Giáo án Tin 10 - Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ máy:

Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ của nó. Đó là ngôn ngữ duy nhất

mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được. Viết các chương trình

bằng ngôn ngữ máy, ta có thể khai thác triệt để và tối ưu khả năng của máy.

Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn thực hiện trên máy

tính đều phải được dịch ra ngôn ngữ máy bằng một chương trình dịch.

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 6498 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin 10 - Ngôn ngữ lập trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng số 5. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH A.Mục đích và yêu cầu: 1. Về kiến thức: * Học sinh cần nắm được những kiến thức về ngôn ngữ lập trình sau khi kết thúc bài học. * Thấy được vai trò của ngôn ngữ lập trình trong máy tính điện tử trong đời sống con người. 2. Về tư tưởng tình cảm: * Giúp học sinh hiểu hơn về môn học và những ứng dụng của tin học trong đời sống. B.Phương pháp,phương tiện: 1. Phương pháp: * Kết hợp các phương pháp dạy với thực tế. * Kết hợp những kiến thức trong giáo trình và những thí dụ ngoài thực tế. 2. Phương tiện: * Sách giáo khoa tin học lớp 10. * Vở ghi lý thuyết tin học lớp 10. * Sách tham khảo (nếu có). C.Tiến trình lên lớp và nội dung bài giảng: I. Ổn định lớp:(1') Yêu cầu lớp trưởng ổn định lớp và báo cáo sĩ số. II.Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ(2'). a.Kiểm tra bài cũ: Hỏi: Em hãy cho biết bài học hôm trước chúng ta đã học bài nào và gồm những nội dung gi? b.Gợi động cơ: Ngay nay việc sử dụng máy tính rất phổ biến và không còn sa lạ với nhu cầu của con người. Mục tiêu của máy tính là giúp chúng ta chay các phần mền ứng dụng có hiệu quả phục vụ cho mọi mặt của con người. III.Nội dung của bai học: STT Nội dung Hoạt động của thầy và trò Th,gian 1 Đặt vấn đề: Thuyết Trình: Câu hỏi: Làm thế nào để máy tính hiểu và trực tiếp thực hiện được thuật toán? Trả lời: Cần diễn tả thuật toán bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Ngôn ngữ đó gọi là Ngôn ngữ lập trình. Với cách diễn tả thuật toán bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối, máy tính chưa có khả năng trực tiếp thực hiện thuật toán được.Kểt quả thực hiện thuật toán như vậy cho ta một chương trình, ngôn ngữ để viết chương trình được gọi là ngôn ngữ lập trình. Có nhiều loại ngôn ngữ lập trình. Để hiểu rõ hơn về 5' các ngôn ngữ lập trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các ngôn ngữ đó. 2 Ngôn ngữ máy: Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ của nó. Đó là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được. Viết các chương trình bằng ngôn ngữ máy, ta có thể khai thác triệt để và tối ưu khả năng của máy. Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn thực hiện trên máy tính đều phải được dịch ra ngôn ngữ máy bằng một chương trình dịch. Tuy nhiên ngôn ngữ máy không thuận lợi cho con người trong việc viết hoặc hiểu chương trình. Vì vậy, ngôn ngữ máy không thích hợp vơi đông số người lập trình. Để khắc phục nhược điểm trên của ngôn ngữ máy, Thuyết trình: 10' một số ngôn ngữ lập trình khác đã được phát triển. 3 HỢP NGỮ: So với ngôn ngữ máy, hợp ngữ cho phép người lập trình sử dụng một số từ (thường viết bằng tiếng Anh) để thực hiện các lệnh cần thực hiện. Ví dụ: để cộng giá trị chúă trong hai thanh ghi có tên là AX và BX, có thể dung một lệnh của hợp ngữ như sau: ADD AX, BX trong đó ADD (tiếng Anh có nghĩa là cộng) là kí hiệu phép cộng và kết quả được quy ước đặt vào thanh ghi AX. Một chương trình viết bằng hợp ngữ phải được dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình hợp dịch trước khi có thể thực hiện được trên máy 10' tính. 4 NGÔN NGỮ BẬC CAO: Hợp ngữ là một ngôn ngữ đã thuận lợi hơn cho các nhà lập trình chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa thật thích hợp với đông người lập trình. Từ đầu thập kỉ năm mươi của thế kỉ XX, người ta đã xây dựng những ngôn ngữ lập trình bậc cao, trong đó các ngôn ngữ được viết gần với ngôn ngữ tự Thuyết trình: 15' nhiên hơn, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy tính. Ngôn ngữ bậc cao đầu tiên là ngôn ngữ FOTRAN (FORmula TRANslator) của hang máy tính IBM, ra đời năm 1954. Tiếp theo là COBOL (Common Business-Oriented Language) ra đờ năm 1959, sau đó 1 năm là Algol 60 và năm năm sau là BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code). Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng như PASCAL,C,C++,Java, …với các phiên bản khác nhau. D. Củng cố bài học: (1') Hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình bao gồm các ngôn ngữ: 1. Ngôn ngữ máy. 2. Hợp ngữ. 3. Ngôn ngữ bậc cao. Các bạn ghi nhớ vai trò của các ngôn ngữ trong ngôn ngữ lập trình.\ E. Bài tập về nhà và câu hỏi ôn tập(1'). * Nghiên cứu bài học tiếp theo. * Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì? * Chương trình dich dùng để làm gì? * Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao? F. Nhân xét và những hạn chế trong giờ giảng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_so_5_lop_10_9101.pdf
Tài liệu liên quan