Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 19

 

I. MỤC TIÊU:

 - HS hiểu được khái niệm từ soạn thảo trong khi gõ văn bản. HS biết được những khái biệm chính như: chữ, từ soạn thảo, câu và đoạn văn bản.

- HS nắm được các nguyên tắc để gõ đúng một từ soạn thảo.

- HS bước đầu có kĩ năng gõ các từ soạn thảo có độ dài bất kì trên bàn phím.

II.CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19 Ngày soạn: 27/12/2010 Tiết 37 Ngày dạy: Bài 3: luyện gõ từ và câu Mục tiêu: - HS hiểu được khái niệm từ soạn thảo trong khi gõ văn bản. HS biết được những khái biệm chính như: chữ, từ soạn thảo, câu và đoạn văn bản. - HS nắm được các nguyên tắc để gõ đúng một từ soạn thảo. - HS bước đầu có kĩ năng gõ các từ soạn thảo có độ dài bất kì trên bàn phím. II.CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu lại tác dụng và cách sử dụng phím Shift? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Thế nào là một từ soạn thảo, một câu, một đoạn văn bản: - Từ: Em hãy cho biết thế nào là một từ? Cho VD? GV nhận xét và bổ sung : Một từ soạn thảo bao gồm một vài chữ cái viết liền nhau. Các từ soạn thảo viết cách nhau qua dấu cách hoặc các dấu tách câu như dấu phẩy (,), dấu chấm (.), dấu hai chấm (:), dấu chấm than (!), - Câu: Em hãy cho biết thế nào là một câu? Cho VD? GV nhận xét và bổ sung : Một câu bao gồm một hay nhiều từ và thường được kết thúc bởi các kí tự kết câu như dấu chấm (.), dấu hỏi ( ?), dấu chấm than ( !),... - Đoạn văn bản: Em hãy cho biết thế nào là một đoạn văn bản? Cho VD? GV nhận xét và bổ sung : Đoạn văn bản bao gồm một số câu hoàn chỉnh và được kết thúc bằng dấu xuống dòng. Khi gõ văn bản, phím Enter dùng để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng. 2. Cách gõ một từ soạn thảo: - Các kí tự (chữ cái) trong 1 từ cần được gõ nhanh, chính xác và liên tục. Giữa các từ gõ dấu cách để phân biệt. Không nên dừng tay trong khi đang gõ một từ. - Sau khi kết thúc một từ, một câu hoặc một đoạn văn bản có thể dừng tay nghỉ để chuẩn bị gõ sang câu hoặc từ tiếp theo. 3. Cách gõ phím Enter: Phím Enter dùng để kết thúc một đoạn văn bản hoàn chỉnh và xuống dòng. Phím Enter do ngón út tay phải phụ trách. Thực hành: T1: Yêu cầu HS khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word. thực hành gõ bài thơ - SGK trang 67. T2: Mở phần mềm Word và gõ một bài tiếng Việt bất kì em biết. 1. Thế nào là một từ soạn thảo, một câu, một đoạn văn bản: - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. 2. Cách gõ một từ soạn thảo: - HS chú ý lắng nghe. - HS chú ý lắng nghe. 3. Cách gõ phím Enter: HS chú ý lắng nghe. HS khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word. HS thực hành. HS thực hành. IV. củng cố: - Em hãy nêu cách gõ một từ soạn thảo? - Em hãy nêu cách gõ phím Enter? Khi nào em sử dụng phím Enter ? V. Hướng dẫn về nhà: --------------------------------------------------- Tuần 19 Ngày soạn: 27/12/2010 Tiết 38 Ngày dạy: Bài 3: luyện gõ từ và câu Mục tiêu: - HS hiểu được khái niệm từ soạn thảo trong khi gõ văn bản. HS biết được những khái biệm chính như: chữ, từ soạn thảo, câu và đoạn văn bản. - HS nắm được các nguyên tắc để gõ đúng một từ soạn thảo. - HS bước đầu có kĩ năng gõ các từ soạn thảo có độ dài bất kì trên bàn phím. II.CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4. Luyện gõ bằng phần mềm Mario: - Yêu cầu HS luyện gõ từ tại hàng phím cơ sở. - Yêu cầu HS luyện gõ từ tại hàng phím cơ sở và hàng phím trên. - Yêu cầu HS luyện gõ từ tại hàng phím cơ sở và hàng phím dưới. - Yêu cầu HS luyện gõ từ tại hàng phím cơ sở và hàng phím số. 4. Luyện gõ bằng phần mềm Mario: - HS thực hành tập gõ với phần mềm Mario. - HS thực hành tập gõ với phần mềm Mario. - HS thực hành tập gõ với phần mềm Mario. - HS thực hành tập gõ với phần mềm Mario. IV. củng cố: - Yêu cầu HS làm miệng các bài tập trong SGK trang 72, 73. V. Hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 19 - lop 5.doc