Giáo án Tập đọc 2 tuần 14: Câu chuyện bó đũa

Tiết 40 + 41: Câu chuyện bó đũa

I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Đọc trơn toàn bài.

- Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu phẩy, dấu chấm và giữa các cụm từ dài

- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời các nhân vật

- Hiểu nghĩa các từ mới

- Hiểu nội dung bài đoàn kết lại sẽ cú sức mạnh, anh chị em phải thương yờu nhau

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu

3.Thái độ : Yêu thích môn học.

 * GD HS KNS: KN thể hiện sự cảm thông, KN xác định giá trị, KN tự nhận thức về bản thân, KN tìm kiếm sự hỗ trợ.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập đọc 2 tuần 14: Câu chuyện bó đũa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 14 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập đọc Tiờ́t 40 + 41: Cõu chuyợ̀n bó đũa Ngày dạy : Thứ hai , / / 2017 I.Mục tiêu 1. Kiến thức: - Đọc trơn toàn bài. - Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu phẩy, dấu chấm và giữa các cụm từ dài - Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện và lời các nhân vật - Hiểu nghĩa các từ mới - Hiểu nội dung bài đoàn kết lại sẽ cú sức mạnh, anh chị em phải thương yờu nhau 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu 3.Thỏi độ : Yờu thớch mụn học. * GD HS KNS: KN thể hiện sự cảm thụng, KN xỏc định giỏ trị, KN tự nhận thức về bản thõn, KN tỡm kiếm sự hỗ trợ. II. Đồ dùng: vGiáo viên: tranh, bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp-hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 1.Kiểm tra bài cũ: Mẹ 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) GV đọc mẫu toàn bài c) Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc từng câu: * Đọc từng đoạn trước lớp * Đọc từng đoạn trong nhóm * Cả lớp đọc đồng thanh Tiết 2 c, Tìm hiểu bài: d, Luyện đọc lại: 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét, đánh giá - Nêu mục đích, yêu cầu Đọc mẫu toàn bài, giọng kể thong thả - Theo dõi sửa phát âm - YC 1 HS lờn điờ̀u khiờ̉n Lưu ý câu: Một hụm,/ ...bàn,/...con,/ cả trai,/ cả gỏi,/ dõu,/ rể,/lại baỏ :/ Ai.......tiền / Người cha....ra,/ ...thong thả/ ... dễ dàng.// - Yêu cầu HS đọc thầm lại bài + TLN2 để TLCH ?Cõu chuyợ̀n này có những nhõn vọ̃t nào? ?Tại sao bụ́n người con khụng ai bẻ gãy được bó đũa? ?Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? ?Mụ̣t chiờ́c đũa được ngõ̀m so sánh với gì? Cả bó đũa được so sánh với gì? ?Người cha muụ́n khuyờn các con điờ̀u gì? ->KL: Phải biết đoàn kết lại mới cú sức mạnh - GV nhọ̃n xét - Lưu ý giọng đọc + đọc mẫu lại Đ 2,3 - Nhận xét, đánh giá ? Học được điều gỡ qua cõu chuyện này ? - Liên hệ bản thân - Nhận xét tiết học - 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ "Mẹ" + TLCH/ SGK - Theo dõi - HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài. - 4 HS đọc nối tiếp - 2,3 HS luyện đọc câu - Đọc lượt 2 + 1 HS đọc chú giải / SGK - LĐ theo nhóm 2 - 2 nhóm thi đọc – Nxét - Lớp đọc Đ T đoạn 1,2 - 1 HSG đọc bài - Làm việc N2 - 4, 5 cặp HS hỏi đáp - Nhận xét, bổ sung. - 2,3 hs TL - LĐ theo N2 - 2,3 nhóm thi đọc - 1,2 HSG thi đọc cả bài - Nhận xét, bình chọn bạn, nhóm đọc tốt. - 2,3 hs TL Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 14 GV : Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn : Tiếng Việt - Tập đọc Tiờ́t 42: Nhắn tin Ngày dạy : Thứ năm , / / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Hiểu nội dung cỏc mẩu tin nhắn 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu 3.Thỏi độ : Yờu thớch mụn học. * GD HS KNS: KN thể hiện sự cảm thụng, KN xỏc định giỏ trị, KN tự nhận thức về bản thõn, KN tỡm kiếm sự hỗ trợ. II. Đồ dùng : vGiáo viên: tranh, bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp-hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 15p 8p 10p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: Cõu chuyện bú đũa 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) GV đọc mẫu toàn bài: c) Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc từng câu * Đọc từng đoạn trước lớp * Đọc từng đoạn trong nhóm * Thi đọc giữa các nhóm *Đọc ĐT d) Tìm hiểu bài: e) Luyện đọc lại: 3. Củng cố, dặn dò: GV nhận xét, đánh giá - Nêu mục đích, yêu cầu - Giọng đọc rừ ràng, thõn mật. - Theo dõi , sửa phát âm - Lưu ý hs ngắt nghỉ hơi hợp lớ - Yêu cầu HS đọc thầm tin nhắn TLN4 để TLCH ? Ai nhắn tin cho Linh, bằng cỏch nào? ?Vì sao chị Nga và Hà phải nhắn tin cho Linh bằng cách ṍy? ?Chị Nga nhắn Linh những gì? ?Hà nhắn Linh những gì? - Cho hs tập viết tin nhắn ra mẩu giấy GV chuẩn bị sẵn - Nhận xét, đánh giá - Cần viết tin nhắn ngắn gọn, đủ thụng tin cần thụng bỏo. - GV nhận xét tiết học - 2 HS đọc + TLCH 2; 4/ SGK - Theo dõi - HS nối tiếp nhau đọc từng câu. - HS nối tiếp nhau đọc từng mẩu tin nhắn trong bài. - Đọc bài theo N2 - 1,2 nhóm thi đọc + 1,2 HS đọc cả bài. - Đọc thầm + TLN4 - HS trả lời - Nhận xột - 1 số hs đọc tin nhắn - Nhận xột Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 14 CAU CHUYEN BO DUA.doc
Tài liệu liên quan