Giáo án Sinh học lớp 9 - Tuần 21

I/ Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức

- HS biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liêu theo chủ đề

- HS biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu

2. Kỹ năng.

- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng wuan sát, nhận biết

2. Thái độ

- Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học lớp 9 - Tuần 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21 Ngày dạy: /01/2018 Tiết: 41 Thực hành Tập dượt thao tác giao phấn I/ Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - HS phải nắm được các thao tác giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây giao phấn - Củng cố lý thuyết về giống lai 2. Kỹ năng - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao phấn cho cây 3. Thái độ - Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc. II/ Chuẩn bị: - Tranh H38 - Cây lúa hoặc ngô - Kẹp nhỏ, bao cách li.. - Hoa bầu bí III/ Các bước lên lớp: 1.Ổn định: 2. Kiểm tra: - Để chọn giống cây trồng , người ta thường áp dụng những phương pháp nào ?Nêu một số thành tựu của chọn giống cây trồng. - Nêu các phương pháp chọn giống vật nuôi ở Việt Nam 3.Các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1: Chia nhóm và hướng dẩn thực hành - Yêu cầu học sinh chia làm 4 nhóm - Các nhóm hãy đọc thông tin và quan sát hình 38 tìm hiểu các bước tiến hành giao phấn ở lúa - Hỏi: Trình bày các bước tiến hành giao phấn ở cây lúa - Hỏi: Nhóm nào nhận xét? - Nhận xét, bổ sung Hoạt động 2: Thực hành -Giáo viên thao tác một lần các bước giao phấn trên cây lúa cho học sinh quan sát - Thao tác một lần các bước giao phấn ở hoa bầu bí để học sinh quan sát - Theo dỏi học sinh trong qua trình thực hành để diều chỉnh khi cần thiết Hoạt động 3: Viết báo cáo thực hành - Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành mẩu báo cáo thực hành như trong sách giáo khoa - Chia làm 4 nhóm theo yêu cầu giáo viên - Hoạt động theo nhóm - Đâị diện nhóm trình bày - Nhận xét ,bổ sung - Chú ý lắng nghe - Chú ý theo dỏi giáo viên thực hiện để biết cách thực hiện - Chú ý theo dỏi giáo viên thực hiện để biết cách thực hiện -Bắt đầu thực hành theo nhóm - Các nhóm hoàn thành mẩu báo cáo theo yêu cầu của giáo viên I/ Các bước tiến hành - Bước1: Chọn cây mẹ chỉ giữ lại 1 số bông và hoa phải chưa vỡ không bị dị hình, không quá non hoặc già - Bước 2: Khử độc ở cây mẹ + Cắt chéo vỏ trấu để lộ nhị + Dùng kẹp gắp bỏ nhị ra ngoài +Bao bông lúa lại - Bước 3: Thụ phấn +Lấy phấn từ hoa đực rắc lện nhuỵ + Bao ni lông II, Nội dung thực hành -Tập giao phấn cho lúa - Tập giao pấn cho bầu bí III.Thu Hoạch - Viết thu hoạch theo nội dung bảng thu hoạch sách giáo khoa 4.Củng cố: - Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước tiến hành giao phấn cho lúa - Nhận xét giờ thực hành 5. Hướng dẩn - Hoàn thành bảng báo các thực hành theo mẩu sách giáo khoa - Xem trước bài tiếp theo IV.Rút kinh nghiệm : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tiết: 42 Ngày dạy: /01/2018 Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng I/ Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức - HS biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liêu theo chủ đề - HS biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu 2. Kỹ năng. - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng wuan sát, nhận biết 2. Thái độ - Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc II/ Chuẩn bị: - Tư liêu như sach giao khoa - Giấy khổ to, bút dạ - Kẻ bảng 39, 115 III/Các bước lên lớp: 1. Ổn định: 2.Kiểm tra: 3.Các hoạt động: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1:Thảo luận -Hãy sắp xếp tranh ảnh theo chủ đề: thành tựu chon vật nuôi, cây trồng - Yêu cầu dán tranh lên bảng Hoạt động 2: Hoàn thành phiếu học tập - Yêu cầu các nhóm thảo luận để tìm thông tin thích hợp điền vào bảng phụ - Mời đại diện nhóm lên bảng trình bày - Yêu cầu học sinh nhận xét kết quả của các nhóm -Giáo viên nhận xét và kết luận - Thảo luận để sắp xếp tranh theo chủ đề - Dán tranh lên bảng theo yêu cầu - Thảo luận trong nhóm để tìm thông tin - Lên bảng điền nội dung theo yêu cầu - Học sinh nhận xét, bổ sung cho nhau - Chú ý lắng nghe và sửa chửa Một số giống vật nuôi , cây trồng và hướng sử dụng ở nước ta : Như nội dung bảng 39,40 phía dưới Bảng 39. Các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của một số giống vật nuôi TT Tên giống Hướng sử dụng Tính trạng nổi bật 1 - Giống bò +Bò sữa hà lan +Bò sin -Lấy thịt - Lấy sửa -Có khả năng chịu nóng -Nhiều sữa, tỷ lệ bơ cao 2 -Giống lợn +Ỉ móng cái +Bớc sai -Lấy con giống -Lấy thịt - Phát dục sớm, đẻ nhiều con, -- Nhiều nạc, tăng trọng nhanh 3 -Giống gà +Rôt ri +Tam hoàng Lấy thịt, trứng -Tăng trọng nhanh -Đẻ nhiều trứng 4 -Giống vịt +Vịt cỏ, vịt bầu +Vịt Supermeat Lấy thịt, trứng -Dễ thích nghi -Tăng trọng nhanh -Đẻ nhiều trứng 5 - Giống cá +Rô phi đơn tính + Cá chép lai +Cá chim trắng Lấy thịt -Dể thích nghi -Tăng trọng nhanh Bảng 40. Tính trạng nổi bật của giống cây trồng TT Tên giống Tình trạng nổi bật 1 Giống lúa - CR 203 - CM 2 - Bỉ 352 -Ngắn ngày, năng xuất cao -Chống chịu được rầy nâu -Không cảm quang 2 Giống ngô -Ngô lai LNV4 -Ngô lai LVN20 -Khả năng thích ứng rộng -Chống đổ -Năng xuất từ 8- 12 tấn/ha 3 Giống cà chua -Hồng lan -P375 -Thích ứng với vung thâm canh -Năng xuất cao 4.. Củng cố: - Kể tên một số giống vật nuôi và cây trồng ở nước ta và hướng sử dụng của chúng 5. Hướng dẩn - Hoàn thành bảng 39,40 như đã sửa chữa -Ôn tập phần di truyền, biến dị - Xem trước bài tiếp theo IV -Rút kinh nghiệm : .............................................................................................................................................................................................................................................................. ... Kí duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docsinh 9 tuan 21.doc
Tài liệu liên quan