, điều khiển HS tập. - HS thực hiện từng nhịp của động tác. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV HS thực hiên tốt lên tập HS nhận xét - Các tổ tập ở vị trí đã quy định. - Từng tổ lên trình diễn. - HS nhận xét. - Cho vài HS lên chơi mẫu. - Cho lớp chơi chính thức. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV cùng HS hệ thống lại bài học. - GV nhận xét, đánh giá giờ học V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Ôn 2 động tác vươn thở và tay và trò chơi: “nhảy ô tiếp sức”. Ngày 16, 17 tháng 01 năm 2018 TUẦN 20 BÀI 20: Bài thể dục – Trò chơi vận động. I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. - Học: động tác chân. - Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. - Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong giờ học. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: Giáo án, còi, kẻ sân. 2. Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp. ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Khởi động các khớp. - GV cho cả lớp khởi động. - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra 2 động tác vươn thở và tay của bài TD phát triển chung. - GV nhận xét, đánh giá. * Hoạt động 2: Phần cơ bản 1. Ôn 2 động tác TD đã học - GV nêu tên động tác, hô nhịp, tập mẫu lần 1 cho HS, lần 2 GV hô nhịp nhưng không làm mẫu. - GV đi sửa sai uốn nắn cho HS. * Học động tác chân: - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích kĩ thuật động tác. - GV hô nhịp cho HS thực hiện theo, sau đó cán sự điều khiển lớp tập. - GV quan sát sửa động tác sai cho HS. + N1: Hai tay chống hông, đồng thời kiễng gót chân. + N2: Hạ gót chân chạm đất, khuỵu gối, thân trên thẳng, vỗ 2 bàn tay vào nhau ở phía trước. + N3: Như N1. + N4: Về TTCB. + N5,6,7,8 như N1,2,3,4. * Ôn 3 động tác đã học GV nhận xét đánh giá 2. Trò chơi nhảy ô tiếp sức - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi chơi. - GV nhận xét sau mỗi lần chơi. - Các trường hợp phạm quy: + Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi chạm tay bạn nhảy trước mình. + Không nhảy đủ các ô quy định. * Hoạt động 3: Phần kết thúc - GV cho cả lớp thả lỏng. - Đứng vỗ tay hát. - Cúi người thả lỏng. - Rũ tay chân. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV - Lớp trưởng tập trung lớp nhanh. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ, các HS còn lại quan sát và nhận xét. - HS tập. - Lần 3-5 cả lớp tập dưới sự điều khiển của cán sự. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - HS quan sát, lắng nghe. - HS tập Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích kĩ thuật động tác. - GV hô nhịp cho HS thực hiện theo, sau đó cán sự điều khiển lớp tập. - GV quan sát sửa động tác sai cho HS. - GV cho cả lớp tập lại 3động tác đã học sau đó cho từng tổ lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét, -Tổ chức cho HS chơi Đội hình chơi Đích XP x x CB x x Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV gọi HS nêu lại tên các động tác đã học. - GV nhận xét, đánh giá giờ học. V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Ôn các động tác thể dục đã học và trò chơi. Ngày 23, 24 tháng 01 năm 2018 TUẦN 21 BÀI 21: Bài thể dục. Đội hình đội ngũ. I. Mục tiêu 1.Kiến thức: - Ôn 3 động tác vươn thở tay và chân. - Học động tác vặn mình. - Điểm số hàng dọc theo tổ.. - Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. - Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. - Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong giờ học. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: Giáo án, còi, kẻ sân. 2. Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp. ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Khởi động các khớp. - GV cho cả lớp khởi động. - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra 2 động tác vươn thở và tay của bài TD phát triển chung. - GV nhận xét, đánh giá. * Hoạt động 2: Phần cơ bản 1. Ôn 3 động tác TD đã học - GV nêu tên động tác, hô nhịp, tập mẫu lần 1 cho HS, lần 2 GV hô nhịp nhưng không làm mẫu. - GV đi sửa sai uốn nắn cho HS. * Học động tác vặn mình - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích kĩ thuật động tác. - GV hô nhịp cho HS thực hiện theo, sau đó cán sự điều khiển lớp tập. - GV quan sát sửa động tác sai cho HS * Ôn 4 động tác đã học * Điểm số hàng dọc theo tổ - GV giải thích, hướng dẫn cách điểm số hàng dọc theo tổ kết hợp với cho 1 tổ lên làm mẫu. 2. Trò chơi nhảy ô tiếp sức - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi chơi. - GV hướng dẫn, tổ chức cho HS chơi. - GV nhận xét sau mỗi lần chơi. - Các trường hợp phạm quy: + Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi chạm tay bạn nhảy trước mình. + Không nhảy đủ các ô quy định. * Hoạt động 3: Phần kết thúc - GV cho cả lớp thả lỏng. - Đứng vỗ tay hát. - Cúi người thả lỏng. - Rũ tay chân. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV - Lớp trưởng tập trung lớp nhanh. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ, các HS còn lại quan sát và nhận xét. - HS tập. - Lần 3-5 cả lớp tập dưới sự điều khiển của cán sự. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV cho cả lớp tập lại 4 động tác đã học sau đó cho từng tổ lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét, GV nhận xét đánh giá - Lần 1-2 GV cho từng tổ thực hiện, lần 3-4 GV cho HS làm quen với cách 4 tổ cùng đồng loạt điểm số. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x GV - HS tham gia trò chơi Đội hình chơi Đích XP x x CB x x x x x x Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV cùng HS hệ thống bài học. - GV nhận xét, đánh giá giờ học. V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài TD phát triển chung. Ôn cách điểm số theo hàng dọc và trò chơi. Ngày 30, 31 tháng 01 năm 2018 TUẦN 22 BÀI 22: Bài thể dục. Trò chơi vận động. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình. - Học động tác bụng. -Làm quen với trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. - Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. - Yêu cầu bước đầu biết cách nhảy. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác trong giờ học. II. Chuẩn bị: 1.Giáo viên: Giáo án, còi, tranh, kẻ sân chơi trò chơi. 2. Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp. ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số, sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động - Đứng tại chỗ vỗ tay hát. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Khởi động các khớp. - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra động tác chân và vặn mình của bài TD phát triển chung. - GV nhận xét, đánh giá. * Hoạt động 2: Phần cơ bản 1. Ôn 4 động tác TD đã học - GV nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập. - GV quan sát, sửa sai cho HS. * Học động tác bụng - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích kĩ thuật động tác. - GV hô nhịp cho HS thực hiện theo, sau đó cán sự điều khiển lớp tập. - GV quan sát sửa động tác sai cho HS. * Ôn 5 động tác đã học - GV cho cả lớp tập lại 5 động tác đã học - GV nhận xét đánh giá. 2.Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi chơi. - GV hướng dẫn, tổ chức cho HS chơi thử, chơi chính thức. - GV nhận xét sau mỗi lần chơi * Hoạt động 3: Phần kết thúc - GV cho cả lớp thả lỏng. - Đứng vỗ tay hát. - Cúi người thả lỏng. - Rũ tay chân. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV - Lớp trưởng tập trung lớp nhanh, GV tiếp tục hướng dẫn cán sự cách báo cáo khi GV nhận lớp. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ, các HS còn lại quan sát và nhận xét. - HS tập - Cán sự điều khiển lớp tập luyện. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - HS quan sát, lắng nghe. - HS tập - Từng tổ lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. HS quan sát, lắng nghe. HS tham gia trò chơi. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV cùng HS hệ thống bài học. - GV nhận xét, đánh giá giờ học. V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Ôn 5 động tác của bài TD và trò chơi. Ngày 06, 07 tháng 02 năm 2018 TUẦN 23 BÀI 23: Bài thể dục. Trò chơi vận động. I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Ôn 5 động tác đã học. - Học động tác phối hợp. - Tiếp tục ôn trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. - Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. - Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác trong giờ học. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: Giáo án, còi, kẻ sân chơi trò chơi. 2. Học sinh: Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp. ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số, sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Khởi động các khớp. - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra động tác bụng của bài TD phát triển chung. - GV nhận xét, đánh giá. * Hoạt động 2: Phần cơ bản 1. Ôn 5 động tác TD đã học - GV nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập. - GV sửa sai cho HS. * Học động tác phối hợp - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích kĩ thuật động tác. - GV hô nhịp cho HS thực hiện theo, sau đó cán sự điều khiển lớp tập. - GV quan sát sửa động tác sai cho HS. - GV nhận xét * Ôn 6 động tác đã học - GV nhận xét đánh giá. 2. Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi chơi. - GV hướng dẫn, tổ chức cho HS chơi thử, chơi chính thức. - GV nhận xét sau mỗi lần chơi. * Hoạt động 3: Phần kết thúc - GV cho cả lớp thả lỏng. - Đứng vỗ tay hát. - Cúi người thả lỏng. - Rũ tay chân. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV - Lớp trưởng tập trung lớp nhanh, báo cáo sĩ số chính xác. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ, các HS còn lại quan sát và nhận xét. - HS tập. - Cán sự điều khiển lớp tập luyện. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - HS quan sát, lắng nghe. - HS tập - 1-2 HS lên thực hiện. Cả lớp quan sát nhận xét. - GV cho cả lớp tập lại 6 động tác đã học sau đó cho từng tổ lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét, - HS quan sát lắng nghe. - HS tham gia chơi. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: - Gọi 1 nhóm HS lên thực hiện lại động tác phối hợp, gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Ôn bài thể dục và trò chơi. Ngày 20, 21 tháng 02 năm 2018 TUẦN 24 BÀI 24: Bài thể dục. Đội hình đội ngũ. I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Ôn 6 động tác đã học. - Học động tác điều hòa. - Ôn điểm số hàng dọc theo tổ, cả lớp. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. - Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. - Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác trong giờ học. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: Giáo án, còi. 2. Học sinh:Trang phục gọn gàng. III. Tổ chức dạy học trên lớp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV nhận lớp. ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số, sức khỏe, trang phục của HS. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động - Đứng vỗ tay hát. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Khởi động các khớp. - Kiểm tra bài cũ: kiểm tra động tác phối hợp của bài TD phát triển chung. - GV nhận xét, đánh giá. * Hoạt động 2: Phần cơ bản 1. Ôn 6 động tác TD đã học - GV nêu tên động tác, hô nhịp cho HS tập. - GV sửa sai cho HS. * Học động tác điều hòa - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích kĩ thuật động tác. - GV hô nhịp cho HS thực hiện theo, sau đó cán sự điều khiển lớp tập. - GV quan sát sửa động tác sai cho HS. * Ôn cả bài TD đã học - GV nhận xét đánh giá. * Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số hàng dọc theo tổ. 2. Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh. - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi và các yêu cầu khi chơi. - GV hướng dẫn, tổ chức cho HS chơi thử, chơi chính thức. - GV nhận xét sau mỗi lần chơi. * Hoạt động 3: Phần kết thúc 1. Thả lỏng - Đứng vỗ tay hát. - Cúi người thả lỏng. - Rũ tay chân. Đội hình nhận lớp xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV - Lớp trưởng tập trung lớp nhanh, báo cáo sĩ số chính xác. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ, các HS còn lại quan sát và nhận xét. Cán sự điều khiển lớp tập luyện. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - HS quan sát, lắng nghe. - HS tập - GV cho cả lớp tập lại 7 động tác của bài TD đã học sau đó cho từng tổ lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - Từ đội hình tập luyện, cho HS giải tán sau đó tập hợp thành hàng dọc ôn ĐHĐN. HS tham gia chơi Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV IV. Kiểm tra đánh giá, củng cố: - GV cùng HS hệ thống bài học. - GV nhận xét, đánh giá giờ học. V. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò: - Ôn ĐHĐN và ôn bài TD phát triển chung đã học. Ngày 27, 28 tháng 02 năm 2018 TUẦN 25 BÀI 25: Bài thể dục. Trò chơi vận động. I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Ôn bài thể dục. - Làm q

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12335711.doc