Giáo án Tin học khối 9 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 5 - Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet

Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.

+ Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.

b.Website, địa chỉ website và trang chủ.

+ Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.

+ Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 9 - Trường THCS Nguyễn Huệ - Tiết 5 - Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT Tuần dạy 5 3 Ngày soạn: Ngày dạy: 13/9/2018 15/9/2018 Lớp dạy: 9A3,9A4 Bài 3 :TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - HS hiểu được cách tổ chức thông tin trên mạng Internet - Biết cách truy cập web. 1.2. Kỹ năng: - Biết sử dụng các phần mềm trình duyệt web. 1.3. Thái độ: - Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. - Yêu thích môn học. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: Giáo án, SGK, laptop, máy chiếu. 2.2. Học sinh: Tìm hiểu trước nội dung bài mới trong SGK. 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 3.1. Ổn định tổ chức: 3.2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi 1: Internet là gì? Hãy cho biết một vài điểm khác biệt của mạng Internet so với các mạng LAN, WAN. Câu hỏi 2: làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet? 3.3. Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu tổ chức thông tin trên Internet ( 20’) GV: với hàng triệu máy chủ lưu thông tin, Internet là một kho dữ liệu khổng lồ. thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản. Gv: siêu văn bản là gì? HS: GV: siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,..và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác. GV: siêu liên kết có tác dụng gì? Hs:... GV: nhờ có siêu liên kết, siêu văn bản cho phép người dùng dễ dàng chuyển từ văn bản này sang văn bản khác. GV: siêu văn bản được tạo ra bằng gì? HS:... Gv: siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML, còn được gọi là trang HTML. GV: trang web được tạo ra như thế nào? HS: ... GV: trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web. GV: một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung tạo thành một website. GV: Địa chỉ truy cập chung này được gọi là địa chỉ của website. GV: ví dụ: website mạng giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo là www.edu.net.vn. GV: các website được lưu ở đâu? HS:... GV: các website được lưu trên các máy chủ trên Internet. Các máy chủ này được gọi là máy chủ web. GV: về thực chất có thể xem www là hệ thống các website trên Internet. GV: như vậy, với các website trên khăp thế giới, www là một mạng lưới thông tin đa dạng, khổng lồ toàn cầu. GV: mỗi khi truy cập vào một website, bao giờ cũng có một trang web được mở đầu tiên. Trang web đó được gọi là gì? HS:... GV: trang chủ. Giới thiệu một vài website tiêu biểu. 1. Tổ chức thông tin trên Internet a. Siêu văn bản và trang web + Siêu văn bản:Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,..và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác. + Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. + Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web. b.Website, địa chỉ website và trang chủ. + Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung. + Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website Hoạt động 2: Tìm hiểu về truy cập web ( 18’) Gv: để truy cập các trang web người dùng làm như thế nào? HS:... GV: người dùng cần phải sử dụng một phần mềm được gọi là trình duyệt web. GV: trình duyệt web là gì? HS:... GV: trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống www: truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet. GV: em hãy nêu các trình duyệt web mà em biết? HS:... GV: để truy cập vào một trang web em làm như thế nào? HS:... Gv: ta cần biết địa chỉ của trang web đó 2. truy cập web a. trình duyệt web Là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống www: truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet. b. truy cập trang web B1: nhập địa chỉ của trang web. B2: nhấn enter. 4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 4.1. Tổng kết: Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng các trang web, mỗi trang web có đia chỉ truy cập riêng. Một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ chung tạo thành một website. Trình duyệt web là phần mềm được dùng để truy cập các trang web. 4.2. Hướng dẫn tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: hiểu rõ kiến thức, làm các bài tập 1,2,3,4 sgk. - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: chuẩn bị trước phần còn lại khi đến lớp. 5. PHỤ LỤC:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5.doc
Tài liệu liên quan