Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 11

I. MỤC TIÊU:

- HS biết cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím.

- HS ngồi và nhìn đúng tư thế.

- HS biết được quy tắc gõ các phím ở hàng dưới.

- Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

1. Ổn định tổ chức lớp:

Lớp 3A: .

Lớp 3B: .

 Lớp 3C: .

Lớp 3D: .

2. Kiểm tra bài cũ:

 1 HS nêu cách đặt tay trên bàn phím để tập gõ các phím ở hàng trên?

 1 HS nêu cách gõ các phím ở hàng trên?

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 3 - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11 Ngày soạn: 01/11/2010 Tiết 21 Ngày dạy: Bài 2: TậP Gõ CáC PHíM ở HàNG trên I. Mục tiêu: - HS biết cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. - HS ngồi và nhìn đúng tư thế. - HS biết được quy tắc gõ các phím ở hàng trên. - Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. Lớp 3C:.. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu cách đặt tay trên bàn phím? - Em hãy nêu lại cách gõ các phím ở hàng trên? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 2. Tập gõ với phần mềm Mario: - Các bước để tập gõ với phần mềm Mario: + Nháy chuột tại mục Lessons trên màn hình chính của Mario. + Nháy chuột tại mục Add Top Row để tập gõ các phím thuộc hàng cơ sở và hàng trên. + Nháy chuột vào khung tranh số 1 để chọn bài tập gõ tương ứng. + Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Mario. - GV yêu cầu HS khởi động phần mềm Mario và tập gõ phím với phần mềm Mario. 2. Tập gõ với phần mềm Mario: HS chú ý lắng nghe. - HS khởi động phần mềm Mario và tập gõ bàn phím. IV. củng cố: 1 HS nêu lại cách đặt tay trên bàn phím để tập gõ các phím ở hàng trên? 1 HS nêu cách gõ các phím ở hàng trên. V. hướng dẫn về nhà: ------------------------------------------------------- Tuần 11 Ngày soạn: 01/11/2010 Tiết 22 Ngày dạy: Bài 3: TậP Gõ CáC PHíM ở HàNG dưới I. Mục tiêu: - HS biết cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím. - HS ngồi và nhìn đúng tư thế. - HS biết được quy tắc gõ các phím ở hàng dưới. - Sử dụng phần mềm soạn thảo Word và phần mềm Mario để luyện tập gõ phím. II. CHUẩN Bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 3A:.. Lớp 3B:.. Lớp 3C:.. Lớp 3D:.. Kiểm tra bài cũ: 1 HS nêu cách đặt tay trên bàn phím để tập gõ các phím ở hàng trên? 1 HS nêu cách gõ các phím ở hàng trên? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Cách gõ: - Cách đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở. - Cách gõ: Các ngón tay sẽ đưa xuống để gõ các phím hàng dưới như mô tả hình 53. Chú ý: Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở. Thực hành: - T1: Yêu cầu HS khởi động phần mềm soạn thảo Word để tập gõ các phím đã học. HS gõ phím cách sau khi gõ một số phím. - T2: Tập gõ bài thơ sau: Canh buom vang Canh buom vang la canh buom vang Bay tu gian muop bay sang gian bau The roi chang biet bay dau Chi con tham tham mot mau troi xanh - T3: Tự gõ một bài thơ hoặc một lời bài hát mà em thích ( gõ không dấu). 1. Cách gõ: HS chú ý lắng nghe. HS chú ý lắng nghe. HS khởi động phần mềm Word và thực hành gõ các phím đã học. - HS tập gõ bài thơ: “Cánh bướm vàng”. - HS thực hành tập gõ. IV. củng cố: GV nêu lại cách gõ các phím ở hàng dưới. V. hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài và thực hành gõ các phím ở hàng phím cơ sở, hàng trên và hàng dưới.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 11- lop 3.doc
Tài liệu liên quan