Giáo án Tin học khối lớp 9 - Bài 12: Thực hành trình bày và làm việc nhóm với bài trình chiếu

*PPDH: Hợp tác, giải quyết vấn đề, luyện tập - thực hành.

*KTDH: Giao nhiệm vụ, động não, hợp tác.

*Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu .

1) Tạo bài trình chiếu “Các câu lạc bộ hè của lớp em”

*Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.

*Các nhóm hs tìm hiểu kĩ nội dung câu hỏi, thảo luận và làm trên máy tính.

*Cử đại diện nhóm phát biểu-báo cáo kết quả trước lớp.

 *Gv giao nhiệm vụ cho HS:

-Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục 1 trong SHD.

-TH trên máy thiết kế bài trình chiếu “Các câu lạc bộ hè của lớp em”

-Các nhóm báo cáo kết quả làm được với thầy cô giáo.

* Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần.

* Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp.

*Gv nx, đánh giá bài trình chiếu của các nhóm.

 KQ:

(HS tự làm)

 

docx6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối lớp 9 - Bài 12: Thực hành trình bày và làm việc nhóm với bài trình chiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN 3 PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU VÀ KĨ NĂNG TRÌNH BÀY Tuần 24, 25 Tiết 45, 46, 47, 48 Ngày chuẩn bị: 31/1/2019 Bài 12. THỰC HÀNH TRÌNH BÀY VÀ LÀM VIỆC NHÓM VỚI BÀI TRÌNH CHIẾU (04 tiết) I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức: Như tài liệu HD học Tin học lớp 9, trang 83. Kĩ năng: Như tài liệu HD học Tin học lớp 9, trang 83. Thái độ, phẩm chất: Nghiêm túc, tự giác và tích cực trong học tập .. Yêu thích môn học; nhân ái, khoan dung; tự lập, tự tin, tự chủ. Năng lực cần hình thành: NL tự học, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL thẩm mỹ, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin truyền thông (ICT): Năng lực sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu; II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Lập kế hoạch bài dạy chu đáo, đọc kỹ tài liệu hướng dẫn học (TLHDH) trước khi lên lớp; đồ dùng và phương tiện dạy học đầy đủ: phòng máy tính với các máy tính hoạt động tốt và máy chiếu Học sinh: - Chuẩn bị trước bài học, đồ dùng, phương tiện học tập đầy đủ. III/ THỰC HIỆN TIẾT DẠY: Tiết Dự kiến các mục nội dung dạy trong SHDH Lớp - Ngày dạy 9C 9D 9Đ 45 Từ phần A àB&C.1 46 Phần B&C.2 47 Phần B&C.3 48 Các nội dung còn lại IV/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: HĐ của HS HĐ của GV Nội dung cần đạt TIẾT THỨ NHẤT A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 ph) *PPDH: Hợp tác, giải quyết vấn đề. *KTDH: Giao nhiệm vụ, động não. *Định hướng phát triển năng lực: Tự học, hợp tác, giao tiếp, thẩm mỹ, giải quyết vấn đề và sáng tạo; ... + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs đọc kĩ nội dung nhiệm vụ ở mục A trong SHD và trao đổi với các bạn trong nhóm. + Một vài nhóm hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục A trong SHD -Trả lời các câu hỏi trong bài. -Trao đổi với bạn trong nhóm về bài làm. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: (HS tự trả lời) B&C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP (35 ph) *PPDH: Hợp tác, giải quyết vấn đề, luyện tập - thực hành. *KTDH: Giao nhiệm vụ, động não, hợp tác. *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu ... 1) Tạo bài trình chiếu “Các câu lạc bộ hè của lớp em” *Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. *Các nhóm hs tìm hiểu kĩ nội dung câu hỏi, thảo luận và làm trên máy tính. *Cử đại diện nhóm phát biểu-báo cáo kết quả trước lớp. *Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục 1 trong SHD. -TH trên máy thiết kế bài trình chiếu “Các câu lạc bộ hè của lớp em” -Các nhóm báo cáo kết quả làm được với thầy cô giáo. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. *Gv nx, đánh giá bài trình chiếu của các nhóm. KQ: (HS tự làm) *HD VỀ NHÀ: -Hoàn thiện bài trình chiếu. -Đọc trước các mục còn lại phần B&C. TIẾT THỨ HAI A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 ph) *PPDH: Vấn đáp. *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL tự học, NL giao tiếp. + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs trả lời câu hỏi. + Một vài hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS thực hiện trả lời các câu hỏi sau: (?1) Nội dung bài trình chiếu được thiết kế thành mấy phần? Nêu nội dung cụ thể của từng phần? (?2) Nêu nguyên tắc thiết kế nội dung bài trình chiếu? * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng. B&C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP (35 ph) *PPDH: Hợp tác, giải quyết vấn đề, luyện tập - thực hành. *KTDH: Giao nhiệm vụ, động não, hợp tác. *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu ... 2) Tạo bài trình chiếu “Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm học tập” theo nhóm *Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. *Các nhóm hs tìm hiểu kĩ nội dung câu hỏi, thảo luận và làm trên máy tính. *Cử đại diện nhóm phát biểu - báo cáo kết quả trước lớp. *Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục 2 trong SHD. -TH trên máy thiết kế bài trình chiếu -Các nhóm báo cáo kết quả làm được với thầy cô giáo. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. *Gv nx, đánh giá bài trình chiếu của các nhóm. KQ: (HS tự làm) *HD VỀ NHÀ: -Xem lại và hoàn thiện bài thực hành trên máy tính. -Đọc trước các nội dung còn lại. TIẾT THỨ BA A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 ph) *PPDH: Vấn đáp. *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp. + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. -Các Hs trả lời câu hỏi. + Một vài hs báo cáo KQ làm được trước lớp. * Gv giao nhiệm vụ cho HS thực hiện trả lời các câu hỏi sau: (?1) Khi thiết kế bài thuyết trình cần chú ý những điểm gì? (2) Cách tạo ra được sản phẩm nhóm về xây dựng bài trình chiếu và thuyết trình có chất lượng? * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. * Gv chốt kết quả đúng. KQ: 1) Khi thiết kế bài thuyết trình cần chú ý những điểm sau: -Phần mở đầu: Thu hút sự chú ý của khán giả và tóm lược được các nội dung sẽ trình bày. -Phần nội dung: Trình bày và dẫn dắt để khán giả hiểu được từng nội dung đã nêu trong phần mở đầu. -Phần kết luận: Tóm tắt các nội dung đã được trình bày và làm cho khán giả cảm thấy hài lòng sau buổi thuyết trình. 2) Cách tạo ra được sản phẩm nhóm về xây dựng bài trình chiếu và thuyết trình có chất lượng: -B1: Xác định mục têu và phân công nhiệm vụ như: . Chọn trưởng nhóm. . Xác định rõ mục tiêu: SP nhóm cần đạt được là như thế nào? . Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hoặc nhóm con (nếu có). . Thống nhất tiến độ công việc: Thời gian phải hoàn thành từng công việc là bao lâu. -B2: Tạo SP nhóm. Các thành viên hoặc nhóm con (nếu có) thực hiện nhiệm vụ của mình dựa trên các nguyên tắc sau: . Mỗi thành viên cố gắng đảm bảo đúng tiến độ công việc được phân công. . Mỗi thành viên sẵn sàng chia sẻ và trợ giúp người khác trong nhóm. . Trưởng nhóm là người điều phối hoạt động của nhóm để đảm bảo tiến độ thời gian và sau đó tập hợp để tạo SP của nhóm mình. . Kịch bản bài thuyết trình do trưởng nhoma xây dựng và báo cáo dựa trên ý kiến đóng góp của các thành viên. -B3: Báo cáo thử và chỉnh sửa SP nhóm. Việc báo cáo thử rất quan trọng vì nó giúp nhóm duyệt qua kịch bản thuyết trình. Khi duyệt kịch bản thuyết trình, mọi người trong nhóm có thể đóng góp ý kiến chỉnh sửa về nội dung, cách trình bày trên trang chiếu và cách thuyết trình của người đại diện nhóm. -B4: Báo cáo và đánh giá SP nhóm. B&C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP (35 ph) *PPDH: Hợp tác, giải quyết vấn đề, luyện tập - thực hành. *KTDH: Giao nhiệm vụ, động não, hợp tác. *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu ... 3) Tạo bài trình chiếu và tập thuyết trình với chủ đề tự do *Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. *Các nhóm hs tìm hiểu kĩ nội dung nhiệm vụ, thảo luận và làm trên máy tính. *Cử đại diện nhóm phát biểu - báo cáo kết quả trước lớp ở tiết học sau. *Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Đọc thông tin về nhiệm vụ ở mục 3 trong SHD. -TH trên máy thiết kế bài trình chiếu -Các nhóm báo cáo kết quả làm được với thầy cô giáo ở tiết học sau. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp ở tiết học sau. *Gv nx, đánh giá ý thức, thái độ làm việc của các nhóm. KQ: (HS tự làm) TIẾT THỨ TƯ A&B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VÀ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30 ph) *PPDH: Hợp tác, hỏi đáp, giải quyết vấn đề, luyện tập - thực hành. *KTDH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, động não, hợp tác. *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu ... Tập thuyết trình với bài trình chiếu *Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. .Cử đại diện nhóm phát biểu - báo cáo kết quả trước lớp. .Các nhóm hs khác chú ý theo dõi và cùng với gv bộ môn vấn đáp, nhận xét dánh giá cho điểm. *Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Lần lượt các nhóm báo cáo kết quả làm được bài trình chiếu ở tiết học trước dưới dạng một bài thuyết trình với cả lớp. * Gv tổ chức cho Hs được phát biểu, trình bày KQ trước lớp. *Gv nx, đánh giá bài trình chiếu của các nhóm. KQ: (HS tự làm) C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (13 ph) *PPDH: Hợp tác, giải quyết vấn đề, luyện tập - thực hành. *KTDH: Giao nhiệm vụ, động não, hợp tác. *Định hướng phát triển năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu ... Hoàn thiện bài trình chiếu với chủ đề tự do vừa báo cáo *Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao. *Các nhóm hs hoàn thiện bài trình chiếu, làm trên máy tính. *Gv giao nhiệm vụ cho HS: -Các nhóm hs hoàn thiện bài trình chiếu vừa báo cáo sau khi được gv và các bạn nhóm khác nx cho ý kiến. * Gv quan sát Hs làm việc; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. KQ: (HS tự làm) D - HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (2 ph) *PPDH: Dự án, hợp tác nhóm nhỏ, giải quyết vấn đề. *KTDH: Giao nhiệm vụ, động não *Định hướng phát triển năng lực: hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ thông tin và truyền thông (ICT): sử dụng, khai thác các ứng dụng của máy tính, phần mềm trình chiếu; + Hs tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao: HS tự tìm hiểu hoặc trao đổi –hỏi người khác để thực hiện nhiệm vụ được giao. + HS có thể chia sẻ kết quả với người khác và báo cáo thành tích làm được với thầy cô giáo. + Hs hoàn thành – hoàn thiện sản phẩm của mình * Gv giao nhiệm vụ về nhà cho HS: -Các em HS hãy đọc thông tin mục D trong SHDH và làm theo yêu cầu. * Gv có thể trợ giúp, hướng dẫn Hs nếu cần. * Gv có thể tổ chức cho Hs được báo cáo kết quả (sản phẩm) ở tiết học sau. * Gv nx, đánh giá kết quả để Hs hoàn thiện sản phẩm của mình. KQ: (HS tự làm) *HD VỀ NHÀ: -Xem lại toàn bộ các nội dung đã học ở phần 3. -Chuẩn bị cho hai tiết sau Kiểm tra giữa học kì 2. Lạc Đạo, ngày . tháng năm 2019

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxKHDH Tin hoc 9 TUAN 24 25_12529177.docx
Tài liệu liên quan