Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 59 - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Giới thiệu cách tạo biểu đồ trên chương trình bảng tính Excel.

* Nháy nút lệnh Chart Wizard. Xuất hiện hộp hội thoại Chart Wizard.

* Nháy nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish để kết thúc.

+ Học sinh chú ý lắng nghe và quan sát các thao tác thực hiện của giáo viên => ghi nhớ kiến thức.

+ Học sinh nghiên cứu SGK và trả lời theo yêu cầu của giáo viên.

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => Cách chọn dạng biểu đồ và xác định miền dữ liệu.

a) Chọn dạng biểu đồ

- Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 59 - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT 59 Ngày soạn: 7/04/2015 Tuần dạy 31 Lớp dạy: 7A3, 7A4,7A5 BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ(tt) 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Giúp học sinh biết cách tạo biểu đồ - Biết cách chỉnh sửa biểu đồ. 1.2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng tạo biểu đồ. 1.3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Giáo án, SGK, laptop, máy chiếu. 2.2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: 1’ 3.2. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo biểu đồ. Giới thiệu cách tạo biểu đồ trên chương trình bảng tính Excel. * Nháy nút lệnh Chart Wizard. Xuất hiện hộp hội thoại Chart Wizard. * Nháy nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish để kết thúc. + Học sinh chú ý lắng nghe và quan sát các thao tác thực hiện của giáo viên => ghi nhớ kiến thức. + Học sinh nghiên cứu SGK và trả lời theo yêu cầu của giáo viên. - Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => Cách chọn dạng biểu đồ và xác định miền dữ liệu. a) Chọn dạng biểu đồ - Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ. - Chart Sub-types: Chọn dạng biểu đồ trong nhóm. - Nháy Next để sang bước 2. b) Xác định miền dữ liệu - Data Range: Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần. - Series in: Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hay cột. - Nháy Next để chuyển sang bước 3. - Giáo viên giới thiệu các thông tin giải thích biểu đồ và vị trí đặt biểu đồ. * Các thông tin giải thích biểu đồ - Chart title: Tiêu đề. - Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang. - Value (Y) axis: Chú giải trục đứng. - Nháy Next để sang bước 4. * Vị trí đặt biểu đồ - As a new sheet: Trên trang tính mới. - As object in: Trên trang chứa DL. - Nháy Finish để kết thúc. + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. 3. Tạo biểu đồ: * Nháy nút lệnh Chart Wizard. Xuất hiện hộp hội thoại Chart Wizard. * Nháy nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish để kết thúc. a) Chọn dạng biểu đồ b) Xác định miền dữ liệu c) Các thông tin giải thích biểu đồ. d) Vị trí đặt biểu đồ: Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chỉnh sửa biểu đồ. Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => đưa ra các thao tác thực hiện để chỉnh sửa biểu đồ. a) Thay đổi vị trí của biểu đồ - Thực hiện thao tác kéo thả chuột. b) Thay đổi dạng biểu đồ - Nháy mũi tên để ở bảng chọn BĐ. - Chọn kiểu biểu đồ thích hợp. c) Xoá biểu đồ - Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete. d) Sao chép biểu đồ vào văn bản - Nháy chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy. - Mở văn bản Word và nháy chuột nút lệnh Paste. 4. Chỉnh sửa biểu đồ: a) Thay đổi vị trí của biểu đồ b) Thay đổi dạng biểu đồ c) Xoá biểu đồ d) Sao chép biểu đồ vào văn bản 4.1. Tổng kết: (1’) - GV chốt lại các nội dung chính của bài thực hành. - Tuyên dương các em có tinh thần xây dựng bài tốt, phê bình một số em còn chưa chú ý trong bài học. 4.2. Hướng dẫn tự học: (3’) Đối với bài học ở tiết học này: Học sinh tự thực hành thêm ở nhà. Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Học sinh chuẩn bị trước bài thực hành 5. PHỤ LỤC: Phòng máy tính đã được cài đặt phần mềm Excel, chuẩn bị sẵn máy chiếu, ti vi thông minh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc59.doc