Giáo án môn Toán 10 - Tiết 27: Phương trình đường thẳng

- Lập được phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng khi biết các yếu tố đủ để xác định đường thẳng đó.

- Nắm vững cách vẽ đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ khi biết phương trình của nó.

- Xc định được vị trí tương đối, góc giũa 2 đường thẳng khi biết phương trình 2 đường thẳng đó.

- Tính được khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng.

c. Về tư duy: Bước đầu hiểu được việc đại số hóa hình học.

d. Về thái độ: Cẩn thận , chính xác.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Tiết 27: Phương trình đường thẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người soạn: NGUYỄN THỊ THU HIỀN Ngày soạn: 23/02/2018 Bài soạn: Phương trình đường thẳng (mục 1, 2) Lớp: 10/8 GVHD: BÙI VĂN KHÁNH Tiết 27: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (MỤC 1, 2) Mơc tiªu: (chung cho hết bài) a. Về kiến thức : Nắm được khái niệm vectơ chỉ phương-phương trình tham số của đừơng thẳng. Vectơ pháp tuyến-phương trình tổng quát của đường thẳng. Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng, góc giữa 2 đường thẳng. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng. b. Về kỹ năng: Lập được phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng khi biết các yếu tố đủ để xác định đường thẳng đó. Nắm vững cách vẽ đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ khi biết phương trình của nó. Xác định được vị trí tương đối, góc giũa 2 đường thẳng khi biết phương trình 2 đường thẳng đó. Tính được khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng. c. Về tư duy: Bước đầu hiểu được việc đại số hóa hình học. d. Về thái độ: Cẩn thận , chính xác. Chuẩn bị phương tiện dạy học: Thực tiễn học sinh đã biết định nghĩa 2 vectơ cùng phương, 2 vectơ vuông góc . Phương tiện : SGK, SBT, bảng phụ. Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp gợi mở. Tiến trình dạy học và các HĐ : Tiết 27:Véc tơ chỉ phương và phương trình tham số của đường thẳng Tiết 28:Véc tơ pháp tuyến và phương trình tổng quát của đường thẳng Tiết 30:Vị trí tương đối của 2 đường thẳng, góc giữa 2 đường thẳng Tiết 31:Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng Tiết 27: Véctơ chỉ phương và phương trình tham số của đường thẳng Ổn định tổ chức: (2 phút) Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp. Bài mới: Hoạt động 1: Xây dựng vecto chỉ phương và phương trình tham số của đường thẳng Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng 15 phút *Nêu hoạt động 1 trong SGK Trong mp Oxy cho đường thẳng là đồ thị của hsố Tìm tung độ của 2 điểm nằm trên , có hoành độ lần lượt là 2 và 6 Chứng tỏ cùng phương với vậy vậy *Trong mp Oxy cho đường thẳng đi qua điểm M0(x0,y0) và nhận làm VTCP. Hãy tìm đk để M(x,y) nằm trên *Hãy viết PTTS của đi qua M(2;3) và nhận làm VTCP *Cho đường thẳng có PTTS: Hãy tìm 1 điểm có toạ độ xác định và một VTCP của đường thẳng đó? Thế hoành độ của M0 và của M vào phương trình để tính y. Tìm được tung độ, ta có tọa độ KL: cùng phương với . M thuộc vào khi và chỉ khi cùng phương với * : *Cho t=0 ta có Vậy M(5;2) € * là 1 VTCP của I. Vectơ chỉ phương của đường thẳng. y u M M x O -Định nghĩa: (SGK- Trang 70) - Nhận xét: là vectơ chỉ phương của thì () cũng là vectơ chỉ phương của - xác định nếu biết điểm và 1vectơ chỉ phương II. Phương trình tham số của đường thẳng: a.Định nghĩa: Trong mp Oxy cho đường thẳng đi qua điểm M0(x0,y0) và nhận Làm VTCP M=(x,y) *Hệ phương trình (1) gọi là PTTS của đường thẳng *Cho t là một giá trị cụ thể thì ta xác định được 1 điểm trên đường thẳng . Hoạt động 2: Tính hệ số góc của đường thẳng khi biết vectơ chỉ phương. Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng 10 phút GV giúp học sinh tìm hệ số góc từ phương trình tham số của đường thẳng có vtcp là với Rút t từ phương trình (1) rồi thay vào phương trình (2). Đặt là hệ số gĩc của đường thẳng. *GV nêu HĐ 3 (SGK) *GV nêu VD - Nhấn mạnh cho học sinh: Viết phương trình tham số cần có 1 điểm A (hoặc B), chọn được vtcp là . Có vectơ chỉ phương ta sẽ tính được hệ số gĩc. Suy ra: * k=- Học sinh tự thay số và tìm kết quả. b. Liên hệ giữa VTCP và hệ số góc của đường thẳng: Đường thẳng có vtcp với thì hệ số gĩc của là: VD: Viết phương trình tham số của đường thẳng d qua . Tính hệ số gĩc của d. Bài giải: d qua A và B nên Vậy ptts của d: Hệ số gĩc của d là: Hoạt động 3: Củng cố (17 phút) - Nắm vững khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng. - Biết viết PTTS của đường thẳng khi biết 1 điểm thuộc đường thẳng và một VTCP của nó. -Biết tìm hệ số góc của đường thẳng khi biết VTCP của nó. - Bài tập nhanh bằng bảng phụ (10 phút). Hoạt động 4: Dặn dị (1 phút) -Học kĩ lý thuyết, làm bài tập 1(SGK-80). -Xem trước phần VTPT của đường thẳng, phương trình tổng quát của đường thẳng. KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG: Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Đà Nẵng, ngày tháng 02 năm 2018 Giáo sinh thực tập Duyệt giáo án của giáo viên hướng dẫn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong III 1 Phuong trinh duong thang_12300738.doc