Giáo án môn Tin học lớp 5 - Tuần 1 đến tuần 18

I- Mục tiêu tiết dạy:

1. Kiến thức:

- HS làm quen với phần mêm Sand csstle builder.

2. Kĩ năng:

Hs luyện kĩ năng sử dụng chuột, rèn trí sáng tạo.

3. Thái độ:

HS nghiêm túc, hứng thú với phần mềm.

II- chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò:

1. Chuẩn bị của thầy:

- Máy tính

- phần mềm Sand casstle builder 2. Chuẩn bị của HS:

- SGK, vở, đồ dùng học tập

- Soạn bài ở nhà

III- Các hoạt động của gv- hs:

A- Tổ chức lớp:

- Kiểm tra sĩ số

- Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập.

B- Tiến trình tiết dạy:

 

doc180 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Tin học lớp 5 - Tuần 1 đến tuần 18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tin và máy tính 5 Phút 1. Thông tin và máy tính - Mối liên hệ giữa thông tin- tệp- thư mục - Tạo thư mục mới. - Lưu tệp. - Mở tệp - Hãy cho biết mối quan hệ giữa thông tin- tệp – thư mục? - GV nhận xét - Nêu cách tạo thư mục mới? - GV nhận xét - Phân biệt giữa thao tác lưu tệp với thao tác mở tệp? - GV nhận xét, chốt. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Vẽ trên máy tính 5 Phút 2. Vẽ trên máy tính - Các công cụ đã biết. - Cách vẽ nhanh và trau chuốt hình vẽ. - Em sử dụng công cụ nào để viết chữ lên tranh? - GV nhận xét. - Nêu các bước để lật hình? - GV nhận xét. - GV chốt về cách vẽ hình nhanh bằng cách sao chép, lật hình và cách trau chuốt hình vễ - 2 HS trả lời - HS khác nhận xét. - 2 HS trả lời - HS khác nhận xét. - HS theo dõi. Hoạt động 3: Thực hành 25 Phút - Yêu cầu HS khởi động Paint. - Hướng dẫn và yêu cầu HS thực hành vẽ tự do theo chủ đề: trường em. - HS khởi động Paint. - HS quan sát, theo dõi. - HS thực hành cá nhân. Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò 5 Phút - GV nhận xét bài thực hành. - GV nhận xét tiết học - Dặn dò: ôn tập và chuẩn bị bài ở nhà. - HS theo dõi, lắng nghe. Từ ngày 2/1/2018 đến ngày 2/1/2018 Ngày 8 tháng 1 năm 20132014 Tuần 189 Ôn tập I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: - HS củng cố, hệ thống lại các kiến thức đã học về: luyện tập gõ 10 ngón. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: - Rèn luyện các kĩ năng gõ 10 ngón đã học. 3. Về thái độ:3. Thái độ: - HS nghiêm túc, tự giác ôn tập. II. Chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy và trò. 1. Chuẩn bị của thầy - Giáo án, máy tính, các phần mềm. 2. Chuẩn bị của trò: - Sách giáo khoa, vở, soạn bài ở nhà. III. Các hoạt động của GV- HS A. Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số. - ổn định nề nếp, trật tự, nhắc nhở đồ dung học tập. B. Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy - trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Qui tắc gõ 10 ngón 10 Phút 1. Qui tắc gõ 10 ngón: - Qui tắc gõ kí tự đặc biệt. - Qui tắc gõ từ, câu, đoạn. - Cách đánh giá kĩ năng gõ phím. - Hãy cho biết vị trí xuất phát khi đặt tay trên bàn phím? - GV nhận xét. - Nêu cách sử dụng phím shift? - GV nhận xét - Nêu qui tắc gõ từ, câu, đoạn? - GV nhận xét - Trong phần mềm Mario, WPM là gì? - GV nhận xét, chốt. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. Hoạt động 3: Thực hành 25 Phút 2. Luyện tập - Yêu cầu HS khởi động phần mềm Word - Hướng dẫn và yêu cầu HS thực hành gõ đoạn văn bản: 1. Bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn. 2. Khổ thơ: Mẹ ốm - HS khởi động Word. - HS quan sát, theo dõi. - HS thực hành cá nhân: gõ đúng qui tắc gõ 10 ngón, đúng qui tắc gõ từ, câu, đoạn. Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò 5 Phút - GV nhận xét bài thực hành. - Nêu tác dụng của việc gõ 10 ngón? - GV nhận xét tiết học - Dặn dò: ôn tập và chuẩn bị bài ở nhà. - HS theo dõi, lắng nghe. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. Ngày 15 tháng 1 năm 20132014 Từ ngày 9/1/2018 đến ngày 9/1/2018 Tuần: 1920 Chương 5: Em tập soạn thảo Bài 1: Những gì em đã biết I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS củng cố hệ thống kiến thức đã học về trình bày văn bản. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS rèn luyện trình bày chữ soạn thảo văn bản. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, they được tác dụng của soạn thảo II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - Phần mềm Word 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy - trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Trình bày chữ trong văn bản 10 Phút 1. Trình bày văn bản, căn lề: -Gõ văn bản. - Bôi đen văn bản - nháy chọn nút lệnh trình bày văn bản - Yêu cầu HS khởi động Word và xác định các nút lệnh chọn kiểu chữ? Xác định các nút lệnh để chọn Font, cỡ chữ và căn lề? - Yêu cầu HS làm bài B1, B2, B3 (SGK) - Hãy nêu các bước để trình bày văn bản? - GV nhận xétà ghi bảng - HS thực hành nhóm - HS làm bài - 2 HS trả lời - HS trả lời. - HS khác nhận xét Hoạt động 2: Thực hành 25 Phút 2. Thực hành T1 (SGK- trang 80) T2 (SGK- trang 81) - Yêu cầu HS đọc bài T1 - Hãy phân tích cách trình bày văn bản này? - GV nhận xét, hướng dẫn HS thực hành à Yêu cầu HS thực hành - HS đọc bài T1 - 2 HS trả lời - HS theo dõi - HS thực hành Hoạt động 3: Dặn dò 5 Phút - GV nhận xét bài thực hành. - GV nhận xét tiết học - Dặn dò: ôn bài và chuẩn bị bài sau. - HS theo dõi - HS ghi nhớ Từ ngày 9/1/2018 đến ngày 9/1/2018 Tuần: 19 Ngày 15 tháng 1 năm 20132014 Tuần: 20 Bài 1: Những gì em đã biết I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS củng cố hệ thống kiến thức đã học về sao chép di chuyển văn bản. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS rèn luyện sao chép di chuyển văn bản. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, they được tác dụng của sao chép, di chuyển văn bản. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - Phần mềm Word 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy - trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Sao chép, di chuyển văn bản 10 Phút 1. Sao chép, di chuyển - Bôi đen văn bản - Nháy chọn nút lệnh Copy (Cut) - Di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí mới. - Nháy nút Paste - Yêu cầu HS khởi động Word và xác định các nút lệnh để sao chép, cắt và dán văn bản? - Yêu cầu HS làm bài B4, B5 (SGK) - Hãy nêu các bước để trình bày văn bản? - GV nhận xétà ghi bảng - GV yêu cầu HS đọc chú ý (SGK) àhướng dẫn HS thực hiện - HS thực hành nhóm - HS làm bài - 2 HS trả lời - HS trả lời. - HS khác nhận xét - HS ghi bài. - HS đọc SGK Hoạt động 2: Thực hành 25 Phút 2. Thực hành T3 (SGK- trang 82) - Yêu cầu HS đọc bài T3 - Hãy phân tích cách thực hành? - GV nhận xét, hướng dẫn HS thực hành à Yêu cầu HS thực hành - HS đọc bài T3 - 2 HS trả lời - HS theo dõi - HS thực hành Hoạt động 3: Dặn dò 5 Phút - GV nhận xét bài thực hành. - GV nhận xét tiết học - Dặn dò: ôn bài và chuẩn bị bài sau. - HS theo dõi - HS ghi nhớ Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 16/1/2018 Ngày 21 tháng 1 năm 20132014 Tuần: 201 Bài 2: Tạo bảng trong văn bản I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS nắm được tác dụng của bảng, nắm được cách tạo bảng và các thao tác trên bảng. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS biết cách tạo bảng. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, thấy được tác dụng của tạo bảng trong thực tế. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- Chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - Phần mềm Word, các văn bản mẫu 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy - trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Tạo bảng 5 Phút 1. Tạo bảng: - chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ. - Kéo thả chuột để chọn số hàng X số cột. - GV đưa ra mẫu thời khóa biểu và giới thiệu tác dụng của tạo bảng để sắp xếp thông tin có liên quan đến nhau. - Hãy cho biết tác dụng của việc tạo bảng trong thực tế? - GV hướng dẫn và phân tích các bước tạo bảng trên Word. - Yêu cầu HS lên bảng làn T1 và nêu các bước thực hiện? - GV nhận xét, chốt. - HS theo dõi, quan sát. - 2 HS trả lời - HS theo dõi, quan sát. - 2 HS lên thực hiện T1 và trình bày các bước tạo bảng. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Thao tác trên các hàng của bảng 15 Phút 2. Thao tác trên bảng: a. Thao tác trên các hàng của bảng. * Xóa hàng: Đặt con trỏ soạn thảo vào hàng cần xóa/ chọn Table/ Delete/ Rows * Chèn hàng. - Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng. - Chọn Table/ Insert/ chọn: + Rows Above: chèn thêm hàng phía trên hàng hiện tại. + Rows Below: chèn thêm hàng phía dưới hàng hiện tại - GV đưa ra tình huống cần phải thêm hàng ở vị trí phù hợp và xóa bớt hàng. - GV hướng dẫn HS cách xóa hàng trong bảng. - Hãy nhắc lại cách xóa hàng? - GV hướng dẫn cách chèn hàng phía trên, phía dưới hàng hiện thời. - Hãy lên bảng thực hiện các bước chèn hàng, xóa hàng? - GV phân biệt chèn hàng phía dưới và phía trên. - GV nhận xét, chốt. - HS quan sát, theo dõi và suy nghĩ phương án thực hiện. - HS quan sát, theo dõi. - 2 HS trả lời. - HS quan sát, theo dõi. - 2 HS lên bảng thực hiện và nêu các bước thực hiện. - HS khác nhận xét Hoạt động 3: Căn lề văn bản trong ô của bảng. 15 Phút b. Căn lề trong ô: - Bôi đen nội dung các ô. - Nháy chọn nút lệnh căn lề trên thanh công cụ. - GV đưa ra văn bản mẫu à Hãy nhận xét về cách căn lề trong các ô? - Hãy nêu cách căn lề trong ô? - GV nhận xét và thực hành mẫu. - GV chốt. - HS quan sát, thảo luận và trả lời. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò 5 Phút - Nêu cách tạo bảng và căn lề trong bảng? - GV nhận xét. - Dặn dò: Học bài và chuẩn bị bài thực hành. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 16/1/2018 Tuần: 20 Ngày 21 tháng 1 năm 20132014 Tuần: 21 Bài 2:Tạo bảng trong văn bản I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS củng cố cách tạo bảng và các thao tác trên bảng. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS tạo được bảng và thực hiện được các thao tác trong bảng. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, thấy được tác dụng của tạo bảng trong thực tế. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- Chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - Phần mềm Word 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 Phút - Nêu các bước tạo bảng? - Nêu các bước căn lề trong ô? - GV nhận xét và cho điểm.. - 1 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - 1 HS trả lời. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành tạo bảng 30 Phút - Thực hành T2 (SGK- tr86) - T4(SGK- tr88): tạo bảng, căn lề trong ô, chọn font, màu và kiểu chữ. - T5 (SGK- tr88) - GV yêu cầu HS phân tích và thực hành T2 (SGK- tr86) - Hãy phân tích yêu cầu bài T4 (tr88) - Hãy nêu các thao tác trên bảng em cần sử dụng trong bảng này? - GV nhận xét, hướng dẫn và yêu cầu HS thực hành - GV quan sát, hướng dẫn HS khi thực hành - GV yêu cầu HS thực hành T5 (tr88) * HS thực hành cá nhân - Tạo bảng và nhập nội dung - HS đọc yêu cầu và trả lời. - 2 HS trả lời - HS quan sát, theo dõi và thực hành * HS thực hành nhóm: tạo bảng ghi điểm. Hoạt động 3: Dặn dò 5 Phút - GV nhận xét bài thực hành của HS, nhắc nhở 1 số lỗi HS hay mắc. - Dặn dò: chuẩn bị bài 3. - HS theo dõi. - HS ghi nhớ Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 23/1/2018 Tuần: 21 Ngày 29 tháng 1 năm 20132014 Tuần: 22 Bài 3: Chèn tệp hình vẽ vào văn bản I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS nắm được các bước chèn hình ảnh vào văn bản. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS thực hiện được thao tác chèn hình ảnh vào văn bản. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, thấy được tác dụng của chèn hình ảnh trong thực tế. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - Phần mềm Word, văn bản mẫu 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy - trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 Phút - Nêu các bước tạo bảng? - Nêu các bước căn lề trong ô? - GV nhận xét và cho điểm.. - 1 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - 1 HS trả lời. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Tác dụng của việc chèn hình ảnh vào văn bản 15 Phút 1. Tác dụng của chèn hình ảnh vào văn bản: - Minh họa cho văn bản dễ hiểu hơn. - Làm cho văn bản đẹp và sinh động hơn. - GV đưa ra 2 văn bản cùng nội dung (một văn bản có hình ảnh minh họa), Hãy quan sát và so sánh 2 văn bản này? - GV nhận xét và nêu tác dụng của việc chèn hình ảnh minh họa vào văn bản. - HS quan sát 2 văn bản và thảo luận rồi đưa ra ý kiến. - HS lắng nghe. Hoạt động 3: Các bước thực hiện 15 Phút 2. Các bước thực hiện: - Đặt con trỏ soạn thảo ở vị trí cần chèn hình ảnh. - Chọn Insert/ Picture/ Clip Art - Nháy chọn hình ảnh cần chèn/ chọn Insert - GV hướng dẫn HS thực hiện các bước chèn hình ảnh. - Hãy thực hiện lại việc chèn hình ảnh? - GV nhận xét và nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản - Hãy nhắc lại các bước thực hiện? - HS quan sát, theo dõi. - 2 HS lên bảng thực hiện và nêu cách làm. HS khác nhận xét. - HS theo dõi và ghi bài - 2 HS nhắc lại Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò 5 Phút - Hãy nêu các bước chèn hình ảnh và thực hiện? - GV nhận xét. - GV nhắc lại các bước thực hiện. - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò: ghi nhớ các bước chèn hình ảnh và chuẩn bị tiết thực hành. - 2 HS lên bảng thực hiện và trả lời. - HS khác nhận xét. Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 23/1/2018 Tuần: 21 Ngày 29 tháng 1 năm 20132014 Tuần: 22 Bài 3: Chèn tệp hình vẽ vào văn bản I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS củng cố các bước chèn hình ảnh vào văn bản. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS rèn luyện thao tác chèn hình ảnh vào văn bản. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, thấy được tác dụng của chèn hình ảnh trong thực tế. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - phần mềm Word, văn bản mẫu 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy - trò Hoạt động của thầy - trò Hoạt động của thầy - trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 Phút - Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản? - GV nhận xét và cho điểm.. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành 30 Phút Thực hành - Phân tích cách trình bày văn bản. - Thực hành tạo văn bản theo mẫu - GV yêu cầu HS quan sát bài thực hành (trang 90) - Hãy phân tích cách trình bày văn bản này? - GV nhận xét cách trình bày văn bản. - GV yêu cầu HS thực hành cá nhân: tạo văn bản theo mẫu. - GV quan sát, hướng dẫn và nhắc nhở HS thực hành đúng. * HS thảo luận nhóm: Quan sát bài thực hành, phân tích cách trình bày: - Tiêu đề căn lề giữa, font:.vntimeh, màu xanh. - 2 câu ca dao căn lề phải, chữ nghiêng - Thân bài căn lề đều 2 bên, có 3 đoạn - Giữa các đoạn có chèn 2 hình ảnh minh họa. * HS thực hành cá nhân: tạo văn bản theo mẫu. - HS khác trong nhóm quan sát, nhắc nhở bạn Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò 5 Phút - GV nhận xét bài thực hành và nhắc nhở. - Dặn dò: ghi nhớ các bước chèn hình ảnh và chuẩn bị tiết sau. - HS : Nghe giảng. Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 30/1/2018 Tuần: 22 Ngày 5 tháng 2 năm 20132014 Tuần: 23 Bài 4: Thực hành tổng hợp I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS củng cố cách trình bày văn bản. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS rèn luyện kĩ năng gõ phím và kĩ năng trình bày văn bản. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, thấy tác dụng của việc soạn thảo văn bản trong thực tế. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- Chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - phần mềm Word 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy - trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 Phút - Nêu các bước căn lề cho đoạn văn? - GV nhận xét và. cho điểm.. - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Thay đổi lề đoạn văn bản 5 Phút 1. Thay đổi lề đoạn văn: - nháy chuột vào đoạn văn - đưa con trỏ chuột đến vị trí 1 trong các con chạy sao cho chuột có dạng òà - Kéo thả chuột sang ngang - GV yêu cầu HS quan sát bài thơ (trang 84) - Hãy phân tích cách trình bày văn bản này? - GV nhận xét cách trình bày văn bản và hướng dẫn cách thay đổi lề đoạn văn. - Hãy lên bảng thực hiện lại thao tác trên? - GV nhận xét và chốt. * HS thảo luận nhóm: Quan sát bài thực hành, phân tích cách trình bày. - HS quan sát, theo dõi: thước đo, cách thụt lề đoạn - 2 HS lên bảng thực hiện HS khác nhận xét. Hoạt động 3: Thực hành 25 Phút 2. Thực hành - Tạo và trình bày văn bản theo mẫu T1 - Lưu văn bản với tên tonghop1 vào thư mục lớp mình - GV yêu cầu HS thực hành theo mẫu bài T1 (trang 92) - GV quan sát, hướng dẫn và nhắc nhở HS thực hành đúng. * HS thực hành cá nhân: - Soạn thảo văn bản - Thay đổi lề đoạn - chọn font, kiểu, màu chữ, căn lề - Lưu văn bản - HS khác trong nhóm quan sát và nhắc nhở bạn Hoạt động 4: Củng cố -– Dặn dò 5 Phút - GV nhận xét bài thực hành - GV nhận xét tiết học - Dặn dò: Ôn tập lại các kiến thức soạn thảo văn bản đã học và chuẩn bị bài thực hành T2 (trang 93) - HS lắng nghe, theo dõi. - HS ghi nhớ Từ ngày 29/1/2018 đến ngày 30/1/2018 Tuần: 22 Ngày 5 tháng 2 năm 20132014 Tuần: 23 Bài 4: Thực hành tổng hợp I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS củng cố cách trình bày văn bản và chèn hình ảnh vào văn bản. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS rèn luyện kĩ năng gõ phím và kĩ năng trình bày, chèn hình ảnh vào văn bản. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, sáng tạo, thấy được tác dụng của việc soạn thảo văn bản trong thực tế. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- Chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - phần mềm Word 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy -trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 Phút - Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản? - GV nhận xét và cho điểm... - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành 30 Phút Thực hành: - tạo và trình bày văn bản theo mẫu T2 (trang 93) - Lưu văn bản với tên tonghop2 vào thư mục lớp mình - GV yêu cầu HS quan sát bài T2 (trang 93) - Hãy phân tích cách trình bày văn bản này? - GV nhận xét cách trình bày văn bản và hướng dẫn thực hành - GV yêu cầu HS thực hành theo mẫu bài T2 (trang 93) - GV quan sát, hướng dẫn và nhắc nhở HS thực hành đúng. * HS thảo luận nhóm: Quan sát bài thực hành, phân tích cách trình bày. - HS quan sát, theo dõi * HS thực hành cá nhân: - Tạo và trình bày văn bản theo mẫu. - Lưu văn bản với tên tonghop2 vào thư mục lớp mình Hoạt động 3: Củng cố –- Dặn dò 5 Phút - GV nhận xét bài thực hành - GV nhận xét tiết học - Dặn dò: Ôn tập lại các kiến thức soạn thảo văn bản đã học và chuẩn bị bài thực hành T3 (trang 94) - HS lắng nghe, theo dõi. - HS ghi nhớ Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 6/2/2018 Tuần: 23 Ngày 19 tháng 2 năm 20132014 Tuần: 24 Vẽ hình đơn giản trong văn bản I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS nắm được các bước vẽ hình đơn giản và chèn chữ nghệ thuật vào văn bản. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS thực hiện được các bước vẽ hình đơn giản và chèn chữ nghệ thuật vào văn bản. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, sáng tạo, thấy được tác dụng của việc soạn thảo văn bản. trong thực tế. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- Chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - phần mềm Word 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy - trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Vẽ hình đơn giản 17 Phút 1. Vẽ hình đơn giản: - nNháy nút Autoshapes/ Basic Shapes/ chọn hình mẫu cần vẽ - Kkéo thả chuột để vẽ. - Nnháy nút fill color/ chọn màu để tô màu nền. - Nnháy nút line color / chọn màu để tô màu nét vẽ. - GV giới thiệu văn bản mẫu có vẽ hình đơn giản và chèn chữ nghệ thuật. Yêu cầu HS quan sát và nhận xét văn bản? - GV giới thiệu tác dụng của vẽ hình và chèn chữ nghệ thuật. - Gv giới thiệu thanh công cụ Draw và các nút công cụ. - GV hướng dẫn cách vẽ hình đơn giản và tô màu nền, tô màu nét. - NHãy nêu các bước vẽ hình? - GV nhận xét và chốt. - HS quan sát văn bản mẫu và nhận xét. - HS theo dõi và lắng nghe. - HS quan sát và xác định thanh công cụ vẽ và các nút. - HS quan sát, theo dõi - 2 HS trả lời. - HS ghi bài. Hoạt động 2: Chèn chữ nghệ thuật 18 Phút 2. Chèn chữ nghệ thuật: - nháy nút lệnh Word Art - chọn mẫu chữ nghệ thuật - Cchọn font, cỡ, kiểu chữ rồi gõ nội dung / OK - GV hướng dẫn các bước thực hiện chèn chữ nghệ thuật. - Hãy thực hiện lại theo hướng dẫn? - GV nhận xét và chốt các bước thực hiện. - HS quan sát, theo dõi. - 2 HS lên bảng thực hiện và nêu các bước làm. - HS theo dõi và ghi bài. Hoạt động 3: Củng cố –- Dặn dò 5 Phút - GV nêu các bước chèn chữ nghệ thuật vào văn bản? - GV nhận xét tiết học - Dặn dò: học bài và chuẩn bị bài thực hành - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - HS ghi nhớ – Học sinh nghe giảng Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 6/2/2018 Tuần: 23 Ngày 19 tháng 2 năm 20132014 Tuần: 24 Vẽ hình đơn giản trong văn bản I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS củng cố vẽ hình đơn giản và chèn chữ nghệ thuật vào văn bản. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS rèn luyện vẽ hình đơn giản và chèn chữ nghệ thuật vào văn bản. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, sáng tạo, thấy được tác dụng của việc soạn thảo văn bản trong thực tế. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- Chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - pPhần mềm Word 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv- hs: A- Tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số - Nhắc nhở HS ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. B- Tiến trình tiết dạy: TGThời gian Nội dung Hình thức tổ chức và hệ thống câu hỏi dẫn giảng của GV Hoạt động của HS theo sự dẫn dắt của GVthầy - trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 Phút - Nêu các bước vẽ hình đơn giản? - Nêu các bước chèn chữ nghệ thuật? - GV nhận xét, ghi điểm. - 1 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - 1 HS trả lời. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành chèn chữ nghệ thuật 15 Phút 1. Thực hành chèn chữ nghệ thuật: - GV yêu cầu HS khởi động Word và mở bài thực hành T2 (trang 93). - GV đưa ra văn bản mẫu ( nội dung T2 trang 93) à yêu cầu HS so sánh. - Yêu cầu HS chèn chữ nghệ thuật cho tiêu đề của bài. - GV nhận xét, hướng dẫn HS thực hành - HS mở bài thực hành T2 (trang 93) - HS quan sát, theo dõi. * HS thực hành cá nhân: tạo tiêu đề bằng chữ nghệ thuật/ lưu lại văn bản. Hoạt động 3: Thực hành vẽ hình đơn giản 15 Phút 2. Thực hành vẽ sơ đồ khối. - GV đưa ra sơ đồ khối trường học và hướng dẫn HS thực hành. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm. - GV quan sát và hướng dẫn HS thực hành. - HS quan sát sơ đồ khối mẫu và theo dõi hướng dẫn. * HS thực hành nhóm 2-3: Vẽ theo mẫu và tô màu tự do. Hoạt động 4: Củng cố -– Dặn dò 5 Phút - GV nêu các bước chèn chữ nghệ thuật vào văn bản? - GV nhận xét bài thực hành - GV nhận xét tiết học - Dặn dò: học bài và chuẩn bị bài thực hành - 2 HS trả lời. - HS khác nhận xét. - HS ghi nhớ Tuần: 24 Từ ngày 19/2/2018 đến ngày 20/2/2018 Tuần: 24 Ngày 26 tháng 2 năm 201320142 Tuần: 25 Tiết số 47:Thực hành tổng hợpThực hành tổng hợp I- Mục tiêu tiết dạy: 1. Về kiến thức1. Kiến thức: HS củng cố các kiến thức về soạn thảo văn bản. 2. Về kĩ năng:2. Kĩ năng: HS rèn luyện kĩ năng soạn thảo văn bản. 3. Về thái độ:3. Thái độ: HS nghiêm túc, sáng tạo, thấy được tác dụng của việc soạn thảo văn bản trong thực tế. II- chuẩn bị đồ dùng, trang bị của thầy- trò:II- Chuẩn bị đồ dùng của thầy- trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Máy tính - Pphần mềm Word 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở, đồ dùng học tập - Soạn bài ở nhà III- Các hoạt động của gv-

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Mon Tin hoc lop 5_12412253.doc
Tài liệu liên quan