Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Tiết 1 đến tiết 35

Tiết 10: Bài 10: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN

I. MỤC TIÊU:

- Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác hơn giờ trước.

- Học đứng kiểng gót, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.

2. Phương tiện: Chuẩn bị còi.

 

doc36 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Tiết 1 đến tiết 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phổ biến nội dung, yêu cầu - Giậm chân, đếm theo nhịp. - Chạy theo 1 hàng dọc. - Ôn phối hợp 1 số động tác. 2x4 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm to theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng theo trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện động tác chính xác, nhịp độ. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Thể dục RLTTCB - Đứng kiểng gót hai tay chống hông. - Đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông. - Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. 2. Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức” 2l 4l 3l 25’ - KL: “Động tác đứng kiểng gót hai tay chống hôngbắt đầu !” - KL: “Động tác đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hôngbắt đầu !” - KL: “Động tác đưa một chân ra sau hai tay chống hôngbắt đầu !” - N1: Đứng chân trái ra sau, hai tay đưa cao thẳng hướng. - N2: Về TTĐBĐ - N3: Đứng chân phải ra sau, đưa cao thẳng hướng. - N4: Về TTĐBĐ - Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi. - Gv nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích động tác cho hs tập bắt chước. - Cử CSL hô, GV quan sát, nhận xét, sửa động tác sai cho HS. - GV cho HS ôn 1 số động tác. - Gv nhắc lại cách chơi, rồi tổ chức cho HS chơi. Kết thúc -Đứng vỗ tay và hát - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học,giao bài tập về nhà. 5’ -GV cho HS đứng tại chỗ vỗ tay theo nhịp& hát - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện. Ôn các động tác Thể dục rèn luyện TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 29 /11/2016 Tiết 13: Bài 13: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I. MỤC TIÊU: - Ôn các động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện được ở mức độ tương đối chính xác. - Học đứng đưa 1 chân sang ngang. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. - Tiếp tục ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy theo 1 hàng dọc. - Ôn một số động tác ĐHĐN - TC: “Diệt các con vật có hại” 2x4 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Chạy nhẹ nhàng theo trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện đúng kỹ thuật, phương hướng. - Tham gia nhiệt tình, tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Thể dục RLTTCB - Ôn đứng đưa 1 chân ra sau, 2 tay giơ cao thẳng hướng. - Ôn phối hợp đứng đưa 1 chân ra trước, 2 tay chống hông. - Đứng đưa 1 chân sang ngang, 2 tay chống hông. * Ôn phối hợp: 2. Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức” 2l 2l 4l 2l 3l 25’ - KL: “Động tác đứng đưa một chân sang ngang hai tay chống hôngbắt đầu !” - N1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. - N2: Về TTĐBĐ - N3: Đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông. - N4: Về TTĐBĐ - N1: Đứng đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông. - N2: Về TTĐBĐ - N3: Đứng đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông. - N4: Về TTĐBĐ - Yêu cầu tham gia vào TC tương đối chủ động. - Gv nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích động tác cho hs tập bắt chước. - Cử CSL hô, GV quan sát, nhận xét, sửa động tác sai cho HS. - GV cho HS ôn phối hợp 1 số động tác đã học. - Gv nhắc lại cách chơi, rồi tổ chức cho HS chơi. Kết thúc -Đi thường và hát - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học,giao bài tập về nhà. 5’ - GV cho HS đi trên địa hình tự nhiên và hát. - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện. Ôn các động tác Thể dục rèn luyện TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 06/12/2016 Tiết 14: Bài 14: RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I. MỤC TIÊU: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức độ tương đối chính xác. - Làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu tham gia được vào trò chơi ở mức độ ban đầu. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân, đếm theo nhịp - TC: “Diệt các con vật có hại” 2x4 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Quản ca cất cho HS cả lớp hát và vỗ tay. - Cả lớp giậm chân tại chỗ và đếm to theo nhịp. - Tham gia nhiệt tình, tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Thể dục RLTTCB - Ôn phối hợp - Ôn phối hợp: Đứng đưa chân trái ra trước, 2 tay chống hông; đứng đưa chân phải ra trước, 2 tay chống hông 2. Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 2l 2x4 2l 4l 3l 25’ - N1: Đứng đưa hai tay ra trước thẳng hướng. - N2: Đưa hai tay dang ngang - N3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. - N4: Về TTĐBĐ - N1: Đứng đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông. - N2: Đứng hai tay chống hông - N3: Đứng đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông. - N4: Về TTĐBĐ - Yêu cầu tham gia được vào trò chơi ở mức độ ban đầu. - Gv điều khiển cả lớp ôn phối hợp các động tác, sửa sai cho HS. - Cử CSL hô, GV quan sát, nhận xét, sửa động tác sai cho HS. - Trình diễn các động tác đã học. - Gv nhắc lại cách chơi, rồi tổ chức cho HS chơi. Kết thúc -Đi thường và hát - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học,giao bài tập về nhà. 5’ - GV cho HS đi trên địa hình tự nhiên và hát. - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện. Ôn các động tác Thể dục rèn luyện TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 13/12/2016 Tiết 15: Bài 15: RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I. MỤC TIÊU: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức độ tương đối chính xác. - Tiếp tục làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Đứng vỗ tay và hát - Giậm chân, đếm theo nhịp - TC: “Diệt các con vật có hại” 2x4 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Quản ca cất cho HS cả lớp hát và vỗ tay. - Cả lớp giậm chân tại chỗ và đếm to theo nhịp. - Tham gia nhiệt tình, tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Thể dục RLTTCB - Ôn phối hợp đứng đưa chân trái, phải ra sau, hai tay đưa cao - Ôn phối hợp đứng đưa chân phải, trái sang ngang, hai tay chống hông. 2. Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 2l 2x4 2l 4l 3l 25’ - N1: Đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - N2: Về TTĐBĐ - N3: Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - N4: Về TTĐBĐ - N1: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. - N2: Về tư thế đứng hai tay chống hông - N3: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. - N4: Về TTĐBĐ - Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi. - Gv điều khiển cả lớp ôn phối hợp các động tác, sửa sai cho HS. - Cử CSL hô, GV quan sát, nhận xét, sửa động tác sai cho HS. - Trình diễn các động tác đã học. - Gv nhắc lại cách chơi, rồi tổ chức cho HS chơi. Kết thúc -Đi thường và hát - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học,giao bài tập về nhà. 5’ - GV cho HS đi trên địa hình tự nhiên và hát. - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện. Ôn các động tác Thể dục rèn luyện TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 20/12/2016 Tiết 16: Bài 16: RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I. MỤC TIÊU: - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện ở mức độ tương đối chính xác. - Ôn trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Giậm chân, đếm theo nhịp - TC: “Diệt các con vật có hại” 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Cả lớp giậm chân tại chỗ và đếm to theo nhịp. - Tham gia nhiệt tình, tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Thể dục RLTTCB - Ôn phối hợp đứng đưa chân trái, phải ra sau, hai tay đưa cao - Ôn phối hợp đứng đưa chân phải, trái sang ngang, hai tay chống hông. 2. Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 2l 2x4 2l 4l 3l 25’ - N1: Đứng đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - N2: Về TTĐBĐ - N3: Đứng đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. - N4: Về TTĐBĐ - N1: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. - N2: Về tư thế đứng hai tay chống hông - N3: Đứng đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. - N4: Về TTĐBĐ - Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi. - Gv điều khiển cả lớp ôn phối hợp các động tác, sửa sai cho HS. - Cử CSL hô, GV quan sát, nhận xét, sửa động tác sai cho HS. - Trình diễn các động tác đã học. - Gv nhắc lại cách chơi, luật chơi rồi tổ chức cho HS chơi thử, chơi chính thức. Kết thúc -Đi thường và hát - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học,giao bài tập về nhà. 5’ - GV cho HS đi trên địa hình tự nhiên và hát. - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện. Ôn các động tác Thể dục rèn luyện TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) : Ngày dạy 27/12/2016 Tiết 17: Bài 18: TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG “NHẢY Ô TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU: - Làm quen với trò chơi “nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức ban đầu. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. Kẻ sân cho trò chơi. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Giậm chân, đếm theo nhịp * TC: “Diệt các con vật có hại” 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Cả lớp giậm chân tại chỗ và đếm to theo nhịp. - Tham gia nhiệt tình, tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” 25’ - Cách chơi: Khi có lệnh các em bật nhảy bằng hai chân vào ô số 1, sau đó bật nhảy hai chân vào ô số 2 và 3, nhảy chụm hai chân vào ô số 4, và cứ lần lượt nhảy như vậy cho đến đích, thì quay lại chạy về vạch xuất phát, đưa tay chạm tay bạn số 2. Bạn số 2 bật nhảy như bạn số 1 và cứ lần lượt như vậy cho đến hết, hàng nào xong trước ít phạm quy là thắng cuộc. - Các trường hợp phạm quy: Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi chạm tay bạn; không nhảy đủ các ô quy định - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và làm mẫu. - Cho 1 HS ra chơi thử. Sau đó 1 nhóm 2-3 HS chơi thử. HS cả lớp chơi thử. GV nhận xét, giải thích thêm rồi cho HS chơi thử lần 2, sau đó chơi chính thức, có phân thắng thua, thưởng, phạt. Kết thúc - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Gv cùng hs hệ thống lại bài. - Gv nhận xét giờ học,giao bài tập về nhà. 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện. Ôn các động tác Thể dục rèn luyện TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 03/01/2017 Tiết 18: Bài 17: SƠ KẾT HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU: - Sơ kết học kì I. Yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường hoặc trong lớp học. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy theo 1 hàng dọc - Đi thường và hít thở sâu. * Ôn các động tác TDRLTTCB 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Cả lớp giậm chân tại chỗ và đếm to theo nhịp. - Tham gia nhiệt tình, tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Sơ kết học kì I: - Ôn hệ thống lại một số nội dung cơ bản đã học ở kì 1 2. Trò chơi: - “Chạy tiếp sức” 2l 3l 25’ - HS nhắc lại những kiến thức, kĩ năng đã học về ĐHĐN, Thể dục RLTTCB và trò chơi vận động. - Thực hiện được các động tác đã học - GV: Đánh giá kết quả học tập của HS. Tuyên dương tổ, cá nhân tập luyện có kết quả tốt. Nhắc nhở HS những điểm còn tồn tại, hướng khắc phục. - Tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động, tích cực. - GV gọi HS nhắc lại những kiến thức kĩ năng đã học. - Gọi HS thực hiện các động tác đã học. - GV đánh giá kết quả của HS trong kì I. - Nhắc nhở những việc thực hiện chưa tốt và cách khắc phục. - GV nhức lại cách chơi, cho HS chơi thử, rồi chơi Kết thúc - Đi thường theo hàng dọc và hát. - TC:“Diệt các con vật có hại” - Gv nhận xét giờ học,giao bài tập về nhà. 5’ - Đi thường theo nhịp 2 hàng dọc, và vừa đi vừa hát. - Tham gia trò chơi chủ động, tích cực. - ý thức tập luyện. Ôn các động tác Thể dục rèn luyện TTCB. Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 17/01/2017 Tiết 19: Bài 19: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I. MỤC TIÊU: - Ôn trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động. - Làm quen với hai động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy theo một hàng dọc. - Đi thường và hít thở sâu. -TC: “Diệt các con vật có hại” 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Đi theo vòng tròn, thực hiện ĐT hít thở sâu - Tham gia nhiệt tình, tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1. Bài thể dục: - Động tác vươn thở. - Động tác tay. - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. 2. Trò chơi: - “Nhảy ô tiếp sức” 2l 2l 2l 3l 25’ - N1: Đưa hai tay lên cao chếch chữ V, chân trái sang ngang, hít sâu vào bằng mũi. - N2: Đưa hai tay theo chiều ngược lại với nhịp 1, sau đó hai tay bắt chéo trước bụng. - N3: Như nhịp 1. - N4: Về TTCB - N1: Bước chân trái sang ngang, vỗ hai tay phía trước ngực, mắt nhìn theo tay. - N2: Đưa hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. - N3: Vỗ hai bàn tay vào nhau phía trước ngực. - N4: Về TTCB. - Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động. - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và cho HS tập bắt chước. - Sau lần tập 1 GV nhận xét, uốn nắn động tác sai. Sau lần tập 2, GV gọi 2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu. - Sau khi học 2 động tác GV cho ôn 1 lần. - GV nhắc lại cách chơi, tổ chức cho HS chơi Kết thúc - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - GV cùng hs hệ thống lại bài. - GV nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện của học sinh. - Ôn hai động tác của bài thể dục Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 07 /02/2017 Tiết 20: Bài 20: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I. MỤC TIÊU: - Ôn hai động tác thể dục đã học. Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện được ở mức tương đối chính xác. - Điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy theo một hàng dọc. - Đi thường và hít thở sâu. *TC: “Diệt các con vật có hại” 5’ ’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Đi theo vòng tròn, thực hiện ĐT hít thở sâu - Tham gia nhiệt tình, tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1- Bài thể dục - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. - Động tác chân. - Điểm số hàng dọc theo tổ 2- Trò chơi: - “Nhảy ô tiếp sức” 2x8 3l 2l 2l 3l 5’ - Yêu cầu: Hít thở sâu ở động tác vươn thở; tay dang ngang đúng tư thế ở động tác tay. - N1: Hai tay chống hông, kiểng gót chân. - N2: Hạ gót chân, khuỵu gối, thân trên thẳng, vỗ hai bàn tay vào nhau ở phía trước. - N3: Như nhịp 1. - N4: Về TTCB - Khẩu lệnh: “Từ 1 đến hếtđiểm số !” - Động tác: Quay mặt qua trái, ra sau và hô to số của mình, rồi quay về tư thế ban đầu - Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động. - GV hô nhịp kết hợp làm mẫu cho HS ôn. - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và cho HS tập bắt chước. - GV nhận xét, uốn nắn động tác sai. Sau đó gọi 2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu. - GV giải thích, chỉ dẫn HS làm mẫu cách điểm số - GV nhắc lại cách chơi, tổ chức cho HS chơi Kết thúc - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - GV cùng hs hệ thống lại bài. - GV nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay. - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện của học sinh. - Ôn 3 động tác của bài thể dục Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Ngày dạy 14/02/2017 Tiết 21: Bài 21: BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I. MUC TIÊU: - Ôn ba động tác thể dục đã học. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác. - Học đông tác vặn mình. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. - Ôn điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Chạy theo một hàng dọc. - Đi thường và hít thở sâu. *TC: “Đi ngược chiều ...” 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Đi theo vòng tròn, thực hiện ĐT hít thở sâu - Tham gia nhiệt tình, tích cực. Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) C¬ b¶n 1- Bài thể dục - ¤n 3 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n. - §éng t¸c vÆn m×nh. - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè. 2- Trß ch¬i: - “Nh¶y « tiÕp søc” 2x8 3l 3l 3l 3l 25’ - Yªu cÇu: HÝt thë s©u; tay dang ngang ®óng t­ thÕ; khi h¹ thÊp träng t©m kh«ng cong l­ng. - N1: B­íc ch©n tr¸i sang ngang, hai tay dang ngang, bµn tay sÊp. - N2: VÆn m×nh sang tr¸i, tay ph¶i ®­a sang tr¸i vç vµo tay tr¸i. - N3: Nh­ nhÞp 1. - N4: VÒ TTCB - TËp hîp nhanh, dãng hµng th¼ng, ®iÓm sè ®óng, râ rµng. - Yªu cÇu tham gia vµo trß ch¬i ë møc ®· cã sù chñ ®éng. - GV cho HS «n 3 §T. - GV nªu tªn ®éng t¸c, lµm mÉu, gi¶i thÝch vµ cho HS tËp b¾t ch­íc. - GV nhËn xÐt, uèn n¾n ®éng t¸c sai. Sau ®ã gäi 2 HS thùc hiÖn tèt lªn lµm mÉu. - GV cho HS «n §H§N- - GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, tæ chøc cho HS ch¬i Kết thúc - Đứng vỗ tay và hát. - GV cùng hs hệ thống lại bài. - GV nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay theo nhịp - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện của học sinh. - Ôn 5 động tác của bài thể dục Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(gv) Ngµy d¹y 21/02/2017 TiÕt 22: Bµi 22: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I.MỤC TIÊU: - Ôn 4 động tác thể dục đã học. Học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện được 4 động tác ở mức tương đối chính xác, riêng động tác bụng ở mức cơ bản đúng. - Làm quen trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu bước đầu biết cách nhảy. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Chạy theo một hàng dọc. - Đi thường và hít thở sâu. 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Đi theo vòng tròn, thực hiện ĐT hít thở sâu Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1- Bài thể dục - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình. - Động tác bụng. - Ôn 5 động tác đã học. * Điểm số hàng dọc theo tổ 2- Trò chơi: - “Nhảy đúng nhảy nhanh” 2x8 2l 3l 3l 3l 25’ - Yêu cầu: Hít thở sâu; tay dang ngang đúng tư thế; khi hạ thấp trọng tâm không cong lưng; khi văn mình không co gối, xoay bàn chân. - N1: Bước chân trái sang ngang, vỗ hai bàn tay phía trước mặt, mắt nhìn theo tay. - N2: Cúi người vỗ hai bàn tay vào nhau ở dưới thấp, chân thẳng. - N3: Đứng thẳng, hai tay dang ngang. - N4: Về TTCB - Tập hợp nhanh, điểm số đúng, rõ ràng. - Cách chơi: Bật nhảy 2 chân vào ô 1, chân trái vào ô 2, chân phải vào ô 3, chụm 2 chân vào ô 4 - GV cho HS ôn 4 ĐT. - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và cho HS tập bắt chước. - GV nhận xét, uốn nắn động tác sai. Sau đó gọi 2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu. - GV cho HS ôn ĐHĐN- - GV phổ biến cách chơi, luật chơi, tổ chức cho HS chơi thử, chơi chính thức Kết thúc - Đứng vỗ tay và hát. - GV cùng hs hệ thống lại bài. - GV nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay theo nhịp - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện của học sinh. - Ôn 5 động tác của bài thể dục Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày dạy 28/02/2017 Tiết 23: Bài 23: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I.MỤC TIÊU: - Học động tác phối hợp. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. - Tiếp tục ôn trò chơi“Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện. 2. Phương tiện: Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi. PHẦN NỘI DUNG KLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SL TG Mở đầu - Nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu * Giậm chân, đếm theo nhịp. - Chạy theo một hàng dọc. - Đi thường và hít thở sâu. 5’ - LT tập hợp lớp 2 hàng dọc, quay thành hàng ngang. Phổ biến ngắn gọn nội dung, yêu cầu. - Giậm chân tại chỗ và đếm theo nhịp 1-2,1-2... - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Đi theo vòng tròn, thực hiện ĐT hít thở sâu Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x X (gv) Cơ bản 1- Bài thể dục - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và bụng. - Động tác phối hợp. - Ôn 6 động tác đã học. - Điểm số hàng dọc theo tổ. 2- Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” 2x8 3l 3l 3l 2l 3l 25’ - Yêu cầu: Hít thở sâu; tay dang ngang đúng tư thế; khi hạ thấp trọng tâm không cong lưng; khi vặn mình không co gối, xoay bàn chân; động tác bụng khi cúi không co gối. - N1: Chân trái ra trước, khuỵu gối, 2 tay chống hông, thân người thẳng, mắt nhìn phía trước. - N2: Rút chân trái về, cúi người, hai tay hướng vào hai bàn chân. - N3: Đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. - N4: Về TTCB - Tập hợp nhanh, điểm số đúng, rõ ràng. - Cách chơi: Bật nhảy 2 chân vào ô 1, chân trái vào ô 2, chân phải vào ô 3, chụm 2 chân vào ô 4 - GV cho HS ôn 5 ĐT. - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và cho HS tập bắt chước. - GV nhận xét, uốn nắn động tác sai. Sau đó gọi 2 HS thực hiện tốt lên làm mẫu. - GV cho HS ôn ĐHĐN- - GV phổ biến cách chơi, luật chơi, tổ chức cho HS chơi thử, chơi chính thức Kết thúc - Đứng vỗ tay và hát. - GV cùng hs hệ thống lại bài. - GV nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 5’ - Quản ca cất cho cả lớp hát và vỗ tay theo nhịp - Nhắc lại những nội dung đã học. - ý thức tập luyện của học sinh. - Ôn 5 động tác của bài thể dục Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày dạy 07 /03/2017 Tiết 24: Bài 24: BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I.MỤC TIÊU: - Học động tác điều hoà. Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng. - Ôn điểm số hàng dọc theo tổ hoặc cả lớp. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN THE DUC LOP 1_12303612.doc
Tài liệu liên quan