Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 35

I- MỤC TIÊU:

- Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang( có thể tay chưa ngang vai) và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

- Bước đầu làm quen với tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông (thực hiện bắt chước theo giáo viên).

II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Sân trường sạch và mát

- Phương tiện: Còi,

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc66 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 1468 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giảng giải và làm mẫu cho HS xem và tập theo kết hợp quan sát uốn nắn sửa sai khi HS tập sai kĩ thuật động tác €€€€€ €€€€€   €GV €€€€€ €€€€€   €GV - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác theo nhóm. - Cho HS tập cá nhân kĩ thuật đ.tác 4 lần 4N 4 lần 4N 1 lần 4N - GV quan sát và trực tiếp sửa sai cho HS để HS tập đúng và chuẩn kĩ thuật động tác €€€€€ €€€€€   €GV  II- Trò chơi:“Chuyển bóng tiếp sức” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-4’ Hồi tĩnh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. Củng cố:Hôm nay các em vừa học nội dung gì? (Đứng đưa 1 chân ra sau, 2 tay giơ lên cao). Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần ở nhà 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. - Cho HS nhắc lại nội dung vừa tập luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập lại ở nhà. €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 13 Bài 13: – TƯ THẾ ĐỨNG ĐƯA MỘT CHÂN RA SAU, HAI TAY GIƠ CAO THẲNG HƯỚNG. TƯ THẾ ĐỨNG ĐƯA MỘT CHÂN SANG NGANG – TRÒ CHƠI: “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC” I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau ( mũi bàn chân chạm mặt đất) hai tay giơ cao thẳng hướng. - Làm quen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. - Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”. Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi. ( có thể còn chậm ). II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, bóng III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định: - Hát và báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn lại các động tác TTĐCB đã học và học mới động tác đứng đưa 1 chân sang ngang, 2 tay chống hông; Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”. 5-6’ - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS nắm €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập. 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự €€€€€ €€€€€   €GV * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập kĩ thuật động tác đã được tập luyện. 1 lần 4Nhịp -Nhận xét,ghi kết quả mức hoàn thành đ.tác cho hs B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác TTĐCB: - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật động tác 2- Giảng giải làm mẫu đ.tác đứng đưa 1chân sang ngang,2 tay chống hông. -TTCB: Đứng nghiêm -N1: Chân trái đưa sang ngang, đồng thời 2 tay chống hông. 15-18’ 2 lầ 4N 4 lần 4 N - GV hô nhịp cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai kĩ thuật khi các em tập sai động tác - GV giảng giải và làm mẫu kĩ thuật động tác cho HS xem để HS tập theo. €€€€€ €€€€€   €GV - N2: Trở về TTCB. - N3: Đứng dưa chân phải sang ngang, 2 tay chống hông. - N4: Trở về TTCB. €€€€€ €€€€€   €GV * Toàn lớp tập luyện kĩ thuật * Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác *Gọi vài em tập cá nhân kĩ thuật đ. tác 4 lần 4N 2 lần 4N 1 lần 4N - GV uốn nắn sửa sai để hs tập đúng và chính xác. II- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi. 10-12’ 1 lần - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi cho HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-4’ - Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. - Củng cố: Hôm nay các em học mới động tác gì? (Đứng đưa 1 chân sang ngang, 2 tay chống hông). - Nhận xét và dặn dò - Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần. 6 -> 8 lần 1-> 2 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. - Cho HS nhắc lại nội dung vừa tập luyện . - Giao bài cho HS về tập lại ở nhà. €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 14 Bài 14: – TƯ THẾ ĐỨNG ĐƯA HAI TAY RA TRƯỚC, ĐỨNG ĐƯA HAI TAY DANG NGANG VÀ ĐỨNG ĐƯA HAI TAY LÊN CAO CHẾCH CHỮ V; TƯ THẾ ĐỨNG ĐƯA MỘT CHÂN RA TRƯỚC, HAI TAY CHỐNG HÔNG. – TRÒ CHƠI: “ CHẠY TIẾP SỨC” I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. - Làm quen đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. - Trò chơi “Chạy tiếp sức”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định: -Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn lại kĩ năng một số động tác TTĐCB đã học và phối hợp tập lại các động tác đó. Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức”. 5-6’ - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án. €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập. 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự. €€€€€ €€€€€   €GV * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại kĩ thuật TD RLTTCB đã học. 1 lần 4N - Nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS. B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: Ôn luyện TTĐCB đã học: * Đứng đưa 2 tay ra trước. * Đứng đưa 2 tay dang ngang rồi lên cao chếch chữ V * Đứng đưa 1 chân ra trước, hai tay chống hông. * Ôn phối hợp đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa hai dang ngang và đứng đưa hai lên cao chếch chữ V. - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật động tác - Từng hàng tập lại các kĩ thuật đ.tác - Gọi vài em tập cá nhân kĩ thuật đ.tác 15-17’ 2 lần 4N 2 lần 4N 1 lần 4N - GV hô nhịp cho HS tập và kết hợp việc quan sát. - trực tiếp sửa sai cho HS khi tập sai - GV tập lại động tác mẫu để hs xem và biết sửa sai,tập đúng đ.tác €€€€€ €€€€€   €GV €€€€€ €€€€€   €GV II- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức, luật chơi để HS nắm và biết cách chơi. C- Kết thúc: 3-4’ Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. Củng cố: Hơm nay cc em vừa được ơn luyện nội dung gì? ( Ôn luyện tập phối hợp một số động tác thể dục TTĐCB đã học). Nhận xét và dặn dò: Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần. 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. - Cho HS nhắc lại nội dung vừa ơn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập lại ở nhà. €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 15 Bài 15: - TƯ THẾ ĐỨNG ĐƯA MỘT CHÂN RA SAU, HAI TAY GIƠ CAO THẲNG HƯỚNG VÀ CHẾCH CHỮ V, TƯ THẾ ĐỨNG ĐƯA MỘT CHÂN SANG NGANG, HAI TAY CHỐNG HÔNG - TRÒ CHƠI: “ CHẠY TIẾP SỨC ” I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện phối hợpcác tư thế đứng đưa một chân về phía sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V. - Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. - Trò chơi : “ Chạy tiếp sức”. Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi ( có thể chơi chậm). II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định: - Hát và Báo cáo sĩ số. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn lại kĩ năng đưa chân ra sau, 2 tay lên cao thẳng hướng và ôn phối hợp đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức”. 5-6’ - Cho HS hát và báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ giáo án €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể để cơ thể thích ứng bài sắp tập. 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự €€€€€ €€€€€   €GV * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại kĩ thuật động tác TD RLTTCB đã học. 1 -> 2 lần - Nhận xét đánh giá ghi mức hoàn thành đ.tác cho hs B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác: * Thể dục RLTTCB đứng đưa 1 chân ra sau, 2 tay đưa lên cao thẳng hướng và ôn phối hợp đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. - Toàn lớp tập các kĩ thuật động tác đã được tập luyện. - Từng hàng tập lại các kĩ thuật động tác. - HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác. 15-18’ 2 lần 4N 2 lần 4N 1 lần 4N - GV hô nhịp cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai khi HS tập sai động tác €€€€€ €€€€€   €GV II- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức, qui luật chơi cho HS nắm và biết chơi, C- Kết thúc: 3-4’ Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. Củng cố: Vừa rồi các em ôn luyện nội dung gì? (Thể dục RLTTCB ). Nhận xét và dặn dò: Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần 6 -> 8 lần 1->2 lần - Thả lỏng và nghỉ ngơi nhiều. - Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ơn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà. €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 16 Bài 16: - Tư thế đứng cơ bản, đứng đưa hai tay ra trước dang ngang và đưa hai tay cao chếch chữ V, đứng kiễng gót, hai tay chống hông; đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông. Tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V. - Thực hiện được đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đua một chân ra trước và sang ngang, hai tay chống hông. - Thực hiện được đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định: - Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn phối hợp các kĩ năng thể dục RLTTCB đã được tập luyện. 5-6’ - Cho HS hát và báo cáo. - Phổ biến giáo án cho HS biết €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động:Tập động tác khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay,... 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự €€€€€ €€€€€   €GV * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại các kĩ thuật Thể dục RLTTCB đã học. 1 lần 4N - Nhận xét đánh giá mức hoàn thành động tác cho hs. B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: Ôn luyện phối hợp các kĩ thuật động tác thể dục RLTTCB. - Toàn lớp tập phối hợp các kĩ năng thể dục RLTTCB. - Từng hàng tập phối hợp các kĩ năng thể dục RLTTCB theo nhóm. - Gọi vài em tập cá nhân phối hợp các kĩ thuật động tác thể dục RLTTCB. 15-18’ 2 lần 4N 2 lần 4N 1 lần 4N - GV hô hiệu lệnh cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai kĩ thuật khi các em tập sai động tác. €€€€€ €€€€€   €GV C- Kết thúc: 3-4’ Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau sớm hồi phục. Củng cố: Hôm nay các em vừa được ôn luyện lại những nội dung gì? (Các động tác thể dục RLTTCB) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần 6 -> 8 lần 1->2 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực. - Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ơn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà. €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 17 Bài 17: - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI: “Chạy tiếp sức” - ÔN TẬP HỌC KÌ I I- MỤC TIÊU: - Biết được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học trong học kỳ ( có thể còn quên một số chi tiết ) và thực hiện được cơ bản đúng những kỹ năng đó. - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch trò chơi, bảng điểm. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định: - Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ được ôn ĐHĐN và ôn Rèn luyện tư thế cơ bản, chơi trò chơi:“Chạy tiếp sức”. Ôn tập học kì I. 5-6’ - Nghe HS báo cáo và phổ biến giáo án €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động: Tập động tác khởi động : xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay,... 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự €€€€€ €€€€€   €GV * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại kĩ thuật động tác Rèn tư thế và kĩ năng vận động cơ bản. 1 -> 2 lần - Nhận xét đánh giá mức hoàn thành động tác cho HS B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: * Ôn luyện ĐHĐN * Ôn rèn luyện tư thế cơ bản. - Toàn lớp ôn lại từng kỹ thuật động tác đã được tập luyện. - Từng hàng tập luyện các kỹ thuật theo nhóm. - Gọi vài em tập cá nhân các kỹ thuật động tác. * Ôn tập học kì I - Hệ thống bài lại cho học sinh - Nêu ưu khuyết điểm và nhận xét quá trình tập luyện. 15-18’ 2 lần 4N 2 lần 4N 1 lần 4N - GV hô hiệu lệnh cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai kĩ thuật khi các em tập sai động tác. - Hệ thống bài cho hs nắm, nhận xét quá trình học tập cho từng hs và nêu hướng phấn đấu. €€€€€ €€€€€   €GV II- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức, qui luật chơi cho HS nắm và biết chơi. C- Kết thúc: 3-4’ Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần. 6 -> 8 lần -GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực -Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà. €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 18 Bài 18: - TRÒ CHƠI: “Nhảy ô tiếp sức” I- MỤC TIÊU: - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch ô trò chơi, III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định: -Hát vui, báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ được chơi trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. 4-6’ - Cho HS hát và báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ giáo án €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động: Đi vòng tròn hát vỗ tay 1 -> 2 lần -Khởi động đơn giản B- Phần cơ bản 25-28’ Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi: Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” - Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 10-13’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-4’ Hồi tĩnh: cho HS hát vui và vỗ tay theo nhịp Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại các kĩ thuật đã học thật nhiều lần ở nhà./. 1 -> 2 lần - Thả lỏng và cho HS nghỉ ngơi nhiều - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm (ở nhà). €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 19 Bài 19: - Động tác Vươn thở và Tay của bài thể dục phát triển chung - TRÒ CHƠI: “Nhảy ô tiếp sức” I- MỤC TIÊU: - Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” . Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, ô vạch trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định: -Hát vui, báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em học động tác vươn thở và tay của bài TD phát triển chung , và chơi trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. 5-6’ - Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động: Tập động tác khởi dộng đơn giản và thích hợp với bài sắp học 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự €€€€€ €€€€€   €GV * Kiểm tra bài cũ: -Gọi vài em tập lại k.thuật rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản đã học 1 -> 2 lần - Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho HS B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: Giảng giải và làm mẫu động tác: * Vươn thở: (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 đổi bên phải) N1: Bước chân trái sang ngang bằng vai, hai tay đưa lên cao chếch chữ V (hít vào) N2: Hạ 2 tay xuống bắt chéo trước ngực hơi cuối đầu về trước(thở ra). N3: Như nhịp 1 N4: Về TTCB 15-17’ 4 lần 8N - GV giảng giải và làm mẫu động tác vươn thở và tay cho HS xem và tập theo - GV quan sát uốn nắn sửa sai trực tiếp khi HS tập sai kĩ thuật động tác €€€€€ €€€€€   €GV * Động tác tay: (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên phải) N1: Bước chân trái bước sang ngang bằng vai, hai tay vỗ vào nhau về phía trước ngực. N2: Duỗi 2 tay dang ngang , bàn tay ngữa N3: Như nhịp 1 N4: Về TTCB - Cho toàn lớp tập 2 động tác vươn thở và tay - Từng hàng tập lại 2 động tác vươn thở và tay theo nhóm. - Gọi vài em tập cá nhân kĩ thuật động tác 4 lần 8N 4 lần 8N 2 lần 8N 1 lần 8N - GV quan sát và trực tiếp sửa sai cho HS để HS tập đúng và chuẩn kĩ thuật động tác. €€€€€ €€€€€   €GV €€€€€ €€€€€   €GV II- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 10-12’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi C- Kết thúc: 3-4’ Hồi tĩnh:Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. Củng cố: Vừa rồi các em được học nội dung gì? (động tác vươn thở và đ.tác tay). Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - Cho hs thả lỏng, nghỉ ngơi tích cực. - Cho hs nhắc lại nội dung vừa tập luyện. - Giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà. €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 20 Bài 20: - Động tác Vươn thở, Tay và Chân của bài thể dục phát triển chung - Điểm số hàng dọc theo tổ I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện hai dộng tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung. - Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo tổ. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định: -Hát vui , báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn lại 2 động tác đã học; Học động tác chân và học ôn điểm số hàng dọc theo tổ. 5-6’ - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập. 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự €€€€€ €€€€€   €GV * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại 2 động tác thể dục đã học. 1 lần 8N -Nhận xét ghi kết quả mức hoàn thành đ.tác cho hs B- Phần cơ bản 25-27’ Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện 2 động tác thể dục: * Vươn thở, tay của bài thể dục 25-27’ - GV quan sát và giúp HS sửa sai kĩ thuật khi các em tập sai động tác €€€€€ €€€€€   €GV - Toàn lớp tập 2 đ.tác vươn thở, tay - Từng hàng tập lại 2 đ.tác theo nhóm - HS tập cá nhân 2 đ.tác vươn thở, tay 4 lần 8N 2 lần 8N 1 lần 8N 2- Giảng giải và làm mẫu: * Động tác chân (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 đổi bên phải) N1:Hai tay chống hông,chânkiễng gót. N2: Khuỵu gối, 2 tay vỗ vào nhau về phía trước ngực (thẳng lưng) N3: Như nhịp 1 N4: Về TTCB 4 lần 8N - GV giảng giải và làm mẫu động tác chân cho HS xem và tập theo €€€€€ €€€€€   €GV €€€€€ - Toàn lớp tập lại kĩ thuật đ.tác chân - Từng hàng tập lại kĩ thuật theo nhóm - Gọi vài em tập cá nhân kĩ thuật đ.tác 2 lần 8N 2 lần 8 N 1 lần 8N - GV quan sát và giúp HS sửa sai khi HS tập sai động tác €€€€€   €GV - Toàn lớp tập lại kĩ thuật đ.tác chân - Từng hàng tập lại kĩ thuật theo nhóm - Gọi vài em tập cá nhân kĩ thuật đ.tác 3lần-4lần 2lần-3lần 1lần-2lần - GV quan sát và giúp HS sửa sai khi HS tập sai động tác C- Kết thúc: 3-4’ Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. Củng cố: Hôm nay các em vừa được ôn và học nội dung gì? (Ôn động tác vươn thở, tay; học động tác chân điểm số hàng dọc theo tổ). Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./. 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - Cho hs thả lỏng, nghỉ ngơi tích cực - Chon HS nhắc lại nội dung vừa ôn và tập luyện. - Giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà. €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 21 Bài 21: - Động tác vươn thở, tay, chân và Động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung - Điểm số hàng dọc theo tổ I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện ba động tác vươn thở, tay, chân của bài TD phát triển chung. - Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình của bài TD phát triển chung. - Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định: - Hát vui và báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn lại 3 động tác đã học, học động tác vặn mình và ôn điểm số hàng dọc theo tổ. 5-6’ - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự €€€€€ €€€€€   €GV * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại 3 động tác thể dục đã học 1 lần 8N - Nhận xét và ghi mức hoàn thành động tác cho HS B- Phần cơ bản 25-27’ Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục: - Toàn lớp tập lại 3 động tác thể dục phát triển chung. 25-27’ 2 lần 8N - GV quan sát và giúp HS sửa sai khi HS tập sai kĩ thuật động tác. €€€€€ €€€€€   €GV 2- Giảng giải và làm mẫu động tác vặn mình (5, 6, 7, 8 như 1, 2, 3, 4 nhưng vỗ tay xoay sang phải) - N1:Bước chân trái sang ngang bằng vai,hai tay duỗi dang ngang,bàn tay úp - N2:Xoay thân trên sang trái, đồng thời đưa tay sang trái vỗ vào nhau - N3: Như N1 - N4: Trở về TTCB + Toàn lớp tập luyện kĩ thuật động tác vặn mình + Từng hàng tập lại các kĩ thuật đ.tác theo nhóm. + HS tập cá nhân các kĩ thuật đ.tác 4 lần 8N 4 lần 8N 2 lần 8N 1 lần 8N - GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem và tập theo để HS tập đúng và chuẩn kĩ thuật động tác - GV quan sát và trực tiếp giúp HS sửa sai để các em tập đúng động tác €€€€€ €€€€€   €GV €€€€€ €€€€€   €GV 3- Ôn luyện điểm số hàng dọc theo từng tổ . - Toàn lớp tập điểm số theo tổ - Từng hàng thi nhau tập luyện . - Vài HS tiêu biểu lên tập kĩ thuật. 4-> 5 lần 2-> 3 lần 1-> 2 lần - GV hướng dẫn lại cho HS kĩ thuật đã được tập luyện. €€€€€ €€€€€   €GV C- Kết thúc: 3-4’ Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. Củng cố: Vừa rồi các em được ôn và học nội dung gì? (Ôn ĐHĐN, ôn 3 động tác thể dục, học động tác vặn mình). Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./. 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - Cho hs thả lỏng, nghỉ ngơi tích cực - Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ôn và tập luyện . - Giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà. €€€€€ €€€€€   €GV TUẦN 22 Bài 22: - Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung - TRÒ CHƠI: “nhảy đúng, nhảy nhanh” I- MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện bốn động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài TD phát triển chung. - Bước đầu biết cách thực hiện động tác bụng của bài TD phát triển chung. - Bước đầu làm quen với trò chơi: “nhảy đúng, nhảy nhanh” và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch ô trò chơi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: * Ổn định:-Hát vui, báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn 4 động tác đã học và học động tác bụng; Chơi trò chơi: “nhảy đúng, nhảy nhanh”. 5-6’ - Cho HS hát và báo cáo, Phổ biến nhiệm vụ giáo án €€€€€ €€€€€   €GV * Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập. 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự €€€€€ €€€€€   €GV * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại 4 động tác thể dục đã học. 1 lần 8N - Nhận xét đánh giá ghi mức hoàn thành động tác cho HS B- Phần cơ bản 25-27’ I- Hướng dẫn kĩ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12434744.doc
Tài liệu liên quan