Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 30 - Trường TH2 TT Năm Căn

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học.

2. Kĩ năng: Hs nắm được các câu lệnh viết chữ, tính toán trong logo. Thực hiện được câu lệnh trên logo.

3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

 

doc13 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3, 4, 5 - Tuần 30 - Trường TH2 TT Năm Căn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2018 Tiết 59,60 Ngày soạn: 10/04/2018 Ngày dạy: TIN HỌC LỚP 3 BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Chèn được hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu. Thay đổi được vị trí của hình, tranh ảnh trong trang trình chiếu. 2. Kĩ năng: Học sinh nắm được cách sử dụng nút lệnh để chèn tranh ảnh vào bài tập. Em biết di chuyển vị trí của hình, tranh ảnh vào vị trí thích hợp để trang trình chiếu rõ ràng, đẹp mắt. 3. Thái độ: HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. Rèn luyện tư duy. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ : - Em hãy tạo bố cục hợp lí cho trang trình chiếu đã cho sẵn. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu: - Đọc yêu cầu và nối chức năng với nút lệnh: Nút lệnh chèn tranh ảnh Nút lệnh chèn hình * Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu Power point thực hiện tương tự chèn hình, tranh ảnh vào trang soạn thảo Word. - HS thực hành chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu. - Gv nhận xét chung. - Hs thực hiện tạo một trang trình chiếu mới. Thực hiện gõ nội dung rồi chèn vào trang trình chiếu theo mẫu. * Để hình và chữ không đè lên nhau em nên bố trí phần chữ ở ô riêng, phần hình ở ô riêng. - HS thực hành chèn hình vào trang trình chiếu. - Gv nhận xét chung. b. Thay vị trí, kích thước của tranh, ảnh: - GV hướng dẫn các bước thay đổi kích thước của tranh ảnh. + Bước 1: Nháy chuột lên tranh ảnh cần thay đổi. + Bước 2: Di chuyển con trỏ chuột vào góc bất kì trên tranh, con trỏ sẽ hiện lên hình mũi tên hai chiều, kéo để thay đôi kích thước của hình rồi thả nút chuột. - GV hướng dẫn các bước thay đổi vị trí của tranh ảnh. + Bước 1: Nháy chuột lên tranh ảnh cần thay đổi vị trí. + Bước 2: Nhấn giữ nút trái chuột, kéo đến vị trí mong muốn rồi thả nút chuột. - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học - Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe, thực hành. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - HS lắng nghe. - Hs thực hành tạo bài trình chiếu, giáo viên quan sát hướng dẫn thêm. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe, quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 2) I I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Chèn được hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu. Thay đổi được vị trí của hình, tranh ảnh trong trang trình chiếu. 2. Kĩ năng: Học sinh nắm được cách sử dụng nút lệnh để chèn tranh ảnh vào bài tập. Em biết di chuyển vị trí của hình, tranh ảnh vào vị trí thích hợp để trang trình chiếu rõ ràng, đẹp mắt. 3. Thái độ: HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. Rèn luyện tư duy. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, máy tính. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ : - Em hãy thay đổi kích thước của một ảnh cho trước. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV yêu cầu HS vẽ bức tranh có chủ đề “ Ngôi nhà của em” bằng chương trình Paint. Chèn bức tranh vào bài trình chiếu rồi viết thêm lời giới thiệu về ngôi nhà đó. VD - HS thực hành. - Gv nhận xét chung. * Để chèn bức tranh em tự vẽ bằng chương trình Paint vào trang trình chiếu. Em có thể thực hiện như sau. + Tự vẽ tranh minh họa bằng chương trình Paint, lưu vào thư mục trên máy tính. + Soạn bài trình chiếu trên phần mềm Power point, chèn tranh đã vẽ vào trang trình chiếu. b. Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS soạn bài trình chiếu có chủ đề “ Nơi em ở” (làng, phố.....)gồm 3 trang, chèn vào một số hình minh họa mà em thích. + Trang 1: Giới thiệu nơi em ở (nhà, làng, phố...). + Trang 2: Chèn hình minh họa. + Trang 3: Em sẽ làm gì để bảo vệ nơi em ở luôn được sạch sẽ, vệ sinh. - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. c. Hoạt động 3: - GV yêu cầu học sinh soạn bài trình chiếu có hai trang theo mẫu. - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Tóm tắt nội dung bài học - Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe, thực hành. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - HS lắng nghe. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. -HS lắng nghe, quan sát giáo viên làm mẫu. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Lắng nghe. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TIN HỌC LỚP 4 BÀI 3: LỆNH VẾT CHỮ, TÍNH TOÁN (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học. 2. Kĩ năng: Hs nắm được các câu lệnh viết chữ, tính toán trong logo. Thực hiện được câu lệnh trên logo. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Em hãy viết câu lệnh để điều khiển Rùa vẽ hình vuông cạnh 100 bước trên cùng một dòng lệnh. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Các lệnh em đã biết: - GV yêu cầu học sinh làm hoạt động 1. Điền hành động của rùa để hoàn thành ô trống. TT Lệnh đầy đủ Lệnh viết tắt Hành động của rùa 1 ForwarD n FD n Tiến về phía trước n bước 2 BacK n BK n Lùi lại n bước 3 RighT n RT k Quay phải k độ 4 LefT k LT k Quay trái k độ 5 PenUp PU Nhấc bút 6 PenDown PD Hạ bút 7 ClearSreen CS Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi 8 Clean Xóa màn hình, Rùa vẫn ở vị trí hiện tại. 9 HideTurtle HT Rùa ẩn mình 10 ShowTurtle ST Rùa hiện hình 11 Home Về vị trí xuất phát - HS thực hành. - GV nhận xét. b. Lệnh viết chữ - GV hướng dẫn học sinh cách sử dụng câu lệnh để viết chữ. * Thực hiện lệnh: - Label [noidung] để viết chữ lên sân chơi, trong đó: + label: tên lệnh; + noi dung: nội dung cần biết. - GV yêu cầu học sinh hoàn thành hoạt động điền vào chỗ chấm để hoàn thành bài tập sau. Lệnh Kết quả Label [logo viet chu] Rùa viết ra dòng chữ: logo viet chu Hướng của dòng chữ: theo hướng đầu của rùa Bắt đầu từ vị trí: bắt đầu tại vị trí rùa xuất phát. - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. c. Lệnh thực hiện phép tính: - GV hướng dẫn học sinh câu lệnh mới: print 2*5. * Logo thực hiện phép tính 2x5 và hiển thị kết quả là 10 trong cửa sổ lệnh. Khác với lệnh viết chữ, rùa không viết kết quả lên sân chơi. - HS thực hành các lệnh mới và điền vào chỗ chấm để hoàn thành hoạt động 3 trang 109 SGK. - GV quan sát, nhận xét. 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. Thực hành. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BÀI 3: LỆNH VẾT CHỮ, TÍNH TOÁN (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học. 2. Kĩ năng: Hs nắm được các câu lệnh viết chữ, tính toán trong logo. Thực hiện được câu lệnh trên logo. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Bài cũ: - Em hãy viết câu lệnh để điều khiển Rùa thực hiện phép tính 10*5 - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ: - GV hướng dẫn hs cách chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ. + Bước 1: Chọn Set rồi chọn Label Font. + Bước 2: Trong cửa sổ Font. Font: chọn kiểu chữ. Font style: chọn hình thức chữ (đậm, nghiêng....) Size: chọn cỡ chữ. - HS thực hành. - GV nhận xét. b. Thực hành hoạt động 1 - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 trang 110 SGK. Viết lệnh để rùa viết các dòng chữ. LABEL [Chao cac ban] RT 90 LABEL [Chao cac ban] label [THU DO HA NOI] RT 90 label [THU DO HA NOI] - HS thực hành. - GV quan sát, nhận xét. c. Thực hành hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 trang 110 SGK. Viết lệnh thực hiện biểu thức. Biểu thức Câu lệnh 10 + 4 x 25 = print 10+4*25 80 + 45 + 55 = Print 80 + 45 + 55 2015 + 2016 = Print 2015 + 2016 6768 + 150366 = Print 6768 + 150366 456 x 67 = Print 456 * 67 9669 – 6783 = Print 9669 – 6783 10 + 50 x (7 – 5) – 10 = Print 10 + 50 * (7 – 5) – 10 (30 :2 – 5 x2) x5 – 10 = Print (30/2 – 5 *2) *5 – 10 - HS thực hành - GV quan sát, nhận xét. d. Thực hành hoạt động 3: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động ứng dụng mở rộng trang 111 SGK. Viết lệnh hiển thị hình theo mẫu. label [HA NOI] PU FD 100 RT 90 FD 30 PD label [HA NOI] PU FD 100 RT 90 FD 30 PD label [HA NOI] PU FD 100 RT 90 FD 30 PD label [HA NOI] 4. Củng cố - Dặn dò: - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới. - HS lắng nghe. Thực hành. - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TIN HỌC LỚP 5 BÀI 3: GHI LỜI BẢN NHẠC. THAY ĐỔI NỐT NHẠC, THÊM Ô NHỊP (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết ghi lời nhạc, biết cách thay đổi các nốt nhạc đã nhập, thêm được ô nhịp. Lưu thay đổi thành bản nhạc mới. 2. Kĩ năng: HS nắm được thao tác sử dụng phần mềm. Biết cách tạo và thay đổi một bản nhạc. Hoàn thành được bài tập đọc nhạc. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: - Em hãy thực hành các bước tạo một bản nhạc. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Ghi lời bản nhạc: - GV hướng dẫn học sinh khởi động Musescode rồi chọn mở một bản nhạc có sẵn và ghi lời cho bản nhạc theo hướng dẫn. + Bước 1: Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời. + Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L và em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó. + Bước 3: Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space (phím dấu cách) để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo. + Bước 4: Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc đó. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. b. Thực hành: * GV hướng dấn học sinh nhập lời bài hát cho bản nhạc đã tạo sẵn. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. * GV hướng dấn học sinh nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc, sau đó nhập lời bài hát cho bản nhạc. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - HS Lắng nghe, thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS quan sát GV thực hiện - HS thực hành - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BÀI 3: GHI LỜI BẢN NHẠC. THAY ĐỔI NỐT NHẠC, THÊM Ô NHỊP (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết ghi lời nhạc, biết cách thay đổi các nốt nhạc đã nhập, thêm được ô nhịp. Lưu thay đổi thành bản nhạc mới. 2. Kĩ năng: HS nắm được thao tác sử dụng phần mềm. Biết cách tạo và thay đổi một bản nhạc. Hoàn thành được bài tập đọc nhạc. 3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Ổn định lớp: - Em hãy ghi lời cho bản nhạc đã có sẵn. - Nhận xét. 2. Các hoạt động: a. Thay đổi nốt nhạc đã ghi: - GV hướng dẫn học sinh thay đổi nốt nhạc đã ghi. + Bước 1: Chọn nốt nhạc cần thay đổi. + Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa nốt nhạc. + Bước 3: Nhấn phím N để chuyển sang chế độ nhập nốt nhạc. + Bước 4: Chọn trường độ trên thanh công cụ. + Bước 5: Nhấn vào khuông nhạc tại vị trí cao độ của nốt nhạc muốn nhập lại. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. b. Thêm ô nhịp: - GV hướng dấn học sinh thêm ô nhịp vào bất kì vị trí nào trong bản nhạc. + Bước 1: Chọn Add. + Bước 2: Chọn Measures Insert one measure: chèn một ô nhịp trước ô nhịp được chọn. Insert measure: Chèn nhiều ô nhịp trước ô nhịp được chọn. Append one measure: Nối thêm một ô nhịp ở vị trí cuối đoạn nhạc. Append measure: Nối thêm nhiều ô nhịp ở vị trí cuối đoạn nhạc. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. c. Lưu thay đổi thành bản nhạc mới: - Gv hướng dẫn học sinh lưu bản nhạc. + Bước 1: Chọn File. + Bước 2: Chọn Save a copy.. + Bước 3: Chọn vị trí lưu. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. d. Hoạt động thực hành: - Gv hướng dẫn học sinh làm hoạt động thực hành 1-2 trang 124 SGK. - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. Trả lời câu hỏi. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe Năm Căn, ngày tháng. năm 2018 KÍ DUYỆT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an tuan 30 sach HD tin hoc 345 nam 20172018_12326417.doc