Giáo án môn Tin học khối lớp 9 - Bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em

* Gv giao nhiệm vụ cho HS:

-Đọc thông tin về nhiệm vụ ở BT 1 trong SHD.

-TH làm BT trên máy tính:

a) Khởi động phần mềm trình chiếu PP. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide nháy chuột vào lệnh Layout và cho biết trang chiếu đó được áp dụng mẫu bố trí nào?

b) Chèn thêm trang chiếu mới: Trên bảng chọn Home, nhóm Slide nháy chuột vào lệnh New Slide hai, ba lần. Hãy cho biết mẫu bố trí của các trang chiếu?

c) Thay đổi mẫu bố trí: Chọn một trang chiếu bất kì. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, nháy chuột vào lệnh Layout và chọn một mẫu bố trí khác cho trang chiếu này.

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học khối lớp 9 - Bài 3: Thực hành tạo bài trình chiếu đầu tiên của em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN 3 PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU VÀ KĨ NĂNG TRÌNH BÀY Tuần 11 Tiết 21, 22 Ngày chuẩn bị: 25/10/2018 Bài 3. THỰC HÀNH TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN CỦA EM (02 tiết) I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức: Như tài liệu HD học Tin học lớp 9, trang 48. Kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 9, trang 48. Thái độ, phẩm chất: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập .. Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ. Năng lực cần hình thành: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): Năng lực sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính hoạt động tốt và được kết nối mạng, máy chiếu Học sinh: - Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ. III/ THỰC HIỆN TIẾT DẠY: Tiết Dự kiến các mục nội dung dạy trong SHDH Lớp - Ngày dạy 9C 9D 9Đ 21 Từ A àB&C.BT2) 22 Các nội dung còn lại. IV/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: HĐ của HS HĐ của GV Nội dung cần đạt TIẾT THỨ NHẤT A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (8 ph) *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ, luyện tập – thực hành. *KTDH: Giao nhiệm vụ, động não, trực quan. *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở mục A trong SHD và TH, làm trên máy tính. + Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục A trong SHD -TH làm trên máy tính. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: B&C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP (37 ph) BT 1: Làm quen với PowerPoint *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ. Hỏi đáp, giải quyết vấn đề, luyện tập – thực hành *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở BT 1 trong SHD và TH, làm BT trên máy tính. + Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở BT 1 trong SHD. -TH làm BT trên máy tính: a) Khởi động phần mềm trình chiếu PP. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide nháy chuột vào lệnh Layout và cho biết trang chiếu đó được áp dụng mẫu bố trí nào? b) Chèn thêm trang chiếu mới: Trên bảng chọn Home, nhóm Slide nháy chuột vào lệnh New Slide hai, ba lần. Hãy cho biết mẫu bố trí của các trang chiếu? c) Thay đổi mẫu bố trí: Chọn một trang chiếu bất kì. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, nháy chuột vào lệnh Layout và chọn một mẫu bố trí khác cho trang chiếu này. d) Xóa trang chiếu: Em nháy chuột chọn biểu tượng trang chiếu bất kì ở ngăn bên trái và nhấn phím Delete e) Nháy chuột vào các nút: , và ở phía dưới bên phải cuarthanh trạng thái để chuyển đổi giữa các chế độ hiển thị ( soạn thảo, sắp xếp, trình chiếu). Nhấn ESC để thoát chế độ trình chiếu. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: BT 2: Nhập nội dung cho bài trình chiếu *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ. Hỏi đáp, giải quyết vấn đề, luyện tập – thực hành *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở BT 2 trong SHD và TH, làm BT trên máy tính. + Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở BT 2 trong SHD. -TH làm BT trên máy tính. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: TIẾT THỨ HAI A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (8 ph) *PPDH: Hỏi đáp, giải quyết vấn đề, luyện tập – thực hành *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs trả lời câu hỏi. + Một vài hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS thực hiện các nhiệm vụ sau: a) Khởi động phần mềm trình chiếu PP. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide nháy chuột vào lệnh Layout và cho biết trang chiếu đó được áp dụng mẫu bố trí nào? b) Chèn thêm trang chiếu mới: Trên bảng chọn Home, nhóm Slide nháy chuột vào lệnh New Slide hai, ba lần. Hãy cho biết mẫu bố trí của các trang chiếu? c) Thay đổi mẫu bố trí: Chọn một trang chiếu bất kì. Trên bảng chọn Home, trong nhóm Slide, nháy chuột vào lệnh Layout và chọn một mẫu bố trí khác cho trang chiếu này. d) Xóa trang chiếu: Em nháy chuột chọn biểu tượng trang chiếu bất kì ở ngăn bên trái và nhấn phím Delete e) Nháy chuột vào các nút: , và ở phía dưới bên phải cuarthanh trạng thái để chuyển đổi giữa các chế độ hiển thị ( soạn thảo, sắp xếp, trình chiếu). Nhấn ESC để thoát chế độ trình chiếu. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng. B&C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP (22 ph) BT 3: Bài trình chiếu của em *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ. Hỏi đáp, giải quyết vấn đề, luyện tập – thực hành *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở BT 3 trong SHD và TH, làm BT trên máy tính. + Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở BT 3 trong SHD. -TH làm BT trên máy tính. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: (Hs tự làm) D- HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (12 ph) *PPDH: Hợp tác nhóm nhỏ. Hỏi đáp, giải quyết vấn đề, luyện tập – thực hành *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở phần D trong SHD và TH, làm BT trên máy tính. + Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở phần D trong SHD. -TH làm BT trên máy tính. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: (Hs tự làm) E- HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (3 ph) *PPDH: Dự án, hợp tác nhóm nhỏ, giải quyết vấn đề. *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin và truyền thông (ICT): sử dụng, khai thác các ứng dụng của máy tính, phần mềm trình chiếu; + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi người khác để thực hiện nhiệm vụ được giao. + HS chia sẻ kết quả với người khác và báo cáo thành tích làm được với thầy cô giáo. + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ về nhà cho HS: -Các em HS hãy đọc thông tin mục E trong SHDH và làm theo yêu cầu. * Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) ở tiết học sau. * Gv nx, đánh giá kết quả để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: (HS tự làm) Lạc Đạo, ngày . tháng năm 2018

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHDH Tin hoc 9 TUAN 11_12449577.doc
Tài liệu liên quan