Giáo án Thủ công 2 cả năm - Trường tiểu học Tứ Liên

Môn thủ công

Tiết 17: GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE ( T1)

Ngày dạy: / / 20

I/ Mục đích, yêu cầu :

 + HS biết cách gấp, cắt dán biển báo cấm đỗ xe.

 + Gấp, cắt, dán được biển báo biển báo cấm đỗ xe.

 + HS hứng thú với giờ học thủ công.

II/ Đồ dùng dạy - học :

 + Mẫu biển báo giao thông biển báo cấm đỗ xe.

 + Hình vẽ minh hoạ quy trình từng bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông biển báo cấm đỗ xe.

 + Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì thước kẻ.

III/ Các hoạt động dạy - học :

 

doc73 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thủ công 2 cả năm - Trường tiểu học Tứ Liên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ợc hình tròn. + HS hứng thú với giờ học thủ công. II/ Đồ dùng dạy - học : + Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông. + Hình vẽ minh hoạ quy trình từng bước gấp, cắt, dán hình tròn. + Giấy thủ công, kéo, hồ dán, mẫu bông hoa hình tròn. III/ Các hoạt động dạy - học : Thời gian ND các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 3’ 1’ 30’ 2’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) HS thực hành gấp, cắt, dán hình tròn: 4) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tiếp tục học cách gấp, cắt, dán hình tròn. Ghi đầu bài. - Gọi HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán hình tròn - Yêu cầu HS thực hành gấp, cắt, dán hình tròn theo đúng quy trình nhằm rèn luyện kĩ năng. - GV gợi ý cho HS một số cách trình bày sản phẩm như làm bông hoa, chùm bóng bay... - GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS. - Cho HS trưng bày sản phẩm. - GV chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương. - GV đánh giá sản phẩm của HS. - Nhắc lại bước gấp, cắt, dán hình tròn. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ tiết gấp, cắt, dán biển báo giao thông. - Ghi vở. - 3HS nhắc lại : + Bước 1 : Gấp hình + Bước 2 : Cắt hình tròn. + Bước 3 : Dán hình tròn - HS thực hành gấp, cắt, dán hình tròn theo nhóm - 2HS trả lời. Rút kinh nghiệm : .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 15 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn thủ công Tiết 15: GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THễNG CHỈ LỐI ĐI THUẬN CHIỀU VÀ BIỂN BÁO CẤM ĐI XE NGƯỢC CHIỀU ( T1) Ngày dạy: Thứ sáu, / / 20 I/ Mục đích, yêu cầu : + HS biết cách gấp, cắt dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. + Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. + HS hứng thú với giờ học thủ công. II/ Đồ dùng dạy – học : + Mẫu hai biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. + Hình vẽ minh hoạ quy trình từng bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. + Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì thước kẻ. III/ Các hoạt động dạy - học : Thời gian ND các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 3-5’ 1’ 3’ 22’ 3’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) Hướng dẫn HS quan sát nhận xét : 3) Hướng dẫn mẫu : 4) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ học cách gấp, cắt dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. Ghi đầu bài. + GV giới thiệu mẫu hai biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều và định hướng quan sát, gợi ý đề HS nhận xét : - So sánh hình dáng, kích thước, màu sắc của hai biển báo ? - Khi đi đường nhìn thấy hai biến báo này em phải làm gì ? a, Bước 1 : Gấp , cắt biển báo chỉ lối đi thuận chiều - Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 6 ô - Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô, rộng 1ô. - Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 10 ô làm chân biển báo. b, Bước 2 : Dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều. - Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng. - Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô. - Dán hình chữ nhật màu trắng vào giữa hình tròn. - Yêu cầu HS tập gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều. - GVtheo dõi và chỉnh sửa cho HS. - Nhắc lại bước gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ tiết sau tiếp tục gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - KT trong tổ, báo cáo. - Ghi vở. - HS quan sát mẫu hai biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. - 2HS trả lời. - Vài HS trả lời. - HS theo dõi thao tác mẫu của GV. - HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều. - 2HS trả lời. Rút kinh nghiệm : ................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 16 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn thủ công Tiết 15: GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THễNG CHỈ LỐI ĐI THUẬN CHIỀU VÀ BIỂN BÁO CẤM ĐI XE NGƯỢC CHIỀU ( T2) Ngày dạy: Thứ năm, 26 / 12 / 2013 I/ Mục đích, yêu cầu : + HS biết cách gấp, cắt dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. + Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. + HS hứng thú với giờ học thủ công. II/ Đồ dùng dạy - học : + Mẫu hai biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. + Hình vẽ minh hoạ quy trình từng bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. + Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì thước kẻ. III/ Các hoạt động dạy - học : TG Nội dung hoạt động của giáo viên Nội dung hoạt động của HS 3’ 1’ 5’ 27’ 2’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2)Hướng dẫn HS quan sát nhận xét : 3) HS thực hành: 4) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tiếp tục học cách gấp, cắt dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. Ghi đầu bài. + GV giới thiệu mẫu hai biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều - So sánh hình dáng, kích thước, màu sắc của hai biển báo ? - Khi đi đường nhìn thấy hai biến báo này em phải làm gì ? - Gọi 1-2 hS nhắc lại các bước làm biển báo GT - Yêu cầu HS tập gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - GVtheo dõi và chỉnh sửa cho HS. - HD HS trang trí sản phẩm. - Đánh giá sản phẩm và tuyên dương những HS làm bài tốt. - Nhắc lại bước gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ cho tiết học sau. - KT và báo cáo KQ cho GV. - Ghi vở. - HS quan sát mẫu hai biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm đi xe ngược chiều. - 2HS trả lời. - Vài HS trả lời. a, Bước 1 : Gấp , cắt biển báo cấm xe đi ngược chiều b, Bước 2 : Dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều. - Trang trí và trình bày sản phẩm. - 2HS trả lời. Rút kinh nghiệm : ................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. trường tiểu học an dương tuần : 1 gv:trần thị hương Khối : 2 Môn: thủ công Tên bài dạy: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi I/ Mục đích, yêu cầu : + HS biết cách gấp, cắt dán biển báo chỉ chiều xe đi. + Gấp, cắt, dán được biển báo chỉ chiều xe đi. + HS hứng thú với giờ học thủ công. II/ Đồ dùng dạy – học : + Mẫu biển báo giao thông chỉ chiều xe đi. + Hình vẽ minh hoạ quy trình từng bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi. + Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì thước kẻ. III/ Các hoạt động dạy - học : Thời gian ND các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 3-5’ 1’ 3’ 8’ 20’ 2’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) Hướng dẫn HS quan sát nhận xét : 3) Hướng dẫn mẫu : a, Bước 1 : Gấp , cắt biển báo chỉ chiều xe đi. b, Bước 2 : Dán biển báo chỉ chiều xe đi. 4) Thực hành: 5) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tiếp tục học cách gấp, cắt dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi. Ghi đầu bài. + GV giới thiệu mẫu biển báo giao thông chỉ chiều xe đi. và định hướng quan sát, gợi ý đề HS nhận xét : - So sánh hình dáng, kích thước, màu sắc của biển báo chỉ chiều xe đi với hai biển báo đã học ? - Khi đi đường nhìn thấy biển báo này em phải làm gì ? GV vừa giới thiệu vừa thao tác cho HS quan sát - Gấp, cắt hình tròn xanh từ hình vuông có cạnh 6 ô - Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô, rộng 2ô. Gấp đôi hình chữ nhật theo chiều dài (mặt kẻ ô ra ngoài) và đánh dấu, cắt bỏ phần gạch chéo như H1, sau đó mở ra được hình mũi tên. - Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 10 ô làm chân biển báo. - Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng. - Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô. - Dán hình mũi tên màu trắng vào giữa hình tròn. - Yêu cầu HS tập gấp, cắt, dán biển báo chỉ chiều xe đi. - GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS. - Nhắc lại bước gấp, cắt, dán biển báo chỉ chiều xe đi. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ tiết sau gấp, cắt, dán biển báo giao thông. - Các tổ trưởng KT và báo các KQ. - Ghi vở. - HS quan sát mẫu biển báo giao thông chỉ chiều xe đi. - 2HS trả lời. - Vài HS trả lời. (Đi theo chiều mũi tên) - HS theo dõi thao tác mẫu của GV. - Theo dõi và ghi nhớ. - HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo chỉ chiều xe đi. - 2HS trả lời. Rút kinh nghiệm : .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 18 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Tên bài dạy: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông Cấm đỗ xe ( tiết 2) I/ Mục đích, yêu cầu : + HS biết cách gấp, cắt dán biển báo cấm đỗ xe + Gấp, cắt, dán được biển báo cấm đỗ xe + HS hứng thú với giờ học thủ công. II/ Đồ dùng dạy - học : + Mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe + Hình vẽ minh hoạ quy trình từng bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe + Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì thước kẻ. III/ Các hoạt động dạy - học : Thời gian ND các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 3-5’ 1’ 30’ 2’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) HS thực hành: 4) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tiếp tục học cách gấp, cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe . Ghi đầu bài. - Gọi HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. - Yêu cầu HS thực hành gấp, cắt, dán hình tròn theo đúng quy trình nhằm rèn luyện kĩ năng. - GV gợi ý cho HS một số cách trình bày sản phẩm - GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS. - Cho HS trưng bày sản phẩm. - GV chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương. - GV đánh giá sản phẩm của HS. - Nhắc lại bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ tiết gấp, cắt, dán thiếp chúc mừng. - Các tổ trưởng KT và báo các KQ. - Ghi vở. - 3HS nhắc lại : + Bước 1 : Gấp , cắt biển báo cấm đỗ xe + Bước 2 : Dán biển báo cấm đỗ xe . - HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - 2HS trả lời. Rút kinh nghiệm : .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 17 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn thủ công Tiết 17: GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THễNG CẤM ĐỖ XE ( T1) Ngày dạy: / / 20 I/ Mục đích, yêu cầu : + HS biết cách gấp, cắt dán biển báo cấm đỗ xe. + Gấp, cắt, dán được biển báo biển báo cấm đỗ xe. + HS hứng thú với giờ học thủ công. II/ Đồ dùng dạy - học : + Mẫu biển báo giao thông biển báo cấm đỗ xe. + Hình vẽ minh hoạ quy trình từng bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông biển báo cấm đỗ xe. + Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì thước kẻ. III/ Các hoạt động dạy - học : TG Nội dung các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 5’ 1’ 3’ 22’ 3’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) Hướng dẫn HS quan sát nhận xét : 3) Hướng dẫn mẫu : 4) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tiếp tục học cách gấp, cắt dán biển báo giao thông biển báo cấm đỗ xe. Ghi đầu bài. + GV giới thiệu mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe và định hướng quan sát, gợi ý đề HS nhận xét : - So sánh hình dáng, kích thước, màu sắc của biển báo biển báo cấm đỗ xe với ba biển báo đã học ? - Khi đi đường nhìn thấy biển báo này người lái xe phải làm gì ? a, Bước 1 : Gấp , cắt biển báo biển báo cấm đỗ xe. - Gấp, cắt hình tròn đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô - Gấp, cắt hình tròn xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô - Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 4 ô, rộng 1ô. - Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 10 ô làm chân biển báo. b, Bước 2 : Dán biển báo cấm đỗ xe. - Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng. - Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô. - Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình trong màu đỏ (lưu ý dán hình tròn màu xanh lên hình ttròn màu đỏ sao cho các đường cong cách đều). - Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình tròn màu xanh (lưu ý dán hình chữ nhật màu đỏ ở giữa hình tròn màu xanh cho cân đối và chia đôi hình tròn màu xanh làm hai phần bằng nhau). - Yêu cầu HS tập gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - GVtheo dõi và chỉnh sửa cho HS. - Nhắc lại bước gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ tiết sau gấp, cắt, tranh trí thiếp chúc mừng. - HS quan sát mẫu biển báo giao thông biển báo cấm đỗ xe. - 2HS trả lời. - Vài HS trả lời. - HS theo dõi thao tác mẫu của GV. - HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe. - 2HS trả lời. Rútkinhnghiệm: : ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 19 Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 19 GV: Phạm Thị Mai Khối : 2 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn thủ công Tiết 20: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng (tiết 1) Ngày dạy: Thứ sỏu, / 1 / 2017 Môn thủ công Tiết 8: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng (tiết 1) Ngày dạy: Thứ năm, 16 / 1 / 2014 I/ Mục đích, yêu cầu : * Kiến thức : Giúp HS HS nắm vững các bước cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. * Kĩ năng : Thực hành cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc mừng đúng kỹ thuật, các đường gấp sắp nếp và phẳng, cân đối, trang trí đẹp. Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ, óc quan sát và óc thẩm mỹ, tạo hứng thú và yêu thích gấp hình. * Thái độ : Yêu thích môn học, HS hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng. - GD KNS : KN quan sát, trình bày tự tin, ..... II/ Đồ dùng dạy - học : + Một số mẫu thiếp chúc mừng. + Hình vẽ minh hoạ quy trình cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. + Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động dạy - học : Thời gian ND các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 3-5’ 1’ 5’ 22’ 3’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) Hướng dẫn HS quan sát nhận xét : 3) Hướng dẫn mẫu : 4) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ học cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. Ghi đầu bài. + GV giới thiệu hình mẫu - Thiếp chúc mừng có hình gì ? - Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung chúc mừng ngày gì ? - Kể những thiếp chúc mừng mà em biết ? + Các loại thiếp thông thường là : thiếp chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ngày 8 – 3 ... Thiếp chúc mừng gửi tới người nhận bao giờ cũng được đặt trong phong bì. - GV thao tác làm mẫu, vừa làm vừa giới thiệu cách gấp, cắt a, Bước 1 : Cắt, gấp thiếp chúc mừng. - Cắt tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công hình chữ nhật có chiều dài 20 ô, rộng 15 ô. - Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng được hình thiếp chúc mừng có kích thước dài 15 ô, rộng 10 ô. b, Bước 2 : Trang trí thiếp chúc mừng. - Tuỳ thuộc vào ý nghĩa của thiếp chúc mừng mà người ta trang trí khác nhau. Ví dụ thiếp chúc mừng năm mới thường trang trí cành đào, cành mai hoặc những con vật biểu tượng của năm đó như ngựa, trâu, gà...; thiếp chúc mừng sinh nhật thường trang trí bằng những bông hoa. - Để trang trí thiếp có thể vẽ hình, xé, dán hoặc cắt, dán hình lên mặt ngoài thiếp và viết chữ chúc mừng bằng Tiếng Việt (cũng có thể kèm tiếng nước ngoài). - Yêu cầu HS tập cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. - GVtheo dõi và chỉnh sửa cho HS. - Nhắc lại bước cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ tiết sau gấp, cắt, tranh trí thiếp chúc mừng. -Tổ trưởng KT và báo cáo - Ghi vở. - HS quan sát mẫu thiếp chúc mừng. - Là tờ giấy hình chữ nhật được gấp đôi. - Mặt thiếp được trang trí những bông hoa và chữ “Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11”. - HS kể theo hiểu biết của mình - HS theo dõi thao tác mẫu của GV. - Theo dõi các thao tác của giáo viên và ghi nhớ. - HS thực hành cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. - 2HS trả lời. Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 20 GV: Phạm Thị Mai Khối : 2 Môn thủ công Tiết 20: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng (tiết 2) Ngày dạy: Thứ sỏu, / 1 / 2017 I/ Mục đích, yêu cầu : * Kiến thức : Giúp HS HS nắm vững các bước cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. * Kĩ năng : Thực hành cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc mừng đúng kỹ thuật, các đường gấp sắp nếp và phẳng, cân đối, trang trí đẹp. Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ, óc quan sát và óc thẩm mỹ, tạo hứng thú và yêu thích gấp hình. * Thái độ : Yêu thích môn học, HS hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng. - GD KNS : KN quan sát, trình bày tự tin, ..... II/ Đồ dùng dạy - học : + Một số mẫu thiếp chúc mừng. + Hình vẽ minh hoạ quy trình cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. + Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động dạy - học : Thời gian ND các hoạt động dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 3-5’ 1’ 30’ 2’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) HS thực hành cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. 4) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tiếp tục học cách cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. Ghi đầu bài. - Gọi HS nhắc lại quy trình cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. - Yêu cầu HS thực hành cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng theo đúng quy trình nhằm rèn luyện kĩ năng. - GV gợi ý cho HS một số cách trang trí thiếp chúc mừng - GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS. - Cho HS trưng bày sản phẩm. - GV chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương. - GV đánh giá sản phẩm của HS. - Nhắc lại bước cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ tiết gấp, cắt, dán phong bì. - Ghi vở. - 3HS nhắc lại : + Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng. + Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng. - HS thực hành cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng theo nhóm - Trưng bày sản phẩm. - Bình chọn những sản phảm đẹp - 2HS trả lời. Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 21 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn thủ công Tiết 21: Gấp, cắt, dán phong bì (tiết 1) Ngày dạy: Thứ năm 13 / 2 / 2014 I/ Mục đích, yêu cầu : + HS biết cách gấp, cắt, dán phong bì. + Gấp, cắt, dán được phong bì. + HS hứng thú làm phong bì để sử dụng. II/ Đồ dùng dạy - học : + Mẫu phong bì cỡ lớn. + Hình vẽ minh hoạ quy trình gấp, cắt, dán phong bì. + Giấy trắng khổ A4, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động dạy - học : Thời gian ND các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 3-5’ 1’ 5’ 22’ 3’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) Hướng dẫn HS quan sát nhận xét : 3) Hướng dẫn mẫu : 4) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ học cách gấp, cắt, dán phong bì. Ghi đầu bài. + GV giới thiệu hình mẫu - Phong bì có hình gì ? - Mặt trước, mặt sau của phong bì thế nào ? - Hãy so sánh kích thước của phong bì và thiếp chúc mừng ? - Gv thao tác làm và giới thiệu cách làm phong bì. a, Bước 1 : Gấp phong bì. - Cắt tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công hình chữ nhật gấp đôi theo chiều rộng như H1sao cho mép dưới của tờ giấy cách mép trên khoảng 2 ô được H2. - Gấp hai bên H2, mỗi bên vào khoảng 1ô rưỡi để lấy đường dấu gấp - Mở hai đường mới gấp ra, gấp chéo 4 góc như H3 để lấy đường dấu gấp. b, Bước 2 : Cắt phong bì. - Mở tờ giấy ra, cắt theo đường dấu gấp để bỏ những phần gạch chéo ở H4 được H5. c, Bước 3 : Dán phong bì. - Gấp lại theo các nếp gấp ở H5, dán 2 mép bên và gấp mép trên theo đường dấu gấp (H6) ta được chiếc phong bì. - Yêu cầu HS tập gấp bước 1. - GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS. - Phong bì dùng để làm gì ? - Nhắc lại bước cắt, gấp,cắt, dán phong bì. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ tiết sau gấp, cắt, dán phong bì. - Ghi vở. - HS quan sát mẫu phong bì. - Phong bì hình chữ nhật. - Mặt trước ghi chữ “Người gửi”, “Người nhận”. Mặt sau dán theo hai cạnh để đựng thư, thiếp chúc mừng. Sau khi cho thư vào phong bì, người ta dán nốt cạnh còn lại. - Thiếp chúc mừng có kích thước nhỏ hơn phong bì. - HS theo dõi thao tác mẫu của GV. - HS thực hành tập gấp bước 1. - 2HS trả lời. Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 22 GV: Phạm Thị Mai Khối : 2 Môn thủ công Tiết 22: Gấp, cắt, dán phong bì (tiết 2) Ngày dạy: Thứ , /2/2016 I/ Mục đích, yêu cầu : Kiến thức : HS biết cách gấp, cắt, dán phong bì. Kĩ năng : Gấp, cắt, dán được phong bì. Thỏi độ: HS hứng thú làm phong bì để sử dụng. II/ Đồ dùng dạy - học : + Mẫu phong bì cỡ lớn. + Hình vẽ minh hoạ quy trình gấp, cắt, dán phong bì. + Giấy trắng khổ A4, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ. III/ Các hoạt động dạy - học : Thời gian ND các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 3-5’ 1’ 30’ 2’ A. Bài cũ : B. Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) HS thực hành gấp, cắt, dán phong bì. 4) Củng cố, dặn dò : Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu và dụng cụ làm sản phẩm của HS. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tiếp tục học cách gấp, cắt, dán phong bì. Ghi đầu bài. - Gọi HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán phong bì. - Yêu cầu HS thực hành gấp, cắt, dán phong bì theo đúng quy trình nhằm rèn luyện kĩ năng. - GV theo dõi và chỉnh sửa cho HS. - Cho HS trưng bày sản phẩm. - GV chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương. - GV đánh giá sản phẩm của HS. - Nhắc lại bước gấp, cắt, dán phong bì. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ tiết sau kiểm tra. - Ghi vở. - 3HS nhắc lại : + Bước 1 : Gấp phong bì. + Bước 2 : Cắt phong bì. + Bước 3 : Dán phong bì. - HS thực hành gấp, cắt, dán phong bì theo nhóm. - Trưng bày sản phảm. - Bình chọn sản phẩm đẹp - 2HS trả lời. Trường Tiểu học TỨ LIấN Tuần 23 GV: Phạm Diệu Linh Khối : 2 Môn thủ công Tiết 23: Ôn tập chương 2 : Phối hợp gấp, cắt, dán hình (tiết 1) Ngày dạy: Thứ ....., / 2 / 2018 I/ Mục đích, yêu cầu : Kiến thức: HS làm được một trong những sản phẩm gấp, cắt, dán giấy đã học. Kĩ năng : T

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthu cong 2.doc