Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 17

I. MỤC TIÊU:

 Sau bài học, HS biết:

 - Đọc được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt; từ và đoạn thơ ứng dụng.

 - Viết được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.

 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Những người bạn tốt .

 - Bài ứng dụng cuối bài: Liên hệ cây xanh đem đến bóng râm cho con người khoẻ mạnh. GD cho HS thấy trồng cây là có ích, HS cảm nhận vẽ đẹp của cây. Có ý thức BVMT thiên nhiên.

 - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS.

 - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, tranh minh hoạ bài học.

 - HS: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

 

doc31 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 17, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- ghép bảng cài: - GV cho HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo và ghép vần vào bảng cài. b. Đánh vần: - GV h.dẫn cho HS đánh vần. - GV uốn nắn giúp đỡ HS. * Đọc tiếng khoá: - GV gợi ý cho HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng kho - GV h.dẫn cho HS p.tích tiếng và luyện đánh vần tiếng. - GV nhận xét, uốn nắn cho HS. * Đọc từ khoá: - GV dùng tranh giới thiệu và rút ra từ khoá rồi cho HS nhận diện và p.tích từ có tiếng mang vần mới học. - GV cho HS luyện đọc trơn cá nhân. (Nếu HS đọc còn yếu nhiều thì luyện cho HS đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn. ) * Đọc tổng hợp: - GV cho HS đọc tổng hợp xuôi - ngược cá nhân, đồng thanh. * Dạy vần ơt: (Qui trình dạy tương tự như dạy vần ôt) - GV cho HS so sánh 2 vần có điểm nào giống và khác nhau. - GV h.dẫn HS đọc khác nhau. - GV theo dõi nhận xét. c. Luyện viết: * So sánh: - GV cho HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và luyện cho HS viết bảng con. * Viết đứng riêng: - GV h.dẫn quy trình viết và cho HS luyện viết vào bảng con. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện viết. * Viết kết hợp: - GV p.tích chữ ghi tiếng và luyện cho HS viết bảng con. - GV theo dõi chỉnh sửa cho HS. d. Đọc từ ứng dụng: - GV ghi lần lượt các từ ứng dụng lên bảng cho HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học. - GV kết hợp giải thích cho HS nắm một số từ ngữ ứng dụng. câu ứng dụng và tìm tiếng có mang vần vừa học. * HS thực hiện theo h.dẫn của GV: - HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo vần và ghép bảng cài theo y/c. * Đánh vần: - HS đánh vần cá nhân lần lượt. * Đọc tiếng khoá: - HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá. - HS p.tích và đánh vần cá nhânlần lượt cá nhân. * Đọc từ khoá: - HS p.tích và từ và tìm tiếng có mang vần mới. - HS luyện đọc trơn cá nhân lần lượt. * Đọc tổng hợp: - HS đọc tổng hợp xuôi - ngược cá nhân, đồng thanh . - HS so sánh 2 vần có điểm giống và khác nhau. + Giống nhau: Đều có âm t ở cuối. + Khác nhau ô khác ơ đứng đầu. - HS đọc khác nhau lần lượt cá nhân. * HS So sánh: - HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và tập luyện viết bảng con. * HS luyện viết bảng con: - HS luyện viết vào bảng con lần lượt theo h.dẫn của GV. * HS luyện viết kết hợp: - HS viết theo h.dẫn của GV lần lượt. * HS đọc từ ứng dụng: - HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học luyện đánh vần và đọc trơn cá nhân. - HS chú ý nghe GV giải thích. TIEÁT 2. 3. Luyện tập: a. Luyện đọc: - GV cho HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện đọc. * Đọc câu ứng dụng: - GV giới thiệu tranh ứng dụng và rút ra bài thơ ứng dụng rồi h.dẫn cho HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có mang vần vừa học. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS. - Bài ứng dụng cuối bài: Liên hệ cây xanh đem đến bóng râm cho con người khoẻ mạnh. GD cho HS thấy trồng cây là có ích, HS cảm nhận vẽ đẹp của cây. Có ý thức BVMT thiên nhiên. b. Luyện viết: - GV h.dẫn cho HS viết vào vở tập viết theo quy định chuẩn kiến thức. c. Luyện nói: - GV cho HS quan sát tranh và gợi ý câu hỏi cho HS trả lời. - GV đặt các câu hỏi lần lượt cho HS trả lời. - GV theo dõi giúp đỡ HS nói mạnh dạn. - GV giáo dục cho HS qua chủ đề luyện nói. 4. Củng cố - dặn dò: - GV cho HS đọc lại toàn bài trong SGK. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. - GV nhận xét tiết học và dặn dò. * HS luyện đọc : - HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK lần lượt cá nhân. * HS đọc câu ứng dụng: - HS đọc câu thơ ứng dụng cá nhân và tìm tiếng có mang vần vừa học theo y/c . * HS luyện viết vào vở tập viết: - HS viết theo y/c của GV lần lượt. * HS tập nói theo h.dẫn: - HS quan sát tranh và trả lời lần lượt theo gợi ý của GV. - HS luyện nói 2 đến 4 câu theo chủ đề bằng các câu hỏi gợi ý. MÔN: TOÁN Tiết 65 : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10; viết được các số theo thứ tự qui định; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. - HS làm đầy đủ các bài tập: Bài 1 (cột 3, 4), bài 2, bài 3 * Rèn luyện cho HS khá giỏi qua kỹ năng tính toán nhanh và kỹ năng trình bày bài toán. (Nếu còn thời gian bồi dưỡng HS khá giỏi làm hết các bài tập trong SGK). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra: - GV K.tra cho HS làm bài tập ở tiết 64 (có chọn lọc). 2. Dạy- học bài mới: a. Giới thiệu: b. Thực hành: - GV h.dẫn cho HS làm các bài tập lần lượt. + Bài 1: - GV cho HS nêu y/c bài va ølàm bài tập. - GV hướng dẫn cho HS lên bảng làm bài tập + SGK. - GV cho HS nhận xét k.quả bài làm. - GV cho HS nhận xét qua bài làm của HS. + Bài 2: - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS thực hiện lần lượt. - GV cho HS nhận xét. + Bài 3: - GV hướng dẫn cho HS nhìn tóm tắt nêu được bài toán theo tóm tắt câu a, b. - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS nhận xét bài làm của các bạn. - GV cho HS khá giỏi làm cả bài tập còn lại trong SGK 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết học - GV dặn dò. * HS thực hành làm bài tập: - HS làm bài tập theo h.dẫn. + Bài 1: - HS nêu bài toán điền số thích hợp vào chỗ chấm. 8 = + 3 10 = 8 + 8 = 4 + 10 = + 3 9 = + 1 10 = 6 + 9 = + 3 10 = + 5 9 = 7 + 10 = 10 + ... 9 = 5 + 10 = 0 + 10 10 = + 1 1 = 1 + + Bài 2: - HS nêu y/c bài làm: Viết các số: 7, 5, 2, 9, 8. a) Theo thứ từ bé đến lớn:................. b) Theo thứ từ lớn đến bé: .............. + Bài 3: - HS nêu y/c bài làm: Viết phép tính thích hợp: - HS nhìn tóm tắt nêu được bài toán theo tóm tắt lần lượt. Tóm tắt: a) Có : 4 bông hoa Thêm : 3 bông hoa Có tất cả : bông hoa ? 4 + 3 = 7 b) Có : 7 lá cờ Bớt đi : 2 lá cờ Còn lại : lá cờ ? 7 - 2 = 5 BUỔI CHIỀU: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN - BỒI DƯỠNG I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm đọc được các tiếng, từ của bài 70 - Rèn luyện kỹ năng đánh vần, đọc trơn cho HS qua bài học 70 - Rèn kỹ năng luyện viết cho HS (chú ý học sinh còn yếu) * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc , viết và cách trình bài bày viết, chữ viết. - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn qua bài 70 đã chọn lọc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Bộ thực hành. - HS: Bảng con, vở ghi chép , bộ thực hành T.Việt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV lần lượt cho HS đọc các âm, tiếng, từ và câu ứng dụng của bài 70. - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS . * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học 70. 2. Luyện viết: - Giúp cho HS chậm- yếu luyện viết qua các tiếng, từ đã được học ở bài 70. - Rèn HS viết liền nét các con chữ. - Rèn kỹ năng trình bày chữ viết đúng, đủ và liền nét theo y/c. * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết lần lượt. - GV theo dõi giúp đỡ HS qua phần luyện viết. - GV nhận xét tiết học. LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN - BỒI DƯỠNG I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm đọc được các tiếng, từ của bài 69 - 70 - Rèn luyện kỹ năng đánh vần, đọc trơn cho HS qua bài học 69 - 70 - Rèn kỹ năng luyện viết cho HS (chú ý học sinh còn yếu) * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc , viết và cách trình bài bày viết, chữ viết. - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn qua bài 69 - 70 đã chọn lọc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Bộ thực hành. - HS: Bảng con, vở ghi chép , bộ thực hành T.Việt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV lần lượt cho HS đọc các âm, tiếng, từ và câu ứng dụng của bài 69 - 70. - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS . * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học 69 - 70. 2. Luyện viết: - Giúp cho HS chậm- yếu luyện viết qua các tiếng, từ đã được học ở bài 69 - 70. - Rèn HS viết liền nét các con chữ. - Rèn kỹ năng trình bày chữ viết đúng, đủ và liền nét theo y/c. * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết lần lượt. - GV theo dõi giúp đỡ HS qua phần luyện viết. - GV nhận xét tiết học. BUỔI SÁNG: Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2011. MÔN : TIẾNG VIỆT Bài 71 : et - êt I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Đọc được: et, êt, bánh tét, dệt vải; từ và các câu ứng dụng. - Viết được: et, êt, bánh tét, dệt vải. - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Chợ Tết. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, tranh minh hoạ bài học. - HS: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Ổn định: 2. K.Tra: - GVcho HS đọc, viết bài 70(có chọn lọc) 3. Dạy bài mới: 3.1. Giới thiệu: 3.2. Hướng dẫn dạy vần: * Dạy vần et : a. Nhận diện vần et - ghép bảng cài: - GV cho HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo và ghép vần vào bảng cài. b. Đánh vần: - GV h.dẫn cho HS đánh vần. - GV uốn nắn giúp đỡ HS. * Đọc tiếng khoá: - GV gợi ý cho HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá. - GV h.dẫn cho HS p.tích tiếng và luyện đánh vần tiếng. - GV nhận xét, uốn nắn cho HS. * Đọc từ khoá: - GV dùng tranh giới thiệu và rút ra từ khoá rồi cho HS nhận diện và p.tích từ có tiếng mang vần mới học. - GV cho HS luyện đọc trơn cá nhân. (Nếu HS đọc còn yếu nhiều thì luyện cho HS đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn.) * Đọc tổng hợp: - GV cho HS đọc tổng hợp xuôi- ngược cá nhân, đồng thanh. * Dạy vần êt: (Qui trình dạy tương tự như dạy vần et) - GV cho HS so sánh 2 vần có điểm nào giống và khác nhau. - GV h.dẫn HS đọc khác nhau. - GV theo dõi nhận xét. c. Luyện viết: * So sánh: - GV cho HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và luyện cho HS viết bảng con. * Viết đứng riêng: - GV h.dẫn quy trình viết và cho HS luyện viết vào bảng con. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện viết. * Viết kết hợp: - GV p.tích chữ ghi tiếng và luyện cho HS viết bảng con. - GV theo dõi chỉnh sửa cho HS. d. Đọc từ ứng dụng: - GV ghi lần lượt các từ ứng dụng lên bảng cho HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học. - GV kết hợp giải thích cho HS nắm một số ứng dụng. * HS thực hiện theo h.dẫn của GV: - HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo vần và ghép bảng cài theo y/c. * Đánh vần: - HS đánh vần cá nhân lần lượt. * Đọc tiếng khoá: - HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá. - HS p.tích và đánh vần cá nhânlần lượt cá nhân. * Đọc từ khoá: - HS p.tích và từ và tìm tiếng có mang vần mới. - HS luyện đọc trơn cá nhân lần lượt. * Đọc tổng hợp: - HS đọc tổng hợp xuôi- ngược cá nhân, đồng thanh . - HS so sánh 2 vần có điểm giống và khác nhau. + Giống nhau: Đều có âm t ở cuối. + Khác nhau e khác ê đứng đầu. - HS đọc khác nhau lần lượt cá nhân. * HS So sánh: - HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và tập luyện viết bảng con. * HS luyện viết bảng con: - HS luyện viết vào bảng con lần lượt theo h.dẫn của GV. * HS luyện viết kết hợp: - HS viết theo h.dẫn của GV lần lượt. * HS đọc từ ứng dụng: - HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học luyện đánh vần và đọc trơn cá nhân. . - HS chú ý nghe GV giải thích. TIEÁT 2. 3. Luyện tập: a. Luyện đọc: - GV cho HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK. -GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện đọc. * Đọc câu ứng dụng: - GV giới thiệu tranh ứng dụng và rút ra bài thơ ứng dụng rồi h.dẫn cho HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có mang vần vừa học. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS. b. Luyện viết: - GV h.dẫn cho HS viết vào vở tập viết theo quy định chuẩn kiến thức. c. Luyện nói: - GV cho HS quan sát tranh và gợi ý câu hỏi cho HS trả lời. - GV đặt các câu hỏi lần lượt cho HS trả lời. - GV theo dõi giúp đỡ HS nói mạnh dạn. - GV giáo dục cho HS qua chủ đề luyện nói. 4. Củng cố - dặn dò: - GV cho HS đọc lại toàn bài trong SGK. -Rèn kỹ năng đọc trơnchoHSqua bài học. - GV nhận xét tiết học và dặn dò. * HS luyện đọc : - HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK lần lượt cá nhân. * HS đọc câu ứng dụng: - HS đọc câu thơ ứng dụng cá nhân và tìm tiếng có mang vần vừa học theo y/c . * HS luyện viết vào vở tập viết: - HS viết theo y/c của GV lần lượt. * HS tập nói theo h.dẫn: - HS quan sát tranh và trả lời lần lượt theo gợi ý của GV. - HS luyện nói 2 đến 4 câu theo chủ đề bằng các câu hỏi gợi ý. MÔN: TOÁN Tiết 66 : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10; biết cộng, trừ các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. - HS làm đầy đủ các bài tập: Bài 1, bài 2 (a, b, cột 1), bài 3 (cột 1, 2), bài 4 * Rèn luyện cho HS khá giỏi qua kỹ năng tính toán nhanh và kỹ năng trình bày bài toán. (Nếu còn thời gian bồi dưỡng HS khá giỏi làm hết các bài tập trong SGK). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra: - GV K.tra cho HS làm bài tập ở tiết 65 (có chọn lọc). 2. Dạy- học bài mới: a. Giới thiệu: b. Thực hành: - GV h.dẫn cho HS làm các bài tập lần lượt. + Bài 1: -GV cho HS nêu y/c bài vàlàm bài tập. - GV hướng dẫn cho HS lên bảng làm bài tập + SGK. - GV cho HS nhận xét k.quả bài làm. - GV cho HS nhận xét qua bài làm của HS. + Bài 2: - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS thực hiện lần lượt. - GV cho HS nhận xét. + Bài 3: - GV cho HS nêu y/c bài làm. + Bài 4: - GV hướng dẫn cho HS nhìn tranh vẽ nêu được bài toán theo tình huống tranh từng ý a, b. - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS nhận xét bài làm của các bạn. - GV cho HS khá giỏi làm cả bài tập còn lại trong SGK 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết học - GV dặn dò. * HS thực hành làm bài tập: - HS làm bài tập theo h.dẫn. + Bài 1: - HS nêu bài toán nối các chấm với số thứ tự : - HS lên bảng làm bài tập + SGK. + Bài 2: - HS nêu y/c bài làm tính : a) - b) 4 + 5 - 7 = 1 + 2 + 6 = 3 - 2 + 9 = + Bài 3: - HS nêu y/c bài làm.Điền dấu (, =) vào chỗ chấm thích hợp. 0 1 3 + 2 2 + 3 10 9 7 - 4 2 + 2 + Bài 4: - HS nêu y/c bài làm: Viết phép tính thích hợp: - HS nhìn tranh vẽ nêu được bài toán theo tình huống tranh từng ý a, b. a) Có 5 con vịt đang bơi dưới ao, có thêm 4 con chạy đến bơi nữa. Hỏi có tất cả có bao nhiêu con vịt đang bơi ? 5 + 4 = 9 b) Lúc đầu có 7 con thỏ đang vui chơi, sau đó chạy đi bớt 2 con thỏ. Hỏi còn lại bao nhiêu con thỏ ? 7 - 2 = 5 - HS khá giỏi làm cả bài tập còn lại trong SGK BUỔI SÁNG: Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011. MÔN : TIẾNG VIỆT Bài 72 : ut - ưt I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Đọc được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng. - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Ngón út, em út, sau rốt . - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, tranh minh hoạ bài học. - HS: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Ổn định: 2. K.Tra: - GV cho HS đọc, viết bài 71(có chọn lọc.) 3. Dạy bài mới: 3.1. Giới thiệu: 3.2. Hướng dẫn dạy vần: * Dạy vần ut : a. Nhận diện vần ut - ghép bảng cài: - GV cho HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo và ghép vần vào bảng cài. b. Đánh vần: - GV h.dẫn cho HS đánh vần. - GV uốn nắn giúp đỡ HS. * Đọc tiếng khoá: - GV gợi ý cho HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá. - GV h.dẫn cho HS p.tích tiếng và luyện đánh vần tiếng. - GV nhận xét, uốn nắn cho HS. * Đọc từ khoá: - GV dùng tranh giới thiệu và rút ra từ khoá rồi cho HS nhận diện và p.tích từ có tiếng mang vần mới học. - GV cho HS luyện đọc trơn cá nhân. (Nếu HS đọc còn yếu nhiều thì luyện cho HS đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn. ) * Đọc tổng hợp: - GV cho HS đọc tổng hợp xuôi- ngược cá nhân, đồng thanh. * Dạy vần ưt: (Qui trình dạy tương tự như dạy vần ut) - GV cho HS so sánh 2 vần có điểm nào giống và khác nhau. - GV h.dẫn HS đọc khác nhau. - GV theo dõi nhận xét. c. Luyện viết: * So sánh: - GV cho HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và luyện cho HS viết bảng con. * Viết đứng riêng: - GV h.dẫn quy trình viết và cho HS luyện viết vào bảng con. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện viết. * Viết kết hợp: - GV p.tích chữ ghi tiếng và luyện cho HS viết bảng con. - GV theo dõi chỉnh sửa cho HS. d. Đọc từ ứng dụng: - GV ghi lần lượt các từ ứng dụng lên bảng cho HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học. - GV kết hợp giải thích cho HS nắm một số ứng dụng. * HS thực hiện theo h.dẫn của GV: - HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo vần và ghép bảng cài theo y/c. * Đánh vần: - HS đánh vần cá nhân lần lượt. * Đọc tiếng khoá: - HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá. - HS p.tích và đánh vần cá nhânlần lượt cá nhân. * Đọc từ khoá: - HS p.tích và từ và tìm tiếng có mang vần mới. - HS luyện đọc trơn cá nhân lần lượt. * Đọc tổng hợp: - HS đọc tổng hợp xuôi- ngược cá nhân, đồng thanh . - HS so sánh 2 vần có điểm giống và khác nhau. + Giống nhau: Đều có âm t ở cuối. + Khác nhau u khác ư đứng đầu. - HS đọc khác nhau lần lượt cá nhân. * HS So sánh: - HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và tập luyện viết bảng con. * HS luyện viết bảng con: - HS luyện viết vào bảng con lần lượt theo h.dẫn của GV. * HS luyện viết kết hợp: - HS viết theo h.dẫn của GV lần lượt. * HS đọc từ ứng dụng: - HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học luyện đánh vần và đọc trơn cá nhân. . - HS chú ý nghe GV giải thích. TIEÁT 2. 3. Luyện tập: a. Luyện đọc: - GV cho HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện đọc. * Đọc câu ứng dụng: - GV giới thiệu tranh ứng dụng và rút ra bài thơ ứng dụng rồi h.dẫn cho HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có mang vần vừa học. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS. b. Luyện viết: - GV h.dẫn cho HS viết vào vở tập viết theo quy định chuẩn kiến thức. c. Luyện nói: - GV cho HS quan sát tranh và gợi ý câu hỏi cho HS trả lời. - GV đặt các câu hỏi lần lượt cho HS trả lời. - GV theo dõi giúp đỡ HS nói mạnh dạn. - GV g. dục cho HS qua chủ đề luyện nói. 4. Củng cố - dặn dò: - GV cho HS đọc lại toàn bài trong SGK. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. - GV nhận xét tiết học và dặn dò. * HS luyện đọc : - HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK lần lượt cá nhân. * HS đọc câu ứng dụng: - HS đọc câu thơ ứng dụng cá nhân và tìm tiếng có mang vần vừa học theo y/c . * HS luyện viết vào vở tập viết: - HS viết theo y/c của GV lần lượt. * HS tập nói theo h.dẫn: - HS quan sát tranh và trả lời lần lượt theo gợi ý của GV. - HS luyện nói 2 đến 4 câu theo chủ đề bằng các câu hỏi gợi ý. MÔN: TOÁN Tiết 67 : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10; thực hiện được cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ; nhận dạng hình tam giác. - HS làm đầy đủ các bài tập: Bài 1, bài 2 (dòng 1), bài 3, bài 4 * Rèn luyện cho HS khá giỏi qua kỹ năng tính toán nhanh và kỹ năng trình bày bài toán (Nếu còn thời gian bồi dưỡng HS khá giỏi làm hết các bài tập trong SGK). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra: - GV K.tra cho HS làm bài tập ở tiết 66 (có chọn lọc). 2. Dạy- học bài mới: a. Giới thiệu: b. Thực hành: - GV h.dẫn cho HS làm các bài tập lần lượt. + Bài 1: - GV cho HS nêu y/c bài vàlàm bài tập a,b - GV hướng dẫn cho HS lên bảng làm bài tập + SGK. - GV cho HS nhận xét k.quả bài làm. - GV cho HS nhận xét qua bài làm của HS. + Bài 2: - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS thực hiện lần lượt. - GV cho HS nhận xét. + Bài 3: - GV đặt câu hỏi cho HS trả lời: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10. a) Số nào lớn nhất ? b) Số nào bé nhất ? - GV cho HS nhận xét + Bài 4: - GV hướng dẫn cho HS nhìn tóm tắt nêu được bài toán - GV cho HS nêu y/c bài làm. - GV cho HS nhận xét bài làm của các bạn. - GV cho HS khá giỏi làm cả bài tập còn lại trong SGK 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết học - GV dặn dò. * HS thực hành làm bài tập: - HS làm bài tập theo h.dẫn. + Bài 1: - HS nêu bài toán theo y/c. - HS lên bảng làm bài tập + SGK. a) Tính kết quả theo cột dọc. + - + -+ - b) Tính lần kết quả theo hàng ngang. 8 – 5 – 2 = 9 – 5 + 4 = 4 + 4 – 6 = 6 – 3 + 2 = 10 – 9 + 7 = 10 + 0 – 5 = 2 + 6 + 1 = 7 – 4 + 4 = + Bài 2: - HS nêu y/c bài. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 8 = + 5 9 = 10 - 7 = + 7 + Bài 3: - HS chú ý trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV. + Bài 4: - HS nêu y/c bài làm: Viết phép tính thích hợp: - HS nhìn tóm tắt nêu được bài toán. Tóm tắt: Có : 5 con cá Thêm : 2 con cá Có tất cả : con cá ? 5 + 2 = 7 - HS khá giỏi làm cả bài tập còn lại trong SGK THỦ CÔNG BÀI 17: GẤP CÁI VÍ I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS biết cách gấp cái Ví bằng giấy thủ công. - Kĩ năng : Gấp được cái ví bằng giấy. Ví có thể chưa cân đối. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. -Với HS khéo tay : Gấp được cái ví bằng giấy. Các nếp gấp phẳng, thẳng. Làm thêm được quai xách và trang trí cho ví. - Thái độ : Giúp GS biết yêu thích học môn Thủ công, biết thực hành khéo léo, can thận và biết thu dọn giấy vụn sau khi làm xong sản phẩm. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Giáo viên:Vật mẫu cái ví được gấp bằng giấy và tranh quy trình “ Gấp cái ví” Một tờ giấy màu hình chữ nhật . Giấy khổ A4 có kẻ ô. Bút chì, thước kẻ - Học sinh: Giấy nháp, giấy màu các loại, bút chì, hồ dán, khăn lau, vở thủ công Một tờ giấy màu hình chữ nhật . III. HOẠT ĐỘNG DẠY CHỦ YẾU : 1. Ổn định : Nhận lớp, ổn định HS. 2. Kiểm tra: Kiểm tra đồ dùng học tập Môn Thủ công của HS. Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh. Như giấy màu, bút chì, thước kẻ, hồ dán, khăn lau tay, vv GV nêu nhận xét chung. 3. Dạy bài mới: Tiết 1 Hoạt động của gv Hoạt động của hs a. Giới thiệu bài : - GV nêu yêu cầu và giới thiệu tên bài : "Gấp cái ví . (Tiết 1) b. Các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV cho HS quan sát mẫu gấp cái ví và quan sát hình vẽ trên tranh quy trình. - GV nêu câu hỏi để HS nhận biết cái ví có 2 ngăn và được gấp từ tờ giầy màu hình chữ nhật. * Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: * Bước 1: Gấp đường dấu giữa. - GV thao tác gấp ví trên tờ giấy hình chữ nhật to. - Đặt dọc tờ giấy màu hình chữ nhật trên bàn, mặt màu ở dưới. - Gấp đôi tờ giấy để lấy đường giữa (H.1). - Sau khi lấy đường dấu xong, mở giấy ra như ban đầu. + Bước 2: Gấp hai mép ví: - Gấp mép 2 đầu giấy vào khoảng 1 ô nhu hình 3 sẽ được hình 4. + Bước 3: Gấp ví: - Gấp tiếp 2 phần ngoài (H.5) vào trong (H.6) sao cho 2 miệng ví sát vào đường dấugiữa để được hình 7. - Lật hình 7 ra mặt sau theo bề ngang giấy như hình 8 - Gấp 2 phần ngoài vào trong sao cho cân đối giữa bề dài và bề ngang của ví (H.9) sẽ được hình 10. - Gấp đôi hình 10 theo đường dấu giữa (H.11) cái ví đã gấp hoàn chỉnh (H.12) * Lưu ý HS: GV nên hướng dẫn từng bước chậm dể HS quan sát, nắm được các quy trình gấp cái ví. * Hoạt động 3: HS thực hành gấp nháp. - Cho HS nhắc lại cách gấp và chỉ định 2 HS lên gấp thử bằng giấy HS. - GV nhận xét, tuyên dương. c. Củng cố: - GV củng cố bài. HS nhắc lại tựa bài - Dạy HS biết yêu thích môn Thủ công. d. Dặn dò: - Nhận xét về tinh thần học tập và sự chuẩn bị đồ dùng khi đến lớp. - Dặn dò HS luyện tập ở nhà và chuẩn bị dụng cụ tiết học sau. - Nêu nhận xét. - HS nhắc lại tên bài. - HS quan sát, nhận xét. - HS quan sát, trả lời câu hỏi. - HS quan sát từng bước gấp. - HS thao tác theo thầy. - HS tiếp tục thao tác theo thầy. - HS thao tác theo thầy. - 2 HS lên thi gấp thử. Cả lớp thực hành gấp thử theo nhóm bàn. BUỔI CHIỀU: LUYỆN TẬP TOÁN RÈN LUYỆN -THỰC HÀNH I. MỤC TIÊU: - Củng cố lại cho HS nắm vững bảng cộng, trừ trong phạm vi 10. - GV củng cố cho HS nắm vững số 0 trong phép cộng, trừ trong phạm vi 10. - GV củng cố cho HS nắm vững cách so sánh các số trong phạm vi 10. - GV củng cố cho HS nắm vững viết các số thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại trong phạm vi 10. - GV củng cố cho HS nắm vững cách nêu bài toán qua tóm tắt và biết cách trình bày bài giải qua tóm tắt. - Tiếp tục rèn luyện và bồi bưỡng HS thực hành qua các dạng toán đã được học trong phạm Vi 10.(Chú ý đến dạng toán cột dọc, rèn kỹ năng ghi kết quả.) - Tiếp tục rèn luyện và bồi bưỡng HS có kỹ năng giải toán theo tóm tắt cách trình bày bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN TUAN 17..doc
Tài liệu liên quan