Giáo án môn Toán lớp 3 - Bài 38: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

- Việc 1: Em đặt tính ra bảng con

- Việc 2: Nêu các bước thực hiện một phép chia

- Việc 3: Khi chia số có hai chữ số cho số có một chữ số em thực hiện lần lượt từ bên nào sang bên nào?

- Việc 4: Nghe cô hướng dẫn trên bảng

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán lớp 3 - Bài 38: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÀI HDH MÔN TOÁN LỚP 3 Bài 38: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiếp theo) ( TIẾT 1) I.Mục tiêu: Sau bài học, em biết: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Em thực hành đặt tính rồi tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. II. Hoạt động học: A. Hoạt động khởi động: * Khởi động: - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi: “ Ta là vua” - CTHĐTQ: + Sau khi chơi trò chơi này bạn cảm thấy như thế nào? + Để chơi tốt trò chơi này chúng ta cần làm gì? * Kiểm tra bài cũ: - GV nêu đề bài GV chốt - GV giới thiệu bài, ghi đề bài trên bảng; HS ghi vở - Đọc mục tiêu bài - CTHĐTQ điều khiển các bạn chia sẻ mục tiêu bài trước lớp: + Gọi 1 bạn đọc to mục tiêu + Theo các bạn chúng ta nên làm gì để nắm được mục tiêu của bài này? B. Hoạt động cơ bản: 1. a, Nghe cô giáo hướng dẫn các đặt tính và tính 72 : 3. Việc 1: Em đặt tính ra bảng con Việc 2: Nêu các bước thực hiện một phép chia Việc 3: Khi chia số có hai chữ số cho số có một chữ số em thực hiện lần lượt từ bên nào sang bên nào? Việc 4: Nghe cô hướng dẫn trên bảng b, Đặt tính rồi tính 78 : 4 Em đặt tính và tính ra bảng con Em nói cho bạn nghe cách đặt tính và tính Việc 1: Em nói cho các bạn nghe cách đặt tính và tính của mình. Việc 2: Báo cáo kết quả với cô giáo. 2. Đặt tính rồi tính a) 84 : 3 b) 65 : 2 Em đặt tính và tính ra vở Việc 1: Em nói với bạn về cách đặt tính và tính của mình. Việc 2: Báo cáo kết quả với cô giáo. C. Hoạt động thực hành 1. Tính a) 57 3 b) 84 6 c) 91 7 d) 86 6 e) 92 7 Em làm ra vở của mình. Việc 1: Em nói với các bạn trong nhóm về cách tính của mình. Việc 2: Báo cáo kết quả với cô giáo. D. Hoạt động ứng dụng 1. Đặt tính rồi tính a) 42 : 2 b) 51 : 7 c) 72 : 6 d) 38 : 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxĐiều chỉnh Toán 3. tuần 14.docx
Tài liệu liên quan