Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 26

I. MỤC TIÊU:

- Nhận biết được khái niệm thủ tục dùng trong đời sống. Từ đó có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niệm thủ tục trong Logo.

- Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là một tập hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng.

- Nắm được các thành phần của một thủ tục trong Logo:

+ Nhận biết dấu hiệu khởi đầu (từ khoá TO), dấu hiệu kết thúc (từ khoá END) của một thủ tục.

+ Biết các quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của Logo.

+ Nhận biết các lệnh trong thân thủ tục.

- Nắm được năm bước để viết một thủ tục nêu trong bài học.

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26 Ngày soạn: 20/2/2011 Tiết 51 Ngày giảng: Bài 2: Thủ tục trong Logo I. Mục tiêu: - Nhận biết được khái niệm thủ tục dùng trong đời sống. Từ đó có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niệm thủ tục trong Logo. - Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là một tập hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng. - Nắm được các thành phần của một thủ tục trong Logo: + Nhận biết dấu hiệu khởi đầu (từ khoá TO), dấu hiệu kết thúc (từ khoá END) của một thủ tục. + Biết các quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của Logo. + Nhận biết các lệnh trong thân thủ tục. - Nắm được năm bước để viết một thủ tục nêu trong bài học. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. Tiến trình tiết dạy: 1. ổn định lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu cấu trúc câu lệnh lặp? Lấy ví dụ một câu lệnh Repeat? Em hãy lấy ví dụ một câu lệnh lặp lồng? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Thủ tục là gì? Trong cuộc sống hàng ngày, các em thường thực hiện nhiều thủ tục ví dụ thủ tục chào cờ đầu tuần ở trường học. Chúng ta để ý, vào sáng thứ hai, đúng giờ đã định, thủ tục chào cờ được bắt đầu với các thao tác có thứ tự, tương tự như sau: 1. Người chỉ huy hô “Nghiêm! Chào cờ, chào!”. 2. Mọi người đứng nghiêm trang, ngẩng cao đầu, mắt nhìn lá cờ Tổ quốc. 3. Dàn đồng ca hát bài Quốc ca. 4. Vừa hết bài hát, người chỉ huy hô “Thôi!”. Thủ tục chào cờ kết thúc, mọi hoạt động trở lại bình thường. - Từ ví dụ trên em hãy rút ra khái niệm thủ tục. - GV: Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một công việc nào đó. 2. Thủ tục trong Logo: - Nếu gộp các câu lệnh vào một nhóm, đặt tên cho nhóm này thì em đã viết được một thủ tục trong Logo. - Yêu cầu HS quan sát hai thủ tục Tamgiac1 và thủ tục Tamgiac2. - Em hãy rút ra cấu trúc của một thủ tục? - GV giải thích nội dung thủ tục Tamgiac1: Câu lệnh ý nghĩa câu lệnh Cách gọi trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ To Tamgiac1 To là từ bắt đầu của mọi thủ tục. Sau to là tên thủ tục (Tamgiac1) do em tự đặt. Đầu thủ tục Fd 100 rt 120 Fd 100 rt 120 Fd 100 rt 120 Các lệnh, các thao tác bên trong thủ tục. Thân thủ tục. End End là từ kết thúc của mọi thủ tục. Kết thúc thủ tục - Em hãy quan sát và nhận xét về cách đặt tên thủ tục. - Chú ý: Gọi HS đọc chú ý. - GV nhấn mạnh lại: + Dùng chữ Việt không dấu để đặt tên cho thủ tục. + Trong tên thủ tục không được có dấu cách, phải có ít nhất một chữ cái. Ví dụ: các tên đúng: Tamgiac; tamgiac1; T1; 1tamgiac; Ví dụ các tên sai: Tam giác; Tamgiac 1 (có chứa dấu cách); 1234 (không có chữ cái). Bài tập: B1: Một thủ tục trong Logo có ba phần. Kể tên các phần đó. - Gọi HS đọc đề bài. - Em hãy kể tên các phần của một thủ tục trong Logo? GV nhận xét và bổ sung. B2: - Gọi HS đọc đề bài. - Em hãy nêu các quy ước khi đặt tên thủ tục? GV nhận xét và bổ sung. B3: - Gọi HS đọc đề bài. - Những từ nào xuất hiện trong mọi thủ tục? GV nhận xét và bổ sung. 3. Cách viết một thủ tục trong Logo: - GV nêu cách viết thủ tục Tamgiac1: Trong Logo, để viết thủ tục Tamgiac1 ta làm theo các bước sau: Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh Commander. Gõ lệnh Edit “Tamgiac1” rồi nhấn phím Enter. Cửa sổ soạn thảo Editor xuất hiện. Ta nhận thấy hai từ to và từ end đã được Logo tự động chèn vào để đánh dấu bắnt đầu và kết thúc thủ tục. Sau từ to có một dấu cách, tiếp theo là tên thủ tục Tamgiac1. 3. Đặt con trỏ chuột vào cuối phần tên thủ tục Tamgiac1 và nhấn phím Enter để chèn vào một dòng trống. 4. Gõ tiếp các dòng lệnh trong thân thủ tục. 5. Đóng cửa sổ biên soạn Editor và ghi thủ tục vào bộ nhớ bằng cách chọn File/Save and Exit (H.82). - Yêu cầu HS rút ra cách viết một thủ tục trong Logo. - GV nhận xét và bổ sung. 1. Thủ tục là gì? - HS chú ý lắng nghe. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. 2. Thủ tục trong Logo: - HS chú ý lắng nghe. - HS quan sát hai thủ tục. - HS trả lời. - HS chú ý lắng nghe. - HS trả lời. - HS đọc bài. - HS chú ý lắng nghe. - HS đọc bài. - HS trả lời. - HS đọc bài. - HS trả lời. - HS đọc bài. - HS trả lời. 3. Cách viết một thủ tục trong Logo: - HS chú ý lắng nghe. - HS quan sát hình 81 – SGK trang 104. - HS quan sát hình 82 – SGK trang 104. - HS rút ra cách viết một thủ tục trong Logo. IV. Củng cố: Em hãy viết thủ tục Tamgiac1 trong Logo. V. Hướng dẫn về nhà: ----------------------------------------------- Tuần 26 Ngày soạn: 20/2/2011 Tiết 52 Ngày giảng: Bài 2: Thủ tục trong Logo I. Mục tiêu: - Nhận biết được khái niệm thủ tục dùng trong đời sống. Từ đó có mối liên hệ trực quan để dễ tiếp thu khái niệm thủ tục trong Logo. - Sơ bộ nắm được ý nghĩa của thủ tục: thủ tục là một tập hợp các lệnh trong một tên mới để tiện sử dụng. - Nắm được các thành phần của một thủ tục trong Logo: + Nhận biết dấu hiệu khởi đầu (từ khoá TO), dấu hiệu kết thúc (từ khoá END) của một thủ tục. + Biết các quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của Logo. + Nhận biết các lệnh trong thân thủ tục. - Nắm được năm bước để viết một thủ tục nêu trong bài học. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. Tiến trình tiết dạy: 1. ổn định lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thực hành: T1: - Gọi HS đọc đề bài. - Em hãy nêu cách viết thủ tục GOCVUONG. GV nhận xét và bổ sung. - Yêu cầu HS thực hành viết thủ tục GOCVUONG. GV quan sát và sửa lỗi cho HS. - Em hãy nêu cách viết thủ tục Tamgiac2. GV nhận xét và bổ sung. - Yêu cầu HS thực hành viết thủ tục Tamgiac2. GV quan sát và sửa lỗi cho HS. T2: - Gọi HS đọc đề bài. - Em hãy nêu cách viết thủ tục vẽ hình vuông trong Logo. GV nhận xét và bổ sung. - Yêu cầu HS thực hành viết thủ tục vẽ hình vuông. GV quan sát và sửa lỗi cho HS. T3: - Gọi HS đọc đề bài. - Em hãy nêu cách viết thủ tục vẽ hình chữ nhật trong Logo. GV nhận xét và bổ sung. - Yêu cầu HS thực hành viết thủ tục vẽ hình chữ nhật. GV quan sát và sửa lỗi cho HS. - HS đọc đề bài. - HS trả lời. - HS thực hành. - HS trả lời. - HS thực hành. - HS đọc đề bài. - HS trả lời. - HS thực hành. - HS đọc đề bài. - HS trả lời. - HS thực hành. IV. Củng cố: GV nhận xét tiết học. V. Hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 26 - lop 5.doc