Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 34

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

I. Mục tiêu:

 Thực hiện phép cộng, phép trừ số có hai chữ số ;xem giờ đúng. Giải bài toán có lời văn. Làm đúng bài tập 1, 2, 3, 4.

Rèn KN thực hiện cộng, trừ và giải toán đúng chính xác.

HS tính cẩn thận, kiên trì làm toán.

II. Đồ dùng dạy học.

III. Các HĐ dạy học.

 

doc11 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 34 Thứ: 2 Ngày soạn : 19/ 05/2017 Ngày giảng: 22/05/2017 Buổi: sáng Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ TIẾT 2+3: Tiếng việt CHỮ VIẾT Tiết 4: TOÁN ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 I. Mục tiêu. Biết, đọc, viết so sánh các số trong phạm vi 100. Tìm số liền trước, số liền sau của 1 số. Biết cộng, trừ số có hai chữ số. Rèn KN thực hiện đọc, viết, cộng trừ số có hai chữ số đúng chính xác. HS tính cẩn thận, chính xác, say mê học toán. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài 1: Viết các số. 38, 26, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77 - Nxét. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. - Gọi 3 hs lên bảng viết bảng, lớp làm vào vở. 34 Bài 3: a, khoanh vào số bé nhất: 59, , 76, 28 66 b, Khoanh vào số lớn nhất: , 39, 54, 58 - Nxét. Bài 4: Đặt tính rồi tính. - Gọi từng hs lên làm bài trên bảng, lớp làm bài vào vở. - Nxét cho điểm. Bài 5: gọi 1hs lên bảng chữa bài, lớp làm bài vào vở. - Nxét. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Gọi hs đọc các số theo thứ tự từ 21 đến 33. -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - HS lên bảng. - 3 hs lên bảng điền. - Lớp làm bài vào vở. - 2 hs lên bảng. - HS lên bảng. - 1 hs lên giải. - Lớp làm vào vở. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 10 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Tiếng việt: CHỮ VIẾT Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Thứ: 3 Ngày soạn: 20/5/2017 Ngày giảng: 23/5/2017 Buổi: sáng Tiết 2+3: Tiếng việt VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI UÔ TiÕt 3: TOÁN ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I. Mục tiêu: Thực hiện phép cộng, phép trừ số có hai chữ số ;xem giờ đúng. Giải bài toán có lời văn. Làm đúng bài tập 1, 2, 3, 4. Rèn KN thực hiện cộng, trừ và giải toán đúng chính xác. HS tính cẩn thận, kiên trì làm toán. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. HD hs làm BT. Bài tập 1: Tính nhẩm. - Cho hs làm vào vở. Nêu kết quả. - Nxét chữa bài. Bài tập 2: Tính. 15 + 2 + 1 = 18 68 - 1 - 1 = 66 34 + 1 + 1 = 36 84 - 2 - 2 = 80 Cột 3 dành cho HS khá giỏi. - Nhận xét. Bài tập 3 : Đặt tính rồi tính. - Gọi hs lên bảng tính. - Nhận xét. Bài tập 4: gọi 1 hs lên bảng giải. - Nhận xét. Bài tập 5: - GV cầm mặt đồng hồ, quay kim chỉ giờ tổ nào đọc đúng là tổ thắng cuộc. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Gọi hs đọc các số: 87, 64. 6 -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Làm vào vở. - Nêu kết quả. - 2 hs lên bảng. - Lớp làm vào vở. - Thực hiện. - HS lên bảng. - Lớp làm vào vở. - Nhìn mặt đồng hồ đọc giờ. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 10 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Tiếng việt: VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI UÔ. Thứ: 4 Ngày soạn : 21/5/2017 Ngày giảng: 24/5/2017 Buổi: sáng Tiết 1+2: Tiếng việt VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI IÊ Tiết 3: TOÁN ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I. Mục tiêu. Nhận biết thứ tự các số từ 0 đến 100. Thực hiện phép cộng, trừ không nhớ các số trong phạm vi 100. Giải toán có lời văn, đo độ dài đoạn thẳng. Làm đúng bài tập 1, 2, 3, 4. Rèn KN viết số, tính và giải toán đúng chính xác. HS tính chính xác, say mê học toán. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài 1: -Viết số thích hợp vào ô trống - GV treo bài tập 1 lên bảng. - Nhận xét. Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống - ý b dành cho HS khá giỏi - Nhận xét. Bài 3 : Tính: - Gọi hs lên bảng tính. - Cột 1 dành cho HS khá, giỏi. - Nhận xét. Bài 4 : HD tóm tắt và giải Tóm tắt Bài giải Tất cả có: 36 con số con gà có là: Số con thỏ: 12 con 36 – 12 = 24 (Con) Số gà:...? con Đáp số: 24 con thỏ Bài 5 : Đo độ dài đoạn thẳng AB A 12 cm B - Nhận xét. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. Tính: 78 + 21 = 52 + 12 = -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Lên bảng viết. - Nx và đọc lại. - 2 hs lên bảng. - 1HS thực hiện. - HS lên bảng. - 1HS nêu tóm tắt. - 1 hs lên giải. - Tự đo điền kq. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 50 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Tiết 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI THỜI TIẾT I. Mục tiêu. Nhận biết sự thay đổi của thời tiết. Biết được cách ăn mặc và giữ gìn sức khoẻ khi thời tiết thay đổi.Nêu cách tìm thông tin về dự báo thời tiết hàng ngày: Nghe đài, xem ti vi, đọc báo,... II. Đồ dùng dạy học: - 1 số đồ dùng cho trò chơi: mũ, nón, áo mưa III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. A.Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Các hoạt động. * HĐ1: làm việc với tranh ảnh. - GV giao nhiệm vụ cho các nhóm sắp xếp các tranh ảnh mô tả các hiện tượng của thời tiết. - Y/c đạo diễn các nhóm đem những sp của nhóm mình lên giới thiệu trước lớp và trình bày lí do tại sao nhóm mình lại sắp xếp như vậy. * HĐ2: thảo luận cả lớp. - GV y/c 1 số hs trả lời các câu hỏi. - Vì sao em biết ngày mai sẽ nắng hoặc mưa? - Em mặc thế nào khi trời nóng, trời rét? * KL: Chúng ta biết được thời tiết ngày mai sẽ như thế nào là do các bản tin dự báo thời tiết được phát thanh trên đài hoặc phát sóng trên ti vi. Phải ăn mặc phù hợp để bảo vệ cơ thể khoẻ mạnh + Trò chơi: dự báo thời tiết. - GV nêu cách chơi. - Cử 1 bạn hô: các bạn tham gia chơi sẽ nhanh chóng cầm tấm bìa có đồ dùng phù hợp để bảo vệ cơ thể khoẻ mạnh. Ai nhanh sẽ thắng cuộc. ∆ Nêu cách tìm thông tin về dự báo thời tiết hàng ngày: Nghe đài, xem ti vi, đọc báo,... 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - GV nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. + Hãy phân biệt trời nóng và trời rét? - 2Hs nêu. Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - HS bàn nhau về cách sắp xếp những tranh ảnh và dán vào giấy. - HS trả lời. - Nghe. - Tham gia chơi. - HS nêu. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe Buổi: Chiều Tiết 1: TIẾNG VIỆT VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI IÊ Tiết 2: ĐẠO ĐỨC DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG I. Mục tiêu: Củng cố cho hs các KT về chuyên cần trong học tập, đi học đều và đúng giờ, nghỉ học phải có lí do. HS có thói quen thường xuyên đi học đều và đúng giờ, nghỉ học phải có lí do. GD HS tính chăm chỉ chịu khó đi học chuyên cần đúng giờ. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A.GThiệu bài: - Trực tiếp - Ghi đầu bài. B. Các hoạt động. * HĐ1: Thảo luận. - GV đưa ra 1 số câu hỏi. y/c hs thảo luận. + Tại sao các em cần phải đi học đều và đúng giờ ? + Đi học chuyên cần giúp các em ích lợi gì ? + Các em muốn nghỉ học thì cần phải làm gì ? + Đi học không đều và muộn giờ các em cảm thấy thế nào ? * HĐ2: Gọi hs lần lượt trình bày. - Nxét chốt lại ND cần ghi nhớ. + Đi học đều và đúng giờ giúp em được nghe giảng đầy đủ. Thực hiện tốt quyền được đi học của mình. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Các em cần làm gì để bảo vệ hoa và cây ? - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - HS thảo luận. - HS trình bày. - Nghe. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. Thứ: 5 Ngày soạn : 22/4/2017 Ngày giảng: 25/5/2017 Buổi: sáng Tiết 1+2: Tiếng việt VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI ƯƠ Tiết 3: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; biết cộng, trừ các số cớ hai chữ số; biết đo dộ dài đoạn thẳng; giải được bài toán có lời văn. BT 1, 2, 3, 4, 5. Rèn KN đọc, viết làm tính cộng, trừ và giải toán đúng. HS tính chính xác, say mê học toán. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Luyện tập Bài 1 .Viết số: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55. - Nx. Bài 2. Tính: - ý a dành cho HS khá giỏi. - Gọi hs lên bảng tính. - Nhận xét. Bài 3. - Cột 1 dành cho hs khá, giỏi. - Gọi 2 hs lên bảng điền. - Nhận xét. Bài 4. Tóm tắt Bài giải Có: 75cm Băng giấy còn lại có độ dài là: Cắt bỏ: 25cm 75 – 25 = 50 (cm) Còn lại ... cm? Đáp số: 50 cm - Nhận xét. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Gọi HS đọc bảng trừ trong phạm vi 10. -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - 1 hs lên viết. - 2 hs lên bảng. - Thực hiện. - 2 hs lên bảng. - Thực hiện. - 1 hs nêu tóm tắt. - 1hs nêu cách giải. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 50 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Tiết 4: Luyện toán LUYỆN TẬP HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Luyện tập Bài 1 .Viết số: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55. - Nx. Bài 2. Tính: - ý a dành cho HS khá giỏi. - Gọi hs lên bảng tính. - Nhận xét. Bài 3. - Cột 1 dành cho hs khá, giỏi. - Gọi 2 hs lên bảng điền. - Nhận xét. Bài 4. Tóm tắt Bài giải Có: 75cm Băng giấy còn lại có độ dài là: Cắt bỏ: 25cm 75 – 25 = 50 (cm) Còn lại ... cm? Đáp số: 50 cm - Nhận xét. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Gọi HS đọc bảng trừ trong phạm vi 10. -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - 1 hs lên viết. - 2 hs lên bảng. - Thực hiện. - 2 hs lên bảng. - Thực hiện. - 1 hs nêu tóm tắt. - 1hs nêu cách giải. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 50 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: TIẾNG VIỆT VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI ƯƠ. Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ THI HÁT CÁC BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC: Thi hát các bài hát truyền thống nhằm GD HS: Biết thưởng thức, biết các bài hát ca ngợi trường lớp, thầy cô, bạn bè Yêu văn nghệ, phấn khởi, lạc quan, yêu trường lớp. II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Nội dung: Hát các bài hát truyền thống do nhà trường qui định. 2. Hình thức hoạt động: Thi hát các bài hát giữa các tổ. Thi tiết mục tự chọn III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1. Hát tập thể bài : Em yêu trường em Người dẫn chương trình tuyên bố lý do . 2. Phần hoạt động : * Hoạt động 1 : Thi hát đồng đội giữa các tổ. Từng tổ trình bày bài hát truyền thống, BGK chấm điểm . Đại diện các tổ bốc thăm biểu diễn: Mỗi tổ 2 tiết mục, thư ký ghi điểm lên bảng. Tổ nào có điểm cao nhất tổ đó thắng. * Hoạt động 2 : Tiết mục tự chọn. Mỗi tổ biểu diễn một tiết mục ( cá nhân hoặc nhóm ) Các tổ lần lượt biểu diễn. BGK cho điểm, thư ký ghi điểm lên bảng. IV. Kết thúc hoạt động: Người điều khiển nhận xét công bố két quả. Thứ: 6 Ngày soạn: 23/05/2017 Ngày giảng: 26/05/2017 Buổi: sáng Tiêt 1+2+3: Tiếng việt LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA Tiết 4: Sinh hoạt cuối tuần: Nhận xét, đánh giá tuần 34.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 34.doc