Giáo án Tin học 10: Sơ lược về tin học

2.- Ðơn vị thông tin cơ bản

Vì chỉ có hai trạng thái có/không của điện, từ và ánh sáng. Đó là đơn vị thông tin nhỏ nhất, gọi là bit. Ví thử như các điện báo viên gõ manip: tạch-tè, . để ttruyền thông tin đi cho khỏi lộ bí mật.

Bit được mã hóa thành số 0 và 1 (0 là không có gì, 1 là có).

Tất nhiên ta phải ghép chúng thành chuỗi thì mới biểu diễn được nhiều thông tin phức tạp.

Nếu dùng nhóm 2 bit, ta có thể mã hóa được 4 trạng thái thông tin: 00, 01, 10, 11.

Ðể mã hóa 8 nốt nhạc chính, Lặng, Ðồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Xi ta dùng nhóm 3 bit:

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

Ðể mã hóa đầy đủ các nốt nhạc (kể cả thăng/giáng): ta dùng nhóm 4 bit:

0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111,

1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111.

Tương tự, để mã hóa 16 mầu: ta phải dùng nhóm 4 bit: 0000, ., 1111.

Một cách tổng quát, dùng các nhóm n bit có thể mã hóa được 2n trạng thái.

 

rtfChia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 10: Sơ lược về tin học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rtfTin hoc 10 Bai 0 Nhap mon ve Tin hoc_12311737.rtf
Tài liệu liên quan