Giáo án Thể dục 2 cả năm

THỂ DỤC(BÀI 38)

TRÒ CHƠI "BỊT MẮY BẮT DÊ"VÀ " NHÓM BA, NHÓMBẢY"

I. Mục tiêu:

+ Ôn trò chơi " Bịt mắt bắt dê"và trò chơi " nhóm ba, nhóm bảy". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tư¬ơng đối chủ động.

II.Địa điểm, phư¬ơng tiện:

- Địa điểm : Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ.

- Phư¬ơng tiện : Còi, chuẩn bị sân để cho h/s chơi trò chơi " bịt mắt bắt dê"và trò chơi " nhóm ba, nhóm bảy".

III.Nội dung và ph¬ương pháp lên lớp:

 

doc87 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 2 cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ảy": +Hớng dẫn h/s cách thực hiện : + Em nào nêu lại luật chơi của trò chơi này? * Cho h/s tập một số ĐT hồi tĩnh rồi kết thúc bài: - Hôm nay chúng ta đã ôn lại những trò chơi nào? - Nhận xét giờ học: + Giao bài tập về nhà cho h/s. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Xoay các khớp cổ tay, đầu gối, hông. - Chạy nhẹ nhàng vòng quanh sân tập 2lượt. - Đi thờng theo vòng tròn hít thở sâu. *Ôn một số ĐT của bài TD ( tay, lờn, bụng, toàn thân và nhảy) Từ hàng dọc chuyển đội hình về đội hình vòng tròn +Từ đội hình đó cho h/s chơi trò chơi " Bịt mắt bắt dê": +HS nêu cách chơi: + Cho h/s chơi cả lớp ( vài lợt) Học sinh về đội hình 1 vòng trònđể chơi trò chơi: " Nhóm ba, nhóm bảy" + Nghe g/v hớng dẫn: + HS nêu, nhận xét, nhắc lại + Cả lớp ôn lại trò chơi " Nhóm ba, nhóm bảy" (vài lợt) * Đi đều theo địa hình tự nhiên và hát - Đứng tại chỗ cúi ngời thả lỏng. - Cúi lắc ngời thả lỏng - HS nêu - vài em nhắc lại. + Nghe g/v nhận xét giờ học. + Nhận bài tập về nhà: Ôn lại các ĐT của bài TD 8 ĐT và trò chơi " Bịt mắt bắt dê"; trò chơi " nhóm ba, nhóm bảy". Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009 Thể dục(BÀI 34) TRÒ CHƠI " VÒNG TRÒN" VÀ " BỎ KHĂN" I. Mục tiêu: + Ôn trò chơi " vòng tròn"và trò chơi " Bỏ khăn". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động. II.Địa điểm, phương tiện: Địa điểm : Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ. Phơng tiện : Còi, chuẩn bị sân để cho h/s chơi trò chơi " vòng tròn"và trò chơi " Bỏ khăn". III.Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời lượng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Phần mở đầu 2.Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 6-8 ph 8-10 ph 10-12 ph 6-7 ph -Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ dạy. Cho h/s tập một số động tác khởi động. + Ôn một số ĐT của bài TD: Trò chơi " vòng tròn" - Hớng dẫn h/s thực hiện: Cho h/s ôn trò chơi " Bỏ khăn" +Hớng dẫn h/s cách thực hiện : + Em nào nêu lại luật chơi của trò chơi này? + Khi chơi trò chơi này cần chú ý những gì? *Cho h/s tập một số ĐT hồi tĩnh rồi kết thúc bài - Hôm nay chúng ta đã ôn lại những trò chơi nào? - Nhận xét giờ học: + Giao bài tập về nhà cho h/s. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Xoay các khớp cổ tay, đầu gối, hông. - Đi thường theo 2 hàng dọc. - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân tập *Ôn một số ĐT của bài TD (tay, chân, toàn thân và nhảy) Từ hàng dọc chuyển đội hình về đội hình vòng tròn +Từ đội hình đó cho h/s chơi trò chơi " vòng tròn": + Cho h/s chơi theo 2 nhóm ( vài lợt) + HS chơi thi đua giữa các tổ. Học sinh về đội hình 1 vòng trònđể chơi trò chơi: "Bỏ khăn" + Nghe g/v hớng dẫn: + HS nêu, nhận xét, nhắc lại + HS nêu + Cả lớp ôn lại trò chơi " Bỏ khăn" bằng cách chia lớp làm 2 đội rồi chơi. * Đi đều theo 2 hàng dọc và hát + Nhảy thả lỏng. - HS nêu - vài em nhắc lại. + Nghe g/v nhận xét giờ học. + Nhận bài tập về nhà: Ôn lại các ĐT của bài TD 8 ĐT và trò chơi " vòng tròn"; trò chơi " Bỏ khăn". TUẦN 18 Thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2009 Thể dục(Bài 35) TRÒ CHƠI " VÒNG TRÒN" VÀ " NHANH LÊN BẠN ƠI" I. Mục tiêu: + Ôn trò chơi " vòng tròn" và trò chơi " nhanh lên bạn ơi !" Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II.Địa điểm, phương tiện: Địa điểm : Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ. Phơng tiện : Còi, chuẩn bị sân để cho h/s chơi trò chơi " vòng tròn"và trò chơi " nhanh lên bạn ơi" III.Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời lợng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Phần mở đầu 2.Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 6-8 ph 10-12 ph 8-10ph 7-8 ph Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ dạy. - Cho h/s tập một số động tác khởi động. - Ôn các ĐT của bài TD: Ôn trò chơi " nhanh lên bạn ơi": - Hớng dẫn h/s chơi: - Em nào nêu lại cách chơi trò chơi " nhanh lên bạn ơi"? - Khi chơi trò chơi này ta cần chú ý điều gì? - GV chia lớp đứng theo 4 tổ hình vuông *Trò chơi " vòng tròn" - Hớng dẫn h/s thực hiện: * Yêu cầu h/s tập một số động tác hồi tĩnh để kết thúc bài - Hôm nay chúng ta đã ôn lại những trò chơi nào? - Nhận xét giờ học: + Giao bài tập về nhà cho h/s. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Đi đều theo 2-4 hàng dọc vừa đi vừa hát. * Từ đội hình hàng dọc chuyển thành đội hình hàng ngang để ôn một số ĐT của bài TD ( 1ượt) Từ đội hình hàng ngang chuyển về đội hình vòng trò để chơi trò chơi này: +1 h/s nêu lại cách chơi, nhận xét, vài em nhắc lại cách chơi. + 1em nêu, nhận xét, nhắc lại các câu gieo vần. + Cho h/s chơi thử để h/s nhớ lại: + HS chơi thật ( vài lần)- mỗi lần đều tìm ra đội thắng cuộc. *Từ đội hình vuông chuyển đội hình về đội hình vòng tròn +Từ đội hình đó cho h/s chơi trò chơi " vòng tròn": + Cho h/s chơi theo 2 nhóm ( vài lợt) + HS chơi thi đua giữa các tổ. *Đứng tại chỗ cúi ngời thả lỏng. + Nhảy thả lỏng. + Đứng tại cỗ vỗ tay và hát - HS nêu - vài em nhắc lại. + Nghe g/v nhận xét giờ học. + Nhận bài tập về nhà: Ôn lại các ĐT của bài TD 8 ĐT và các trò chơi đã học từ đầu năm đến giờ. Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 THỂ DỤC(BÀI 36) SƠ KẾT HỌC KÌ I I. Mục tiêu: - Hệ thống lại những nội dung chính đẫ học ở học kì I. Yêu cầu h/s biết đã học được những gì. Những gì cần phát huy những gì cần khắc phục ở học kì II. II. Địa điểm, phương tiên: - Địa điểm: Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ. - Phơng tiện: Chuẩn bị sân cho trò chơi " Bịt mắt bắt dê" III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời lợng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Phần mở đầu: 2. Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 5-6 ph 18-20 ph 7-8 ph * GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học: - Cho h/s tập một số ĐT khởi động: - Cho h/s chơi trò chơi khởi động: * Sơ kết học kì 1: - Học kì 1 này chúng ta đã học được những kiến thức gì? - Những trò chơi nào? - GV công bố kết quả của học kì 1. - Tuyên dương những em có thành tích học tập tốt, ý thức học tốt. - Phê bình một số em ch có ý thức học tập tốt. * Trò chơi " Bịt mắt bắt dê": - HD h/s chơi: * Cho h/s tập một số ĐT hồi tĩnh chuẩn bị kết thúc giờ học. - Dặn dò: * 3 hàng dọc tập hợp, dóng hàng điểm số, báo cáo: - Đi đều và hát theo 3 hàng dọc. - Chơi trò chơi " Diệt các con vật có hại". * Từ đội hình hàng dọc chuyển thành đội hình hàng ngang và ngồi xuống: - HS nêu: Ôn một số ĐT ĐHĐN, học bài TD 8 ĐT, đi đều. - Ôn các trò chơi: Diệt các con vật có hại, qua đờng lội. - Học các trò chơi: Nhanh lên bạn ơi, kéo ca lừa xẻ, bịt mắt bắt dê, bỏ khăn, nhóm ba nhóm bảy, vòng tròn. - Ngồi nghe g/v sơ kết: * Chơi trò chơi: H/s đứng thàng 1 vòng tròn rộng, một em bịt mắt đi tìm 2 con dê lạc. * Chuyển từ ĐH vòng tròn về ĐH hàng ngang: - Cúi ngời thả lỏng: - Nhảy thả lỏng: Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - VN ôn lại các nội dung đã được học. HỌC KÌ II TUẦN 19 Thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2010 Thể dục(Bài 37) TRÒ CHƠI " BỊT MẮT BẮT DÊ" VÀ " NHANH LÊN BẠN ƠI" I. Mục tiêu: + Ôn trò chơi " Bịt mắt bắt dê"và trò chơi " nhanh lên bạn ơi !". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II.Địa điểm, phương tiện: Địa điểm : Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ. Phương tiện : Còi, chuẩn bị sân để cho h/s chơi trò chơi " bịt mắt bắt dê"và trò chơi " nhanh lên bạn ơi!". III.Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời Lượng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Phần mở đầu 2.Phần cơ bản 3.Phần kết thúc 6-8 ph 10-12 ph 8-10ph 7-8 ph *Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ dạy. Cho h/s tập một số động tác khởi động. + Yêu cầu h/s tập một số ĐT của bài TD: *Trò chơi " Bịt mắt bắt dê" - Hướng dẫn h/s thực hiện: - Khi chơi trò chơi " Bịt mắt bắt dê" ta cần chú ý những gì? *Cho h/s ôn trò chơi " Nhanh lên bạn ơi! " +Hướng dẫn h/s cách thực hiện + Em nào nêu lại luật chơi của trò chơi này? * Cho h/s tập một số ĐT hồi tĩnh rồi kết thúc bài: - Hôm nay chúng ta đã ôn lại những trò chơi nào? - Nhận xét giờ học: + Giao bài tập về nhà cho h/s. *Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Xoay các khớp cổ tay, đầu gối, hông. - Xoay cánh tay thành 1 vòng tròn - Xoay khớp vai *Ôn một số ĐT của bài TD ( tay, lườn, bụng, toàn thân và nhảy) *Từ hàng dọc chuyển đội hình về đội hình vòng tròn +Từ đội hình đó cho h/s chơi trò chơi " Bịt mắt bắt dê": +HS nêu cách chơi: + Cho h/s chơi cả lớp ( vài llượt) *Học sinh về đội hình 1 vòng trònđể chơi trò chơi "nhanh lên bạn ơi " + Nghe g/v hớng dẫn: + HS nêu, nhận xét, nhắc lại + Cả lớp ôn lại trò chơi " Nhanh lên bạn ơi ! " * Đi đều theo địa hình tự nhiên và hát - Đứng tại chỗ cúi người thả lỏng. - Cúi lắc người thả lỏng - HS nêu - vài em nhắc lại. + Nghe g/v nhận xét giờ học. + Nhận bài tập về nhà: Ôn lại các ĐT của bài TD 8 ĐT và trò chơi " Bịt mắt bắt dê"; trò chơi " nhanh lên bạn ơi! " Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2010 THỂ DỤC(BÀI 38) TRÒ CHƠI "BỊT MẮY BẮT DÊ"VÀ " NHÓM BA, NHÓMBẢY" I. Mục tiêu: + Ôn trò chơi " Bịt mắt bắt dê"và trò chơi " nhóm ba, nhóm bảy". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II.Địa điểm, phương tiện: Địa điểm : Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ. Phương tiện : Còi, chuẩn bị sân để cho h/s chơi trò chơi " bịt mắt bắt dê"và trò chơi " nhóm ba, nhóm bảy". III.Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời Lượng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Phần mở đầu 2.Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 6-8 ph 10-12 ph 8-10ph 7-8 ph *Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ dạy. Cho h/s tập một số động tác khởi động. *Trò chơi " Bịt mắt bắt dê" - Hướng dẫn h/s thực hiện: - Em nào nêu lại được luật chơi cho cô? *Cho h/s ôn trò chơi " Nhóm ba, nhóm bảy": +Hướng dẫn h/s cách thực hiện + Em nào nêu lại luật chơi của trò chơi này? * Cho h/s tập một số ĐT hồi tĩnh rồi kết thúc bài: - Hôm nay chúng ta đã ôn lại những trò chơi nào? - Nhận xét giờ học: + Giao bài tập về nhà cho h/s. *Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng vòng quanh sân tập 2lượt. - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu. - Xoay các khớp cổ tay, đầu gối, hông *Từ hàng dọc chuyển đội hình về đội hình vòng tròn +Từ đội hình đó cho h/s chơi trò chơi " Bịt mắt bắt dê": +HS nêu cách chơi: + Cho h/s chơi cả lớp ( vài lượt) *Học sinh về đội hình 1 vòng tròn để chơi trò chơi: " Nhóm ba, nhóm bảy" + Nghe g/v hướng dẫn: + HS nêu, nhận xét, nhắc lại + Cả lớp ôn lại trò chơi " Nhóm ba, nhóm bảy" (vài lượt) * Đi đều theo địa hình tự nhiên và hát - Đứng tại chỗ cúi người thả lỏng. - Cúi lắc người thả lỏng - HS nêu - vài em nhắc lại. + Nghe g/v nhận xét giờ học. + Nhận bài tập về nhà: Ôn lại các ĐT của bài TD 8 ĐT và trò chơi " Bịt mắt bắt dê"; trò chơi " nhóm ba, nhóm bảy". __________________________________________________________________ Tuần 20 Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010 THỂ DỤC(BÀI 39) ĐỨNG KIỄNG GÓT, HAI TAY CHỐNG HÔNG ( DANG NGANG)-TRÒ CHƠI " CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ, TAY VÀO NHAU" I. Mục tiêu: - Ôn hai động tác rèn luyện tư thế cơ bản. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác. - Học trò chơi: " Chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ một vạch xuất phát cách nhau 8 - 10 m, đánh dấu mỗi hàng 10 - 12 dấu cách nhau 1m. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời Lượng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Phần mở đầu 2.Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 7 - 8 ph 24-25 ph 4-5 lần 4-5 lần 3-4 lần 3-5 lần 5-6 ph *Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ dạy. Cho h/s tập một số động tác khởi động. * Ôn đứng kiễng gót, hai tay chống hông - Lần 1: GV vừa làm mẫu, vừa giải thích để h/s tập theo - Lần 2: GV hô cho h/s tập - HD lớp trưởng hô: * Ôn động tác đứng kiễng gót, hai tay dang ngang bàn tay sấp: - HD h/s thực hiện: - GV dùng khẩu lệnh: " Chuẩn bị...bắt đầu !"; " Thôi !" * Ôn phối hợp hai động tác trên: * Trò chơi: " Chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau" - HD h/s chơi: + GV hô h/s tập *Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng. + Cùng h/s củng cố bài + Giao bài tập về nhà cho h/s: Ôn các trò chơi đã học *Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. +Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. +Chạy nhẹ nhàng theo địa hình tự nhiên (2 vòng quanh sân) +Đi theo vòng tròn hít thở sâu tay vung mạnh tự nhiên ( ngược chiều kim đồng hồ) - Vừa đi vừa hít thở sâu, vừa xoay khớp cổ tay, xoay vai. - Xoay đầu gối, xoay hông, xoay cổ chân. * Từ hàng dọc chuyển đội hình về hàng ngang chẩn bị tập: - HS quan sát g/v tập mẫu, rồi tập theo. - HS tập theo g/v hô. - Lần 3,4...: HS tập theo lớp trưởng hô * HS ôn động tác đứng kiễng gót, hai tay dang ngang bàn tay sấp - Thực hiện dưới sự hướng dẫn của g/v. * HS ôn phối hợp hai ĐT trên * HS chuyển đội hình về hai hàng ngang đứng quay mặt vào nhauđể chuẩn bị chơi trò chơi: - Nghe g/v hướng dẫn. - 2 h/s lên chơi mẫu, lớp theo dõi *Học sinh chuyển về đội hình hàng ngang, tập các động tác thả lỏng: + Đứng tại chỗ cúi người thả lỏng. + Cúi lắc người thả lỏng + Nhảy thả lỏng. + Nghe g/v nhận xét giờ học. + Nhận bài tập về nhà. __________________________________________ Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2010 THỂ DỤC(BÀI 40) MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI " CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY VÀO NHAU" I. Mục tiêu: - Ôn 2 ĐT: Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông và đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng về phía trước), hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Tiếp tục học trò chơi " chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau". Yêu cầu biết cách chơi có kết hợp vần điệu và tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ một vạch xuất phát cách nhau 8 - 10 m, đánh dấu mỗi hàng 10 đến 12 dấu cách nhau 1m để chơi trò chơi " chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau" III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời Lượng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Phần mở đầu 2.Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 7 - 8 ph 24-25 ph 5-6 lần 4-5 lần 3-4 lần 3-5 lần 5-6 ph *Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ dạy. Cho h/s tập một số động tác khởi động. - Yêu cầu h/s tập một số động tác của bài thể dục: * Ôn đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông - Lần 1,2: GV vừa làm mẫu, vừa giải thích để h/s tập theo - Lần 3-4: GV hô cho h/s tập - HD lớp trưởng hô: * Ôn động tác đứng hai chân rộng bằng vai ( bàn chân thẳng về phía trước), hai tay đưa ra trước - sang ngang - lên cao chếch chữ V - về tư thế chuẩn bị * Cho h/s ôn phối hợp hai động tác trên: - HD h/s thực hiện: - GV dùng khẩu lệnh: " Chuẩn bị...bắt đầu !"; " Thôi !" * Trò chơi: " Chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau" - HD h/s chơi: + Cho h/s học thuộc câu vần điệu: " Chạy đổi chỗ Vỗ tay nhau Hai ...ba ! " + GV hô h/s tập *Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng. + Cùng h/s củng cố bài + Giao bài tập về nhà cho h/s: Ôn các động tác đã học *Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. +Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. +Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung - Xoay đầu gối, xoay hông, xoay cổ chân. * HS ôn động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông: - Thực hiện dưới sự hướng dẫn của g/v. * HS tập theo hướng dẫn của giáo viên - chú ý tư thế bàn chân thẳng về phía trước * HS ôn phối hợp hai ĐT trên * HS chuyển đội hình về hai hàng ngang đứng quay mặt vào nhau để chuẩn bị chơi trò chơi: - Nghe g/v hướng dẫn - Học thuộc câu vần điệu của trò chơi. - 2 h/s lên chơi mẫu, lớp theo dõi - HS chơi *Học sinh chuyển về đội hình hàng ngang, tập các động tác thả lỏng: + Đứng tại chỗ cúi người thả lỏng. + Cúi lắc người thả lỏng + Nhảy thả lỏng. + Đứng vỗ tay và hát + Nghe g/v nhận xét giờ học. + Nhận bài tập về nhà. Tuần 21 Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 THỂ DỤC(BÀI 41) ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG I. Mục tiêu: - Ôn hai động tác: Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và đứng hai chân rộng bằng vai ( hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước sang ngang, lên cao thẳng hướng. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học đi thường theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân tập, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Chuẩn bị một còi và hai vạch giới hạn, các dấu chấm cho h/s đứng khi chuẩn bị trò chơi " chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau". III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời lượng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Phần mở đầu 2. Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 5-6 ph 24-25 ph 4-5 ph * GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Yêu cầu h/s tập một số động tác khởi động: - Yêu cầu ôn lại một số động tác của bài thể dục 8 ĐT: * Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ lên cao thẳng hướng: - HD h/s thực hiên: Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay giơ lên cao thẳng hướng. Nhịp 2: Về TTCB. Nhịp 3: Như nhịp 1, đưa chân phải ra sau. Nhịp 4: Về TTCB. * Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước) thực hiện các động tác tay: - HD h/s thực hiên: Nhịp 1: Đưa hai tay ra trước thẳng hướng, bàn tay sấp. Nhịp 2: Đưa hai tay sang ngang, bàn tay ngửa. Nhịp 3: Đưa hai tay lên cao thẳng hướng, hai bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 4: Về TTCB * Đi thường theo vạch kẻ thẳng: - HD h/s thực hiện: GV làm mẫu để h/s tập theo * Trò chơi " Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" - Yêu cầu h/s chơi: * Yêu cầu h/s tập một số động tác hồi tĩnh: - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học: - Giao bài tập VN * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân tập, chuyển đi thường hít thở sâu. -Vừa đi vừa xoay cổ tay, xoay vai. - Đứng xoay gối, xoay hông... - Ôn các ĐT của bài TD 8 ĐT. * Đứng đội hình hàng dọc, tập: - Quan sát GV tập mẫu. - Tập theo mẫu ( vài lượt). - HS tập theo tổ, các tổ khác theo dõi * Chuyển về đội hình hàng ngang: - Theo dõi g/v làm mẫu. - Tập theo g/v. - Tập theo g/v hô. - HS tập theo tổ. * Chuyển về đội hình hàng dọc: - Tập đi thường theo vạch kẻ thẳng. - HS tập vài lượt. * Chơi trò chơi: - HS chơi vài lượt. * Chuyển về đội hình hàng ngang: - Cuí lắc người thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - Cùng g/v củng cố bài - VN ôn các ĐT đã học. _________________________________________ Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 THỂ DỤC(BÀI 42) ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG ( DANG NGANG) - TRÒ CHƠI " NHẢY Ô" I. Mục tiêu: - Học đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông ( Dang ngang). Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Học trò chơi " Nhảy ô". Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia trò chơi II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân tập, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Chuẩn bị một còi và ô cho trò chơi, kẻ đường kẻ thẳng. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời lượng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Phần mở đầu 2. Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 5-6 ph 24-25 ph 2-3 lần 2-3 lần 4-5 ph * GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Yêu cầu h/s tập một số động tác khởi động: - Yêu cầu ôn lại một số động tác của bài thể dục 8 ĐT: * Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước) thực hiện các động tác tay: - HD h/s thực hiên: +GV hô h/s tập * Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông - HD h/s thực hiên: + GV vừa làm mẫu vừa giải thích * Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hay tay dang ngang: - HD h/s thực hiện: GV làm mẫu để h/s tập theo * Trò chơi " nhảy ô" - HD h/s chơi: GV nhảy ô mẫu cho h/s theo dõi - Yêu cầu h/s chơi: * Yêu cầu h/s tập một số động tác hồi tĩnh: - Yêu cầu h/s chơi trò chơi - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học: - Giao bài tập VN * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân tập, chuyển đi thường hít thở sâu. -Vừa đi vừa xoay cổ tay, xoay vai. - Đứng xoay gối, xoay hông... - Ôn các ĐT của bài TD 8 ĐT. * Đứng đội hình hàng dọc, tập: - Nghe g/v hô nhớ lại từng nhịp và tập. - HS tập theo tổ, các tổ khác theo dõi * Giữ nguyên đội hình hàng dọc: - Tập theo g/v. - Tập theo g/v hô. - HS tập theo tổ. * Thực hiện tương tự ĐT trên * Chơi trò chơi: - HS theo dõi g/v làm mẫu - HS tập theo g/v - HS chơi vài lượt. * Chuyển về đội hình hàng ngang: - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Chơi trò chơi " làm theo hiệu lệnh" - Cùng g/v củng cố bài - VN ôn các ĐT đã học. __________________________________________________________________ Tuần 22 Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2010 THỂ DỤC(BÀI 43) ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNGTRÒ CHƠI " NHẢY Ô" I. Mục tiêu: - Ôn hai động tác đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác về tư thế bàn chân và tư thế hai tay. - Ôn trò chơi " Nhảy ô". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân tập, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Chuẩn bị một còi và ô cho trò chơi, kẻ đường kẻ thẳng để tập RLTTCB. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời lượng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Phần mở đầu 2. Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 5-6 ph 24-25 ph 2-3 lần 2-3 lần 4-5 ph * GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. - Yêu cầu h/s tập một số động tác khởi động: - Yêu cầu ôn lại một số động tác của bài thể dục 8 ĐT: * Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông - HD h/s thực hiện các ĐT ôn: * Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hay tay dang ngang: - HD h/s thực hiện: * Trò chơi " nhảy ô" - HD h/s chơi: GV nhảy ô mẫu cho h/s theo dõi - Yêu cầu h/s chơi: * Yêu cầu h/s tập một số động tác hồi tĩnh: - Yêu cầu h/s chơi trò chơi - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học: - Giao bài tập VN * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân tập, chuyển đi thường hít thở sâu. - Đứng xoay gối, xoay hông... - Ôn các ĐT của bài thể dục phát triển chung: * Đứng đội hình hàng dọc, tập: - Nghe g/v hô nhớ lại từng nhịp và tập. - HS tập theo tổ, các tổ khác theo dõi * Giữ nguyên đội hình hàng dọc: - Tập theo g/v hô. - HS tập theo tổ. * Thực hiện tương tự ĐT trên *Ôn trò chơi: - HS tập theo g/v hưỡng dẫn lại - HS chơi vài lượt. * Chuyển về đội hình hàng ngang: - Đi theo 2-4 hàng dọc vừa đi vừa hát: - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng - Chơi trò chơi " làm theo hiệu lệnh" - Cùng g/v củng cố bài - VN ôn các ĐT đã học. Thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2010 THỂ DỤC(BÀI 44) ĐI KIỄNG GÓT, HAI TAY CHỐNG HÔNG - TRÒ CHƠI " NHẢY Ô" I. Mục tiêu: - Ôn một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đi kiễng gót hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng. - Tiếp tục học trò chơi: "nhảy ô". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động nhanh nhẹn. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ một vạch thẳng để tập các bài tập RLTTCB và các ô để chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Thời Lượng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Phần mở đầu 2.Phần cơ bản 3. Phần kết thúc 7 - 8 ph 24-25 ph 4-5 lần 4-5 lần 3-4 lần 5-6 ph *Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ dạy. Cho h/s tập một số động tác khởi động. + Yêu cầu h/s ôn các ĐT của bài TD 8 ĐT: + Yêu cầu chơi trò chơi : * Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông - Yêu cầu lớp trưởng điều khiển * Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang: * Đi kiễng gót hai tay chống hông: * Thi đi kiễng gót hai tay chống hông: + Nhận xét, khen những em có ý thức tập tốt. * Trò chơi: " nhảy ô": - Yêu cầu h/s tự chơi: + HD h/s ngoài cổ vũ, khi bạn nhảy ô: * Tập một số ĐT hồi tĩnh, thả lỏng: + Cùng h/s củng cố bài + Giao bài tập về nhà cho h/s *Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. +Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. +Đi theo vòng tròn hít thở sâu tay vung mạnh tự nhiên ( ngược chiều kim đồng hồ) vừa đi vừa hát. + Xoay đầu gối, xoay hông, xoay cổ chân. + Ôn một số ĐT của bài TD phát triển chung. + Trò chơi " Diệt các con vật có hại" * Chuyển về đội hình hàng dọc, chuẩn bị tập: - Lớp trưởng hô, các bạn tập cả lớp. - Cho h/s tập theo tổ, các bạn theo dõi quan sát, nhận xét. ( Tập từng động tác) * HS thi đi kiễng gót hai tay chống hông: - HS từng em lên thi. * Ôn trò chơi " nhảy ô" - HS nêu cách chơi. - 1 bạn lên chơi cho lớp theo dõi. - Lần lượt từng em lên chơi trò chơi. *Học sinh chuyển về đội hình hàng ngang, tập các động tác thả lỏng: + Đứng tại chỗ cúi người thả lỏng. + Cúi lắc người thả lỏng + Nhảy thả lỏng. + Nghe g/v nhận xét giờ học. + VN ôn các động tác đã học. Tuần 23 Thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2010 THỂ DỤC(BÀI 45) ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG, DANG NGANG -TRÒ CHƠI " KẾT BẠN" I. Mục tiêu: - Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác. - Học trò chơi: "kết bạn".Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Trên sân tập, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: Chuẩn bị một còi, kẻ một vạch thẳng để tập các bài tập RLTTCB và các ô để chơi trò chơi. III. Nội d

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthe duc ca nam.doc