Giáo án tổng hợp các môn khối lớp 1 - Tuần 1 năm 2018

I. MỤC TIÊU:

- Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.

 -Biết sử dụng các từ “nhiều hơn”, “ít hơn” để diễn tả hoạt động so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.

- HS yờu thớch mụn toỏn.

- Năng lực: ngụn ngữ toỏn học, Sử dụng cụng cụ và phương tiện học toán, tư duy và lập luận toán học, hợp tỏc.

II.CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng;

- 5 chiếc cốc, 4 chiếc thỡa .

- 3 lọ hoa, 4 bụng hoa.

- Vẽ hỡnh chai và nỳt chai, hỡnh vung nồi và nồi trong SGK trờn khổ giấy to (hoặc bảng phụ)

2. PP: Quan sỏt, thảo luận, thực hành. hỏi đáp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc17 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối lớp 1 - Tuần 1 năm 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tập trong giờ học toỏn. - Cỏch tiến hành: Hướng dẫn HS sử dụng Sỏch toỏn 1 Việc 1: PP Quan sỏt, thực hành a) GV cho học sinh xem SGK Toỏn 1 b) Hướng dẫn cỏc em lấy SGK và mở SGK trang cú bài học hụm nay. c) Giới thiệu ngắn gọn về SGK Toỏn 1. Từ bỡa 1 đến “Tiết học đầu tiờn” Sau “Tiết học đầu tiờn” mỗi tiết cú một phiếu. Tờn của bài đặt ở đầu trang. Mỗi phiếu cú phần bài học (cho học sinh xem phần bài học), phần thực hành phải làm theo hướng dẫn của GV. Cho học sinh thực hiện gấp SGK và mở đến trang “Tiết học đầu tiờn”. Hướng dẫn học sinh giữ gỡn SGK. Việc 2: Thảo luận Hướng dẫn làm quen với một số hoạt động học tập Toỏn 1 - Cho học sinh mở SGK cú bài học “Tiết học đầu tiờn”. Học sinh cỏc em quan sỏt từng ảnh rồi thảo luận xem học sinh lớp 1 cú hoạt động nào, sử dụng đồ dựng học tập nào trong cỏc tiết học toỏn. GV tổng kết theo nội dung từng ảnh. Ảnh 1: GV giới thiệu và giải thớch Ảnh 2: Học sinh làm việc với que tớnh. Ảnh 3: Đo độ dài bằng thước Ảnh 4: Học tập chung cả lớp. Ảnh 5: Hoạt động nhúm. Việc 3: HS quan sỏt và lắng nghe. Giới thiệu với học sinh cỏc yờu cầu cần đạt sau khi học toỏn lớp 1. Cỏc yờu cầu cơ bản trọng tõm: Đếm, đọc, viết số, so sỏnh 2 số. Làm tớnh cộng trừ Nhỡn hỡnh vẽ nờu được bài toỏn, nờu phộp tớnh và giải bài toỏn. Biết đo độ dài Vậy muốn học giỏi mụn toỏn cỏc em phải đi học đều, học thuộc bài, làm bài đầy đủ, chịu khú tỡm tũi suy nghĩ Việc 4: HS thực hành Giới thiệu bộ đồ dựng học toỏn của học sinh. - Cho học sinh lấy ra bộ đồ dựng học toỏn. - - GV đưa ra từng mún đồ rồi cho HS nờu tờn và cỏch sử dụng. GV giới thiệu tờn gọi, cụng dụng của chỳng (nếu cần) - Hướng dẫn học sinh cỏch sử dụng và cỏch bảo quản đồ dựng học tập. Hoạt động 3: Vận dụng (5 phỳt) - Về nhà tập soạn sỏch và tập sử dụng thước để kẻ cỏc đoạn thẳng . - Hỏi tờn bài. - Nhận xột tiết học - Chuẩn bị đầy đủ SGK, và cỏc dụng cụ để học tốt mụn toỏn. - Nhắc lại. Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của GV HS chỳ ý Thực hiện theo hướng dẫn của GV. Thảo luận và nờu. Ảnh 1: GV giới thiệu và giải thớch Ảnh 2: Học sinh làm việc với que tớnh. Ảnh 3: Đo độ dài bằng thước Ảnh 4: Học tập chung cả lớp. Ảnh 5: Hoạt động nhúm. Nhắc lại. Lắng nghe. Thực hiện trờn bộ đồ dựng Toỏn 1, giới thiệu tờn. - HS nờu tờn và cỏch sử dụng. Lắng nghe, nhắc lại. Lắng nghe. - 1 HS nhắc lại Điều chỉnh ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tự nhiờn xó hội CƠ THỂ CHÚNG TA I. MỤC TIấU: * Nhận ra 3 phàn chớnh của cơ thể : đầu, mỡnh, chõn tay và một số bộ phận bờn ngoài như túc, tai, mắt , mũi, miệng, lưng, bụng. * Năng lực: Tỡm tũi và khỏm phỏ, Vận dụng kiến thức vào thực tiễn, ngụn ngữ, giao tiếp, hợp tỏc. II.CHUẨN BỊ: 1.PP: Trực quan,Quan sỏt, thực hành. thảo luận nhúm, hỏi đỏp. 2. Đồ dựng: - GV : Người thật, SGK - HS: SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Khởi động ( 5 phỳt) - Hỏt bài ễ sao bộ khụng lắc. - Nhỡn từ bờn ngoài cỏc em cú biết cơ thể chỳng ta cú những bộ phận chớnh nào khụng? Bài học TN-XH đầu tiờn hụm nay sẽ giỳp cho chỳng ta thấy được điều đú. Ghi tờn bài. Hoạt động 2: Hỡnh thành kiến thứcmới( 15p) 1. Quan sỏt tranh tỡm cỏc bộ phận bờn ngoài của cơ thể : *Mục tiờu: Nhận ra 3 phàn chớnh của cơ thể : đầu, mỡnh, chõn tay và một số bộ phận bờn ngoài như túc, tai, mắt , mũi, miệng, lưng, bụng. * Cỏch tiến hành: Việc1: PP Quan sỏt vật thật, thảo luận nhúm - GV yc HS lờn chỉ và nờu tờn cỏc bộ phận trờn cơ thể mỡnh. - GV yờu cầu học sinh thảo luận theo nhúm để nờu tờn cỏc bộ phận của cơ thể. - Đại diện trỡnh bày, nhúm khỏc nhận xột, bổ sung. - GV nx , đỏnh giỏ. Việc 2 : PP Quan sỏt tranh, thảo luận cặp - Học sinh hoạt động theo cặp, hai em ngồi cạnh nhau, lần lượt chỉ trờn tranh trong SGK và nờu tờn cỏc bộ phận trờn cơ thể. - GV chỳ ý quan sỏt và nhắc nhở cỏc em làm việc tớch cực. - Gọi học sinh bất kỡ lờn bảng, chỉ vào tranh để nờu tờn cỏc bộ phận bờn ngoài của cơ thể. GV KL:Cơ thể người gồm: Đầu, mỡnh, chõn tay và một số bộ phận bờn ngoài như túc, tai, mắt, ... Việc 2: Quan sỏt tranh ( pp QS, thảo luận) Bước1:GV giao nhiệm vụ và thực hiện hđ. - Chia 4 nhúm, thảo luận nhúm - Cho học sinh đỏnh số ở cỏc hỡnh từ số 1 đến 11 theo thứ tự từ trỏi qua phải, từ trờn xuống dưới. - Yờu cầu học sinh quan sỏt hỡnh vẽ và cho biết cỏc bạn trong từng hỡnh đang làm gỡ? Bước 2 : Kiểm tra kết quả hoạt động. - Gọi mỗi nhúm 2 học sinh lờn bảng núi và làm theo động tỏc của từng bức tranh. GV hỏi: Cơ thể gồm mấy phần, là những phần nào? ?/ Để cơ thể luụn khỏe mạnh chỳng ta cần làm gi? Kết luận: Cơ thể chỳng ta gồm 3 phần chớnh là đầu, mỡnh và tay chõn. Để cho cơ thể luụn khoẻ mạnh, hoạt động nhanh nhẹn hằng ngày cỏc em cần biết bảo vệ cơ thể, giữ gỡn vệ sinh thõn thể và tập thể dục Hoạt động 3 : Thực hành. ( PP Thực hành) Cỏch tiến hành: Cho HS Tập thể dục GV hướng dẫn cỏc em vừa hỏt vừa làm theo lời bài hỏt: “Đưa tay ra nào (Tay đưa ra đằng trước hai tay song song với nhau). Nắm lấy cỏi tai (Hai tay nắm lấy hai tai). Lắc lư cỏi đầu nào (Đầu lắc sang phải rồi lắc sang trỏi theo nhịp hỏt). Đưa tay ra nào (Hai tay lại đưa ra). Nắm lấy cỏi eo (Hai tay chống hụng). Lắc lư cỏi mỡnh nào (Quay người sang trỏi rồi sang phải). Đưa tay ra nào (Hai tay lại đưa ra). Nắm lấy cỏi chõn (Hai tay chống đầu gối). Lắc lư cỏi chõn nào, lắc lư cỏi chõn nào (Dậm hai chõn).” Tổ chức cho học sinh vừa hỏt vừa tập thể dục nhiều lần. Hoạt động 4: Sỏng tạo (2-3p) - Yờu cầu hs lờn chỉ bờn trỏi, bờn phải của cơ thể mỡnh ? Hoạt động 5. Vận dụng ( 1 phỳt) - Nhắc lại tờn bài - Về nhà thực hành ăn uống đủ chất và giữ gỡn vệ sinh thõn thể và tập thể dục hằng ngày. Hỏt Lắng nghe và nhắc lại. - 2-3 Hs tự chỉ và nờu.Cả lớp quan sỏt bổ sung cho bạn. - HS thảo luận theo nhúm để nờu tờn cỏc bộ phận của cơ thể. - Đầu, mỡnh, chõn, tay ,mắt, mũi, ... Học sinh hoạt động theo cặp quan sỏt tranh, chỉ vào tranh và trả lời cõu hỏi theo yờu cầu của GV. - Học sinh thực hiện chỉ vào tranh trờn bảng và nờu. - Nhắc lại. Thực hiện theo hướng dẫn của GV theo 4 nhúm. Cỏc nhúm thực hiện ở trờn bảng lớp. 3 phần chớnh : Đầu, mỡnh, tay chõn. - Ăn uống đủ chất và tập thể dục thường xuyờn... - Nhắc lại. Theo dừi cỏch làm mẫu của GV để làm theo. Thực hiện nhiều lần. HS thực hiện. - Học sinh xung phong chỉ vào bản thõn mỡnh và núi. Thực hiện ở nhà. .Điềuchỉnh ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ ba ngày 4 thỏng 9 năm 2019 Tiếng Việt TÁCH LỜI RA TỪNG TIẾNG ( Tiết 3, 4 ) Dạy theo thiết kế trang 67 - 74 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Toỏn BÀI 2 : NHIỀU HƠN, ÍT HƠN. I. mục tiêu: - Biết so sỏnh số lượng của hai nhúm đồ vật. -Biết sử dụng cỏc từ “nhiều hơn”, “ớt hơn” để diễn tả hoạt động so sỏnh số lượng của hai nhúm đồ vật. - HS yờu thớch mụn toỏn. - Năng lực: ngụn ngữ toỏn học, Sử dụng cụng cụ và phương tiện học toỏn, tư duy và lập luận toỏn học, hợp tỏc. ii.Chuẩn bị: 1. Đồ dựng; - 5 chiếc cốc, 4 chiếc thỡa . - 3 lọ hoa, 4 bụng hoa. - Vẽ hỡnh chai và nỳt chai, hỡnh vung nồi và nồi trong SGK trờn khổ giấy to (hoặc bảng phụ) 2. PP: Quan sỏt, thảo luận, thực hành. hỏi đỏp. iii. các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Khởi động ( 5 phỳt) - GV cho học sinh chơi trũ chơi Đi chợ để kiểm tra về cỏc đồ dựng học toỏn của HS. - Nhận xột đỏnh giỏ. Giới thiệu bài và ghi tờn. 2.Hoạt động 2: Hỡnh thành kiến thức mới. ( 15 - 20 phỳt) *Mục tiờu: Biết so sỏnh số lượng của hai nhúm đồ vật. * Cỏch tiến hành: Việc 1: So sỏnh số lượng cốc và thỡa: ( PP QS, thực hành) - GV đặt 5 chiếc cốc lờn bàn (giữa lớp) và núi “Cụ cú một số cốc”. Cầm 4 chiếc thỡa trờn tay và núi “Cụ cú một số thỡa, bõy giờ chỳng ta sẽ so sỏnh số thỡa và số cốc với nhau”. - GV gọi một học sinh lờn đặt vào mỗi chiếc cốc một chiếc thỡa rồi hỏi học sinh cả lớp “Cũn chiếc cốc nào khụng cú thỡa khụng?”. - GV nờu “Khi đặt vào mỗi chiếc cốc một chiếc thỡa thỡ vẫn cũn một chiếc cốc chưa cú thỡa, ta núi số cốc nhiều hơn số thỡa”. GV yờu cầu và học sinh nhắc lại “Số cốc nhiều hơn số thỡa”. - GV nờu tiếp “Khi đặt vào mỗi chiếc cốc một chiếc thỡa thỡ khụng cũn thỡa để đặt vào chiếc cốc cũn lại, ta núi số thỡa ớt hơn số cốc”. GV cho một vài em nhắc lại “Số thỡa ớt hơn số cốc”. Việc 2: So sỏnh số chai và số nỳt chai ( Thảo luận nhúm đụi) - GV treo hỡnh vẽ cú 3 chiếc chai và 5 nỳt chai rồi núi: trờn bảng cụ cú một số nỳt chai và một số cỏi chai bõy giờ cỏc em so sỏnh cho cụ số nỳt chai và số cỏi chai bằng cỏch nối 1 nỳt chai và 1 cỏi chai.Cỏc em cú nhận xột gỡ? - GV cho HS thảo luận nhúm đụi. - Một số HS trỡnh bày kq - GV chốt lại KT. Việc 3: So sỏnh số thỏ và số cà rốt:(Thảo luận nhúm 4) GV đớnh tranh 3 con thỏ và 2 củ cà rốt lờn bảng. - Yờu cầu học sinh quan sỏt rồi thảo luận nhúm 4 đẻ nhận xột về số thỏ và số cà rốt. - Một số HS trỡnh bày kq - GV chốt lại KT. Việc4: So sỏnh số nồi và số vung: Tương tự như so sỏnh số thỏ và số cà rốt. Việc5: So sỏnh số ổ cắm và số đồ dựng: (Cỏ nhõn) - HS làm việc cỏ nhõn. - Nờu Kq trước lớp và giải thớch. - HS khỏc nx, bổ sung. - GV chốt KT Hoạt động 3: Vận dụng ( 5 phỳt) - Hỏi tờn bài - So sỏnh số bạn gỏi với số bạn trai trong tổ của mỡnh. - Nhận xột tiết học. - Chuẩn bị bài hỡnh vuụng, hỡnh trũn. 5 học sinh thực hiện và giới thiệu. Nhắc lại - Học sinh quan sỏt. - Học sinh thực hiện và trả lời “Cũn” và chỉ vào chiếc cốc chưa cú thỡa. - Nhắc lại: Số cốc nhiều hơn số thỡa. - Nhắc lại: Số thỡa ớt hơn số cốc. - Học sinh thực hiện thảo luận và nờu kết quả: Số chai ớt hơn số nỳt chai. Số nỳt chai nhiều hơn số chai. - Quan sỏt và nờu nhận xột: Số thỏ nhiều hơn số cà rốt Số cà rốt ớt hơn số thỏ Số nồi nhiều hơn số vung Số vung ớt hơn số nồi 1 HS nhắc lại Một số HS đứng dậy so sỏnh Điều chỉnh: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Sinh hoạt ngoại khúa SINH HOẠT THÀNH LẬP SAO I. mục tiêu: Giỳp học sinh biết thành lập sao. Cú ý thức trong cụng tỏc sinh hoạt. ii.Chuẩn bị: iii. các hoạt động dạy học: 1. ễn định tổ chức 2.GV chia mỗi tổ thành 2 nhúm, mỗi nhúm là 1 sao. - GV cựng ban phụ trỏch cỏc sao hướng dẫn cỏch sinh hoạt sao. + Cho HS thảo luận để đặt tờn cho sao của mỡnh. + Bầu sao trưởng. + Đề ra cỏc nội quy để cựng nhau thực hiện. Cỏc sao bỏo cỏo. GV nhận xột - HS đăng kớ tự nhận vào cỏc sao hoặc theo sự sắp đặt của Gv. - HS sinh hoạt dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của GV. - Theo dừi. Thứ tư ngày 5 thỏng 9 năm 2018 Tiếng Việt TIẾNG GIỐNG NHAU ( Tiết 5,6) Dạy theo thiết kế trang 76 - 79 Điều chỉnh ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mĩ thuật. CUỘC DẠO CHƠI CỦA ĐƯỜNG NẫT. Thứ năm ngày 6 thỏng 9 năm 2018 Âm nhạc QUấ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP Tiếng Việt TIẾNG KHÁC NHAU - THANH ( tiết 7,8) Dạy theo thiết kế trang 79 - 86 Điều chỉnh: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Toỏn BÀI 3 : HèNH VUễNG, HèNH TRềN. I. mục tiêu: - Nhận biết được hỡnh vuụng và hỡnh trũn - Bước đầu nhận ra hỡnh vuụng, hỡnh trũn tư cỏc vật thật.( hs M3,4 ) - Núi đỳng tờn hỡnh. Làm đỳng BT 1, 2, 3. - Năng lực: ngụn ngữ toỏn học, sử dụng cụng cụ và phương tiện học toỏn, tư duy , hợp tỏc, tự học và giải quyết vấn , sỏng tạo. ii.Chuẩn bị: 1. PPDH: Quan sỏt. thực hành, hỏi đỏp, thảo luận . 2. ĐD: Một số hỡnh vuụng, hỡnh trũn bằng bỡa (hoặc chất liệu khỏc phự hợp) cú kớch thước màu sắc khỏc nhau. -Một số vật thật cú mặt là hỡnh vuụng, hỡnh trũn. -Học sinh cú bộ đồ dựng học Toỏn 1. iii. các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Khởi động: ( 5 phỳt) - Cho HS chơi TC : Ai nhanh hơn để so sỏnh: + Số cửa sổ với cửa chớnh. + Số quạt trần với búng điện + Số ghế với số bàn. Nhận xột, tuyờn dương.GT bài ghi tờn bài học. HĐ 2: Hỡnh thành kiến thức mới. (10P) *Mục tiờu: Nhận biết được hỡnh vuụng và hỡnh trũn * Cỏch tiến hành: ( PP QS, thực hành ) Việc 1:Giới thiệu hỡnh vuụng ( cỏ nhõn, nhúm đụi ) - GV lần lượt đưa 3 tấm bỡa hỡnh vuụng và hỡnh trũn cú kiểu dỏng khỏc nhau, màu sắc khỏc nhau, mỗi lần đưa hỡnh vuụng đều cho HS thảo luận theo cặp và cho biết đú là hỡnh gỡ?: 1 2 3 4 5 - GV chỉ vào từng hỡnh và KL: + Hỡnh 1,3,5 là hỡnh vuụng. + Hỡnh 2,4 là hỡnh trũn. - Yờu cầu học sinh nhắc lại. - GV yờu cầu học sinh lấy từ bộ đồ dựng học Toỏn 1 tất cả cỏc hỡnh vuụng đặt lờn bàn, theo dừi và khen ngợi những học sinh lấy được nhiều, nhanh, đỳng. -GV yờu cầu học sinh lấy từ bộ đồ dựng học Toỏn 1 tất cả cỏc hỡnh trũn đặt lờn bàn, theo dừi và khen ngợi những học sinh lấy được nhiều, nhanh, đỳng. Việc 2 : HĐ theo nhúm lớn ( cả dóy) - Thi kế tờn cỏc đồ vật cú dạng hỡnh vuụng. (Mỗi dóy là 1 nhúm, mỗi dóy kể tờn một đồ vật cú dạng hỡnh vuụng, mỗi cõu trả lời đỳng được 1 sao, sau TG 3P nhúm nào kể được nhiều hơn sẽ chiến thắng.) - Thi kế tờn cỏc đồ vật cú dạng hỡnh vuụng. ( Làm tương tự hỡnh vuụng) - GV NX đỏnh giỏ. Chốt KT. Hoạt đụng 3 : Luyện tập ( 15 phỳt) *Mục tiờu: - Nhận biết được hỡnh vuụng và hỡnh trũn - Núi đỳng tờn hỡnh. Biết tụ màu vào cỏc hỡnh. Làm đỳng BT 1, 2, 3. * Cỏch tiến hành: Bài 1: ( Cỏ nhõn) Yờu cầu học sinh tụ màu vào cỏc hỡnh vuụng. GV lưu ý với HS cỏch tụ màu sao cho gọn, đẹp đặc biệt với hỡnh vuụng to, mỗi hinh vuụng nhỏ tụ một màu. Bài 2: ( Cỏ nhõn) Yờu cầu học sinh tụ màu vào cỏc hỡnh trũn (nờn khuyến khớch mỗi hỡnh trũn tụ mỗi màu khỏc nhau). Bài 3: ( Cỏ nhõn) Yờu cầu học sinh tụ màu vào cỏc hỡnh vuụng và hỡnh trũn (cỏc màu tụ ở hỡnh vuụng thỡ khụng được tụ ở hỡnh trũn). Bài 4: GV giới thiệu cho học sinh xem 2 mảnh bỡa như SGK và hướng dẫn học sinh gấp lại để cú cỏc hỡnh vuụng theo yờu cầu (cú giải thớch cỏch gấp). 4.Hoạt động 4: Vận dụng - Cho học sinh cú dạng hỡnh vuụng hoặc hỡnh trũn cú trong lớp. 5. Sỏng tạo. - Về nhà làm bài tập 4ở SGK, xem bài mới. Học sinh thực hiện. Số cửa sổ nhiều hơn số cửa lớn. Số cửa lớn ớt hơn số cửa sổ. 1 em nhắc lại Học sinh QS và thảo luận theo cặp. - Một số HS trả lời - HS khỏc nhận xột, bổ sung. -Nhắc lại Thực hiện trờn bộ đồ dựng học Toỏn 1: Lấy ra cỏc hỡnh vuụng và núi đõy là hỡnh vuụng. Theo dừi và nờu đõy là hỡnh trũn. Tự tỡm: Vớ dụ Viờn gạch bụng lỏt nền, hộp phấn, ... - cỏi mõm, bỏnh xe, quả búng... Thực hiện trờn SGK. Thực hiện trờn SGK. Thực hiện trờn VBT. Thực hiện gấp trờn mụ hỡnh bằng giấy bỡa và nờu cỏch gấp Liờn hệ thực tế và kể (mặt đồng hồ, bỏnh xe đạp, trỏi banh,) Nhắc lại tờn bài học. Học sinh lắng nghe. Điều chỉnh .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thứ sỏu ngày 7 thỏng 9 năm 2018 Tiếng Việt TÁCH TIẾNG THANH NGANG RA HAI PHẦN - ĐÁNH VẦN ( T9,10) Dạy theo thiết kế trang 87 - 97 Điều chỉnh .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Toỏn BÀI 4: HèNH TAM GIÁC I. mục tiêu: - Nhận biết được hỡnh tam giỏc . - Bước đầu nhận ra tam giỏc từ cỏc vật thật. (hs M3,4 ) - Núi đỳng tờn hỡnh - Năng lực: ngụn ngữ toỏn học, Sử dụng cụng cụ và phương tiện học toỏn, tư duy hợp tỏc. ii.Chuẩn bị: 1. PPDH: Quan sỏt. thực hành, hỏi đỏp 2. Đồ dựng: Một số hỡnh tam giỏc bằng bỡa (hoặc gỗ, nhưạ) cú kớch thước, màu sắc khỏc nhau. -Một số vật thật cú mặt là hỡnh tam giỏc.( biển bỏo giao thụng) iii. các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ1:Khởi động: ( 5 phỳt) Trũ chơi: Ai nhanh - Ai đỳng GV Đưa ra một số hỡnh vuụng , hỡnh trũn yờu cầu học sinh chỉ và gọi đỳng tờn hỡnh. Nhận xột - đỏnh giỏ. * Giới thiệu bài, ghi tựa. HĐ2: Hỡnh thành kiến thức mới.( 10p) *Mục tiờu: Nhận biết được hỡnh tam giỏc . - Bước đầu nhận ra tam giỏc từ cỏc vật thật. (hs M3,4) * Cỏch tiến hành: ( PP QS, thảo luận) Việc 1: Giới thiệu hỡnh tam giỏc - GV vẽ lờn bảng một hỡnh vuụng, một hỡnh trũn và một hỡnh tam giỏc yờu cầu học sinh QS và thảo luận theo cặp để nờu tờn cỏc hỡnh. - Gọi 1 số HS chỉ và núi cỏc tờn hỡnh (cỏc em chỉ đỳng hỡnh vuụng, hỡnh trũn vỡ đó học và cú thể chỉ và núi đỳng hỡnh tam giỏc), nếu học sinh khụng núi được hỡnh tam giỏc thỡ GV giới thiệu hỡnh cũn lại trờn bảng chớnh là hỡnh tam giỏc. - Yờu cầu học sinh nhắc lại: hỡnh tam giỏc. Việc 2: (PP thực hành) - Yờu cầu học sinh lấy từ bộ đồ dụng học Toỏn 1 ra cỏc hỡnh tam giỏc (GV theo dừi và khen ngợi những học sinh lấy đỳng và nhiều hỡnh tam giỏc). HĐ3: Luyện tập ( 15 phỳt) *Mục tiờu: - Nhận biết được hỡnh tam giỏc. Xếp được hỡnh tam giỏc theo mẫu.Thực hành xếp hỡnh * Cỏch tiến hành: ( làm việc nhúm 4) - GV yờu cầu học sinh sử dụng bộ đồ dựng học Toỏn lấy ra cỏc hỡnh vuụng, hỡnh tam giỏc để xếp cỏc hỡnh như trong SGK T9. - - Xếp xong GV yờu cầu học sinh gọi tờn cỏc hỡnh - Khen ngợi cỏc cỏ nhõn, nhúm thực hiện nhanh, đỳng và đẹp. HĐ4: Vận dụng (5 phỳt) - Cho cỏc em thi kể tờn cỏc đồ vật cú mặt là hỡnh tam giỏc 5. Sỏng tạo. - Về nhà tập vẽ hỡnh tam giỏc - Hỏi tờn bài.Nhận xột tiết học Hỏt - gọi tờn cỏc hỡnh. Nhắc lại Quan sỏt trờn bảng lớp, chỉ và núi tờn cỏc hỡnh H.vuụng H.trũn H.t/ giỏc Nhắc lại Thực hiện trờn bộ đồ dựng học Toỏn 1. Lấy ra cỏc hỡnh vuụng, tam giỏc và thực hiện ghộp hỡnh theo hướng dẫn của GV. - Đọc tờn cỏc hỡnh xếp được: ngụi nhà, cõy, thuyền, chong chúng, Liờn hệ thực tế và kể. Thực hiện ở nhà. Điều chỉnh ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mĩ Thuật CUỘC DẠO CHƠI CỦA ĐƯỜNG NẫT Thủ cụng GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI GIẤY, BèA VÀ DỤNG CỤ HỌC THỦ CễNG. I.Mục tiờu: Học sinh biết một số loại giấy, bỡa và dụng cụ (thước kẻ, bỳt chỡ, kộo, hồ dỏn) để học thủ cụng. II.Đồ dựng dạy học: GV chuẩn bị cỏc loại giấy màu, bỡa và dụng cụ để học thủ cụng là kộo, hồ dỏn, thước kẻ III.Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định: 2.KTBC: KT dụng cụ học tập mụn thủ cụng của học sinh. 3.Bài mới: Giới thiệu mụn học, bài học và ghi tựa. Hoạt động 1 - Giới thiệu giấy, bỡa. GV đưa cho học sinh thấy một quyển sỏch và giới thiệu cho học sinh thấy được giấy là phần bờn trong của quyển sỏch, mỏng; bỡa được đúng phớa ngaũi và dày hơn. Cỏc lọai giấy và bỡa được làm từ bột của nhiều loại cõy như : tre, nứa, bồ đề - GV giới thiệu tiếp giấy màu để học thủ cụng cú nhiều màu sắc khỏc nhau, mặt sau cú kẻ ụ. Hoạt động 2 Giới thiệu dụng cụ học thủ cụng. Thước kẻ: GV đưa cho học sinh nhận thấy thước kẻ và giới thiệu đõy là thước kẻ được làm bằng gỗ hay nhựa dựng thước để đo chiều dài. Trờn mặt thước cú chia vạch và đỏnh số. Kộo: GV đưa cho học sinh nhận thấy cỏi kộo và giới thiệu cụng dụng của kộo dựng để cắt. Cần cẩn thận kẻo đứt tay. Hồ dỏn: GV đưa cho học sinh nhận thấy lọ hồ dỏn và giới thiệu cụng dụng của hồ dỏn dựng để dỏn giấy được chế từ cỏc lọai bột cú pha chất chống giỏn, chuột và đựng trong hộp nhựa. 4.Củng cố : - Hỏi tờn bài. - Nờu lại cụng dụng và cỏch sử dụng cỏc loại thủ cụng, dụng cụ học mụn thủ cụng. 5.Nhận xột, dặn dũ: - Nhận xột, tuyờn dương cỏc em học tốt. - Về nhà chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ dỏn để học bài sau. Hỏt Học sinh đưa đồ dựng để trờn bàn cho GV kiểm tra. Học sinh quan sỏt và nhận biết giấy khỏc bỡa như thế nào, cụng dụng của giấy và cụng dụng của bỡa. Học sinh quan sỏt lắng nghe từng dụng cụ thủ cụng và cụng dụng của nú. Học sinh cú thể nờu cỏc loại thước kẻ, kộo lớn nhỏ khỏc nhau. - 1 em nờu tựa bài. Học sinh nờu cỏc dụng cụ học thủ cụng và cụng dụng của nú. Chuẩn bị tiết sau. Sinh hoạt lớp Kiểm điểm mọi nề nếp. A- Mục tiêu: - Kiểm điểm mọi nề nếp tuần qua. HS thấy được ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. - Rèn kĩ năng tự quản cho HS. - Giáo dục HS thói quen kỉ luật và nề nếp. B- Lên lớp: I/ ổn định tổ chức: -Quản ca cho lớp hát. -Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. II/ Kiểm điểm mọi nề nếp: 1- Lớp trưởng điều khiển: 2- Các tổ trưởng báo cáo tình hình hoạt động của tổ trong tuần qua. 3- Các cán sự đưa ra ý kiến. 4- Sau đó Lớp trưởng tổng kết chung, đưa ra ưu, nhược điểm. 6- GV đưa ý kiến nhận xét: - Về sĩ số. - Về học tập. - Lao động vệ sinh. - Các hoạt động khác. III/ Kế hoạch hoạt động tuần tới: - Duy trì nề lớp học tập. Giữ trật tự trong giờ học. Chịu khó tự học hỏi thêm qua sách vở, báo chí, chịu khó rèn đọc, viết cho tốt hơn. - Các hoạt động của lớp phải đi vào nề nếp. - Vệ sinh lớp cần sạch sẽ hơn. Chú ý nhặt rác và giữ sạch sẽ khu vực do lớp mình chịu trách nhiệm. - Tham ra tốt các hoạt động ngoài giờ. - Cán sự lớp theo dõi sát những hiện tượng vi phạm kỉ luật, nhắc nhở thường xuyên và báo cáo kịp thời cho thầy cô giáo. Đạo đức BÀI: EM LÀ HỌC SINH LỚP 1 (TIẾT 1) I. mục tiêu: - Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học. - Biết tờn trường, lớp, tờn thầy, cụ giỏo, một số bạn bố trong lớp. - Bước đầu biết giới thiệu về tờn mỡnh, những điều mỡnh thớch trước lớp. * Năng lực: Phỏt triển bản thõn, điều chỉnh hành vi đạo đức. ii.Chuẩn bị: - PP: Quan sỏt, vấn đỏp, thảo luận, thực hành, xử lớ tỡnh huống, đúng vai. - Tranh minh hoạ phúng to theo nội dung bài. - Bài hỏt: Ngày đầu tiờn đi học. iii. các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động học sinh 1.Ổn định lớp: 2.KTBC: KT sự chuẩn bị để học mụn đạo đức của học sinh. 3.Bài mới : Giới thiệu bài ghi tờn. Hoạt động 1: Thực hiện trũ chơi: “Giới thiệu tờn”. GV chia học sinh thành cỏc nhúm 6 em, đứng thành vũng trũn và hướng dẫn cỏch chơi. Cỏch chơi: Em này giới thiệu tờn mỡnh với cỏc bạn trong nhúm, sau đú chỉ định 1 bạn bất kỡ và hỏi “ Tờn bạn là gỡ ? Bạn kia trả lời tờn mỡnh và tiếp tục hỏi tờn bạn khỏc GV tổ chức cho học sinh chơi. Sau khi chơi GV hỏi thờm : Cú bạn nào trựng tờn với nhau hay khụng ? Em hóy kể tờn một số bạn em nhớ qua trũ chơi ? GV kết luận: Khi gọi bạn, núi chuyện với bạn, cỏc em hóy núi tờn của bạn. Cụ cũng sẽ gọi tờn cỏc em khi chỳng ta học tập, vui chơi Cỏc em đó biết tờn cụ là gỡ chưa nào? Cỏc em hóy gọi cụ là cụ Nho nhộ. Hoạt động 2: Giới thiệu về mỡnh. Học sinh biết giới thiệu về bản thõn một cỏch mạnh dạn. GV hỏi học sinh về việc bố mẹ đó mua những gỡ để cỏc em đi học lớp 1. Gọi một số học sinh kể. GV kết luận. Đi học lớp 1 là vinh dự, là nhiệm vụ của những trẻ em 6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12418389.doc
Tài liệu liên quan