Giáo án Thể dục 2 kì 1 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý

Thể dục

Tiết 23: Trò chơI “nhóm ba, nhóm bảy”  

A. MụC TIÊU

 Học trò chơi nhóm ba, nhóm bảy. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia vào trò chơi.

B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP

 

doc74 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 2 kì 1 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP: 1. Phần mở đầu - GV nhận lớp. - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát. - Xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay. - Trò chơi. 2. Phần cơ bản b. Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng : 3 - 4 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. Tập theo đội hình 4 hàng ngang. - Lần 1, GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo. - Lần 2, 3 , cán sự hô nhịp, không làm mẫu. - GV quan sát, nhận xét. - Cả lớp tập theo sự điều khiển của GV - Cả lớp tập theo sự điều khiển của cán sự lớp. - GV cho từng tổ lên trình diễn. cTrò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”: 4 - 5lần - GV điều khiển. - Cán sự lớp điều khiển. - HS tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Cúi người, thả lỏng . - Nhảy thả lỏng - Trò chơi hồi tĩnh. -G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn 5 động tác đã học. Thể dục Tiết 12: ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung. A. MụC TIÊU: ả Ôn 5 động tác vươn thở, tay và chân, lườn, bụng. Yêu cầu HS thực hiện được từng động tác ở mức tương đối chính xác và đúng thứ tự. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN: - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP: 1. Phần mở đầu - GV nhận lớp. - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. - Xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay. - Ôn 5 động tác thể dục phát triển chung đã học: 1-2 lần. 2. Phần cơ bản a. Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng : 3 - 4 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. Tập theo đội hình 4 hàng ngang. - Lần 1, GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS tập theo. - Lần 2, 3 , cán sự hô nhịp, không làm mẫu. - GV quan sát, nhận xét. - Cả lớp tập theo sự điều khiển của GV - Cả lớp tập theo sự điều khiển của cán sự lớp. - GV cho từng tổ lên trình diễn. b.Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”: 4 - 5lần - GV điều khiển. - Cán sự lớp điều khiển. - HS tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Cúi người, thả lỏng . - Nhảy thả lỏng - Trò chơi hồi tĩnh. -G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn 5 động tác đã học. Thể dục Tiết 13: động tác toàn thân A. MụC TIÊU ả Học động tác toàn thân. Yêu cầu HS thực hiện được động tăntơng đối đúng. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Xoay các khớp cổ chân, đầu, gối, hông. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 2. Phần cơ bản a. Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng : 2 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. Tập theo đội hình 4 hàng ngang. - Lần 1, GV điều khiển. - Lần 2, 3 , cán sự điều khiển. - GV quan sát, sửa động tác cho HS. - Cả lớp tập theo lệnh của GV. b. Động tác toàn thân. - Sau khi nêu tên động tác, GV vừa làm mẫu, vừa giải thích và cho HS tập bắt chước. - Lần 3 - 4, GV hô nhịp, không làm mẫu. - GV quan sát, sửa sai cho HS. - Lần 5, thi xem tổ nào tập đẹp hơn. - GV hô nhịp, quan sát. - HS tập theo sự hướng dẫn của GV. - 4 tổ cùng tập c, Ôn 6 động tác thể dục đã học: 2 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - Lần 1, GV vừa hô nhịp vừa làm mẫu. - Lần 2, cán sự lớp điều khiển - GV nhận xét, biểu dương. - Cả lớp cùng tập. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng - Nhảy thả lỏng - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn 6 động tác đã học. Thể dục Tiết 14: động tác nhảy Trò chơI “bịt mắt bắt dê” A. MụC TIÊU - Ôn 6 động tác bài thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hịên chính xác hơn giờ trước và thuộc thứ tự. ả Học động tác toàn nhảy. Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương đối đúng. - Học trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. - Từ đội hình hàng dọc chuyển đội hình hàng ngang. - Ôn 6 động tác bài thể dục phát triển chung đã học (1lần) - Trò chơi: 1- 2 phút. 2. Phần cơ bản a. Động tác nhảy : 4 - 5 lần. - GV nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích cho HS bắt chước. - Lần 2 GV vừa làm mẫu, vừa hô nhịp cho HS tập. - Lần 3 - 4 GV không làm mẫu, hô nhịp. - Cả lớp quan sát, tập theo GV. - Cả lớp tập theo lệnh của GV. b.Ôn 3 động tác bụng, toàn thân và nhảy. (1 lần, mỗi động tác 2x8 nhịp) - GV vừa làm mẫu, vừa hô nhịp. - HS tập theo sự hướng dẫn của GV. c, Học trò chơi “Bịt mắt bắt dê”: 8- 10 phút - GV nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi. - Tổ chức cho HS tham gia chơi. - HS tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn động tác đã học. Thể dục Tiết 15: động tác điều hoà Trò chơI “bịt mắt bắt dê” A. MụC TIÊU - Ôn 7 động tác bài thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hịên được động tác tương đối chính xác, đẹp. ả Học động tác điều hoà. Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương đối đúng với nhịp độ chậm và thả lỏng. - Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi: 1-2 phút. 2. Phần cơ bản a. Động tác điều hoà: 4 -5 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - GV nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích cho HS bắt chước theo nhịp hô chậm. - Lần 4 - 5 GV không làm mẫu, hô nhịp. Quan sát, uốn nắn HS. - Cả lớp quan sát, tập theo GV. - Cả lớp tập theo lệnh của GV. b.Ôn bài thể dục: (2 lần, mỗi động tác 2x8 nhịp) - Lần 1, GV điều khiển. - Lần 2, cán sự lớp điều khiển. - HS tập theo sự hướng dẫn của GV. c. Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”: 6- 8 phút - GV nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi. - Tổ chức cho HS tham gia chơi. - HS tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - ĐI đều và hát. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn 7động tác đã học. Thể dục Tiết 15: động tác điều hoà Trò chơI “bịt mắt bắt dê” A. MụC TIÊU - Ôn 7 động tác bài thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hịên được động tác tương đối chính xác, đẹp. ả Học động tác điều hoà. Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương đối đúng với nhịp độ chậm và thả lỏng. - Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi: 1-2 phút. 2. Phần cơ bản a. Động tác điều hoà: 4 -5 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - GV nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích cho HS bắt chước theo nhịp hô chậm. - Lần 4 - 5 GV không làm mẫu, hô nhịp. Quan sát, uốn nắn HS. - Cả lớp quan sát, tập theo GV. - Cả lớp tập theo lệnh của GV. b.Ôn bài thể dục: (2 lần, mỗi động tác 2x8 nhịp) - Lần 1, GV điều khiển. - Lần 2, cán sự lớp điều khiển. - HS tập theo sự hướng dẫn của GV. c. Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”: 6- 8 phút - GV nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi. - Tổ chức cho HS tham gia chơi. - HS tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - ĐI đều và hát. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn 7động tác đã học. Thể dục Tiết 16: ôn bài thể dục phát triển chung A. MụC TIÊU * Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết và thực hịên được động tác tương đối chính xác từng động tác. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 2. Phần cơ bản a. Bài thể dục phát triển chung: 2 - 3lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - Tập theo đội hình vồng tròn. - Lần 1, GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp cho HS bắt chước. - Lần 2, cán sự lớp làm mẫu, GV hô nhịp. - Lần 3, tổ chức thi đua có xếp loại xem tổ nào tập đúng, đẹp. GV nhận xét, tuyên dương. - Cả lớp quan sát, tập theo GV. - Cả lớp tập theo lệnh của GV. - Đại diện các tổ lên thi. b. Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”: 4- 5 phút - GV nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi. - Tổ chức cho HS tham gia chơi. - HS tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Trò chơi ưa thích. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn 7động tác đã học. Thể dục Tiết 17: ôn bài thể dục phát triển chung Điểm số 1 - 2, 1 - 2 theo đội hình hàng dọc A. MụC TIÊU - Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết và thực hịên được động tác tương đối chính xác và đẹp. * Học điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình hàng dọc. Yêu cầu biết và điểm đúng số, rõ ràng. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Đứng vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhip. 2. Phần cơ bản a. Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình hàng dọc: 3 - 4 lần. - GV cho 5 HS khá lên làm mẫu. - GV hô khẩu lệnh “theo 1-2, 1-2 đến hếtđiểm số!” - Sau đó GV chỉ dẫn cho từng HS cách điểm số của mình. - Cho HS tập lần 1. GV quan sát, nhận xét. - Cho HS tập lần 2-3 - Lần 4, cho HS thi xem tổ nào điểm số dúng, rõ ràng. b. Bài thể dục phát triển chung: 2 - 3lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - Lần 1, GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp cho HS bắt chước. - Lần 2, cán sự lớp làm mẫu, GV hô nhịp. - Lần 3, tổ chức thi đua có xếp loại xem tổ nào tập đúng, đẹp. GV nhận xét, tuyên dương. - 5 HS lên làm mẫu. - HS quan sát, lắng nghe. - Cả lớp cùng tập theo khẩu hiệu của GV. - Từng tổ lên thi. - Cả lớp quan sát, tập theo GV. - Cả lớp tập theo lệnh của GV. - Đại diện các tổ lên thi. b. Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”: 1-2 lần - GV nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi. - Tổ chức cho HS tham gia chơi. - HS tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn điểm số 1-2,1-2 Thể dục Tiết 18: ôn bài thể dục phát triển chung Điểm số 1 - 2, 1 - 2 theo đội hình hàng ngang A. MụC TIÊU - Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết và thực hịên được động tác tương đối chính xác và đẹp. ả Học điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình hàng ngang. Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng, có thực hiện động tác quay đầu sang trái. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Xoay các khớp đầu gối, cổ chân, hông. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhip. 2. Phần cơ bản a. Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình hàng dọc: 1 - 2 lần. - GV nhắc lại cách điểm số, - GV hô khẩu lệnh cho HS điểm số. GV quan sát, nhận xét. b. Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình hàng ngang : 2 - 3 lần. - Lần 1, GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số. - GV hô khẩu lệnh, cho HS tập. GV quan sát, nhận xét. - GV cho HS tập lần 2, 3. GV quan sát, nhận xét. b. Bài thể dục phát triển chung: 3 - 4lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - GV chia tổ cho HS tập luyện dưới sự điểu khiển của tổ trưởng. - Lần 2, tổ chức thi đua có xếp loại xem tổ nào tập đúng, đẹp. GV nhận xét, tuyên dương. - HS quan sát, lắng nghe. - HS thực hành theo khẩu lệnh của GV. - Cả lớp quan sát. - Cả lớp tập theo khẩu lệnh. - Cả lớp tập theo lệnh của GV. - Đại diện các tổ lên thi. b. Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”: 1-2 lần - GV nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi. - Tổ chức cho HS tham gia chơi. - HS tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn điểm số 1-2,1-2 Thể dục Tiết 19: bài thể dục phát triển chung A. MụC TIÊU ả Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc bài, động tác tương đối chính xác và đẹp. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Xoay các khớp đầu gối, cổ chân, hông. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhip. 2. Phần cơ bản a. Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình hàng dọc: 1 - 2 lần. - GV nhắc lại cách điểm số, - GV hô khẩu lệnh cho HS điểm số. GV quan sát, nhận xét. b. Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình hàng ngang : 2 - 3 lần. - Lần 1, GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số. - GV hô khẩu lệnh, cho HS tập. GV quan sát, nhận xét. - GV cho HS tập lần 2, 3. GV quan sát, nhận xét. b. Bài thể dục phát triển chung: 3 - 4lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - GV chia tổ cho HS tập luyện dưới sự điểu khiển của tổ trưởng. - Lần 2, tổ chức thi đua có xếp loại xem tổ nào tập đúng, đẹp. GV nhận xét, tuyên dương. - HS quan sát, lắng nghe. - HS thực hành theo khẩu lệnh của GV. - Cả lớp quan sát. - Cả lớp tập theo khẩu lệnh. - Cả lớp tập theo lệnh của GV. - Đại diện các tổ lên thi. b. Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”: 1-2 lần - GV nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi. - Tổ chức cho HS tham gia chơi. - HS tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn điểm số 1-2,1-2 Thể dục Tiết 20: Điểm số 1 - 2, 1 - 2 theo đội hình vòng tròn Trò chơI “bỏ khăn” A. MụC TIÊU ả Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng. - Học trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu biết và tham gia chơi ở mức độ ban đầu, chưa chủ động. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, khăn, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Xoay các khớp đầu gối, cổ chân, hông. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhip. 2. Phần cơ bản a. Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình hàng ngang: 2 lần. - Lần 1, GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số. - Lần 2: cho HS thi xem tổ nào tập tốt hơn. GV quan sát, nhận xét. - Cho HS chuyển thành đội hình vòng tròn. b. Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình vòng tròn: 2 - 3 lần. - Lần 1 - 2, GV điều khiển. GV quan sát, nhận xét. - Lần 3, cho cán sự điều khiển. GV quan sát, nhận xét. - HS tập theo giáo viên. - HS lên thi.. - Cả lớp tập theo khẩu lệnh. c. Trò chơi “bỏ khăn” - GV nêu tên trò chơi. - GV vừa giải thích vừa đóng vai người bỏ khăn bằng cách đi chậm. - Chọn 1 HS bỏ khăn, GV chỉ dẫn em này chạy theo vòng tròn rồi bỏ khăn và giải thích các tình huống của trò chơi. - Cho các em chơi thử 2 - 3 lần để HS biết cách chơi. - Cho các em chơi chính thức 2 - 3 lần. GV nhận xét, tuyên dương. - Cho HS chuyển thành đội hình 2 - 4 hàng dọc. * Đi đều 2 - 4 hàng dọc: 2 - 3 phút GV điều khiển lớp. - Cả lớp lắng nghe. - 2 HS lên chơi thử. - HS tham gia chơi. - Chuyển theo đội hình vòng tròn. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn bài thể dục phát triển chung. Thể dục Tiết 21: Trò chơI “bỏ khăn”. ôn bài thể dục A. MụC TIÊU ảÔn trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc bài, động tác tương đối chính xác và đẹp. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, khăn, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Xoay các khớp đầu gối, cổ chân, hông. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc. - Ôn bài thể dục. 2. Phần cơ bản a. Trò chơi “bỏ khăn” - GV nêu tên trò chơi. - GV vừa giải thích vừa đóng vai người bỏ khăn bằng cách đi chậm. - Chọn 1 HS bỏ khăn, GV chỉ dẫn em này chạy theo vòng tròn rồi bỏ khăn và giải thích các tình huống của trò chơi. - Cho các em chơi thử 2 - 3 lần để HS biết cách chơi. - Cho các em chơi chính thức 2 - 3 lần. GV nhận xét, tuyên dương. - Cho HS chuyển thành đội hình 2 - 4 hàng dọc. * Đi đều 2 - 4 hàng dọc: 2 - 3 phút GV điều khiển lớp. b. Bài thể dục phát triển chung: 2 - 3lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - Lần 1, GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp cho HS bắt chước. - Lần 2, cán sự lớp làm mẫu, GV hô nhịp. - Lần 3, tổ chức thi đua có xếp loại xem tổ nào tập đúng, đẹp. GV nhận xét, tuyên dương. - Cả lớp lắng nghe. - 2 HS lên chơi thử. - HS tham gia chơi. - Chuyển theo đội hình vòng tròn. - HS tập theo GV. - Lớp trưởng hô, HS tập theo 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn điểm số 1-2,1-2 Thể dục Tiết 22: Trò chơI “bỏ khăn”. ôn bài thể dục A. MụC TIÊU ảÔn trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc bài, động tác tương đối chính xác và đẹp. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, khăn, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Xoay các khớp đầu gối, cổ chân, hông. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc. - Ôn bài thể dục. 2. Phần cơ bản a. Điểm số 1 - 2, 1 - 2, và điêm số từ 1 đến hết theo đội hình hàng dọc, (hàng ngang). - Lần 1, điểm số 1 - 2, 1 - 2 đến hết, sau đó điểm số từ 1 đến hết, sau đó từ 1 đến hết theo từng tổ. - Lần 2, điểm số 1 - 2, 1 - 2 đến hết, sau đó điểm số từ 1 đến hết, sau đó từ 1 đến hết theo cả lớp. b. Trò chơi “bỏ khăn” - GV nêu tên trò chơi. - GV phổ biến lại luật chơi. - Cho các em chơi thử 2 - 3 lần để HS biết cách chơi. - Cho các em chơi chính thức 2 - 3 lần. GV nhận xét, tuyên dương. - Cho HS chuyển thành đội hình 2 - 4 hàng dọc. * Đi đều 2 - 4 hàng dọc: 2 - 3 phút GV điều khiển lớp. b. Bài thể dục phát triển chung: 2 - 3lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. - Lần 1, GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp cho HS bắt chước. - Lần 2, cán sự lớp làm mẫu, GV hô nhịp. - Lần 3, tổ chức thi đua có xếp loại xem tổ nào tập đúng, đẹp. GV nhận xét, tuyên dương. - HS thực hiện theo lệnh giáo viên. - Cả lớp lắng nghe. - 2 HS lên chơi thử. - HS tham gia chơi. - Chuyển theo đội hình vòng tròn. - HS tập theo GV. - Lớp trưởng hô, HS tập theo 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn điểm số 1-2,1-2 Thể dục Tiết 23: Trò chơI “nhóm ba, nhóm bảy” A. MụC TIÊU ả Học trò chơi nhóm ba, nhóm bảy. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia vào trò chơi. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Xoay các khớp đầu gối, cổ chân, hông. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc. - Đi thường theo vòng tròn. - Ôn bài thể dục. 2. Phần cơ bản - Từ đội hình vòng tròn , GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. - Lúc đầu cho HS đứng tại chỗ, chưa đọc vần điệu. - GV hô “nhóm ba!” để HS làm quen hình thành nhóm 3 người, sau đó hô “nhóm bảy!” để hình thành nhóm bảy người. GV quan sát, hướng dẫn. - GV cho HS đọc vần điệu. - GV cho HS chơi nhiều lần. - HS đứng theo vòng tròn. - HS thực hiện theo lệnh giáo viên. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn điểm số 1-2,1-2 Thể dục Tiết 24: Điểm số 1 - 2, 1 - 2 theo đội hình vòng tròn Trò chơI “bỏ khăn” A. MụC TIÊU ả Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng. - Học trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu biết và tham gia chơi ở mức độ ban đầu, chưa chủ động. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, khăn, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Xoay các khớp đầu gối, cổ chân, hông. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhip. 2. Phần cơ bản a. Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình hàng ngang: 2 lần. - Lần 1, GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số. - Lần 2: cho HS thi xem tổ nào tập tốt hơn. GV quan sát, nhận xét. - Cho HS chuyển thành đội hình vòng tròn. b. Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình vòng tròn: 2 - 3 lần. - Lần 1 - 2, GV điều khiển. GV quan sát, nhận xét. - Lần 3, cho cán sự điều khiển. GV quan sát, nhận xét. - HS tập theo giáo viên. - HS lên thi.. - Cả lớp tập theo khẩu lệnh. c. Trò chơi “bỏ khăn” - GV nêu tên trò chơi. - GV vừa giải thích vừa đóng vai người bỏ khăn bằng cách đi chậm. - Chọn 1 HS bỏ khăn, GV chỉ dẫn em này chạy theo vòng tròn rồi bỏ khăn và giải thích các tình huống của trò chơi. - Cho các em chơi thử 2 - 3 lần để HS biết cách chơi. - Cho các em chơi chính thức 2 - 3 lần. GV nhận xét, tuyên dương. - Cho HS chuyển thành đội hình 2 - 4 hàng dọc. * Đi đều 2 - 4 hàng dọc: 2 - 3 phút GV điều khiển lớp. - Cả lớp lắng nghe. - 2 HS lên chơi thử. - HS tham gia chơi. - Chuyển theo đội hình vòng tròn. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn bài thể dục phát triển chung. Thể dục Tiết 25: trò chơI “bỏ khăn” và “nhóm ba, nhóm bảy” A. MụC TIÊU ả Ôn trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia vào trò chơi. - Ôn trò chơi nhóm ba, nhóm bảy. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. B. ĐịA ĐIểM, PHƯƠNG TIệN - Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi. C. NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP LÊN LớP 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yờu cầu giờ học. - Xoay các khớp đầu gối, cổ chân, hông. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc. - Đi thường theo vòng tròn. - Ôn bài thể dục. 2. Phần cơ bản a. Trò chơi “bỏ khăn” - Từ đội hình vòng tròn, GV nêu tên trò chơi. - GV giải thích lại trò chơi. - Cho các em chơi thử 2 - 3 lần để HS biết cách chơi. - Cho các em chơi chính thức 2 - 3 lần. GV nhận xét, tuyên dương. - Cả lớp lắng nghe. - 2 HS lên chơi thử. - HS tham gia chơi. b. trò chơi nhóm ba nhóm bảy: - Từ đội hình vòng tròn , GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. - Lúc đầu cho HS đứng tại chỗ, chưa đọc vần điệu. - GV hô “nhóm ba!” để HS làm quen hình thành nhóm 3 người, sau đó hô “nhóm bảy!” để hình thành nhóm bảy người. GV quan sát, hướng dẫn. - GV cho HS đọc vần điệu. - GV cho HS chơi nhiều lần. - HS đứng theo vòng tròn. - HS thực hiện theo lệnh giáo viên. - cả lớp tham gia chơi. 3. Phần kết thỳc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cúi người, thả lỏng. - Nhảy thả lỏng. - G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn các trò chơi đã học. Thể dục Tiết 26: Điểm số 1 - 2, 1 - 2 theo đội hình vòng tròn Trò chơI “bịt mắt bắt dê” A. MụC TIÊU ả Điểm số 1-2, 1-2,. theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm đúng số, rõ rà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThe Duc ki 1.doc
Tài liệu liên quan