Giáo án Tin học 4 - Tuần 33 - Bài 6: Luyện tập

BÀI 6: LUYỆN TẬP (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng các câu lệnh trong logo; Bước đầu hình tư duy thuật toán.

- Hs biết kết hợp các lệnh trong logo để vẽ hình mong muốn theo nhiều góc khác nhau.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 06/12/2018 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 4 - Tuần 33 - Bài 6: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 4 TUẦN 33 BÀI 6: LUYỆN TẬP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Rèn luyện kỹ năng sử dụng các câu lệnh trong logo; Bước đầu hình tư duy thuật toán. - Hs biết kết hợp các lệnh trong logo để vẽ hình mong muốn theo nhiều góc khác nhau. - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Em hãy viết câu lệnh lặp để tạo ra hình lục giác, có cạnh là 100. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV yêu cầu học sinh làm hoạt động 1. Lệnh Hành động của Rùa 1. FD n Quay phải k độ 2. BK n Nhấc bút (rùa không vẽ nữa) 3. RT k Lùi lại sau n bước 4. LT k Tiến về trước n bước 5. PU Quay trái k độ 6. PD Xóa màn hình. Rùa vẫn ở vị trí hiện tại 7. CS Hạ bút (rùa tiếp tục vẽ) 8. Clean Về vì trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi 9. HT Về vị trí xuất phát 10. ST Rùa hiện mình 11. Home Thoát khỏi chương trình Logo 12. Bye Rùa ẩn mình - HS thực hành. - GV nhận xét. b. Hoạt động 2 - GV yêu cầu hs thực hiện viết các lệnh của rùa tương tự theo hai cách: a. Không dùng lệnh lặp; b, Dùng câu lệnh lặp. * Mẫu 1: chọn màu vẽ là hông - Fd 100 rt 90 fd 200 rt 90 fd 100 rt 90 fd 200 - Repeat 2 [fd 100 rt 90 fd 200 rt 90] * Mẫu 2: chọn màu vẽ là cam - fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 - Repeat 4 [fd 90 rt 90] * Mẫu 3: chọn màu vẽ là xanh - rt 60 fd 150 rt 120 fd 150 rt 120 fd 150 rt 120 - rt 60 repeat 3 [fd 150 rt 120] * Mẫu 4: chọn màu vẽ là tím - rt 30 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 - rt 30 repeat 3 [fd 100 rt 120] c. hoạt động 3 - GV yếu cầu HS điều khiển rùa vẽ các hình tương tự tròn SGK: + hình a: repeat 4 [fd 50 lt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt 90] + Hình b: rt 45 Lặp lại 4 lần repeat repeat 4 [fd 60 rt 90] rt 90 repeat 4 [fd 60 rt 90] rt 90 repeat 4 [fd 60 rt 90] rt 90 repeat 4 [fd 60 rt 90] rt 90 - Nhận xét học sinh làm bài - GV nhận xét - HS lắng nghe. Thực hành. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Hs lắng nghe IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. BÀI 6: LUYỆN TẬP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Rèn luyện kỹ năng sử dụng các câu lệnh trong logo; Bước đầu hình tư duy thuật toán. - Hs biết kết hợp các lệnh trong logo để vẽ hình mong muốn theo nhiều góc khác nhau. - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Em hãy viết câu lệnh lặp để tạo ra hình tam giác, có cạnh là 150. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV yêu cầu học sinh làm hoạt động 4 trang 123 SGK. Điền vào ô trống trong bảng sau: Stt Lệnh đầy đủ Lệnh viết tắt Hành động của rùa 1 ForwarD n FD n Tiến về trước n bước 2 BkacK n BK n Lùi lại sau n bước 3 RighT k RT K Quay phải k độ 4 LefT k LT k Quay trái k độ 5 PenUp Pu Nhấc bút 6 PenDown PD Hạ bút 3. Hoạt động mở rộng - GV yêu cầu hs trao đổi với bạn rồi thực hiện các yêu cầu sau: a. Hs lần lượt chọn màu Pen Color , Flood Color , Screen Color . b. Hs gõ các lệnh sau theo SGK, và trao đổi vs bạn chức năng các dòng lệnh. - cs home fd 120 rt 90 fd 120 rt 90 fd 120 rt 90 fd 120 rt 90 - fd 120 rt 30 fd 120 rt 120 fd 120 - rt 90 penup fd 60 pendown fill penup bk 60 rt 70 fd 50 - pendown fill à tô màu toàn hình vẽ - penup home pendown à rùa về trí xuất phát - HS lắng nghe. Thực hành. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. iv. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD5 Bai 6 Luyen tap_12350342.doc
Tài liệu liên quan