Giáo án Tỉ số phần trăm

Băi 2 :

- GV gọi HS đọc đề băi toân

- GV hỏi :

+ Mỗi lần người ta kiểm tra bao nhiíu sản phẩm ?

+ Mỗi lần c bao nhiíu sản phẩm đạt chuẩn ?

+ Tnh tỉ số giữa số sản phẩm đạt chuẩn vă số sản phẩm được kiểm tra.

- Hêy níu tỉ số giữa số sản phẩm đạt chuẩn vă sản phẩm được kiểm tra dưới dạng tỉ số phần trăm.

- GV giảng.

- GV yíu cầu HS trnh băy lời giải băi toân

 

docx2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 3235 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tỉ số phần trăm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ............ ngăy ........ thâng ......... năm 200.. Tuần : .......... Mn : Toân (Tiết : 74) TỈ SỐ PHẦN TRĂM I- MỤC TIÍU : Gip học sinh : - Dựa văo tỉ số xđy dựng hiểu biết ban đầu về tỉ số phần trăm. - Hiểu ý nghĩa thực tế của tỉ số phần trăm. II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TR A) Kiểm tra băi cũ : - GV gọi 2 HS lín bảng. - GV nhận xĩt vă cho điểm HS - 2 HS lín bảng lăm băi B) Giới thiệu băi mới : 1) Giới thiệu băi : - GV giới thiệu băi. - HS nghe 2) Giới thiệu khâi quât tỉ số phần trăm (xuất phât từ khâi niệm tỉ số) * V dụ 1 : - GV níu băi toân : Diện tch của một vườn trồng hoa lă 100m2, trong đ c 25m2 trồng hoa hồng. Tm tỉ số của diện tch trồng hoa vă diện tch vườn hoa. - HS nghe vă tm tắt lại băi toân - GV yíu cầu HS tm tỉ số của diện tch trồng hoa vă diện tch vườn hoa. - HS tnh vă níu trước lớp - GV yíu cầu HS quan sât hnh vẽ, sau đ vừa chỉ văo hnh vẽ vừa giới thiệu : + Diện tch vườn hoa lă 100m2 + Diện tch trồng hoa hồng lă 25m2 + Tỉ số của diện tch trồng hoa hồng vă diện tch vườn hoa lă + Ta viết = 25% đọc lă hai mươi lăm phần trăm + Ta ni : Tỉ số phần trăm của diện tch trồng hoa hồng vă diện tch vườn hoa lă 25% hoặc diện tch trồng hoa hồng chiếm 25% diện tch vườn hoa - GV cho HS đọc vă viết 25% * V dụ 2 : (Ý nghĩa của tỉ số phần trăm) - GV níu băi toân v dụ - HS nghe vă tm tắt lại băi toân - GV yíu cầu HS tnh tỉ số giữa số học sinh giỏi vă học sinh toăn trường - HS níu : 80 : 400 hay - GV hêy viết tỉ số giữa số học sinh giỏi vă số học sinh toăn trường dưới dạng phđn số thập phđn. - HS viết vă níu : - Hêy viết tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm - HS viết vă níu : 20% - Vậy số học sinh giỏi chiếm bao nhiíu phần trăm số học sinh toăn trường ? - HS yíu : Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toăn trường - GV giảng : Tỉ số phần trăm 20% cho ta biết cứ 100 học sinh trong trường th c 20 em học sinh giỏi. - GV cho HS quan sât hnh minh hoạ vă giảng lại về ý nghĩa của 20% - GV yíu cầu HS dựa văo câch hiểu trín hêy giải thch em hiểu câc tỉ số phần trăm sau như thế năo ? - HS níu. * Luyện tập - thực hănh : Băi 1 : - GV viết lín bảng phđn số vă yíu cầu học sinh : viết phđn số trín thănh phđn số thập phđn, sau đ viết phđn số thập phđn vừa tm được dưới dạng tỉ số phần trăm. - 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi với nhau vă cng viết. - GV gọi HS phât biểu ý kiến trước lớp. - 1 HS phât biểu ý kiến. HS cả lớp theo di vă bổ sung ý kiến. - GV yíu cầu HS lăm tiếp với câc phđn số cn lại. - 3 HS lín bảng lăm băi, HS cả lớp lăm băi văo vở băi tập. - GV chữa băi tập, yíu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chĩp vở để kiểm tra băi lẫn nhau Băi 2 : - GV gọi HS đọc đề băi toân - 1 HS đọc - GV hỏi : - HS trả lời + Mỗi lần người ta kiểm tra bao nhiíu sản phẩm ? + 100 sản phẩm + Mỗi lần c bao nhiíu sản phẩm đạt chuẩn ? + 95 sản phẩm đạt chuẩn + Tnh tỉ số giữa số sản phẩm đạt chuẩn vă số sản phẩm được kiểm tra. + - Hêy níu tỉ số giữa số sản phẩm đạt chuẩn vă sản phẩm được kiểm tra dưới dạng tỉ số phần trăm. - HS viết vă níu : - GV giảng. - GV yíu cầu HS trnh băy lời giải băi toân - HS lăm băi văo vở băi tập Đâp số : 95% Băi 3 : - GV gọi HS đọc đề băi toân - 1 HS đọc đề - GV hỏi : Muốn biết số cđy lấy gỗ chiếm bao nhiíu phần trăm số cđy trong vườn ta lăm như thế năo ? - HS trao đổi vă phât biểu ý kiến - GV yíu cầu HS thực hiện tnh. - HS tnh vă níu : - Trong vườn c nhiíu cđy ăn quả ? - HS tnh vă níu : Trong vườn c 1000 - 540 = 460 cđy ăn quả - Tnh tỉ số phần trăm giữa số cđy ăn quả vă số cđy trong vườn. - HS tnh vă níu. - GV yíu cầu HS trnh băy lời giải băi toân. - HS lăm băi văo vở băi tập, sau đ 1 HS đọc băi lăm trước lớp. - GV nhận xĩt vă phần lời giải của HS C) Củng cố, dặn d : GV tổng kết tiết học, dặn d HS về nhă chuẩn bị băi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTỉ số phần trăm.docx
Tài liệu liên quan