Giáo án Tin học 7 - Học kì II - Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

II. KẾ HOẠCH PHÂN CHIA BÀI DẠY:

• Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B).

• Tiết 2: Mục C, D, E).

III. CHUẨN BỊ:

• Thầy : Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp. Chuẩn bị phòng máy tính để hs thực hành.

• Trò : Đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ. Đọc trước bài học trong TLHDH.

IV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

• Gợi mở - vấn đáp; phát hiện và giải quyết vấn đề; hợp tác nhóm nhỏ; trực quan; luyện tập và thực hành; dạy học theo dự án; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Học kì II - Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔ ĐUN II: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH Tuần 20 Tiết 37, 38 Ngày soạn: 5/1/2017 Ngày dạy: Bài 10. ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ VÀ KẺ KHUNG CHO BẢNG TÍNH (2 tiết) I. MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học 7 - trang 113. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập. Năng lực hướng tới: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL CNTT-TT cụ thể gồm: Năng lực sử dụng, quản lí các công cụ của ICT, khai thác các ứng dụng thông dụng của ICT khác; năng lực nhận biết và ứng xử trong sử dụng ICT, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, văn hoá của xã hội Việt Nam; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của các công cụ ICT, bao gồm các khả năng tư duy về tự động hoá và điều khiển; năng lực khai thác các ứng dụng, các dịch vụ của công nghệ kĩ thuật số của môi trường ICT để học tập có hiệu quả ở các lĩnh vực khác nhau; năng lực sử dụng các công cụ và môi trường ICT để chia sẻ thông tin, hợp tác với mọi người. II. KẾ HOẠCH PHÂN CHIA BÀI DẠY: Tiết 1: Từ đầu cho đến hết mục B). Tiết 2: Mục C, D, E). III. CHUẨN BỊ: Thầy : Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp. Chuẩn bị phòng máy tính để hs thực hành. Trò : Đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ. Đọc trước bài học trong TLHDH. IV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Gợi mở - vấn đáp; phát hiện và giải quyết vấn đề; hợp tác nhóm nhỏ; trực quan; luyện tập và thực hành; dạy học theo dự án; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: HĐ của học sinh Định hướng hoạt động của giáo viên Điều chỉnh HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC -Hs ổn định trật tự. -Hội đồng tự quản báo cáo tình hình lớp: sĩ số, trang phục, ... A - HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG HĐ 1: (TLHDH-Tr 113) -Đọc nội dung trong TLHDH -Thảo luận và so sánh cách trình bày trang trí giữa hai bảng tính và chia sẻ kết quả với các bạn khác trong nhóm. -Đại diện các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. -Quan sát các nhóm hs làm việc. -Hd các nhóm hs làm bài nếu cần -Gọi đại diện một vài nhóm hs phát biểu. -Gv chuyển ý sang hoạt động tếp theo. B - HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 1) Định dạng phông chữ 1.a) HĐ 2: (TLHDH-Tr 114, 115) -Đọc nội dung trong TLHDH để tìm hiểu thế nào là định dạng phông chữ và biết cách thực hiện định dạng phông chữ. -Quan sát gv làm mẫu và tự thực hành theo mẫu. -Quan sát, hd hs nếu cần. -Y/c hs trình bày hiểu biết của mình về nội dung 1.a). -GV giải thích thêm và thực hành mẫu cho học sinh xem. -Y/c hs tự TH theo mẫu đã hướng dẫn. 1.b) HĐ 3: (TLHDH-Tr 115) -Đọc nội dung trong TLHDH. -Thảo luận để chỉ ra các bước định dạng cho hàng tiêu đề của bảng tính Phiếu điểm cá nhân -HS thực hành trên máy -Đại diện các nhóm phát biểu, báo cáo kết quả. -Quan sát các cặp (nhóm) hs làm việc. -Hd các nhóm hs nếu cần -Gọi đại diện các nhóm phát biểu. -GV chốt nội dung 1.b) và chuyển ý sang mục 2). 2) Kẻ khung cho bảng tính: 2.a) HĐ 4: (TLHDH-Tr 116) -Đọc nội dung trong TLHDH để tìm hiểu chi tiết cách thực hiện kẻ khung cho bảng tính. -Quan sát gv làm mẫu và tự thực hành theo mẫu. -Quan sát, hd hs nếu cần. -Y/c hs trình bày hiểu biết của mình về nội dung 2.a). -GV giải thích thêm và thực hành mẫu cho học sinh xem. -Y/c hs tự TH theo mẫu đã hướng dẫn. 2.b) HĐ 5: (TLHDH-Tr 116, 117) -Đọc nội dung trong TLHDH. -Thảo luận về cách thực hiện của bạn Dũng. -Đại diện các nhóm phát biểu. -Các nhóm Th trên máy. -Quan sát các cặp (nhóm) hs làm việc. -Hd các nhóm hs nếu cần -Gọi đại diện các nhóm phát biểu. -GV chốt nội dung 2.b) và y/c hs tự thực hành . C - HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 1, 2, 3) Thực hành: HĐ 6: (TLHDH-Tr 117) -Đọc nội dung trong TLHDH. -Thực hành trên máy theo các bước trong TLHDH. -Quan sát các cặp (nhóm) hs làm việc. -Hd các nhóm hs làm bài nếu cần -Kiểm tra kết quả một vài nhóm hs. -GV có thể thực hành mẫu và y/c hs làm theo. D - HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG TH HĐ 7: (TLHDH-Tr 118) -Đọc nội dung trong TLHDH. -TH làm theo y/c. -Quan sát các cặp (nhóm) hs làm việc. -Hd các nhóm hs làm bài nếu cần -Kiểm tra kết quả một vài nhóm hs. E - HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG HĐ 8: (TLHDH-Tr 118, 119). -Gv y/c hs về nhà làm. Củng cố: HS nhắc lại các nội dung chính vừa học, vừa thực hành. Hướng dẫn học ở nhà: Xem lại các mục trong bài Đọc trước bài mới. Lạc Đạo, ngày tháng 1 năm 2017 Người kiểm tra kí duyệt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSotay lenlop-Tin hoc 7 - Tuan 20.doc