Giáo án Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

- 1HS đọc đề bài tập 2.

- 1HS lên bảng làm.

- HS dưới lớp làm vào vở.

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS đổi vở chữa bài.

- 1 HS đọc đề bài tập 3.

- HS thảo luận nhóm đôi tìm cách làm bài.

- HS làm vào vở.

- 1HS lên bảng làm.

- HS nhận xét chữa bài.

- HS đổi vở chữa bài.

 

docx3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn: M«n: to¸n «n tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch mét sè h×nh (169) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kí năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi tổng kết như SGK. - Mô hình hình lập phương, hình hộp chữ nhật bằng bìa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập các công thức tính diện tích, thể tích (10’) - GV treo bảng phụ: * Gắn mô hình hình hộp chữ nhật. + Em hãy nêu qui tắc tính diện tích xung quanh của hình này? - HS trả lời. * GV ghi công thức bên dưới hình. + Em hãy nêu qui tắc tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật. - HS trả lời. * GV ghi công thức bên dưới hình. * Tương tự hình lập phương cũng tiến hành như vậy. - Yêu cầu HS đọc - HS đọc nhẩm vài lần. Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập (25’) Bài tập 1: - 1HS đọc đề bài tập 1. - 1HS nêu tóm tắt. - 1 HS lên bảng làm. - GV đi quan sát. - Lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét, chữa bài. - Lớp đổi vở chữa bài. Bài tập 2: - 1 HS đọc đề bài tập 2. - 1HS lên bảng. - GV đi quan sát. - Lớp làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài - GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài – Đổi vở chữa bài. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - HS ôn lại công thức tính diện tích thể tích các hình. Chuẩn bị luyện tập (170) TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp (170) I. MỤC TIÊU: - Rèn luyện kĩ năng tính thể tích và diện tích một số hình đã học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - 2 bảng phụ ghi mẫu bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu bài tập 1. - GV treo 2 bảng phụ lên yêu cầu 1 tổ HS nối tiếp nhau điền vào bảng. - HS thực hiện ở vở nháp. - HS lần lượt lên bảng điền kết quả - GV nhận xét. - HS nhận xét. - Yêu cầu HS nêu qui tắc tính diện tích và thể tích Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - 1HS lên bảng làm. - HS dưới lớp làm vào vở. - HS nhận xét, chữa bài. - GV nhận xét. - HS đổi vở chữa bài. Bài tập 3: - 1 HS đọc đề bài tập 3. - HS thảo luận nhóm đôi tìm cách làm bài. - HS làm vào vở. - 1HS lên bảng làm. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. - HS đổi vở chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Về nhà ôn lại công thức tính diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. - Chuẩn bị bài luyện tập chung (171). TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp chung(171) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh vẽ hình cảu bài tập 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu bài tập 1. - 1HS lên bảng làm. - HS làm vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. - HS đổi vở chữa bài. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - 1HS nêu tóm tắt.. - HS làm vào vở. - 1HS lên bảng làm. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. - HS đổi vở chữa bài. Bài tập 3: - 1 HS đọc đề bài tập 3. - HS nêu tóm tắt. - GV treo hình vẽ. - HS quan sát. - Vẽ hình vào vở. - 1HS lên bảng làm. - HS lớp làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. - HS đỏi vở chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Về nhà ôn lại công thức tính diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.Ôn lại công thức tính diện tích thể tích. Chuẩn bị ôn 1 số dạng toán đặc biệt (172).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxÔn tập về tính diện tích, thể tích một số hình.docx
Tài liệu liên quan