Giáo án môn Tin học khối 9 - Tổ chức và truy cập thông tin trên internet

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết các thao tác truy cập trang web và tìm kiếm thông tin trên Internet

2. Kĩ năng: Sử dụng được trình duyệt web.

3. Thái độ:

Có thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet

4. Năng lực: Hứng thú học bộ môn này

II. Phương tiện dạy học:

1. Giáo viên: Giáo án, sgk, máy chiếu, phòng máy.

Tổ chức hoạt động theo nhóm

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.

 

docx5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học khối 9 - Tổ chức và truy cập thông tin trên internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tin học 9 Tuần 3 Ngày soạn 14/9/2017 Tiết (PPCT): 5 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET Mục tiêu: Kiến thức: Biết tổ chức thông tin trên internet là như thế nào? - Biết như thế nào là tổ chức thông tin trên internet bằng siêu văn bản và trang web. - Biết như thế nào là tổ chức thông tin trên internet bằng website, địa chỉ website và trang chủ. - Biết như thế nào là trình duyệt web. Kĩ năng: Sử dụng được trình duyệt web. – Thực hiện được đăng kí, gửi, nhận thư điện tử Thái độ: Có thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet Năng lực: Hứng thu sai mê học tập Phương tiện dạy học: Giáo viên: Giáo án, sgk, máy chiếu, phòng máy. Tổ chức hoạt động theo nhóm Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước Hoạt động dạy học : Nội dung Mô tả hoạt động của thầy và trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (5’) Mục tiêu: Nắm được máy tính hoạt động Tnternet và liên hệ trao đổi lẫn nhau Đáp án Các máy tính trong Internet hoạt động và trao đổi với nhau được là do chúng cùng sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. – TCP (Transmission Control Protocol): giao thức truyền dữ liệu. Chức năng: chia thông tin thành nhiều gói nhỏ và phục hồi thông tin gốc từ các gói tin nhận được.Thực hiện một cách tự động việc truyền lại các gói tin có lỗi. – Giao thức IP (Internet Protocol): giao thức tương tác trong mạng, chịu trách nhiệm về địa chỉ và cho phép các gói tin truyền qua một số mạng trước khi đến đích. Câu hỏi Các máy tính trong internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? Đặt vấn đề: Nhờ có dịch vụ Internet mà người dùng có thể truy cập, tìm kiếm thông tin, nghe nhạc, xem video, chơi game, trao đổi thông tin trong những ứng dụng đó phải kể đến các ứng dụng phổ biến là tổ chức và truy cập thông tin, tìm kiếm thông tin và thư điện tử. Đáp án Các máy tính trong Internet hoạt động và trao đổi với nhau được là do chúng cùng sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. – TCP (Transmission Control Protocol): giao thức truyền dữ liệu. Chức năng: chia thông tin thành nhiều gói nhỏ và phục hồi thông tin gốc từ các gói tin nhận được.Thực hiện một cách tự động việc truyền lại các gói tin có lỗi. – Giao thức IP (Internet Protocol): giao thức tương tác trong mạng, chịu trách nhiệm về địa chỉ và cho phép các gói tin truyền qua một số mạng trước khi đến đích. Hoạt động 2: Tìm hiểu tổ chức thông trên Internet.(20’) Mục tiêu: Biết tổ chức thông tin trên internet 1. Tổ chức thông tin trên internet. a. Siêu văn bản và trang web Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác - Siêu văn bản được tạo ra nhờ ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). -Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web b. Website, địa chỉ website và trang chủ. - Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung. - Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website - Một số địa chỉ: + Mạng của bộ giáo dục và đào tạo: www.edu.net.vn. + Báo dân trí: www.dantri.com + vietnamne.vn. + vi.wikipedia.org +www.answers.com + www.nasa.gov - Khi mở một website trang đầu tiên được gọi là trang chủ. Địa chỉ của website cũng chính là địa chỉ của trang chủ của website. Tìm hiểu tổ chức thông trên Internet - yêu cầu hs đọc thông tin SGK - với hàng triệu máy chủ lưu thông tin, Internet là một kho dữ liệu khổng lồ. Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản. - Theo em tổ chức thông tin dưới dạng siêu văn bản là như thế nào? - nhận xét và chốt lại. - Siêu văn bản được tạo ra bằng ngôn ngữ gì? - nhận xét và chốt lại. - yêu cầu hs quan sát H15 Đó là một trang web sử dụng siêu văn bản. Hình 15: Trang web có địa chỉ vnschool.net/vuihoche2009/index.htm - Thế nào là một trang web ? - nhận xét và chốt lại - Website là gì ? - nhận xét và chốt lại - Địa chỉ Website là gì ? - Em hãy nêu một vài ví dụ về địa chỉ trang web - nhận xét và chốt lại. - Khi truy cập vào một websit, bao giờ cũng có một trang web được mở ra đầu tiên. Trang đó có tên là gì  ? - địa chỉ của website cũng chính là địa chỉ của trang chủ của website. ®đọc thông tin SGK ® Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác. ® Siêu văn bản được tạo ra nhờ ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). ®quan sát ®Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. ® Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung. ® trả lời ® trang chủ (Homepage) Hoạt động 3: Tìm hiểu truy cập trang web. (15’) Mục tiêu: Biết như thế nào là tổ chức thông tin trên internet bằng siêu văn bản và trang web. - Biết như thế nào là tổ chức thông tin trên internet bằng website, địa chỉ website và trang chủ. - Biết như thế nào là trình duyệt web. 2. Truy cập web a. Trình duyệt web. - Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người giao tiếp với hệ thống www: truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên internet. - Một số trình duyệt web: + Internet Explorer. + Mozilla Fiefox. . Tìm hiểu truy cập trang web - yêu cầu hs đọc thông tin sgk - Muốn truy cập vào các trang web người dùng phải làm như thế nào? - Thế nào là trình duyệt web? - nhận xét và chốt lại - Em hãy nêu một số trình duyệt web mà em biết? - nhận xét và chốt lại ® đọc thông tin sgk ®Phải sử dụng phần mềm trình duyệt web (web browser) ®trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người giao tiếp với hệ thống www: truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên internet. ® trả lời Hoạt động 4: Củng cố luyện tập hướng dẫn học ở nhà (5’) Mục tiêu: Nắm được siêu văn bản và hiểu được gừ ngữ www và trang website Siêu văn bản là gì? Hãy phân biẹt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web? Em hiểu www là gì? Hãy trình bày các khái niệm: địa chỉ của trang web, website, địa chỉ website? Về nhà học bài, xem trước nội dung còn lại. Làm bài tập 1, 2, 3. Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tin học 9 Tuần 3 Ngày soạn 14/9/2017 Tiết (PPCT): 6 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET (tiếp theo) Mục tiêu: Kiến thức: Biết các thao tác truy cập trang web và tìm kiếm thông tin trên Internet Kĩ năng: Sử dụng được trình duyệt web. Thái độ: Có thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet Năng lực: Hứng thú học bộ môn này Phương tiện dạy học: Giáo viên: Giáo án, sgk, máy chiếu, phòng máy. Tổ chức hoạt động theo nhóm Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước. Hoạt động dạy học : Nội dung Mô tả hoạt động của thầy và trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (5’) Mục tiêu: Nắm được và biết thực hiện trình duyệt trang web Đáp án - Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet. - Có nhiều trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer, Netcape Navigator, FireFox, Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ. Câu hỏi - Em hiểu thế nào là trình duyệt web? Đặt vấn đề - Ở bài học trước chung ta đã được biết thế nào là: – Khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản. – Trang web, trình duyệt web, website – Trang web động, trang web tĩnh. – Truy cập và tìm kiếm thông tin trên internet. - Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Dịch vụ thư điện tử và cách bảo mật thông tin Đáp án - Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet. - Có nhiều trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer, Netcape Navigator, FireFox, Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ. Hoạt động 2: Tìm hiểu truy cập trang web (15’) Mục tiêu: Biết các thao tác truy cập trang web 2. Truy cập web b. Truy cập trang web Muốn truy cập vào một trang web ta làm như sau: + Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ + Nhấn Enter. Tìm hiểu truy cập trang web - yêu cầu hs đọc thông tin SGK - Để truy cập trang web người sử dụng cần phải biết cái gì? - Trình bày các bước để truy cập được một trang web trên internet? - nhận xét và chốt lại. - Khi một trang web được mở, văn bản và hình ảnh có thể chứa các liên kết tới trang web khác trong cùn một website hoặc của website khác. Văn bản có chứa liên kết thường có màu xanh dương hoặc được gạch chân. - Muốn mở trang web của vietnamnet.vn ta thực hiện như thế nào? - yêu cầu hs quan sát H18 Đó là một trang web của vietnamnet.vn đọc thông tin SGK ®địa chỉ các trang web đó. ® + Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ + Nhấn Enter. Nghe giảng và chép bài. + Nhập địa chỉ của trang web (vietnamnet.vn ) vào ô địa chỉ + Nhấn Enter. ® quan sát Hoạt động 3: Tìm hiểu tìm kiếm thông tin trên Internet (20’) Mục tiêu: Biết các thao tác truy cập trang web và tìm kiếm thông tin trên Internet 3. Tìm kiếm thông tin trên internet a. Máy tìm kiếm - Máy tìm kiếm là công cụ hổ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng. - Một số máy tìm kiếm phổ biến: * Google: * Yahoo: * Microsoft: * AltaVista: b. Sử dụng máy tìm kiếm Muốn tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm ta thực hiện như sau: * Truy cập vào máy tìm kiếm Google. * Gõ từ khoá vào ô để nhập từ khoá. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết. Tìm hiểu tìm kiếm thông tin trên Internet « dµnh ®Ó nhËp tõ kho¸ - yêu cầu hs đọc thông tin sgk Máy tìm kiếm là như thế nào? - nhận xét và chốt lại - Em hãy nêu những máy tìm kiếm thông tin mà em biết? - nhận xét và chốt lại - giới thiệu một số máy tìm kiếm. - Máy tìm kiếm thông tin dựa trên cái gì? - Em hãy trình bày các bước thực hiện tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm là Google? Gv: nhận xét và chốt lại - Khi gõ xong từ khoá và nhấn Enter thì một danh sách các trang web để cho người dùng lựa chọn nhưng thông tin phù hợp với yêu cầu của mình. - Tìm kiếm với từ khoá “ máy tính” - Tìm kiếm với từ khoá “ hoa hồng” -® đọc thông tin sgk ® Máy tìm kiếm là công cụ hổ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng. Hs: * Google: * Yahoo: * Microsoft: * AltaVista: ® quan sát. ® Dựa trên các từ khoá Hs: + Truy cập vào máy tìm kiếm Google. + Gõ từ khoá vào ô để nhập từ khoá. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. ® thực hiện ®thực hiện Hoạt động 4: Cũng cố hướng dẫn học ở nhà (5’) Mục tiêu: Biết cách truy cập mạng và sử dụng phần mềm - Để truy cập các trang web em sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập đến một trang web cụ thể? - Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm? - Hãy nêu một số website mà em biết. Xem lại nội dung bài học Làm bài tập 4, 5, 6. Đọc bài “Thông tin trên mạng Internet” Xem trước bài thực hành 1. Rút kinh nghiệm: ..................................................................................................................................................................... BAN GIÁM HIỆU (Duyệt) TỔ TRƯỞNG (Kiểm tra)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTuần 3.docx
Tài liệu liên quan