Giáo án Tiếng Anh 7 (Năm học 2008-2009)

I/ The aims :

After the lesson, Ss will be able to talk about a students work and practice comparativers with fewer and more.

II/ Language content

1/ Vocabulary :

Hour (n)

To last (v)

Hard

Late later

Early Earlier

Few Fewer

many more

2/ Grammar

Review the present tense

Structure : that takes about 2 hours each day

III/ Technique

Elecitinh , pairwork , groupwork

IV/ Teachingaids :

Textbook , tape , cassette

 

doc244 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 2763 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Anh 7 (Năm học 2008-2009), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGián án Tiếng Anh lớp 7 - cả năm [HOT].doc
Tài liệu liên quan