Giáo án môn Toán 10 - Bài 2: Tổng hiệu hai vec tơ

HĐ 1(25’): Các nhóm xem clip tổng hai vec tơ và trả lời câu hỏi

 Cho A, B, C là ba điểm bất kì thì : (AB) + (BC) =? Giải thích ?

 Dựa theo quy tắc ba điểm ở câu 1, em hãy cho biết: (AB) + (BA) =?

 Cho ABCD là hình bình hành thì : (AB) + (AD) =?

 

docx2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Bài 2: Tổng hiệu hai vec tơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS – THPT VIỆT ANH BÀI HỌC MÔN TOÁN LỚP 10 TỔ TOÁN TUẦN 1 - HỌC KỲ 1 TÊN HS. Chương 1. VEC TƠ Bài 2. TỔNG HIỆU HAI VEC TƠ CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HĐ 1(25’): Các nhóm xem clip tổng hai vec tơ và trả lời câu hỏi Cho A, B, C là ba điểm bất kì thì : AB + BC =? Giải thích ? Dựa theo quy tắc ba điểm ở câu 1, em hãy cho biết: AB + BA =? Cho ABCD là hình bình hành thì : AB + AD =? HĐ 3(20’): Áp dụng Cho hình bình hành ABCD tâm O. Hãy tìm vec tơ tổng của các vec tơ sau ( học sinh có thể tự vẽ thêm vào hình để tìm vec tơ tổng): AB + AD =? AB + OA =? AB + AC =? OA + OC =? OA + OB + OC + OD =? PHẢN HỒI CỦA HS(3’) REVIEW(1’) HƯỚNG DẪN TỰ HỌC(2’) BTVN: Bài 1: Vẽ hình vuông ABCD tâm O. Hãy tính: AB + AC =? AB + DA =? DC + DA =? OA + BC =? Bài 2: Cho thoi ABCD tâm O. Hãy tính: AB + AD =? BA + CB =? OB + CD =?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxChuong I 2 Tong va hieu cua hai vecto_12408855.docx
Tài liệu liên quan