Giáo án Toán 7 - Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Trò chơi cho các nhóm

Từ các số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập các bộ ba sao cho 3 số đó là ba cạnh của

một tam giác.

Các nhóm viết bộ ba số của nhóm mình lên giấy khổ A4. Sau 3 phút,

giáo viên thu tờ giấy và cho cả lớp cùng kiểm tra lại kết quả của các nhóm,

nhóm nào lập được nhiều bộ ba số hơn, nhóm đó sẽ thắng.

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 3619 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 7 - Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 3 Chương III: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác 1 Môn: Hình học.Lớp: 7 Bài 3 - Chương III: Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức tam giác I. yêu cầu trọng tâm:  Nắm vững quan hệ giữa ba cạnh của tam giác  Hiểu điều kiện dựng tam giác biết ba cạnh của nó. II. cơ sở vật chất:  Máy tính.  Giấy 0A , bút dạ.  File dodac.gsp  Thước thẳng. III. tổ chức lớp: Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 2 đến 3 học sinh, thực hiện các công việc. Công việc Công cụ Nhóm 1: Tam giác dựng trên phần mềm Sketchpad Đo các cạnh tam giác và so sánh tổng, hiệu hai cạnh bất kì với cạnh thứ ba. Nhóm 2: Các bìa tam giác màu (thường, vuông, cân, đều). IV. tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thời gian Công việc Giáo viên Học sinh 10' Các nhóm hoạt động Quan sát và hướng dẫn nếu học sinh gặp khó khăn. Các nhóm làm bài tập theo hướng dẫn 10' Các nhóm trình bày Nghe học sinh trình bày, nhận xét, đánh giá, tổng kết.  Các nhóm cử đại diện trình bày.  Các nhóm nhận xét, đánh giá theo tiêu chuẩn đã đề ra. 10' Chứng minh định lý GV dùng sơ đồ trên PowerPoint trình diễn các bước chứng minh Nghe và ghi nhớ 5’ Chứng minh hệ quả GV dùng sơ đồ trên PowerPoint trình diễn các bước chứng minh Nghe và ghi nhớ 5’ Chơi trò chơi Các nhóm chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của giáo viên Bài 3 Chương III: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác 2 5' Kiểm tra trắc nghiệm Làm bài toàn lớp Tóm tắt bàI học Định lí: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. B A C Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại. Kết luận: Trong một tam giác, mỗi cạnh đều lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh kia. Hai tam giác có hai cạnh tương ứng bằng nhau Định lí thuận Nếu hai tam giác có hai cạnh tương úng bằng nhau từng đôi một nhưng các góc kề giữa chúng không bằng nhau thì cạnh thứ ba cũng không bằng nhau và cạnh nào đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn Định lí đảo Bài 3 Chương III: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác 3 Nếu hai tam giác có hai cạnh tương úng bằng nhau từng đôi một nhưng các cạnh tứ ba không bằng nhau thì các góc kề giữa hai cạnh đó cũng không bằng nhau và góc nào đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn Nhóm máy tính (I) Họ và tên học sinh: 1. 2. 3. Các hoạt động: Dùng phần mềm Geometer Sketchpad  Vẽ tam giác ABC bất kì.  Đo độ dài các cạnh của tam giác.  So sánh tổng, hiệu hai cạnh bất kì với cạnh thứ ba.  Cho nhận xét tổng quát từ các biểu thức so sánh trên. Nhận xét:: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Bài 3 Chương III: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác 4 Nhóm hoạt động 2 Họ và tên học sinh: 1. 2. 3. Công cụ, tài liệu: Giấy 0A , bút dạ. Một số tam giác bằng giấy mầu (4 loại tam giác: thường, vuông, cân, đều) dán sẵn trên giấy A0, Các hoạt động: Công việc Thời gian Làm các hoạt động 17’ Trình bày 5’ Hoạt động 1;  Cho các tam giác bất kì. Hãy đo độ dài từng cạnh.  So sánh tổng, hiệu hai cạnh bất kì với cạnh thứ 3. Số liệu (tính theo cùng một đơn vị) AB BC CA AB + BC BC + CA AC + AB  AB - BC  BC - CA  AC - AB  ........ . ........ . ........ .... ............. ............. ............. ............. ............. ............. Các biểu thức so sánh: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Nhận xét tổng quát từ các biểu thức so sánh trên. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Bài 3 Chương III: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác 5 ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Trò chơi cho các nhóm Từ các số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập các bộ ba sao cho 3 số đó là ba cạnh của một tam giác. Các nhóm viết bộ ba số của nhóm mình lên giấy khổ A4. Sau 3 phút, giáo viên thu tờ giấy và cho cả lớp cùng kiểm tra lại kết quả của các nhóm, nhóm nào lập được nhiều bộ ba số hơn, nhóm đó sẽ thắng. Bài 3 Chương III: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác 6 bài tập trắc nghiệm 1. Cho hình vẽ: A H O D B C 2. Điền đúng (Đ), sai (S) cho các biểu thức sau: 1.  AB - AD  < BD < AB + AD 2.  AD - AH  > HD 3. AC + AH < CO + OH 4. Từ AC + CD >AD và AH + HD > AD suy ra AC + CD > AH + HD Tiêu chuẩn đánh giá Nội dung Kỹ năng đo đạc, dựng hình Không đo được độ lớn các cạnh, các góc đo được độ lớn các cạnh, các góc nhưng còn chưa chính xác đo được độ lớn các cạnh, các góc Kiến thức Không làm được cácyêu cầu và không đưa ra được kết luận Làm được các bài tập. Kết luận còn thiếu Làm đúng các yêu cầu. Kết luận đúng, chính xác Bài 3 Chương III: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác 7 Trình bày Không trình bày được kết quả hoạt động Trình bày được nhưng chưa rõ ràng ,mạch lạc Trình bày rõ ràng ,mạch lạc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc3b3_qhbacanhcuatamgiac_9431..pdf
Tài liệu liên quan