Giáo án Tin học khối 9 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 31: Bài tập

Bài 2. hãy chỉ ra các phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây :

A. khi khởi động phần mềm trình chiếu, ngầm định có một trang chiếu trống được mở ra.

B. Chỉ có một trang chiếu duy nhất để trình bày toàn bộ nội dung của bài trình chiếu.

C. Có thể thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu.

D. Có thể thay đổi vị trí của các trang chiếu.

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 9 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 31: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT 31 Ngày soạn: 3/12/2017 Tuần dạy 16 Ngày dạy: 5/12/2017 Lớp dạy: 9A4 BÀI TẬP 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp. - Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh,... - Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí sẵn sàng để áp dụng cho việc trình bày nội dung trên trang chiếu. - Nội dung dạng văn bản được nhập vào các khung văn bản trên trang chiếu và chỉ có thể nhập văn bản vào các khung này. 1.2. Kỹ năng: Kỹ năng sử dụng phần mềm tạo ra một bài trình chiếu đơn giản. 1.3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực trong học tập. Phát huy tính tự học, tìm tòi sáng tạo. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy tính, đề kiểm tra. 2.2. Học sinh: Học bài trước khi đến lớp. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: 3.2. Kiểm tra bài cũ: không. 3.3. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Bài tập (25’) Bài 1. nội dung của một trang chiếu chỉ ở dạng văn bản. Chỉ gồm văn bản, hình ảnh và các biểu đồ. Chỉ gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ và âm thanh Có thể gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và các đoạn phim. Bài 3. khi chèn thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu, trang chiếu mới sẽ: luôn được thêm vào sau trang chiếu cuối cùng. Luôn được thêm vào trước trang chiếu đầu tiên. Có thể được thêm vào trước hoặc sau một trang chiếu hiện có. Luôn chèn vào trước trang chiếu đang chọn. Bài 5. hãy chọn các phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây: trong bài trình chiếu bắt buộc phải có trang tiêu đề. Không cần thiết phải có trang tiêu đề để giảm bớt một trang chiếu. Trang tiêu đề cho biết nội dung của bài trình chiếu. Tuy không nhất thiết phải có trang tiêu đề nhưng nên có. Theo ngầm định, trang tiêu đề có mẫu bố trí nội dung khác với các trang nội dung. Bài 6. điền các cụm từ: “ tiêu đề trang, mẫu bố trí, áp dụng, trình bày” vào các chỗ trống (...) trong các câu dưới đây để có các phát biểu đúng. ............................... giúp cho việc ............. nội dung trên các trang chiếu được dễ dàng và nhất quán. Mỗi trang chiếu thường có .................... ở trên cùng. Có thể.................... mẫu bố trí cho trang chiếu đã có nội dung mà không cần nhập lại. Bài 8. “ Khi nhập nội dung văn bản cho các trang chiếu, chúng ta có thể sử dụng các lệnh sao chép, cắt, dán và thực hiện các thao tác tương tự như trong phần mềm soạn thảo văn bản Word”. Phát biểu trên đúng hay sai? Bài 2. hãy chỉ ra các phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây : khi khởi động phần mềm trình chiếu, ngầm định có một trang chiếu trống được mở ra. Chỉ có một trang chiếu duy nhất để trình bày toàn bộ nội dung của bài trình chiếu. Có thể thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu. Có thể thay đổi vị trí của các trang chiếu. Bài 4. bố trí nội dung trên trang chiếu có nghĩa là ? sắp xếp vị trí cho các thành phần nội dung trên trang chiếu. trình bày văn bản trên trang chiếu bằng chữ đậm, chữ nghiêng, quy định số lượng ảnh được chèn vào trang chiếu. quy định phần văn bản ở bên trái của trang chiếu, còn phần hình ảnh ở bên phải của trang chiếu. Hãy chọn giải thích đúng. Bài 7. bạn Trang khởi động phần mềm trình chiếu và gõ phím để nhập văn bản vào trang chiếu. tuy nhiên, văn bản không hiện lên trên trang chiếu. em hãy chọn nguyên nhân đúng để giải thích. phần mềm trình chiếu bị lỗi. để nhập văn bản trước hết cần nháy chuột để chọn biểu tượng trang chiếu trong ngăn bên trái. Bạn trang chưa thực hiện điều đó. Cần nháy chuột vào trang chiếu đang mở ở vùng chính của cửa sổ trước khi gõ phím. Bạn trang chưa nháy chuột ở đó. Văn bản chỉ có thể nhập được vào khung văn bản. Ban trang chưa nháy chuột vào khung văn bản. 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 4.1. Tổng kết: (1’) Gv chốt lại nội dung chính của bài học. 4.2. Hướng dẫn tự học: (2’) - Đối với bài học ở tiết học này: tiếp tục ôn tập các kiến thức đã học. Làm các bài tập trong SBT. - Đối với bài học ở tiết sau: chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết thực hành. 5. PHỤ LỤC: Phòng máy tính đã được cài đặt các phần mềm học tập đầy đủ, đảm bảo số lượng máy tính cho học sinh sử dụng. Laptop, máy chiếu, bài giảng điện tử.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc31.doc
Tài liệu liên quan