Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 19

I. MỤC TIÊU:

 - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm đọc được các tiếng, từ của bài 77

 - Rèn luyện kỹ năng đánh vần, đọc trơn cho HS qua bài học 77

 - Rèn kỹ năng luyện viết cho HS (chú ý học sinh còn yếu)

 * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc , viết và cách trình bài bày viết, chữ viết.

 - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn qua bài 77 đã chọn lọc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: SGK, Bộ thực hành.

 - HS: Bảng con, vở ghi chép , bộ thực hành T.Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Luyện đọc:

 - GV lần lượt cho HS đọc các âm, tiếng, từ và câu ứng dụng của bài 77.

 - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học.

 - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS.

 * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học 77.

2. Luyện viết:

 - Giúp cho HS chậm- yếu luyện viết qua các tiếng, từ đã được học ở bài 77.

 - Rèn HS viết liền nét các con chữ.

 - Rèn kỹ năng trình bày chữ viết đúng, đủ và liền nét theo y/c.

 * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết lần lượt.

 - GV theo dõi giúp đỡ HS qua phần luyện viết.

 - GV nhận xét tiết học.

 

doc32 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp các môn lớp 1 - Tuần 19, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
luyện cho HS viết bảng con. * Viết đứng riêng: - GV h.dẫn quy trình viết và cho HS luyện viết vào bảng con. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện viết. * Viết kết hợp: - GV p.tích chữ ghi tiếng và luyện cho HS viết bảng con. - GV theo dõi chỉnh sửa cho HS. d. Đọc từ ứng dụng: - GV ghi lần lượt các từ ứng dụng lên bảng cho HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học. - GV kết hợp giải thích cho HS nắm một số từ ngữ ứng dụng. * HS thực hiện theo h.dẫn của GV: - HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo vần và ghép bảng cài theo y/c. * Đánh vần: - HS đánh vần cá nhân lần lượt. * Đọc tiếng khoá: - HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá. - HS p.tích và đánh vần cá nhânlần lượt cá nhân. * Đọc từ khoá: - HS p.tích và từ và tìm tiếng có mang vần mới. - HS luyện đọc trơn cá nhân lần lượt. * Đọc tổng hợp: - HS đọc tổng hợp xuôi - ngược cá nhân, đồng thanh . - HS so sánh 2 vần có điểm giống và khác nhau. + Giống nhau: Đều có âm c ở cuối. + Khác nhau u khác ư đứng đầu. - HS đọc khác nhau lần lượt cá nhân. * HS So sánh: - HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và tập luyện viết bảng con. * HS luyện viết bảng con: - HS luyện viết vào bảng con lần lượt theo h.dẫn của GV. * HS luyện viết kết hợp: - HS viết theo h.dẫn của GV lần lượt. * HS đọc từ ứng dụng: - HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học luyện đánh vần và đọc trơn cá nhân. . - HS chú ý nghe GV giải thích. TIEÁT 2. 3. Luyện tập: a. Luyện đọc: - GV cho HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện đọc. * Đọc câu ứng dụng: - GV giới thiệu tranh ứng dụng và rút ra bài thơ ứng dụng rồi h.dẫn cho HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có mang vần vừa học. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS. b. Luyện viết: - GV h.dẫn cho HS viết vào vở tập viết theo quy định chuẩn kiến thức. c. Luyện nói: - GV cho HS quan sát tranh và gợi ý câu hỏi cho HS trả lời. - GV đặt các câu hỏi lần lượt cho HS trả lời. - GV theo dõi giúp đỡ HS nói mạnh dạn. - GV giáo dục cho HS qua chủ đề luyện nói. 4. Củng cố - dặn dò: - GV cho HS đọc lại toàn bài trong SGK. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. - GV nhận xét tiết học và dặn dò. * HS luyện đọc : - HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK lần lượt cá nhân. * HS đọc câu ứng dụng: - HS đọc câu thơ ứng dụng cá nhân và tìm tiếng có mang vần vừa học theo y/c . * HS luyện viết vào vở tập viết: - HS viết theo y/c của GV lần lượt. * HS tập nói theo h.dẫn: - HS quan sát tranh và trả lời lần lượt theo gợi ý của GV. - HS luyện nói 2 đến 4 câu theo chủ đề bằng các câu hỏi gợi ý. MÔN: TOÁN Tiết 73 : Mười một, mười hai I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Nhận biết được cấu tạo các số mười một, mười hai; biết đọc, viết các số đó; bước đầu nhận biết số có hai chữ số; 11 (12) gồm 1 chục và 1 (2) đơn vị. - HS làm đầy đủ các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra: - GV cho HS trả bài tiết trước(có chọn lọc) 2. Dạy - học bài mới: 2.1. Giới thiệu: 2.2. Hướng dẫn: a. Hướng dẫn - giới thiệu số 11: - GV cầm tay phải 1 chục que tính, tay trái cầm 1 que tính và hỏi: + Mười que tính thêm 1 que tính nữa là mấy que tính ? - GV ghi bảng cho HS đọc . - GV hỏi: 10 còn gọi là mấy chục ? + Vậy 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? - GV ghi bảng cho HS đọc. * Giới thiệu cách viết số 11: - Số 11 là số có 2 chữ số, 2 chữ số 1 viết liền nhau. b.Hướng dẫn - giới thiệu số 12: (GV hướng dẫn HS tương tự quy trình như hdẫn số 11) 3. Thực hành: + Bài 1: - GV cho HS đọc y/c bài tập. - GV hdẫn cho HS thực hành và đọc kết quả lần lượt - GV cho HS nhận xét lẫn nhau. + Bài 2: - GV cho HS đọc y/c bài tập - GV cho HS làm theo y/c bài tập theo thứ tự. - Cho HS lên bảng làm - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. + Bài 3: - GV cho HS đọc y/c bài tập - GV cho HS đếm số lượng hình và tô màu theo y/c của bầi tập - GV theo dõi nhận xét. * (Nếu còn thời gian GV cho HS làm hết các bài tập còn lại) 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết học - GV dặn dò tiết học. * HS quan sát và trả lời : - HS làm chú ý quan sát - HS tự suy nghĩ trả lời: Có tất cả là 11 que tính. - HS nhắc lại lần lượt cá nhân. - HS tự suy nghĩ trả lời: 10 còn gọi là 1 chục - 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị. - HS nhắc lại lần lượt cá nhân. - HS viết vào bảng con lần lượt. + Bài 1: - Điền số thích hợp vào ô trống thích hợp (SGK) HS đếm số lượng hình và ghi số tương ứng vào ô trống. + Bài 2: - HS nêu y/c bài và cho HS rhực hành theo SGK hdẫn lần lượt - Cho HS lên bảng làm lần lượt theo hdẫn + Bài 3: - HS nêu y/c bài và cho HS rhực hành theo SGK hdẫn lần lượt. (Tô màu 11 hình tam giác và 12 hình vuông). BUỔI CHIỀU: : LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN - BỒI DƯỠNG I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm đọc được các tiếng, từ của bài 77 - Rèn luyện kỹ năng đánh vần, đọc trơn cho HS qua bài học 77 - Rèn kỹ năng luyện viết cho HS (chú ý học sinh còn yếu) * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc , viết và cách trình bài bày viết, chữ viết. - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn qua bài 77 đã chọn lọc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Bộ thực hành. - HS: Bảng con, vở ghi chép , bộ thực hành T.Việt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV lần lượt cho HS đọc các âm, tiếng, từ và câu ứng dụng của bài 77. - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS. * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học 77. 2. Luyện viết: - Giúp cho HS chậm- yếu luyện viết qua các tiếng, từ đã được học ở bài 77. - Rèn HS viết liền nét các con chữ. - Rèn kỹ năng trình bày chữ viết đúng, đủ và liền nét theo y/c. * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết lần lượt. - GV theo dõi giúp đỡ HS qua phần luyện viết. - GV nhận xét tiết học. LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT RÈN LUYỆN - BỒI DƯỠNG I. MỤC TIÊU: - Tiếp tục rèn luyện, củng cố cho HS nắm đọc được các tiếng, từ của bài 77 - 78 - Rèn luyện kỹ năng đánh vần, đọc trơn cho HS qua bài học 77 - 78 - Rèn kỹ năng luyện viết cho HS (chú ý học sinh còn yếu) * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc , viết và cách trình bài bày viết, chữ viết. - Rèn HS khá giỏi kỹ năng đọc trơn qua bài 77 - 78 đã chọn lọc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, Bộ thực hành. - HS: Bảng con, vở ghi chép , bộ thực hành T.Việt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Luyện đọc: - GV lần lượt cho HS đọc các âm, tiếng, từ và câu ứng dụng của bài 77 - 78. - Giúp HS p.tích các tiếng, từ một cách chắc chắn qua bài đã học. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS. * Bồi dưỡng cho HS khá giỏi luyện đọc trơn qua bài học 77 - 78 . 2. Luyện viết: - Giúp cho HS chậm- yếu luyện viết qua các tiếng, từ đã được học ở bài 77 - 78. - Rèn HS viết liền nét các con chữ. - Rèn kỹ năng trình bày chữ viết đúng, đủ và liền nét theo y/c. * Bồi dưỡng HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết lần lượt. - GV theo dõi giúp đỡ HS qua phần luyện viết. - GV nhận xét tiết học. BUỔI SÁNG: Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2011. MÔN : TIẾNG VIỆT Bài 79 : ôc – uôc I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc. - Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Tiêm chủng, uống thuốc. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, tranh minh hoạ bài học. - HS: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Ổn định: 2. K.Tra: - GV cho HS đọc, viết bài 78(có chọn lọc) 3. Dạy bài mới: 3.1. Giới thiệu: 3.2. Hướng dẫn dạy vần: * Dạy vần ôc: a. Nhận diện vần uôc - ghép bảng cài: - GV cho HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo và ghép vần vào bảng cài. b. Đánh vần: - GV h.dẫn cho HS đánh vần. - GV uốn nắn giúp đỡ HS. * Đọc tiếng khoá: - GV gợi ý cho HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá - GV h.dẫn cho HS p.tích tiếng và luyện đánh vần tiếng. - GV nhận xét, uốn nắn cho HS. * Đọc từ khoá: - GV dùng tranh giới thiệu và rút ra từ khoá rồi cho HS nhận diện và p.tích từ có tiếng mang vần mới học. - GV cho HS luyện đọc trơn cá nhân. (Nếu HS đọc còn yếu nhiều thì luyện cho HS đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn. ) * Đọc tổng hợp: - GV cho HS đọc tổng hợp xuôi- ngược cá nhân, đồng thanh. * Dạy vần uôc: (Qui trình dạy tương tự như dạy vần ôc) - GV cho HS so sánh 2 vần có điểm nào giống và khác nhau. - GV h.dẫn HS đọc khác nhau. - GV theo dõi nhận xét. c. Luyện viết: * So sánh: - GV cho HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và luyện cho HS viết bảng con. * Viết đứng riêng: - GV h.dẫn quy trình viết và cho HS luyện viết vào bảng con. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện viết. * Viết kết hợp: - GV p.tích chữ ghi tiếng và luyện cho HS viết bảng con. - GV theo dõi chỉnh sửa cho HS. d. Đọc từ ứng dụng: - GV ghi lần lượt các từ ứng dụng lên bảng cho HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học. - GV kết hợp giải thích cho HS nắm một số từ ngữ ứng dụng. * HS thực hiện theo h.dẫn của GV: - HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo vần và ghép bảng cài theo y/c. * Đánh vần: - HS đánh vần cá nhân lần lượt. * Đọc tiếng khoá: - HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá. - HS p.tích và đánh vần cá nhânlần lượt cá nhân. * Đọc từ khoá: - HS p.tích và từ và tìm tiếng có mang vần mới. - HS luyện đọc trơn cá nhân lần lượt. * Đọc tổng hợp: - HS đọc tổng hợp xuôi- ngược cá nhân, đồng thanh . - HS so sánh 2 vần có điểm giống và khác nhau. + Giống nhau: Đều có âm c ở cuối. + Khác nhau ô khác uo đứng đầu. - HS đọc khác nhau lần lượt cá nhân. * HS So sánh: - HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và tập luyện viết bảng con. * HS luyện viết bảng con: - HS luyện viết vào bảng con lần lượt theo h.dẫn của GV. * HS luyện viết kết hợp: - HS viết theo h.dẫn của GV lần lượt. * HS đọc từ ứng dụng: - HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học luyện đánh vần và đọc trơn cá nhân. . - HS chú ý nghe GV giải thích. TIEÁT 2. 3. Luyện tập: a. Luyện đọc: - GV cho HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện đọc. * Đọc câu ứng dụng: - GV giới thiệu tranh ứng dụng và rút ra bài thơ ứng dụng rồi h.dẫn cho HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có mang vần vừa học. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS. b. Luyện viết: - GV h.dẫn cho HS viết vào vở tập viết theo quy định chuẩn kiến thức. c. Luyện nói: - GV cho HS quan sát tranh và gợi ý câu hỏi cho HS trả lời. - GV đặt các câu hỏi lần lượt cho HS trả lời. - GV theo dõi giúp đỡ HS nói mạnh dạn. - GV giáo dục cho HS qua chủ đề luyện nói. 4. Củng cố - dặn dò: - GV cho HS đọc lại toàn bài trong SGK. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. - GV nhận xét tiết học và dặn dò. * HS luyện đọc : - HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK lần lượt cá nhân. * HS đọc câu ứng dụng: - HS đọc câu thơ ứng dụng cá nhân và tìm tiếng có mang vần vừa học theo y/c . * HS luyện viết vào vở tập viết: - HS viết theo y/c của GV lần lượt. * HS tập nói theo h.dẫn: - HS quan sát tranh và trả lời lần lượt theo gợi ý của GV. - HS luyện nói 2 đến 4 câu theo chủ đề bằng các câu hỏi gợi ý. MÔN: TOÁN Tiết 74 : Mười ba, mười bốn, mười lăm. I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Nhận biết được mỗi số 13, 14, 15 gồm 1 chục và một số đơn vị (3, 4, 5); biết đọc, viết các số đó. - HS làm đầy đủ các bài tập Bài 1, bài 2, bài 3 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra: - GV cho HS nhắc lại bài tiết trước (có chọn lọc) 2. Dạy - học bài mới: 2.1. Giới thiệu: 2.2. Hướng dẫn: a. Hướng dẫn - giới thiệu số 13: - GV cầm tay phải 1 chục que tính, tay trái cầm 3 que tính và hỏi: + Mười que tính thêm 3 que tính nữa là mấy que tính ? - GV ghi bảng cho HS đọc . - GV hỏi: 10 còn gọi là mấy chục ? + Vậy 13 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? - GV ghi bảng cho HS đọc. * Giới thiệu cách viết số 13: - Số 13 là số có 2 chữ số,chữ số 1 viết trước chữ số 3 viết liền sau. b.Hướng dẫn - giới thiệu số 14, 15: (GV hướng dẫn HS tương tự quy trình như hdẫn số 13) 3. Thực hành: + Bài 1: - GV cho HS đọc y/c bài tập a, b - GV hdẫn cho HS thực hành và đọc kết quả lần lượt - GV cho HS nhận xét lẫn nhau. + Bài 2: - GV cho HS đọc y/c bài tập - GV cho HS làm theo y/c bài tập theo thứ tự. - Cho HS lên bảng làm - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. + Bài 3: - GV cho HS đọc y/c bài tập. - GV cho HS lên bảng đếm số hình và nối số thích hợp. - GV theo dõi nhận xét. * (Nếu còn thời gian GV cho HS làm hết các bài tập còn lại). 4. Củng cố- dặn dò: - GV củng cố cho HS nắm về về số có 2 chữ số và biết p.tích cấu tạo số có 2 chữ số. - GV nhận xét tiết học - GV dặn dò. * HS quan sát và trả lời : - HS làm chú ý quan sát - HS tự suy nghĩ trả lời: Có tất cả là 13 que tính. - HS nhắc lại lần lượt cá nhân. - HS tự suy nghĩ trả lời: 10 còn gọi là 1 chục - 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị. - HS nhắc lại lần lượt cá nhân. - HS viết vào bảng con lần lượt. + Bài 1: (Viết số) a) HS Đọc và ghi số thích hợp vào chỗ chấm thích hợp (SGK) b) HS điền số thích hợp vào ô trống. 10 15 15 10 + Bài 2: - Điền số thích hợp vào ô trống thích hợp (SGK) HS đếm số lượng hình và ghi số tương ứng vào ô trống. - Cho HS lên bảng làm lần lượt theo hdẫn. + Bài 3: - HS nêu y/c bài và cho HS rhực hành theo SGK hdẫn lần lượt. - Cho HS lên bảng làm lần lượt theo hdẫn. BUỔI SÁNG: Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2011. MÔN : TIẾNG VIỆT Bài 80 : iêc - ươc I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Đọc được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn. - Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Xiếc, múa rối, ca nhạc. - Rèn kỹ năng đọc đúng, đọc tốt cho HS. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, tranh minh hoạ bài học. - HS: Bộ đồ dùng dạy T.Việt, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Ổn định: 2. K.Tra: - GV cho HS đọc, viết bài 79(có chọn lọc) 3. Dạy bài mới: 3.1. Giới thiệu: 3.2. Hướng dẫn dạy vần: * Dạy vần iêc: a. Nhận diện vần iêc - ghép bảng cài: - GV cho HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo và ghép vần vào bảng cài. b. Đánh vần: - GV h.dẫn cho HS đánh vần. - GV uốn nắn giúp đỡ HS. * Đọc tiếng khoá: - GV gợi ý cho HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá. - GV h.dẫn cho HS p.tích tiếng và luyện đánh vần tiếng. - GV nhận xét, uốn nắn cho HS. * Đọc từ khoá: - GV dùng tranh giới thiệu và rút ra từ khoá rồi cho HS nhận diện và p.tích từ có tiếng mang vần mới học. - GV cho HS luyện đọc trơn cá nhân. (Nếu HS đọc còn yếu nhiều thì luyện cho HS đánh vần từng tiếng rồi đọc trơn.) * Đọc tổng hợp: - GV cho HS đọc tổng hợp xuôi - ngược cá nhân, đồng thanh. * Dạy vần ươc: (Qui trình dạy tương tự như dạy vần iêc) - GV cho HS so sánh 2 vần có điểm nào giống và khác nhau. - GV h.dẫn HS đọc khác nhau. - GV theo dõi nhận xét. c. Luyện viết: * So sánh: - GV cho HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và luyện cho HS viết bảng con. * Viết đứng riêng: - GV h.dẫn quy trình viết và cho HS luyện viết vào bảng con. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện viết. * Viết kết hợp: - GV p.tích chữ ghi tiếng và luyện cho HS viết bảng con. - GV theo dõi chỉnh sửa cho HS. d. Đọc từ ứng dụng: - GV ghi lần lượt các từ ứng dụng lên bảng cho HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học. - GV kết hợp giải thích cho HS nắm một số từ ngữ ứng dụng. * HS thực hiện theo h.dẫn của GV: - HS nhận diện vần và p.tích cấu tạo vần và ghép bảng cài theo y/c. * Đánh vần: - HS đánh vần cá nhân lần lượt. * Đọc tiếng khoá: - HS tìm âm và ghép tạo thành tiếng khoá. - HS p.tích và đánh vần cá nhânlần lượt cá nhân. * Đọc từ khoá: - HS p.tích và từ và tìm tiếng có mang vần mới. - HS luyện đọc trơn cá nhân lần lượt. * Đọc tổng hợp: - HS đọc tổng hợp xuôi - ngược cá nhân, đồng thanh . - HS so sánh 2 vần có điểm giống và khác nhau. + Giống nhau: Đều có âm c ở cuối. + Khác nhau ie khác ươ đứng đầu. - HS đọc khác nhau lần lượt cá nhân. * HS So sánh: - HS so sánh chữ in thường và chữ viết thường và tập luyện viết bảng con. * HS luyện viết bảng con: - HS luyện viết vào bảng con lần lượt theo h.dẫn của GV. * HS luyện viết kết hợp: - HS viết theo h.dẫn của GV lần lượt. * HS đọc từ ứng dụng: - HS đọc thầm và tìm tiếng có vần mới học luyện đánh vần và đọc trơn cá nhân. . - HS chú ý nghe GV giải thích. TIẾT 2. 3. Luyện tập: a. Luyện đọc: - GV cho HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK. - GV theo dõi uốn nắn cho HS luyện đọc. * Đọc câu ứng dụng: - GV giới thiệu tranh ứng dụng và rút ra bài thơ ứng dụng rồi h.dẫn cho HS đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có mang vần vừa học. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS. b. Luyện viết: - GV h.dẫn cho HS viết vào vở tập viết theo quy định chuẩn kiến thức. c. Luyện nói: - GV cho HS quan sát tranh và gợi ý câu hỏi cho HS trả lời. - GV đặt các câu hỏi lần lượt cho HS trả lời. - GV theo dõi giúp đỡ HS nói mạnh dạn. - GV giáo dục cho HS qua chủ đề luyện nói. 4. Củng cố - dặn dò: - GV cho HS đọc lại toàn bài trong SGK. - Rèn kỹ năng đọc trơn cho HS qua bài học. - GV nhận xét tiết học và dặn dò. * HS luyện đọc : - HS đọc lại bài ghi bảng T1 + đọc trong SGK lần lượt cá nhân. * HS đọc câu ứng dụng: - HS đọc câu thơ ứng dụng cá nhân và tìm tiếng có mang vần vừa học theo y/c . * HS luyện viết vào vở tập viết: - HS viết theo y/c của GV lần lượt. * HS tập nói theo h.dẫn: - HS quan sát tranh và trả lời lần lượt theo gợi ý của GV. - HS luyện nói 2 đến 4 câu theo chủ đề bằng các câu hỏi gợi ý. MÔN: TOÁN Tiết 75: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín. I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Nhận biết được mỗi số 16, 17, 18, 19 gồm 1 chục và một số đơn vị (6, 7, 8, 9); biết đọc, biết viết các số đó; điền được các số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 trên tia số. - HS làm đầy đủ các bài tập: bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bộ thực hành, SGK, tranh mẫu vật. - HS: Bộ thực hành, SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. K.tra: - GV cho HS nhắc lại bài tiết trước (có chọn lọc) 2. Dạy - học bài mới: 2.1. Giới thiệu: 2.2. Hướng dẫn: a. Hướng dẫn - giới thiệu số 16: - GV cầm tay phải 1 chục que tính, tay trái cầm 6 que tính và hỏi: + Mười que tính thêm 6 que tính nữa là mấy que tính ? - GV ghi bảng cho HS đọc . - GV hỏi: 10 còn gọi là mấy chục ? +Vậy 16 gồm mấy chục và mấy đ. vị ? - GV ghi bảng cho HS đọc. * Giới thiệu cách viết số 16: - Số 16 là số có 2 chữ số,chữ số 1 viết trước chữ số 6 viết liền sau. b.Hướng dẫn - giới thiệu số 17 - 19: (GV hướng dẫn HS tương tự quy trình như hdẫn số 16) 3. Thực hành: + Bài 1: - GV cho HS đọc y/c bài tập a, b - GV hdẫn cho HS thực hành và đọc kết quả lần lượt - GV cho HS nhận xét lẫn nhau. + Bài 2: - GV cho HS đọc y/c bài tập - GV cho HS làm theo y/c bài tập theo thứ tự. - Cho HS lên bảng làm - GV theo dõi nhận xét bài làm của HS. + Bài 3: - GV cho HS đọc y/c bài tập - GV cho HS lên bảng đếm số hình và nối số thích hợp - GV theo dõi nhận xét. + Bài 4: - HS nêu y/c bài toán. Điền số thích hợp dưới mỗi vạch của tia số: - GV theo dõi nhận xét. 4. Củng cố- dặn dò: - GV củng cố cho HS nắm về về số có 2 chữ số và biết p.tích cấu tạo số có 2 chữ số. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò tiết học. * HS quan sát và trả lời : - HS làm chú ý quan sát - HS tự suy nghĩ trả lời: Có tất cả là 16 que tính. - HS nhắc lại lần lượt cá nhân. - HS tự suy nghĩ trả lời: 10 còn gọi là 1 chục - 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị. - HS nhắc lại lần lượt cá nhân. - HS viết vào bảng con lần lượt. + Bài 1: (Viết số) a) HS Đọc và ghi số thích hợp vào chỗ chấm thích hợp (SGK) b) HS điền số thích hợp vào ô trống. 10 19 + Bài 2: - Điền số thích hợp vào ô trống thích hợp (SGK) HS đếm số lượng hình và ghi số tương ứng vào ô trống. - Cho HS lên bảng làm lần lượt theo hdẫn. + Bài 3: - HS nêu y/c bài và cho HS rhực hành theo SGK hdẫn lần lượt. - Cho HS lên bảng làm lần lượt theo hdẫn. + Bài 4: - HS nêu y/c bài toán. Điền số thích hợp dưới mỗi vạch của tia số: 1019 THỦ CÔNG TIẾT 19: GẤP MŨ CA LÔ (tiết 1) I.MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy. - Gấp đúng nhanh,trang trí đẹp. - Giúp các em yêu thích môn thủ công. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV: 1 mũ ca lô lớn,1 tờ giấy hình vuông to. - HS: Giấy màu,giấy nháp,1 vở thủ công. II.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Ổn định lớp : 2. Bài cũ : - K. tra đồ dùng học tập của học sinh, nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn. 3. Bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ÿ Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học - Ghi đề bài. * Mục tiêu : Học sinh tìm hiểu về hình dáng mũ ca lô. - Giáo viên cho học sinh xem chiếc mũ ca lô mẫu. - Cho 1 em đội mũ để quans át. - Hỏi : Khi đội mũ ca lô em thấy thế nào? Mũ ca lô khác mũ bình thường ở điểm nào? Ÿ Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hành * Mục tiêu : Học sinh biết cách gấp mũ ca lô và tập gấp trên giấy vở. - Giáo viên hướng dẫn mẫu: Cách tạo tờ giấy hình vuông, gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật, gấp tiếp phần giấy hình chữ nhật thừa còn lại và xé bỏ ta được tờ giấy hình vuông. - Gấp đôi hình vuông theo đường chéo, gấp đôi tiếp để lấy đường dấu giữa, sau đó mở ra gấp 1 phần của cạnh bên phải vào sao cho phần mép giấy cách đều với cạnh trên và điểm đầu của canh trên vào đường dấu giữa. Lật hình ra mặt sau gấp tương tự như vậy. - Gấp 1 lớp giấy phần dưới lên sao cho sát với cạnh bên vừa mới gấp,gấp vào trong phần thừa vừa gấp lên. Lật ra mặt sau, làm tương tự như vậy. - Giáo viên chú ý làm chậm từng thao tác để học sinh quan sát. - Cho học sinh tập gấp, giáo viên quan sát và hướng dẫn thêm. 4. Nhận xét - Dặn dò : - Tinh thần,thái độ học tập và việc chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh.Về nhà tập gấp lại trên giấy vở. - Chuẩn bị giấy màu,đồ dùng học tập,vở thủ công để tiết sau thực hành. - Học sinh quan sát mũ ca lô mẫu và trả lời câu hỏi. - Học sinh quan sát từng bước gấp. - Học sinh gấp hình vuông từ tờ giấy vở và tờ giấy màu để gấp mũ. - Học sinh tập gấp trên giấy vở cho thuần thục. BUỔI CHIỀU: LUYỆN TẬP TOÁN RÈN LUYỆN -THỰC HÀNH I. MỤC TIÊU: - Củng cố lại cho HS nắm về nhận biết được cấu tạo các số mười một, mười hai; biết đọc, viết các số đó; bước đầu nhận biết số có hai chữ số; (11, 12, 13, 14) gồm chục và đơn vị. - Giáo dục HS có tính nhanh nhẹn và cẩn thận trong thực hiện. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, thước thẳng, - HS: Bảng con, dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: - GV h.dẫn lần lượt cho HS thực hiện theo y/c hướng dẫn. + HS nhận biết được cấu tạo các số mười một, mười hai. + HS biết đọc, viết các số đó. + Củng cố lại cho HS nắm về số có hai chữ số; 11, 12, 13, 14 gồm chục và đơn vị. - GV theo dõi giúp đỡ HS làm lần lượt từng y/c. - GV nhận xét- uốn nắn cho HS khi thực hành. - GV nhận xét chung tiết học. LUYỆN TẬP TOÁN RÈN LUYỆN -THỰC HÀNH I. MỤC TIÊU: - Củng cố lại cho HS nắm về nhận biết được cấu tạo các số mười một, mười hai; biết đọc, viết các số đó; bước đầu nhận biết số có hai chữ số; 11, 12, 13, 14,... 19 gồm chục và đơn vị. - Giáo dục HS có tính nhanh nhẹn và cẩn thận trong thực hiện. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, thước thẳng, - HS: Bảng con, dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: - GV h.dẫn lần lượt cho HS thực hiện theo y/c hướng dẫn. + HS nhận biết được cấu tạo các số mười một, mười hai. + HS biết đọc, viết các số đó. + Củng cố lại cho HS nắm về số có hai chữ số; 11, 12, 13, 14,... 19 gồm chục và đơn vị. - GV theo dõi giúp đỡ HS làm lần lượt từng y/c. - GV nhận xét- uốn nắn cho HS khi thực hành. - GV nhận xét chung tiết học. BUỔI SÁNG: Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2011. MÔN: TẬP VIẾT T17 : TUỐT LÚA, HẠT THÓC, NÓNG NỰC. T18 : CON ỐC, ĐÔI GUỐC, THƯỚC KẺ. I.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Viết đúng các chữ: tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc, lọ mực, nóng mực. kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập hai. - Viết đúng các chữ: con ốc, đôi guốc, thuộc bài,cá diếc, công việc, cái lược, thước kẻ. kiểu chữ viết thường, cỡ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN TUAN 19.doc
Tài liệu liên quan