Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 35

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu.

 Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số; thực hiện được cộng, trừ

 ( không nhớ) các số trong phạm vi 100; đọc giờ đúng trên đồng hồ; giải được bài toán có lời văn.

 Rèn KN thực hiện cộng, trừ và giải toán đúng chính xác.

 HS tính cẩn thận, kiên trì làm toán.

II. Đồ dùng dạy học.

III. Các HĐ dạy học.

 

doc13 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 35 Thứ: 2 Ngày soạn: 26/05/2017 Ngày giảng: 29/05/2017 Buổi: Sáng Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ Tiết 2+3: Tiếng việt LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA (TIẾP THEO) TiÕt 4: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. Biết đọc, viết số xác định thứ tự của mỗi số trong 1 dãy các số đến 100. Thực hiện phép cộng, trừ các số 2 chữ số. Giải toán có lời văn. Đặc điểm của số 0 trong cộng trừ. Rèn KN thực hiện đọc, viết, cộng, trừ và giải toán đúng. HS tính cẩn thận, chính xác, say mê học toán. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài B. Luyện tập. Bài 1 : Số? 25 26 27 33 34 35 36 70 71 72 73 74 75 76 - Nhận xét. Bài 2 : Đặt tính rồi tính. - - - + + + 36 97 84 63 46 65 12 45 11 33 23 65 48 52 95 30 69 00 - Nhận xét. Bài 3: Viết các số 76, 28, 54, 74 theo thứ tự: a, Từ lớn đến bé: 76, 74, 54, 28 b, Từ bé đến lớn: 28, 54, 74, 76 - Nhận xét. Bài 4. Tóm tắt Bài giải Có: 34 con gà Nhà em còn lại số con gà Đã bán: 12 con 34 – 12 = 22 (Con gà) Còn lại: ... con gà? Đáp số: 22 con gà Nhận xét. Bài 5 : Số? a, 25 + 0 = 25 b, 25 – 0 = 25 - Nhận xét. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Viết các số: 6, 4, 8, 2 theo thứ tự. a, từ bé đến lớn: b, từ lớn đến bé: -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nêu y/c. - 2 hs lên bảng. - Nêu y/c. - HS lên bảng. - Nêu y/c. - Làm vào vở đọc các số. - Đọc đề toán. - HS tóm tắt và giải. - Nxét. - Nêu y/c. - 2 hs viết số. - lớp làm vào vở. - Nxét. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 10 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Tiếng việt: LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA (TIẾP THEO) Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Thứ: 3 Ngày soạn : 27/05/2017 Ngày giảng: 30/05/2017 Buổi: Sáng Tiết 1+2: Tiếng việt PHÂN BIỆT ÂM CUỐI N/NG; T/C Tiết 3: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. Biết đọc, viết số liền trước, số liền sau của số cho trước. Thực hiện tính nhẩm và tính viết cộng khi , trừ các số trong phạm vi 100. Đọc giờ đúng trên đồng hồ. Giải toán có lời văn. Rèn KN thực hiện cộng, trừ và giải toán đúng chính xác. HS tính cẩn thận, kiên trì làm toán. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. GT Bài: - Trực tiếp – Ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài 1: - Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó. - Gọi hs lên điền nối tiếp trên tia số. - Nhận xét chữa bài. Bài 2: Tính nhẩm. 14 + 4 = 18 29 - 5 = 24 18 + 1 = 19 26 - 2 = 24 17 + 2 = 19 10 - 5 = 5 - Cột 3, 4 dành cho HS khá giỏi. - Nhận xét. Bài 3: Đặt tính rồi tính. - + - + 43 87 60 72 23 55 38 50 66 32 98 22 - Cột 3 dành cho HS khá giỏi. - Nhận xét. Bài 4: - HD tóm tắt và giải. Bài giải Số viên bi của Hà có là: 24 + 22 = 46 (viên bi) Đáp số: 46 viên bi. - Nhận xét. Bài 5: Vẽ đoạn thẳng dài 9cm. - Nhận xét chữa bài. A 9cm B 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 45 - 5 = 30 + 20 = -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nêu y/c. - HS lên bảng làm. - Nêu y/c. - làm vào vở. - HS đọc kết quả. - Nêu y/c. - HS lên bảng. - Thực hiện. - Tóm tắt. - 1 HS lên bảng giải. - Nêu y/c. - Vẽ vào vở rồi đổi vở kiểm tra. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 10 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Tiếng việt: PHÂN BIỆT ÂM CUỐI N/NG; T/C Thứ: 4 Ngày soạn : 28/5/2017: Ngày giảng: 31/5/2017 Buổi: Sáng Tiết 1+2: Tiếng việt LUẬT CHÍNH TẢ (ÔN TẬP TIẾT 1) Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số; thực hiện được cộng, trừ ( không nhớ) các số trong phạm vi 100; đọc giờ đúng trên đồng hồ; giải được bài toán có lời văn. Rèn KN thực hiện cộng, trừ và giải toán đúng chính xác. HS tính cẩn thận, kiên trì làm toán. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Luyện tập. - GV tổ chức cho hs làm BT. Bài 1: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 - Nhận xét. Bài 2: a, khoanh vào số lớn nhất. 72 69 85 47 b, Khoanh vào số bé nhất. 50 48 61 58 - Nhận xét chữa bài. Bài 3: Đặt tính rồi tính. - - - + + + 35 86 73 5 88 33 40 52 53 62 6 55 75 34 20 67 82 88 - Nhận xét. Bài 4: Tóm tắt Bài giải Có: 48 trang Số trang chưa viết của Đã viết: 22 trang quyển vở là Còn lại: ... trang? 48 – 22 = 20 (trang) Đáp số: 26 trang - Nhận xét. Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp. - Nxét chữa bài. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Gọi HS đọc bảng trừ trong phạm vi 10. -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nêu y/c. - HS lên bảng điền nối tiếp. - 1 hs lên làm. - 1 hs làm. - Đọc y/c. - 2 hs lên làm. - Lớp làm vào vở. - Nxét. - 1 hs tóm tắt. - 1 hs giải. - Nxét. - Làm vào vở. - Nghe. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 50 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Tiết 4: TNXH ÔN TẬP TỰ NHIÊN I. Mục tiêu: Biết quan sát, đặt câu hỏi và câu trả lời câu hỏi về bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. Giới thiệu bài: - Nêu MĐ - YC của tiết ôn. - Nêu ND yêu cầu bài ôn. - Tổ chức cho HS ôn chủ đề cây cối , con vật , thời tiết . - Liên hệ thực tế. - GV nêu hệ thống câu hỏi cho HS thảo luận, liên hệ các bài học,... VD : Con gì mà bé hơn con ruồi , nó sống ở những chỗ ẩm thấp , nó hút máu người và động vật ? là con gì ? nó có lợi hay có hại ?... - Mời HS nêu kết quả lần lượt, lớp nhận xét, bổ sung. - Nêu một vài câu hỏi về thực tế thiên nhiên, địa phương các em đang sống. - GV đinh hướng cho hs quan sát ngoài trời: + Quan sát xem có mây không ? có gió không ? gió mạnh hay nhẹ ? Thời tiết hôm nay nóng hay rét ? trời mưa hay nắng ? ... - Vào lớp - Mời HS trả lời lần lượt: - Kết luận: - GV nhận xét kết luận ghi bảng cho HS ghi nhớ. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - GV nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Cho hs nhắc lại các bài đã học ở học kì 2. - 2Hs nêu. Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Lắng nghe. - Ghi nhớ. - Ôn tập theo nhóm. - Lần lượt trả lời. - Lớp trao đổi thảo luận. - HS trả lời, bổ sung. - Quan sát ngoài trời - HS trả lời, bổ sung. - Nghe. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe Buổi: Chiều Tiết 1: TIẾNG VIỆT LUẬT CHÍNH TẢ (ÔN TẬP TIẾT 1) Tiết 2: ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II I. Mục tiêu. Giúp hs củng cố lại kiến thức đã học trong năm học Học sinh phân biệt được hành vi đúng chuẩn mực và hành vi sai chuẩn mực Biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống . II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. HD ôn và thực hành các kiến thức đã học. - Cho hs nhắc lại 14 bài đã học. - GV đưa ra 1 số câu hỏi. + Cho hs nêu lại những bạn đã biết lễ phép vâng lời thầy cô giáo. + Bạn nào trong lớp đã biết cư xử tốt với bạn. + Người đi bộ cần đi trên đường nào để đúng qui định. + Đèn xanh đèn đỏ, đèn nào được phép đi? + Khi nào cần nói lời cảm ơn. + Khi nào cần nói lời xin lỗi .... - Cho hs chơi trò chơi vòng tròn chào hỏi. - Nhận xét khen ngợi. + Để sân trường, vườn trường luôn đẹp luôn mát em phải làm gì? - Cho hs hát: lớp chúng ta đoàn kết Con chim vành khuyên 4. Củng cố dặn dò. (2’) 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Cho HS nhắc lại tên bài đã học ở HK2. - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - HS nêu tên bài. - HS trả lời. - Chơi trò chơi. - Hát. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. Nghe. Thứ: 5 Ngày soạn : 29/5/2017 Ngày giảng: 01/6/2017 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2: Tiếng việt ÔN TẬP (TIẾT 2) Tiết 3: TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số; thực hiện được cộng, trừ ( không nhớ) các số trong phạm vi 100; đọc giờ đúng trên đồng hồ; giải được bài toán có lời văn. Rèn KN thực hiện cộng, trừ và giải toán đúng chính xác. HS tính cẩn thận, kiên trì làm toán. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Luyện tập. - GV tổ chức cho hs làm BT. Bài 1: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 - Nhận xét. Bài 2: a, khoanh vào số lớn nhất. 72 69 85 47 b, Khoanh vào số bé nhất. 50 48 61 58 - Nhận xét chữa bài. Bài 3: Đặt tính rồi tính. - - - + + + 35 86 73 5 88 33 40 52 53 62 6 55 75 34 20 67 82 88 - Nhận xét. Bài 4: Tóm tắt Bài giải Có: 48 trang Số trang chưa viết của Đã viết: 22 trang quyển vở là Còn lại: ... trang? 48 – 22 = 20 (trang) Đáp số: 26 trang - Nhận xét. Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp. - Nxét chữa bài. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Gọi HS đọc bảng trừ trong phạm vi 10. -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nêu y/c. - HS lên bảng điền nối tiếp. - 1 hs lên làm. - 1 hs làm. - Đọc y/c. - 2 hs lên làm. - Lớp làm vào vở. - Nxét. - 1 hs tóm tắt. - 1 hs giải. - Nxét. - Làm vào vở. - Nghe. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 50 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Tiết 4: Luyện toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số; thực hiện được cộng, trừ ( không nhớ) các số trong phạm vi 100; đọc giờ đúng trên đồng hồ; giải được bài toán có lời văn. Rèn KN thực hiện cộng, trừ và giải toán đúng chính xác. HS tính cẩn thận, kiên trì làm toán. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiện ? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Luyện tập. - GV tổ chức cho hs làm BT. Bài 1: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số: 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 - Nhận xét. Bài 2: a, khoanh vào số lớn nhất. 72 69 85 47 b, Khoanh vào số bé nhất. 50 48 61 58 - Nhận xét chữa bài. Bài 3: Đặt tính rồi tính. - - - + + + 35 86 73 5 88 33 40 52 53 62 6 55 75 34 20 67 82 88 - Nhận xét. Bài 4: Tóm tắt Bài giải Có: 48 trang Số trang chưa viết của Đã viết: 22 trang quyển vở là Còn lại: ... trang? 48 – 22 = 20 (trang) Đáp số: 26 trang - Nhận xét. Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp. - Nxét chữa bài. 3. Củng cố dặn dò. (2’) Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Gọi HS đọc bảng trừ trong phạm vi 10. -Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nêu y/c. - HS lên bảng điền nối tiếp. - 1 hs lên làm. - 1 hs làm. - Đọc y/c. - 2 hs lên làm. - Lớp làm vào vở. - Nxét. - 1 hs tóm tắt. - 1 hs giải. - Nxét. - Làm vào vở. - Nghe. Ban học tập lên điều hành Y/c học sinh đọc lại các số từ 50 - 90? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: TIẾNG VIỆT ÔN TẬP (TIẾT 2) Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC: Nhận thức: Nắm được tiêu chuẩn của một tiết học tốt. Tình cảm: Xác định thái độ học tập tốt, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức tự giác, hăng hái phát biểu xây dựng bài trong các tiết học, có thói quen chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp . Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng học, làm bài, ghi chép bài đầy đủ, phát biểu xây dựng bài. II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Nội dung: Trao đổi câu hỏi : Bạn cần làm gì và làm như thế nào để góp phần xây dựng tiết học tốt -Đăng ký thi đua theo các tổ với tiêu đề : “ Tiết học tốt “ theo lời bác dạy . 2. Hình thức hoạt động: Thảo luận về yêu cầu và cách thức thực hiện tiết học tốt T iến hành đăng ký thi đua giữa các tổ . Văn nghệ . III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1. Hát tập thể bài: Em yêu trường em 2. Phần hoạt động: * Hoạt động 1: Cần làm gì và làm như thế nào để có tiết học tốt. Lớp trưởng công bố kết quả học tập từ đầu năm đến giờ. GV chủ nhiệm giới thiệu tiêu chuẩn tiết học tố Các tổ thảo luận bàn bạc và rút ra những yêu cầu mà mỗi HS thực hiện để có tiết học tốt. Chẳng hạn: Tiết học tốt là tiết không có điểm kém. Các thành viên trong tổ tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài Không gây mất trật tự trong giờ học. Cả lớp hát tập thể một bài tuỳ thích. * Hoạt động 2 : Đăng ký thi đua: Tiết học tốt Tổ trưởng lên đọc bảng đăng ký thi đua của tổ. GV nhận xét, bổ sung bảng đăng ký thi đua của từng tổ. * Hoạt động 3: Văn nghệ. Đại diện mỗi tổ 1 tiết muc văn nghệ hát biểu diễn trước lớp: Đơn ca, song ca, múa.. IV. Kết thúc hoạt động: Đại diện lớp nhận xét sự chuẩn bị của các tổ. GV nhận xét tiết học. Thứ: 6 Ngày soạn : 30/52017 Ngày giảng: 02/6/2017 Buổi: Sáng Tiết 1+2+3: Tiếng việt ÔN TẬP (TIẾT 3) Tiết 4: Sinh hoạt cuối tuần NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TUẦN 35.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 35.doc
Tài liệu liên quan