Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Theo dõi yêu cầu của giáo viên.

 

 

- Quan sát danh sách các bản ghi trên bảng và yêu cầu để định hướng các thao tác cần thực hiện.

+ Mở biểu mẫu Hoc_sinh trong cơ sở dữ liệu quanli_hs trong chế độ biểu mẫu.

+ Bấm chuột vào nút  để chuyển con trỏ về bản ghi trống cuối bảng.

+ Nhập dữ liệu tương ứng vào mỗi trường lần lượt từng bản ghi. Bấm chuột vào nút  để tiếp tục nhập bản ghi tiếp theo.

- Thông báo kết quả.

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 13571 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 4 TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN I. MỤC TIÊU - Rèn luyện kĩ năng tạo biểu mẫu, học sinh biết tạo biểu mẫu đơn giản (dùng thuật sĩ sau đó chỉnh sửa thêm trong chế độ thiết kế). - Biết sử dụng biểu mẫu để nhập dữ liệu và chỉnh sửa dữ liệu đã nhập trong bảng. - Thực hiện được việc cập nhật và tìm kiếm thông tin. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Phòng máy vi tính để học sinh thực hành. - Máy chiếu để giới thiệu và hướng dẫn các thao tác. - Một cơ sở dữ liệu, có một bảng Hoc_sinh đã được tạo cấu trúc trong bài thực hành số 3, một biểu mẫu dùng để nhập dữ liệu. - Bảng có chứa dữ liệu: Hodem Ten GT Ngsinh DV Diachi To Toan Li Hoa Van Tin Nguyễn Vũ Nam Nam 19/12/91 x 12Tây Sơn 1 9.3 9.8 9.5 6.5 9.1 Trần Thành Hưng Nam 07/03/91 x 7 Bà Triệu 1 6.8 7.0 7.3 6.8 8.0 Đỗ Bích Hằng Nữ 15/10/91 x 23Tây Sơn 2 8.2 8.3 8.2 6.0 7.5 Nguyễn Thúy Hường Nữ 02/11/91 5Đội Cấn 3 7.3 7.2 7.3 7.0 8.0 Phạm Kim Anh Nữ 05/12/91 12Lê Lợi 2 5.0 5.2 5.4 6.3 6.0 III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Thực hành bài tập 1. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tạo biểu mẫu. b. Nội dung: - Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng Hoc_sinh trong cơ sở dữ liệu Quanli_hs. c. Phương pháp: Dạy học với lý thuyết kiến tạo kết hợp kỹ thuật điều phối d. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Nêu nội dung yêu cầu của hoạt động: Tạo biểu mẫu nhập dữ liệu cho bảng Hoc_sinh. - Chiếu biểu mẫu cần đạt được lên bảng. (Hình vẽ của bài tập 1, trang 55, sách giáo khoa). - Xác nhận kết quả của học sinh hoàn thành yêu cầu đúng thời gian. - Theo dõi yêu cầu của giáo viên. - Quan sát biểu mẫu để định hướng thao tác cần thực hiện. - Độc lập thực hành trên máy. + Mở cơ sở dữ liệu quanli_hs + Chọn đối tượng form. + Bấm đúp chuột vào Creat Form by using wizard. + Chọn bảng Hoc_sinh ở ô Table. + Bấm đúp chuột vào tên các trường: maso, hodem, ten, gt, ngsinh, dv, diachi, to, toan, li, hoa, van, tin. Chọn Next. + Chọn tabular. Chọn Next. + Chọn kiểu standard. Chọn Next. + Gõ tên biểu mẫu: nhap_hs. + Chọn modify the form’s design. Chọn finish. + Việt hóa form nhap_hs. - Đối chiếu với yêu cầu của giáo viên. - Thông báo kết quả. 2. Thực hành bài tập 2. a. Mục tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng cập nhật dữ liệu thông qua biểu mẫu. b. Nội dung: - Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu được cho trước. c. Phương pháp: Dạy học với lý thuyết kiến tạo kết hợp với kỹ thuật điều phối. d. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung yêu cầu: Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng. - Chiếu các bản ghi cần nhập lên bảng (Hình vẽ của bài tập 2, sách giáo khoa, trang 55). - Xác nhận kết quả của học sinh. - Theo dõi yêu cầu của giáo viên. - Quan sát danh sách các bản ghi trên bảng và yêu cầu để định hướng các thao tác cần thực hiện. + Mở biểu mẫu Hoc_sinh trong cơ sở dữ liệu quanli_hs trong chế độ biểu mẫu. + Bấm chuột vào nút 4Û để chuyển con trỏ về bản ghi trống cuối bảng. + Nhập dữ liệu tương ứng vào mỗi trường lần lượt từng bản ghi. Bấm chuột vào nút 4Û để tiếp tục nhập bản ghi tiếp theo. - Thông báo kết quả. 3. Thực hành bài tập 3 a. Mục tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lọc dữ liệu thông qua biểu mẫu. b. Nội dung: - Lọc ra các học sinh nam của bảng Hoc_sinh. c. Phương pháp: Dạy học với lý thuyết kiến tạo kết hợp với kỹ thuật điều phối. d. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Giới thiệu nội dung yêu cầu: Lọc ra các học sinh nam của bảng Hoc_sinh. - Thực hiện mẫu. + Trong của sổ cơ sở dữ liệu Quanli_hs, mở biểu mẫu hoc_sinh ở chế độ biểu mẫu. + Record ® Filter ® Filter by Form. + Ở trường GT chọn giá trị “Nam”. + Bấm chuột vào công cụ (apply filter). Khi đó chỉ những học sinh nam được thể hiện trên biểu mẫu. Để hủy lọc, bấm chuột vào công cụ - Yêu cầu học sinh thực hiện lọc tất cả những học sinh nữ của lớp có điểm toán = 8,0 - Theo dõi nội dung yêu cầu của giáo viên. - Quan sát giáo viên thực hiện để nhận biết thao tác. - Thực hiện để hình thành kĩ năng. + Mở biểu mẫu hoc_sinh ở chế độ biểu mẫu. + Record ® Filter ® Filter by Form. + Ở trường GT chọn giá trị “Nữ”, ở trường Toan nhập 8.0 + Bấm chuột vào công cụ (apply filter). 5. Hướng dẫn học ở nhà a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng làm việc với biểu mẫu. - Chuân bị kiến thức cho bài học mới: Liên kết giữa các bảng. b. Nội dung: - Thực hiện lại việc tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ, nhập dữ liệu cho bảng thông qua biểu mẫu và lọc dữ liệu. - Xem trước nội dung của bài 7: Liên kết giữa các bảng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án tin học 12, bài tập và thực hành 4, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh.doc