Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

- Giới thiệu yêu cầu của bài tập 1: Khởi động Access, tạo cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo một bảng hoc_sinh trong cơ sở dữ liệu Quanli_hs.

- Yêu cầu học sinh thực hiện các bước khởi động Access.

 

 

 

- Yêu cầu học sinh thực hiện các bước kết thúc Access.

- Chiếu cấu trúc bảng hoc_sinh lên bảng.

- Yêu cầu học sinh thực hiện các bước để tạo cơ sở dữ liệu quanli_hs.

- Yêu cầu học sinh đọc phần chú ý ở cuối bài thực hành (sách giáo khoa, trang 41)

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 16456 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 2 TẠO CẤU TRÚC BẢNG I. MỤC TIÊU - Thực hiện được các thao tác cơ bản: Khởi động và kết thúc Access, tạo được cơ sở dữ liệu mới. - Có kĩ năng cơ bản về tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định được khóa chính. - Chỉnh sửa và lưu được cấu trúc bảng. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Phòng máy vi tính được cài MS Access. - Máy chiếu Projector để hướng dẫn thực hành. - Cơ sở dữ liệu quanli_hs, có một bảng hoc_sinh. - Bảng mô tả cấu trúc của bảng hoc_sinh. III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Thực hiện bài tập 1 và bài tập 2. a. Mục tiêu: - Học sinh khởi động MS Access, tạo được cơ sở dữ liệu, tạo được bảng trong cơ sở dữ liệu theo cấu trúc cho trước. - Quy định được khóa chính cho bảng. b. Nội dung: Khởi động Access, tạo cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo một bảng hoc_sinh trong cơ sở dữ liệu Quanli_hs có cấu trúc được mô tả như sau: Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Maso mã học sinh auto number Hodem họ và đệm text Ten tên text Gt giới tính text Doanvien là đoàn viên hay không yes/no Ngsinh ngày sinh date/time Diachi địa chỉ text To tổ number Toan điểm trung bình mô toán number Van điểm trung bình mô văn number c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu yêu cầu của bài tập 1: Khởi động Access, tạo cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo một bảng hoc_sinh trong cơ sở dữ liệu Quanli_hs. - Yêu cầu học sinh thực hiện các bước khởi động Access. - Yêu cầu học sinh thực hiện các bước kết thúc Access. - Chiếu cấu trúc bảng hoc_sinh lên bảng. - Yêu cầu học sinh thực hiện các bước để tạo cơ sở dữ liệu quanli_hs. - Yêu cầu học sinh đọc phần chú ý ở cuối bài thực hành (sách giáo khoa, trang 41) - Yêu cầu học sinh tạo bảng hoc_sinh. - Lưu ý cho học sinh: Đối với các trường Van, Toan, để nhập được số thập phân có một chữ số và luôn hiển thị dạng thập phân ta cần đặt tính chất của các trường này là: Field size Decimal Precision 18 Scale 1 Decimal Place 1 Input mask 9.9 - Yêu cầu học sinh quy định Maso làm khóa chính. - Chiếu kết quả cần đạt được lên màn hình. - Yêu cầu học sinh đối chiếu kết quả. - Quan sát yêu cầu của bài tập. + Chọn Start → All program → Microft Office → Microft Office Access + Hoặc bấm đúp chuột vào biểu tượng Access trên nền màn hình. + File → Exit. - Tạo cơ sở dữ liệu quanli_hs + File → New... + Chọn Blank database, xuất hiện giao diện: + Gõ tên cơ sở dữ liệu quanli_hs và Enter. - Tạo bảng hoc_sinh + Trên cửa sổ của cơ sở dữ liệu quanli_hs, chọn Table. + Bấm đúp chuột vào Creat table in design view. + Đặt tên trường, quy định kiểu dữ liệu và kích thước của trường như đã được cho trên màn hình máy chiếu. + Chọn trường Maso + Chọn lệnh Edit ® Primary Key. - Thông báo kết quả đạt được. - Đối chiếu kết quả với kết quả của giáo viên. 2. Thực hiện bài tập 3. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng thay đổi cấu trúc bảng: Thay đổi thứ tự của trường và bổ sung thêm trường vào bảng. - Lưu được bảng và thoát khỏi Access. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu yêu cầu: + Chuyển trường Doanvien xuống dưới trường Ngsinh và trên trường Diachi. + Thêm các trường sau: Li - Điểm trung bình môn Lí. Hoa - Điểm trung bình môn Hóa. Tin - Điểm trung bình môn Tin. + Di chuyển các trường để có thứ tự là: Toan, Li, Hoa, Van, Tin. + Lưu lại bảng và thoát Access. - Tiếp cận từng học sinh để hướng dẫn và xác nhận kết quả thực hiện của học sinh. - Khuyến khích những học sinh làm tốt nhập một số bản ghi vào bảng. - Quan sát yêu cầu để xác định công việc phải thực hiện. + Chọn trường ngsinh. + Nhấn, giữ và kéo chuột lên trên trường doanvien. + Chọn Insert → Rows + Gõ tên trường Li, kiểu dữ liệu... Thực hiện tương tự đối với các trường Hoa, Tin. Thực hiện di chuyển các trường tương tự như trên. + Bấm chuột vào nút , gõ tên file và Enter. - Thông báo kết quả cho giáo viên trước khi kết thúc làm việc với Access. 3. Hướng dẫn học ở nhà. a. Mục tiêu: - Yêu cầu học sinh chuẩn bị kiến thức cho tiết tiếp theo. b. Nội dung: - Xem trước bài: Các thao tác cơ bản trên bảng, sách giáo khoa trang 42

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án tin học 12, bài tập và thực hành 2, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh.doc
Tài liệu liên quan