Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 6

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 –> 10.

Rèn cho hs có kỹ năng làm tính, so sánh các số 1 cách chính xác.

Giáo dục HS yêu thích môn học và có ý thức tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các HĐ dạy học:

 

doc14 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 6 Thứ: 2 Ngày soạn: 14/10/2016 Ngày giảng: 17/10/2017 Buổi: Sáng Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ Tiết 2 + 3: Học vần. ÂM: NH Tiết 4: Toán SỐ 10 I. Mục tiêu: Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10, đọc, đếm được từ 0 đến 10; biết so sánh các số trong phạm vi 10, biết vị trí số 10 trong dãy số từ 0 -> 10. Rèn đọc, viết, đếm, so sánh các số trong phạm vi 10 đúng chính xác. HS tính cẩn thận, tự giác, chính xác khi học toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5) - Nhận xét. 2. Bài mới (33’) A. Gthiệu bài: ghi đầu bài. - HD hs lấy 9 hình vuông, rồi lấy thêm 1 hình vuông nữa, hỏi “ có tất cả bao nhiêu hình vuông”? - Nêu và cho hs nhắc lại. - HD hs quan sát tranh vẽ trong sgk và lần lượt hỏi: + Có mấy bạn làm rắn? + Có mấy bạn làm thầy thuốc? + Tất cả có mấy bạn? - Nêu và cho hs nhắc lại “ 9 bạn thêm 1 bạn là 10 bạn”. - Cho hs quan sát các hình vẽ còn lại trong sách và giải thích. - Gọi hs nhắc lại. - Y/c hs nhìn vào tranh, hình vẽ và nhắc lại “ có 10 bạn, có 10 chấm tròn, có 10 con tính”. - Giới thiệu cách ghi số 10. - Giơ tấm bìa có số 10 và giới thiệu. “Số mười được viết bằng số 1 và số 0”. - Viết số 10 lên bảng, vừa viết vừa HD. - Chỉ vào số 10 và y/c hs đọc. + Nhận biết vị trí số 10 trong dãy số từ 1 đến 10. - Giúp hs nhận ra số 10 đứng liền sau số 9. B.Thực hành. Bài 1: viết số 10. - Y/c hs viết vào vở. Bài 2: Số? - HD hs quan sát và đếm số cây nấm trong mỗi nhóm rồi điền kết quả. - Đếm được vào ô trống tương ứng. - Y/c hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bổ xung. Bài 3: - HD tương tự như bài 2. Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống. - HD hs cách làm. - Y/c hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. 3. Củng cố dặn dò: (2’) - Nhăc lại ND bài, nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Đọc và viết các số? 0, 1,2,3,4,5,6 ,8,9 - 2 học sinh lên bảng - Nghe - Nghe. - Q/sát, trả lời câu hỏi. - 2->3 hs nhắc lại. - Q/sát tranh và trả lời câu hỏi. - 2 -> 3 hs nhắc lại. - Quan sát. - 1 -> 2 hs nhắc lại. - hs nhắc lại. - Theo dõi. - Đọc CN + ĐT. - Nghe, ghi nhớ. - Đếm xuôi, đếm ngược. - Viết vào vở. - Làm tương tự như bài 1. - Nghe, ghi nhớ. - 4 hs lên bảng làm. - Làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - hs lên bảng điền số theo hình thức nối tiếp. - Làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Đọc các số từ 0 -> 10? - 2 HS trả lời - nghe Buổi: Chiều Tiết 1:Học vần: ÂM: NH Tiết 1:Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT ÂM NH Thứ: 3 Ngày soạn: 15/10/ 2016 Ngày giảng: 18/10/ 2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 : Học vần ÂM: O Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Nhận biết số lượng trong phạm vi 10; biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10. Bài tập: 1, 3, 4. HS rèn luyện KN, nhận biết, đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 10 đúng chính xác. Nhận biết được cấu tạo của số 10. HS tính chính xác, kiên trì, say mê môn học. II. Đồ dùng dạy học: - Que tính, chấm tròn. III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5) - Nhận xét. 2. Bài mới: (33’) A. Gthiệu bài: - Ghi bảng. B. Luyện tập. Bài 1: nối ( theo mẫu ). - Hướng dẫn hs cách làm. Bài 2: vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn. - yêu cầu hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở bài tập. - Nhận xét, sửa sai. + 10 con vật nối với số 10. + 9 con vật nối với số 9. + 8 con vật nối với số 8. Bài 3: - Cho hs tự nêu y/c của bài. - Cho hs làm miệng. - Nhận xét bổ xung. Bài 4: Điền dấu (>; <; =) ? - Hướng dẫn hs so sánh và điền dấu. - Y/c hs lên bảng làm. - Yêu cầu lớp làm bài vào vở. - Nhận xét sửa sai. Bài 5: số? - Hướng dẫn hs cách làm. - Cho hs làm rồi đọc kết quả. - yêu cầu nhận xét, bổ xung. 3.Củng cố dặn dò: (2’) - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học. - Dặn hs về nhà và chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Đọc và viết các số 0, 1,2,3,4,5,6 ,8,9, 10 - 2 hs lên bảng đọc. - Nghe - Nghe. - Hs làm bài - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở BT. - 1 hs nêu y/c của bài. - Đếm số và đọc kq . - Nghe. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở BT. - Nhận xét, sửa sai. - Nghe. - hs lên bảng làm. - Làm vào vở bài tập. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - HS làm và đọc kq. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Đọc các số từ 0 -> 10? - 2 HS trả lời - nghe Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: ÂM : O Thứ: 4 Ngày soạn: 16/10/ 2016 Ngày giảng: 19/10/ 2019 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 : Học vần ÂM: Ô Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Nhận biết số lượng trong phạm vi 10. Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 –> 10. Rèn cho hs có kỹ năng làm tính, so sánh các số 1 cách chính xác. Giáo dục HS yêu thích môn học và có ý thức tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới (33’). A. Gthiệu bài: - Nêu yc tiết học. B. Luyện tập. Bài 1: Nối với nhóm vật với số thích hợp. - HD hs quan sát mẫu, hd cách làm bài. - Cho hs làm bài vào vở bài tập. - Mời hs lần lượt đọc kết quả. Gv nhận xét. Bài 2: Viết các số từ 0 đến 10. - Nhắc lại cách viết các số từ 0 đến 10. - Y/c 2 hs khá viết bảng lớp. - Gv nhận xét tuyên dương. Bài 3: Viết số thích hợp. - HD hs viết các số trên toa tầu theo thứ tự từ 10 đến 1 và viết các số vào ô trống theo thứ tự từ 0 đến 10. - Mời 2 hs lên bảng viết, lớp viêt bảng con. - Gv và hs chữa bài. Bài 4: Viết các số 6, 1, 3, 7, 10. - GV nêu yêu cầu bài tập, mời 1 hs nêu lại. - HD hs cách làm. - Gọi hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. - Nhận xét, sửa sai. Bài 5: Xếp hình theo mẫu. - Mời 1- 2 hs khá xếp, lớp theo dõi. - Gv giúp đỡ. 4. Củng cố, dặn dò (2’). - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà làm bài và chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Điền dấu (>, < , = ) ? 5 6 7 6 4 4 9 8 - 2 hs lên bảng làm. - Nghe - Nghe - QS mẫu. - Làm bài tập, nêu kết quả. - Nghe, ghi nhớ. - Viết số. - Nghe, ghi nhớ. - Làm bài tập. - Chữa bài. - Nghe, nêu lại. - 2 hs lên bảng làm. - Lớp làm bảng con. - HS khá xếp hình. Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Đọc các số từ 0 -> 10? - 2 HS trả lời - nghe Tiết 4: TNXH CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG I. Mục tiêu: Cách giữ vệ sinh răng miệng để phòng sâu răng. Biết chăm sóc răng miệng đúng cánh. Rèn cho hs có thói quen đánh răng đúng quy định, tự giác xúc miệng sau khi ăn và đánh răng đúng cách. Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ răng miệng. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5) - Nhận xét. 2. Bài mới. (28’) A. Gthiệu bài: Trực tiếp ghi bảng. B. Các hoạt động: Hoạt động 1: làm việc theo cặp. + B1: Hướng dẫn. - hai hs quay mặt vào nhau, lần lượt từng người qsát hàm răng của nhau. - Nhận xét xem răng của bạn em như thê nào ( trắng, đẹp, hay bị sún bị sâu). + B2: Nêu Y/c. - Nhóm nào xung phong nói cho cả lớp biết về kết quả làm việc của nhóm mình. + KL: vừa nói vừa cho hs qsát mô hình hàm răng. Hàm răng trẻ em có đủ là 20 chiếc gọi là răng sữa. Khi răng sữa hỏng hay đến tuổi thay răng sẽ bị lung lay và rụng, khi đó răng mới được mọc lên, chắc chắn hơn, gọi là răng vĩnh viễn. ... Hoạt động 2: làm việc với sgk. B1: hướng dẫn. - Qsát các hình ở trang 14, 15 sgk. - Chỉ và nói về việc làm của các bạn trong mỗi hình việc làm nào đúng, việc làm nào sai? tại sao? B2: nêu câu hỏi. - Trong từng hình các bạn đang làm gì? - Việc làm nào của các bạn là đúng, việc làm nào là sai? Vì sao là sai? KL: tóm tắt lại ý chính cho từng câu hỏi. 3. Củng cố, dặn dò: (1’) - Nhắc lại ND bài học - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Chúng ta cần làm gì để vệ sinh thân thể - 2 Hs trả lời - Hs nghe - Làm việc theo cặp và theo HD của gv. - 1số cặp lên trình bày trước lớp về kq qsát của mình. - Nghe, ghi nhớ. - Qsát và thảo luận cặp theo HD của GV. - 1 số hs trả lời câu hỏi gv đưa ra. - Nghe - Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe, ghi nhớ Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: Âm: Ô Tiết 2: Đạo đức GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP ( T2 ) I. Mục tiêu: Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng hoc tập. Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách, vở đồ dùng học tập . HS có thói quen giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập gọn gàng, sạch sẽ. Giáo dục hs yêu quý và giữ gìn sách vở đồ dùng học tập của mình, của bạn luôn luôn sạch sẽ. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A.G/thiệu bài: ghi đầu bài. B. Các hoạt động. HĐ1: Thi sách vở xem ai sạch nhất. - Công bố cuộc thi. - Thành phần ban giám khảo( gv và lớp trưởng). - 2 vòng thi ( 1 thi tổ, 2 thi lớp ). - Có đầy đủ đồ dùng, sách vở. - Tiến hành chấm thi chọn ra 1, 2 bài khá nhất để thi vòng 2. + Tiến hành vòng 2. - Ban giám khảo công bố kết quả khen thưởng những cá nhân thắng cuộc. + KL: cần phải giữ gìn sách vở đồ dùng học tập. - Giữ gìn sáh vở đồ dùng học tập giúp cho các em thực hiện tốt quyền được học của chính mình. HĐ2: hát bài “ Bút sách thân yêu ơi”. - HD học sinh hát. - HD hs đọc câu thơ cuối bài. 3.Củng cố dặn dò: (2’) - Nhắc lại ND bài - Nhận xét tiết học - Dặn hs cần giữ gìn đồ dùng học tập. - Chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: - Trước khi đi học em cần làm gì? - 2 hs trả lời - Nghe, ghi nhớ. - Nghe. - Thực hiện cuộc thi. - Nghe, ghi nhớ. - Hát tập thể. - Lớp đọc CN + ĐT. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe. Thứ: 5 Ngày soạn: 17/10/ 2016 Ngày giảng: 20/10/ 2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2: Học Vần ÂM: Ơ Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: So sánh được các số trong phạm vi 10; cấu tạo của số 10. Xắp xếp các số theo thứ tự đã xác định trong phạm vi 10. Rèn KN xác định các số trong dãy số từ 0 đến 10, so sánh nhận biết hình qua bài tập đúng chính xác. Nắm chắc thứ tự dãy sô từ 0 đến 10. HS tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, độc lập suy nghĩ làm bài. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 3. Bài mới: (36’) A. G/thiệu bài: ghi tên bài lên bảng. B. Luyện tập. Bài 1: số ? - HD hs cách làm. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. Bài 2: (>; <; =) ? - Gọi hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, sửa sai. Bài 3: số? - Gọi hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, sửa sai. Bài 4: viết các số: 8, 5, 2, 9, 6. - Gọi hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, sửa sai. - Nhắc lại ND bài học. 4. Củng cố dặn dò: (2’) - Nhận xét tiết học. - Dặn hs về nhà. Chuẩn bị baì sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: - Viết các số: 2, 6, 4, 8, 10. - Theo thứ tự từ bé đến lớn. - Theo thứ tự từ lớn đến bé. - Nghe - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Đọc các số từ 0 -> 10? - 2 HS trả lời - nghe Tiết 4: Luyện toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Nhận biết số lượng trong phạm vi 10; biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, cấu tạo của số 10. Bài tập: 1, 3, 4. HS rèn luyện KN, nhận biết, đọc viết, so sánh các số trong phạm vi 10 đúng chính xác. Nhận biết được cấu tạo của số 10. HS tính chính xác, kiên trì, say mê môn học. II. Đồ dùng dạy học: - Que tính, chấm tròn. III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5) - Nhận xét. 2. Bài mới: (33’) A. Gthiệu bài: - Ghi bảng. B. Luyện tập. Bài 1: nối ( theo mẫu ). - Hướng dẫn hs cách làm. Bài 2: vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn. - yêu cầu hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở bài tập. - Nhận xét, sửa sai. + 10 con vật nối với số 10. + 9 con vật nối với số 9. + 8 con vật nối với số 8. Bài 3: - Cho hs tự nêu y/c của bài. - Cho hs làm miệng. - Nhận xét bổ xung. Bài 4: Điền dấu (>; <; =) ? - Hướng dẫn hs so sánh và điền dấu. - Y/c hs lên bảng làm. - Yêu cầu lớp làm bài vào vở. - Nhận xét sửa sai. Bài 5: số? - Hướng dẫn hs cách làm. - Cho hs làm rồi đọc kết quả. - yêu cầu nhận xét, bổ xung. 3.Củng cố dặn dò: (2’) - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học. - Dặn hs về nhà và chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Đọc và viết các số 0, 1,2,3,4,5,6 ,8,9, 10 - 2 hs lên bảng đọc. - Nghe - Nghe. - Hs làm bài - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở BT. - 1 hs nêu y/c của bài. - Đếm số và đọc kq . - Nghe. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở BT. - Nhận xét, sửa sai. - Nghe. - hs lên bảng làm. - Làm vào vở bài tập. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - HS làm và đọc kq. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Đọc các số từ 0 -> 10? - 2 HS trả lời - Nghe Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: ÂM: Ơ Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT ÂM: Ơ Tiết 3: HĐNG TẬP CÁC BÀI HÁT QUY ĐỊNH I.Mục tiêu: Giúp HS hiểu sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài hát quy định. Biết cách học và luyện tập các bài hát. II. Nội dung và hình thức hoạt động: - Những bài hát nhà trường quy định. - Học hát. III. Tiến hành hoạt động: 1. Sinh hoạt lớp: 15 phút + Sơ kết tuần: Tuần qua, các bạn đã tiến hành học nhóm nhưng chưa có hiệu quả, còn tình trạng không làm bài ở nhà và học bài cũ. + Kế hoạch tuần tới: - Tăng cường công tác kiểm tra bài cũ, đẩy mạnh hình thức học nhóm. - Lao động trồng cây, hoa. 2. Sinh hoạt chủ đề: 20 phút. - Người điều khiển: Giáo viên chủ nhiệm & lớp phó văn nghệ. - Nội dung hoạt động: - Hát tập thể bài hát. - GV nêu lí do chương trình, cách thức tiến hành tập. + GV mở băng cho HS nghe 1 lần. + Chép bài hát lên bảng. + Lớp phó văn nghệ hát mẫu từng câu tập cho các bạn. + Hát cả bài. 3. Kết thúc hoạt động: - Nhận xét, đánh giá tinh thần, thái độ tham gia học hát của lớp. - Căn dặn HS về nhà tự tập. Thứ: 6 Ngày soạn: 18 /10/ 2016 Ngày giảng: 21 /10/ 2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 + 3: Học vần Âm: P và âm PH Tiết 4: Sinh hoạt Nhận xét, đánh giá tuần 6.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 6.doc
Tài liệu liên quan