Giáo án Tin học lớp 4 - Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ internet

Tiết 12 BÀI 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET (tt).

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết được các trình duyệt truy cập web.

- Truy cập được trang web khi biết địa chỉ của trang web.

 2. Kỹ năng: Biết cách lưu hình ảnh tìm kiếm được từ Internet vào thư mục trên máy tính.

 3. Thái độ: Giáo dục học sinh cách tìm kiếm thông tin từ internet đúng và hiệu quả.

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo viên: Các hình ảnh về Internet

 - Học sinh: Bảng nhóm

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

- Thế nào là Internet? Máy tính có kết nối Internet giúp em những gì?

- 1 học sinh trả lời, học sinh lắng nghe và nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 06/12/2018 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 4 - Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6 Ngày soạn: 06/10/2018 Ngày dạy: 08/10/2018 Tiết 11 BÀI 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Làm quen với Internet. - Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet. 2. Kỹ năng: Tìm được thông tin (văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập và giải trí từ Internet; 3. Thái độ: Giáo dục học sinh cách tìm kiếm thông tin từ internet đúng và hiệu quả. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo viên: Các hình ảnh về Internet - Học sinh: Bảng nhóm III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - Em hãy kể tên một số thiết bị lưu trữ ngoài ? - Máy tính giúp các em những gì? - 2 học sinh trả lời, học sinh lắng nghe và nhận xét. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: Giới thiệu bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 7’ Hoạt động 1: Internet - Giáo viên cho học sinh quan sát tranh. - Nhiều máy tính trên thế giới kết nối với nhau tạo thành gì? - Mạng máy tính lớn nhất trong số đó gọi là Internet. - Nhận xét, tuyên dương và chốt ý: Rất nhiều máy tính trên thế giới kết nối với nhau tạo thành mạng máy tính. Mạng máy tính lớn nhất trong số đó được gọi là Internet. - Vậy Internet giúp em làm được những việc gì? - Nhận xét, tuyên dương và chốt ý. - Học sinh quan sát. - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời, nhận xét, nêu ý kiến khác. - Học sinh lắng nghe và nhắc lại định nghĩa Internet. - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, đại diện các nhóm trả lời. Nhận xét, bổ sung. 20’ Hoạt động 2: Truy cập Internet a) Trình duyệt: - Giới viên giới thiệu các trình duyệt web. 1. Trình duyệt Internet Explorer: 2. Trình duyệt firefox. 3. Trình duyệt Google Chrom. 4. Trình duyệt Cốc Cốc. - Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi, thảo luận các cách khởi động trình duyệt. - Yêu cầu đại diện các nhóm trả lời, nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét, tuyên dương và chốt ý. - Yêu cầu 3 học sinh lên thực hiện khởi động theo 3 cách. b. Cửa sổ trang web - Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt web - Chức năng của các nút lệnh điều khiển cửa sổ trang web giống chức năng các nút lệnh điều khiển cửa sổ thư mục c. Truy cập web - Khởi động trình duyệt - Nhập địa chỉ trang web và nhấn Enter - Hs luân phiên thực hiện nháy chuột vào các nút lệnh, quan sát, trao đổi với bạn và ghi lại kết quả vào bảng. - Yêu cầu các nhóm trả lời. - GV nhận xét, chốt ý. Nháy chuột vào Kết quả Nút lệnh Nút lệnh Nút lệnh - Học sinh quan sát. - Học sinh quan sát và ghi nhớ. - Học sinh quan sát và ghi nhớ - Học sinh quan sát và ghi nhớ. - Học sinh quan sát và ghi nhớ. - Học sinh thảo luận. - Đại diện các nhóm trả lời. Nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe. - 3 học sinh lên thực hiện khởi động. - Học sinh quan sát. - Học sinh quan sát và lắng nghe. - Học sinh khởi động trình duyệt Cốc Cốc. - Quan sát. - Quan sát và thực hiện theo yêu cầu, trao đổi với bạn điền kết quả vào bảng. - Đại diện các nhóm trả lời, nhận xét, bổ sung. - Học sinh lắng nghe. 4. Củng cố - dặn dò: (3’) - Nhắc lại định nghĩa Internet. Cách truy cập Internet, tên các trình duyệt. - Nhận xét, tuyên dương ý thức, thái độ của HS trong tiết học. TUẦN 6 Ngày soạn: 09/10/2018 Ngày dạy: 10- 11/10/2018 Tiết 12 BÀI 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET (tt). I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết được các trình duyệt truy cập web. - Truy cập được trang web khi biết địa chỉ của trang web. 2. Kỹ năng: Biết cách lưu hình ảnh tìm kiếm được từ Internet vào thư mục trên máy tính. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh cách tìm kiếm thông tin từ internet đúng và hiệu quả. II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo viên: Các hình ảnh về Internet - Học sinh: Bảng nhóm III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp: (1’) Học sinh ổn định. Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - Thế nào là Internet? Máy tính có kết nối Internet giúp em những gì? - 1 học sinh trả lời, học sinh lắng nghe và nhận xét. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: Giới thiệu bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 7’ Hoạt động 1: Bài tập a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô cuối câu. So sánh kết quả với bạn. Để truy cập được Internet máy tính phải? (SGK trang 25) b) Đánh dấu X vào ô ở cuối câu đúng. Để truy cập Internet trên máy tính, em có thể dùng cách nào sau đây? (SGK trang 25). c) Trao đổi với bạn, điền chú thích cho hình dưới đây? (SGK trang 26). - Ở mỗi bài GV yêu cầu HS quan sát SGK và đọc đề bài. - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, sau đó điền kết quả vào bảng nhóm - Gọi các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét. - Nhận xét và tuyên dương. d) Truy cập trang web có địa chỉ thieunien.vn, mở và đọc một bài báo trên trang web - GV thực hành mẫu. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát để giúp đỡ những HS gặp khó khăn. - Nhận xét và tuyên dương. - Quan sát SGK và đọc yêu cầu mỗi bài. - Học sinh thực hiện - Thảo luận và điền vào SGK theo yêu cầu mỗi bài. - Trình bày kết quả của nhóm mình, nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Học sinh quan sát. - Học sinh thực hiện theo nhóm đôi. - Học sinh lắng nghe và rút kinh nghiệm. Hoạt động 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet. a) Gv hướng dẫn em tìm kiếm trang web học Toán lớp 4. - GV thực hành mẫu. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát HS thực hành, sửa sai, giúp đỡ học sinh. - Nhận xét và tuyên dương. b) GV yêu cầu HS quan sát cửa sổ trang web rồi thảo luận với bạn về những gì em nhìn thấy trên màn hình? - Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - Gọi nhóm khác nhận xét. - Nhận xét và tuyên dương. c) Em thực hiện tìm kiếm hình ảnh hoa hồng rồi lưu vào thư mục của em trên máy tính theo hướng dẫn. Bước 1: Em truy cập vào trang web google.com.vn. Gõ từ khóa hoa hồng vào ô tìm kiếm rồi nhấn phím Enter. Bước 2: Nháy chọn vào mục Hình ảnh. Bước 3: Các hình ảnh về hoa hông hiện ra trên trang web. Nháy nút phải chuột, chọn một hình ảnh hoa hồng mà em thích rồi chọn Lưu hình ảnh thành Bước 4: Cửa sổ Save As hiện ra, đặt tên cho hình ảnh rồi lưu vào máy tính. - GV thực hành mẫu. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát HS thực hành. - Nhận xét và tuyên dương. - Quan sát. - Thực hành. - Lắng nghe. - Quan sát và thảo luận để trả lời câu hỏi trên bảng nhóm. - Trình bày kết quả thảo luận. - Nhận xét nhón bạn. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Học sinh quan sát và ghi nhớ. - Học sinh quan sát và ghi nhớ. - Học sinh thực hành theo nhóm. - Học sinh lắng nghe. 4. Củng cố - dặn dò: (5’) - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ trang 28. - Nhắc lại cách tìm kiếm các thông tin như: văn bản, hình ảnh và cách lưu chúng vào thư mục máy tính. - HS đọc: Em cần ghi nhớ. - Nhận xét, tuyên dương ý thức, thái độ của HS trong tiết học. - Nhận xét tiết học và xem trước chủ đề 2: Em tập vẽ - Bài 1: Những gì em đã biết.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD1 Bai 6 Tim kiem thong tin tu Internet_12482071.doc
Tài liệu liên quan