Giáo án Tin học lớp 12 - Bài tập và thực hành 4 – tạo biểu mẫu đơn giản

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Có

3. Tiến trình bài học

3.1. Hoạt động khởi động.

(1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài 6 và tạo động cơ để HS có nhu cầu áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 4.

(2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân.

(4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính.

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 12 - Bài tập và thực hành 4 – tạo biểu mẫu đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 7, 8 Ngày soạn: 24/09/2018 Tiết: 17, 18 Ngày dạy: 08/10–14/10/2018 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 4 – TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Biết cách tạo biểu mẫu đơn giản và dùng chế độ thiết kế để chỉnh sửa thiết kế biểu mẫu. - Biết các chế độ làm việc với biểu mẫu: chế độ thiết kế, chế độ biểu mẫu. - Biết sử dụng biểu mẫu để cập nhật dữ liệu. 2. Kĩ năng - Tạo được biểu mẫu đơn giản; - Dùng biểu mẫu cập nhật dữ liệu. 3. Về thái độ - Có thái độ tích cực trong học tập. 4. Năng lực hướng tới - Tạo, chỉnh sửa form và biết dùng biểu mẫu để cập nhật dữ liệu. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Có 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài 6 và tạo động cơ để HS có nhu cầu áp dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 4. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Hệ thống lại được các kiến thức của bài 6 và có mong muốn thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 4. Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Nội dung chính đã học ở bài 6? Lý do tại sao phải dùng biểu mẫu để cập nhật dữ liệu? - Nhận xét, cộng điểm. - Tóm tắt bài 6 và dẫn dắt vào bài tập và thực hành 4. - Gợi nhớ và trả lời. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Lắng nghe và ghi nhớ. Bài 6 - Công dụng của biểu mẫu. - Cách tạo biểu mẫu. - Các chế độ khi làm việc với biểu mẫu. 3.2. Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 4. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh thực hiện được các thao tác ở bài tập và thực hành 4. 3.3.1. Hoạt động luyện tập 3.3.2. Hoạt động vận dụng Nội dung hoạt động Bài 1. Tạo biểu mẫu để nhập DL cho bảng hocsinh theo mẫu: Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 1? - Thực hiện thao tác tạo và chỉnh sửa thiết kế biểu mẫu (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn tạo biểu mẫu. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác tạo biểu mẫu ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Đọc yêu cầu bài 1. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác tạo biểu mẫu. - Thực hiện thao tác tạo biểu mẫu và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tạo biểu mẫu nhiều lần. Bài 2. Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau: Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 2? - Thực hiện thao tác cập nhật (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn cập nhật dữ liệu bằng biểu mẫu. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác cập nhật ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Đọc yêu cầu bài 2. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác cập nhật. - Thực hiện thao tác cập nhật dữ liệu bằng biểu mẫu và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao cập nhật nhiều lần. Bài 3. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để lọc ra các học sinh Nam Tìm hiểu và sử dụng các lệnh tương ứng trên bảng chọn Records để: a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần: b) Lọc ra những học sinh nữ Hoạt động của giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Đọc yêu cầu của bài 3? - Thực hiện thao tác lọc (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách lọc. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác lọc ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. (?) Đọc yêu cầu của bài 3 a? - Thực hiện thao tác sắp xếp (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết sắp xếp. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác sắp xếp ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. (?) Đọc yêu cầu của bài 3 b? - Thực hiện thao tác lọc (tốc độ chậm) để học sinh quan sát. - Hướng dẫn chi tiết cách lọc các học sinh nữ. - Quan sát, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ HS khi cần thiết. (?) Mỗi HS phải thực hiện thao tác lọc ít nhất 3 lần. - Quan sát và cộng điểm cho các nhóm làm tốt. - Đọc yêu cầu bài 3. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác lọc và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác lọc nhiều lần. - Đọc yêu cầu bài 3 a. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác sắp xếp và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác sắp xếp nhiều lần. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. - Đọc yêu cầu bài 3 b. - Quan sát thao tác của giáo viên. - Thực hiện thao tác lọc và phản hồi các thắc mắc với GV. - Thực hiện thao tác sắp xếp nhiều lần. - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. 3.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học. (4) Phương tiện: SGK, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế. Nội dung hoạt động - Sử dụng CSDL Quanli_HS.mdb ở trên và thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1: Tạo biểu mẫu nhapdiemtoan theo mẫu: - Xây dựng sơ đồ logic cho bài 7. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap va thuc hanh 4 Tao bieu mau don gian_12429970.doc
Tài liệu liên quan