Giáo án Thủ công 2 cả năm

Thủ công: Tiết 20 : GẤP, CẮT TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (tiết2)

A/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng.

 2. Kỹ năng Học sinh có kỹ năng gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng sáng tạo, trình bày đẹp, phù hợp với ND chúc mừng.

 3. GD h/s yêu thích môn học, có hứng thú làm thiếp chúc mừng để dùng.

B/ Đồ dùng dạy học:

 - GV: Một số thiếp chúc mừng.

 - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.

C/ Phương pháp:

 - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập

 

doc45 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thủ công 2 cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - YC nhắc lại các bước gấp thuyền. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp thuyền có mui trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Chiếc thuyền. - 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền, mũi thuyền thon dài, thuyền có mui ở giữa, thuyền dùng để chở người, hàng hoáthuyền được làm bằng sắt hoặc bằng gỗ. - Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ nhật. - Quan sát. - Giống nhau về hình dáng của thân, đáy, mũi, các nép gấp. - Khác: một loại thuyền có mui, một loại thuyền không có mui. - Quan sát. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - 2 h/s nêu lại các bước gấp. - Thực hành trên giấy nháp. Thủ công: Tiết 10 : gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 2) A/ Mục tiêu: TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp được thuyền phẳng đáy có mui đẹp, chính xác. 2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Thực hành: - YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp thuyền. - Treo qui trình gấp lên bảng - YC các nhóm thực hành gấp - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. - HD cho các nhóm trang trí theo sở thích. c. Trình bày sản phẩm: - YC các nhóm lên trình bày. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ học tập, sự chuẩn bị của h/s. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp thuyền phẳng đáy có mui. - Nhận xét tiết học. - Hát - Gồm 3 bước.. - Nhắc lại. - Quan sát. - H/S nêu: * Bước 1: Gấp tạo mui thuyền.. * Bước 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách đều nhau. * Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền: (TT như gấp thuyền không mui) - 3 nhóm thi gấp thuyền. - Các nhóm lên trưng bày sản phẩm của nhóm mình. - Thả thuyền vào chậu nước. - Nhận xét – bình chọn. Thủ công Tiết 11 : ôn tập chương I - kỹ thuật gấp hình. A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh nhắc lại được bước gấp hình, gấp được các hình đã học. 2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu các loại hình đã học. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. KT bài cũ :(1-2’)- KT sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Thực hành: - YC h/s nhắc lại các thao tác gấp tên lửa, gấp máy bay phản lực, máy bay đuôi rời, gấp thuyền không mui, có mui. + Gấp tên lửa: Gồm mấy bước? + Gấp máy bay phản lực: Gồm mấy bước? + Gấp máy bay đuôi rời : Gồm mấy bước? + Gấp thuyền phẳng đáy không mui: Gồm mấy bước? + Gấp thuyền phẳng đáy có mui: Gồm mấy bước? - YC gấp theo 4 nhóm mỗi nhóm gấp một loại hình khác nhau. - HD cho các nhóm trang trí theo sở thích. c. Trình bày sản phẩm: - YC các nhóm lên trình bày. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ học tập, sự chuẩn bị của h/s. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp Các loại hình đã học - Nhận xét tiết học. - Hát - Nhắc lại. - Quan sát. - H/S nêu: - Gồm hai bước: Bước 1: Tạo mũi thân, bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng. - Gồm 2 bước. Bước 1: Tạo mũi, thân cánh; Bước 2:Tạo máy bay và sử dụng. - Gồm 4 bước: Bước1: Gấp và cắt tạo 1 hình vuông và hình chữ nhật; Bước 2: Gấp đầuvà cánh; Bước3: Làm thân và đuôi: Bước4:Lắp thân và đuôi,sử dụng. - Gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo thân và mũi thuyền; Bước 2: Tạo thuyền. - Gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo thân và mũi thuyền; Bước 2: Tạo thuyền có mui. - Các nhóm gấp. Nhận xét – bình chọn. Thủ công: Tiết 12 : ôn tập chương I - kỹ thuật gấp hình. A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Đánh giá kiến thức kỹ năng của h/s qua sản phẩm h/s làm ra.. 2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu các loại hình đã học. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - KT sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: Bài hôm nay các con thực hành gấp 5 loại hình đã học. b. Thực hành: - Chia lớp làm 3 nhóm yêu cầu các nhóm gấp 5 loại hình đã học. - HD trang trí theo sở thích. c. Trình bày sản phẩm: -YC học sinh lên trình bày sản phẩm. - Nhận xét đánh giá sản phẩm. + Hoàn thành: Gấp đúng quy trình, hình gấp cân đối, các nếp gấp phẳng đẹp. + Chưa hoàn thành: Gấp không đúng quy trình, nếp gấp chưa phẳng, hình gấp không đúng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học cắt dán hình tròn. - Nhận xét tiết học. - Hát - Nhắc lại. - Các nhóm thực hành gấp. - Trang trí, trình bày sản phẩm cho bài thêm sinh động. - Các nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm mình. - Nhận xét bình chọn. Thủ công: Tiết 13 : gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 1) A/ Mục tiêu:(TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được hình tròn. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu, quy trình gấp. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. KT bài cũ :(1-2’)- KT sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.HD quan sát và nhận xét mẫu. - GT hình tròn mẫu được dán trên giấy nền màu vuông. - Không dùng bút vẽ hình tròn, mà gấp, cắt từ hình vuông. c. HD quy trình gấp: -Cho h/s qs quy trình gấp,cắt,dán hình tròn. + Bước 1: Gấp hình - Gấp từ hình vuông có cạnh 6 ô, gấp từ hình vuông theo đường chéo . Gấp đôi hình vuông để lấy đường dấu giữa. - Gấp theo đường dấu gấp sao cho hai cạnh bên sát vào đường dấu giữa. + Bước 2: Cắt hình tròn. - Lật mặt sau cắt theo đường CD - Sửa theo đường cong mở ra được hình tròn. + Bước 3: Dán hình tròn. - Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu làm nền. - Lưu ý:Bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ. d. Thực hành trên giấy nháp. - Cho h/s tập gấp, cắt hình trên giấy nháp. - HDthực hành. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Để gấp, cắt, dán được hình tròn ta cần thực hiện mấy bước? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt, dán hình tròn. - Hát - Nhắc lại. - Quan sát bài mẫu. - Quan sát quy trình gấp, cắt, dán hình tròn. - Gấp, cắt, hình tròn từ hình vuông. - Thực hành gấp, cắt, dán hình tròn trên giấy nháp. - Thực hiện qua 3 bước. Thủ công: Tiết 14 : gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 2) A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được hình tròn đúng và đẹp. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu, quy trình gấp. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Gấp, cắt, dán hình tròn ta cần thực hiện qua những bước nào? - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.Thực hành trên giấy nháp. - YC nhắc lại các thao tác gấp, cắt, dán. - YCcác nhóm thi gấp cắt hình theo nhóm 4. - HD cách trình bày sản phẩm. c. Đánh giá sản phẩm. - YC sản phẩm cắt đẹp, tròn, trình bày đẹp, khoa học. - Nhận xét - đánh giá. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Nêu lại cách gấp, cắt, dán hình tròn? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học gấp cắt, dán biển báo giao thông. - Nhận xét tiết học. - Hát - Ta thực hiện qua 3 bước: Bước 1gấp hình, bước 2 cắt hình tròn, bước 3 dán hình tròn. - Nhắc lại. - Thực hành 3 bước: + Bước 1: Gấp hình. + Bước 2: Cắt hình. + Bước 3: Dán hình. - Các nhóm thực hành gấp, cắt, dán hình tròn. - Trình bày sản phẩm thành chùm bông hoa, chùm bóng bay. - Các nhóm tình bày sản phẩm. - Nhận xét – bình chọn. - Nêu. Thủ công: Tiết 15: gấp, cắt, dán biển báo giao thông A/ Mục tiêu: ( TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được biển báo giao thông. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều và cấm xe đi ngược chiều. 3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu, quy trình gấp. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - KT sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.HD quan sát và nhận xét mẫu -C nhận xét về hình dáng kích thước, màu sắc hình mẫu. - Khi đi đường cần tuân thủ theo luật lệ giao thông như không đi vào đường có biển báo cấm xeđigược chiều. c. HD quy trình gấp: - Cho h/s quan sát quy trình gấp, cắt, dán hình. + Bước 1: Gấp cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 6 ô. - Cắt HCN màu trắng có chiều dài 4 ô rộng 1ô làm chân biển báo. + Bước 3: Dán hình . - Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng. -Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo. - Lưu ý:Bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ. d. Thực hành trên giấy nháp. - Cho h/s tập gấp, cắt hình trên giấy nháp. - HDthực hành. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Để gấp, cắt, dán được hình ta cần thực hiện mấy bước? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt, dán biển báo giao thông trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - Hát - Nhắc lại. - Quan sát bài mẫu. - Mỗi biển báo có hai phần mặt biển báo và chân biển báo. - Mặt biển báo đều là hình tròn có kích thước giống nhau nhưng màu sắc khác nhau. - Quan sát quy trình gấp, cắt, dán hình. - Nhắc lại các bước. - Thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy nháp. - Thực hành qua 2bước. Thủ công Tiết 16 : cắt, dán biển báo giao thông(tiết 2) A/ Mục tiêu:( TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được biển báo giao thông đẹp, cân đối. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều và cấm xe đi ngược chiều. 3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu, quy trình gấp. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Gấp cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều, cấm xe đi ngược chiều cần gấp qua mấy bước? - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.Thực hành trên giấy nháp. - Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy thủ công. c. Đánh giá sản phẩm. - YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán đúng quy trình – sản phẩm dán cân đối, đẹp. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Để gấp, cắt, dán được hình ta cần thực hiện mấy bước? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Nhận xét tiết học. - Hát - Cần thực hiện qua 2 bước. Cắt hình, dán hình. - Nhắc lại. - Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển báo. - Mỗi biển báo có hai phần mặt biển báo và chân biển báo. - Mặt biển báo đều là hình tròn có kích thước giống nhau nhưng màu sắc khác nhau. - Thực hành gấp, cắt, dán biển báo. - Trình bày sản phẩm. Thủ công Tiết 17: gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết1) A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. 3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu, quy trình gấp. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Kt sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. HD quan sát nhận xét: - GT hình mẫu. - YC h/s quan sát nêu nhận xét về sự giống và khác nhau về kích thước, màu sắc, các bộ phận biển báo giao thông cấm đõ với những biển báo gt đã học. c. HD mẫu: * Bước 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe. - Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô. - Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô. - Cắt HCN màu đỏ có chiều dài 4 ô rộng 1ô. - Cắt HCN màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô làm chân biển báo. * Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe. - Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng. - Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô. - Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn đỏ. - Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình tròn màu xanh. Lưu ý: Dán hình tròn màu xanh lên trên hình tròn màu đỏ sao cho các đường cong cách đều, dán HCN màu đỏ ở giữa hình tròn màu xanh cho cân đối và chia đôi hình tròn màu xanh làm hai phần bằng nhau. d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy nháp. - Quan sát h/s giúp những em còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Để gấp, cắt, dán được hình ta cần thực hiện mấy bước? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Nhận xét tiết học. - Hát - Nhắc lại. - Quan sát và nêu nhận xét. - Mỗi biển báo có hai phần mặt biển báo và chân biển báo. - Mặt biển báo đều là hình tròn có kích thước giống nhau nhưng màu sắc khác nhau. - Quan sát các thao tác gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Nhắc lại các bước gấp. - Thực hành gấp, cắt, dán biển báo. - Thực hiện qua hai bước: Gấp, cắt, biển báo; dán biển báo. Thủ công: Tiết 18: gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết2) A/ Mục tiêu:( TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe đúng đẹp. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. 3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu, quy trình gấp. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Để gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe cần thực hiện qua mấy bước? - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.Thực hành trên giấy nháp. - Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy thủ công. - YC h/s nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo GT cấm đỗ xe. - Tổ chức cho h/s thực hành theo nhóm. - Quan sát giúp đỡ h/s còn lúng túng hoàn thành sản phẩm. c. Đánh giá sản phẩm. - YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán đúng quy trình – sản phẩm dán cân đối, đẹp. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Nhận xét về tinh thần học tập, sự CB của h/s. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng. - Nhận xét tiết học. - Hát - Cần thực hiện qua 2 bước: Gấp, cắt và dán biển báo. - Nhắc lại. - Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển báo. + Bước 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe. + Bước2: Dán biển báo cấm đỗ xe. - Thực hành gấp, cắt, dán biển báo theo nhóm 6. - Trình bày sản phẩm. Thủ công: Tiết 19: cắt trang trí thiếp chúc mừng (tiết1) A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng. 3. GD h/s có hứng thú làm thiếp chúc mừng để dùng. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu, quy trình gấp. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thước. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Kt sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. HD quan sát nhận xét: - GT bài mẫu. - YC h/s quan sát nêu nhận xét mẫu. ? Thiếp chúc mừng có hình gì. ? Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung chúc mừng ngàygì. ? Hãy kể tên những loại thiếp chúc mừng mà em biết Thiếp chúc mừng giử tới người nhận bao giờ cũng đặt trong phong bì. Thiếp chúc mừng được ghi những lời chúc tốt đẹp. c. HD mẫu: * Bước 1: Gấp, cắt cắt thiếp chúc mừng. - Gấp, cắt tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công, HCN có chiều dài 20 ô, rộng 15 ô. - Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng được thiếp chúc mừng có chiều dìa 15 ô, kích thước 10 ô. * Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng. - Tuỳ thuộc vào ý nghĩa của thiếp chúc mừng mà người ta trang trí khác nhau. + Thiếp chúc mừng năm mới thường trang trí cành đào, mai hoặc con vật tượng trưng của năm đó, như: con gà, chó, ngựa, + Thiếp chúc mừng sinh nhật thường trang trí những bông hoa. - Để trang trí thiếp có thể vẽ hình hoặc cắt, dán, xé dán lên mặt ngoài của thiếp và lời chúc mừng bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài. d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, hình trên giấy nháp. - Quan sát h/s giúp những em còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Để gấp, cắt được thiếp chúc mừng ta cần thực hiện qua những bước nào? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng. - Nhận xét tiết học. - Hát - Nhắc lại. - Quan sát và nêu nhận xét. - Thiếp chúc mừng có hình chữ nhật. - Thiếp chúc mừng có trang trí bông hoa và ghi nội dung chúc mừng ngày 20 – 11. - Thiếp chúc mừng năm mới, sinh nhật, 8 – 3, 20 – 11, - Quan sát. - Quan sát, lắng nghe. - Nhắc lại các bước gấp. - Thực hành gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng. Thủ công: Tiết 20 : gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng (tiết2) A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng. 2. Kỹ năng Học sinh có kỹ năng gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng sáng tạo, trình bày đẹp, phù hợp với ND chúc mừng. 3. GD h/s yêu thích môn học, có hứng thú làm thiếp chúc mừng để dùng. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một số thiếp chúc mừng. - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Nêu lại các bước gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng? - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. HD thực hành. - YC nhắc lại các bước gấp, cắt thiếp chúc mừng. - Chia nhóm. c. Đánh giá sản phẩm: - Trang trí đẹp, phù hợp với nội dung chúc mừng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang trí phong bì. Hát - Gồm hai bước: Bước 1 gấp, cắt thiếp, bước2: Trang trí thiếp. - Nhắc lại. + Bước1: gấp, cắt thiếp chúc mừng. + Bước2: Trang trí thiếp chúc mừng - Các nhóm thực hành gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng. - Trình bày sản phẩm. Thủ công: Tiết 21: gấp, cắt, dán phong bì (tiết1) A/ Mục tiêu: ( TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán phong bì. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán phong bì. 3. GD h/s có ý thức học tập, rèn đôi bàn tay khéo léo. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Phong bì mẫu, quy trình gấp. - HS : Giấy A4, kéo, hồ dán, bút chì, bút màu. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Để gấp, cắt trang trí thiếp chúc mừng ta cần thực hiện qua mấy bước? - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. HD quan sát nhận xét: - GT bài mẫu - YC h/s quan sát nêu nhận xét mẫu. ? Mặt trước và mặt sau của phong bì có gì. - YC so sánh kích thước phong bì thư và thiép chúc mừng. c. HD mẫu: * Bước 1: Gấp phong bì. - Lấy tờ giấy vở gấp thành 2 phần theo chiều rộng sao cho hai mép trên khoảng 2 ô. - Gấp hai bên mỗi bên khoảng 1 ô rưỡi để lấy đường dấu giữa. - Mở hai đường mới gấp ra gấp chéo 4 góc để lấy đường dấu gấp. * Bước 2: Cắt phong bì. - Mở tờ giấy ra, cắt theo đường dấu gấp để bỏ phần gạch chéo. * Bước 3: Dán thành phong bì. - Gấp lại mép các nếp gấp, dán hai mép bên, gấp mép trên theo đường dấu gấp ta được phong bì. d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán phong bì trên giấy nháp. - Quan sát h/s giúp những em còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Để gấp, cắt được phong bì ta thực hiện mấy bước? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp, cắt, dán phong bì.- Nhận xét tiết học - Hát - Thực hiện qua hai bước: Bước 1 gấp, cắt. Bước 2 trang trí thiếp chúc mừng. - Nhắc lại. - Quan sát và nêu nhận xét. - Mặt trước phong bì ghi chữ người gửi, người nhận. Mặt sau dán theo hai cạnh để đựng thư, thiếp chúc mừng sau đó cho vào phong bì ta dán nốt cạnh còn lại. - Quan sát. - Quan sát, lắng nghe. - Nhắc lại các bước gấp. - Thực hành gấp, cắt, dán phong bì. - Thực hiện qua 3 bước. Thủ công: Tiết 22: gấp, cắt , dán phong bì (tiết2) A/ Mục tiêuL (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán phong bì. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán phong bì đúng và đẹp. 3. GD h/s yêu thích môn học, yêu quý sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Phong bì mẫu. - HS : Giấy A4, kéo, hồ dán. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - Nêu lại các bước gấp, cắt, dán phong bì. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. HD thực hành. - YC nhắc lại các bước gấp, cắt, dán phong bì. - Chia nhóm: Nhóm đôi c. Đánh giá sản phẩm: - Nếp gấp phẳng, dán phẳng, đẹp. - Chọn sản phẩm đẹp tuyên dương. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang trí phong bì. - Hát - Gồm ba bước: Bước 1: Gấp phong bì. Bước 2: Cắt phong bì. Bước 3: Dán phong bì. - Nhắc lại. - Bước 1: Gấp phong bì. - Bước 2: Cắt phong bì. - Bước 3: Dán phong bì. - Các nhóm thực hành gấp, cắt, dán phong bì. - Trình bày sản phẩm. Thủ công:Tiết 23 : ôn tập chương II -phối hợp gấp, cắt, dán hình A/ Mục tiêuL (TCKT) 1. Kiến thức: Ôn tập kỹ năng về chương II. Phối hợp gấp, cắt, dán hình. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng gấp, cắt, dán hình. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu các loại hình đã học. - HS : GiấyA4, kéo, hồ dán, bút màu. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - KT sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Nội dung: - Hãy nêu lại tên các bài đã học ở chương 2. - Ghi các bài lên bảng. 1, Gấp, cắt, dán hình tròn. 2, Gấp, cắt, dán biển báo giao thông 3, Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. 4, Gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng. 5, Gấp, cắt, dán phong bì. - Cho h/s quan sát nêu lại quy trình gấp các loại hình đã học ở chương II. c. Thực hành: - YC gấp theo nhóm 5, mỗi nhóm gấp đủ 5 loại hình. - HD cho các nhóm trang trí theo sở thích. c. Trình bày sản phẩm: - YC các nhóm lên trình bày. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ học tập, sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét tiết học. - Hát - Nhắc lại. - Quan sát. - H/S nêu: - Bài14: Gấp, cắt, dán hình tròn. - Bài16: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông - Bài18: Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Bài20:Gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng. - Bài22: Gấp, cắt, dán phong bì. - Các nhóm thực hành gấp. - Trình bày sản phẩm. Nhận xét – bình chọn. Thủ công: Tiết 24 : ôn tập chương II –phối hợp gấp,cắt, dán hình. A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Đánh giá kiến thức, kỹ năng của HS qua sản phẩm. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng gấp, cắt, dán hình cho h/s. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu các loại hình đã học. - HS : Giấy A4, kéo, hồ dán, bút màu. C/ Phương pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) - KT sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: Bài hôm nay các con tiếp tục thực hành gấp 5 loại hình đã học. b. Thực hành: - YC h/s thực hiện gấp một trong 5 loại hình đã học. - HD trang trí theo sở thích. c. Đánh giá sản phẩm: - Thu sản phẩm. - Nhận xét đánh giá sản phẩm. + Hoàn thành : Gấp đúng quy trình, hìn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGA Thu cong lop 2 ca nambgls.doc
Tài liệu liên quan