Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 16

ã Vaàn im

- Vaàn im ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo?

- Cho HS gheựp vaàn im

- GV gaộn baỷng caứi

 

- Haừy so saựnh im vụựi am?

Cho HS phaựt aõm vaàn im

* GV chổ baỷng cho HS phaựt aõm laùi vaàn im

- Vaàn im ủaựnh vaàn nhử theỏ naứo?

Cho HS ủaựnh vaàn vaàn im

GV uoỏn naộn, sửỷa sai cho HS

- Haừy gheựp cho coõ tieỏng chim?

- Haừy nhaọn xeựt veà vũ trớ cuỷa aõm vaứ vaàn trong tieỏng chim?

 

doc26 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 673 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 16, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ai? Em nghú baùn HS nhử theỏ naứo khi coõ cho ủieồm mửụứi? Neỏu laứ em, em coự vui khoõng? Khi em nhaọn ủửụùc ủieồm mửụứi, em muoỏn khoe vụựi ai ủaàu tieõn? Phaỷi hoùc nhử theỏ naứo thỡ mụựi ủửụùc ủieồm mửụứi? Lụựp mỡnh baùn naứo hay ủửụùc ủieồm mửụứi? Baùn naứo ủửụùc nhieàu ủieồm mửụứi nhaỏt? Em ủaừ ủửụùc maỏy ủieồm mửụứi? Hoõm nay coự baùn naứo ủửụùc ủieồm mửụứi khoõng? GV nhaọn xeựt phaàn luyeọn noựi * Hoõm nay hoùc vaàn gỡ? GV chổ baỷng cho HS ủoùc laùi baứi Tỡm tieỏng mụựi coự chửựa vaàn vửứa hoùc Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng HS ủoùc CN nhoựm ủoàng thanh HS ủoùc caự nhaõn 2 HS ủoùc laùi caõu * HS mụỷ vụỷ taọp vieỏt HS vieỏt baứi vaứo vụỷ HS ủoùc teõn baứi luyeọn noựi HSứ traỷ lụứi caõu hoỷi Caực baùn khaực laộng nghe ủeồ boồ sung Hoùc sinh ủoùc laùi baứi HS laộng nghe Toaựn : BAÛNG COÄNG VAỉ BAÛNG TRệỉ TRONG PHAẽM VI 10 I - MUẽC TIEÂU: -Giuựp HS thuộc baỷng coọng vaứ baỷng trửứ , biết làm tính cộng ,trừ trong phaùm vi 10 -Làm quen với tóm tắt vaứ viết được pheựp tính thích hợp với hình vẽ. -GDHS chăm học toán. II- ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: -GV: baỷng phuù. Tranh phoựng to hỡnh veừ trong sgk -HS: Vở BT. III- CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU: Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh Hoaùt ủoọng 1 Kieồm tra kt cuừ( 5p ) -GV cho HS leõn baỷng laứm baứi 10 – 5 = 10 - 9 = 10 – 4 = 10 – 6 = Nhaọn xeựt -HS laứm vaứo phieỏu baứi taọp HS dửụựi lụựp nhaọn xeựt bài Hoaùt ủoọng 2 *Giụựi thieọu baứi (7-10 p ) Baứi 1 /a Troứ chụi truyeàn ủieọn. (5ph ) Baứi 1/b .Làm vở (8-10p) Baứi 3 (8p) Hoaùt ủoọng 3 Cuỷng coỏ Daởn doứ (5p) *GV giụựi thieọu baứi“Baỷng coọng vaứ trửứ trong phaùm vi 10” - GV treo tranh phoựng to trong sgk - Chia lụựp laứm hai ủoọi thi tieỏp sửực ủeồ laọp baỷng coọng vaứ baỷng trửứ trong phaùm vi 10 - Cho HS ủoùc laùi baỷng coọng vaứ trửứ trong phaùm vi 10 - GV hửụựng daón HS laứm baứi taọp trong sgk *Cho HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 1 -Neõu luaọt chụi ,caựch chụi. -Nhaọn xeựt ,tuyeõn dửụng. *1 HS neõu caựch laứm -Khi laứm ta lửu yự ủieàu gỡ? -HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi. GV nhaọn xeựt *1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 3 -Goùi vaứi HS neõu mieọng baứi toaựn sau ủoự vieỏt pheựp tớnh tửụng ửựng vaứo vụỷ. HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi *Hoõm nay hoùc baứi gỡ? -Goùi HS traỷ lụứi moọt soỏ pheựp tớnh -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng *HS chuự yự laộng nghe * QS tranh. -HS thi ủua laọp baỷng coọng vaứ baỷng trửứ Cá nhân ,nhóm ,lớp *Tớnh . -Laộng nghe ,nhaồm keỏt quaỷ. -Thi ủua 2 daừy xem daừy naứo laứm toỏt. *Thửùc hieọn caực pheựp tớnh coọng haứng doùc. -Vieỏt thaỳng haứng -Làm vở -Sửỷa baứi baùn treõn baỷng. *Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. -VD Coự 4 caựi thuyeàn,theõm 3 caựi thuyeàn . Hoỷi coự taỏt caỷ bao nhieõu caựi thuyeàn? * Baỷng coọng trửứ trong phaùm vi 10 -HS traỷ lụứi mieọng 3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 7 – 2 = 5 6 + 3 = 9 10 – 5 = 5 6 + 4 = 10 8 – 1 = 7 9 – 4 = 5 10 – 6 = 4 -HS lắng nghe. Luyện đọc Bài : im- um I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, nhanh các vần ,tiếng, từ trong bài : im- um - Đối với H chậm tiến đọc đúng các vần tiếng từ câu đã học - HSKG luyện nói câu có tiếng chứa vần vừa ôn ngắn gọn. II/ Chuẩn bị: -Bảng phụ. -Bộ thực hành Tiếng Việt. III/ Các hoạt động dạy học: Nôi dung- TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1KT cũ : (5 p) 2. Bài mới: a/ Giới thiệu bài (2p) b/Luyện đọc bài im um (15p) c.Luyện tập (10p) 3.Củng cố dặn dò (4p) * GV đọc cho HS viết bảng con: que kem, ghế đệm. - GV nhận xét. + Các em đã được học những vần nào trong bài học trước ? -Giới thiệu bài, ghi đề. -GV treo bảng phụ ghi bài ôn tập, om- am -GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài ôn(Hình thức nhóm,cá nhân,lớp) kết hợp phân tích tiếng có vần vừa học. -GV nhận xét sửa sai. -Đọc câu ứng dụng -Tổ chức cho HS tìm tiếng có chứa vần vừa ôn(Tìm tiếng có chứa vần ?)HSKG nói câu ngắn có chứa vần vừa ôn(GV kết hợp đặt câu hỏi để HS ghi nhớ tiếng:Trong từ em vừa tìm tiếng nào có vần vừa ôn?Trong câu em tìm tiếng nào có vần vừa ôn?) -GV viết các tiếng,từ,câu HS vừa tìm được lên bảng và cho HS đọc các tiếng vừa tìm được kết hợp phân tích tiếng. * G nhận xét tiết học. - G dặn dò H. -HS viết bảng con -Đọc lại các từ -HS trả lời - H theo dõi , đọc cá nhân. - H lắng nghe, ghi nhớ. - H đọc theo nhóm. - H đọc trước lớp. - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. -Đọc câu ứng dụng nhóm,cá nhân,lớp -HS thi tìm tiếng ,từ có chứa âm vừa học. -HS trả lời -Lớp đọc đồng thanh,cá nhân Chiều Ôn luyện toaựn: Luyện tập về phép trừ trong phạm vi 10 I - MUẽC TIEÂU: -Thực hiện được pheựp trửứ trong phaùm vi 10 -Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp vụựi tỡnh huoỏng trong tranh -Rèn KN tính cho HS. -GDHS chăm học toán. II - ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: -GV: baỷng phuù. Phaỏn maứu, caực maỷnh bỡa ghi caực soỏ tửứ 0 ủeỏn 10 -HS: Vở BT toaựn 1 III -CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU : Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh Hoaùt ủoọng 1 *Giụựi thieọu baứi(2p) Hoaùt ủoọng 2 -GV giụựi thieọu baứi luyeọn taọp -GV hửụựng daón HS laứm baứi taọp trong sgk -HS chuự yự laộng nghe Baứi 1 a (85) ( 8-10ph ) troứ chụi tieỏp sửực. 1/b: laứm vở Baứi 2 (85) Laứm vụỷ. (10 ph ) Baứi 3 (7-8 ph ) *Cho HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 1 -1 HS neõu caựch laứm -ẹoùc caực pheựp tớnh choHS laứm baứi -Toồ chửực laứm 2 ủoọi -Neõu luaọt chụi,treo baỷng phuù cho 2 ủoọi -GV HD chửừa baứi, nhaọn xeựt cho ủieồm 1 HS neõu caựch laứm -Chửừa baứi. - Neõu nhaọn xeựt caực pheựp tớnh treõn baỷng. *HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 2 -1 HS neõu caựch laứm -Y/C HS laứm baứi -HD chửừa baứi.Treo ẹ/A ủuựng. *1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 3 -Muoỏn vieỏt pheựp tớnh chuựng ta phaỷi laứm gỡ? -Y/C quan saựt tranh neõu nhanh pheựp tớnh. -HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi *Tớnh. -Viết caực soỏ thaỳng haứng. -Chửừa baứi baùn treõn baỷng. -ẹieàn KQ tieỏp sửực. -Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo. -Keỏt quaỷ cuỷa pheựp tớnh coọng ,trửứ ủi soỏ naứy ra soỏ kia. -Viết caực soỏ thaỳng haứng. *Soỏ. -Dửùa vaứo baỷng trửứ 10 ủieàn soỏ coứn thieỏu vaứo -HS laứm baứi 2 vaứo vụỷ. -HS ủoồi vụỷ sửỷa baứi *Vieỏt pheựp tớnh thớch hợp -Phaỷi quan saựt tranh, neõu baứi toaựn thớch hụùp sau ủoự neõu pheựp tớnh thớch hụùp -Neõu noỏi tieỏp.7+3=10 3 + 7 = 10 10 – 2 =8 ,vaứ giaỷi thớch caựch laứm. Hoaùt ủoọng 3 Cuỷng coỏ(5p) Daởn doứ *Hoõm nay hoùc baứi gỡ? -Goùi HS ủoùc thuoọc loứng baỷng trửứ trong phaùm vi 10 -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng caực em hoùc toỏt *Luyeọn taọp. -3-4 HS HS thửùc haứnh chụi troứ chụi -HS laộng nghe Luyện viết: Luyện viết các bài đã học ở tuần 15 I.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố nắm lại quy trình viết các từ khoá đã học ở các bài học vần trong tuần 15: làng xóm,rừng tràm,nuôi tằm,hái nấm,con tôm,đống rơm,con tem, ghế đệm. -HS viết đúng chính tả,độ cao,khoảng cách con chữ,trình bày đẹp ,nét chữ đều. -Có ý thức giữ gìn vở sạch. II.Chuẩn bị: -Bảng phụ viết sẵn các từ ứng dụng -HS chuẩn bị bảng con,vở luyện viết. III.Hoạt động dạy học: Nội dung -TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.KT KT cũ(5p) 2.Bài mới Giới thiệu bài a)HD viết bảng con (7p) b)HD viết vào vở (20p) 3.Củng cố dặn dò (3p) -Kiểm tra vở luyện viết của HS các từ viết sai tuần trước. -Nhận xét tuyên dương. -Các em đã được luyện viết ở bảng con và ở vở tập viết .Hôm nay các em nghe cô đọc và các em viết lại các từ khoá đã học ở trong tuần 15 -GV treo bảng phụ chỉ cho học sinh đọc lại các từ đã học kết hợp phân tích tiếng -Trong các từ trên những con chữ nào cao độ cao 5 ô ly? +Những con chữ nào có độ cao 2 ô ly? -GV nêu lại quy trình viết các từ ứng dụng đó. -Đọc cho HS viết bảng con các từ trên. -GV sửa sai trên bảng con.H -GV chỉ ở bảng phụ cho HS đọc lại các từ khoá. -Nhắc nhở HS tư thế chuẩn bị ngồi viết. -GV đọc chậm từng từ để HS nghe viết vào vở. -Chấm và nhận xét một số bài của HS -Nêu những lỗi sai cơ bản -Nhận xét giờ học -HS chuẩn bị vở ,bảng con -Lắng nghe. -Lớp ,cá nhân đọc -HS nêu -HS nghe viết bảng con -HS đọc lại các từ. -HS ngồi đúng tư thế -Nghe và viết vào vở Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2015 HỌC VẦN: UễM - ƯƠM I Mục tiờu: - Đọc được : uụm, ươm, cỏnh buồm , con bướm .; từ và cõu ứng dụng - Viết được : uụm, ươm, cỏnh buồm , con bướm . - Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề: Ong , bướm , chim ,cỏ cảnh . - Giỳp H biết yờu thớch vẽ đẹp của cỏc con vật trong thiờn nhiờn. II. Chuẩn bị: Học cụ TV. Bảng phụ Tranh minh họa, cỏc từ khúa, cõu ứng dụng và phần luyện núi. III.Cỏc hoạt động dạy học: ND- T. G HOẠT ĐỘNG CỦA T HOẠT ĐỘNG CỦA TRề. I.Kiểm tra kiến thức cũ (4 -5') II.Dạy bài mới 1.Giới thiệu bài 2..Dạy vần: uụm a.Nhận diện vần (4-5') b.Đỏnh vần (5-7') c. Hướng dẫn viết (6-7') d.Đọc tiếng ứng dụng (5 - 6') 2.Luyện tập a. luyện đọc (8 - 10') . b.Luyện viết (12 -15') c.Luyện núi (7-8') III. Củng cố dặn dũ (3-4') T gọi H đọc viết cỏc từ ứng dụng, và đoạn thơ ứng dụng của bài trước T nhận xột, ghi điểm *PP trực quan gợi mở, hỏi đỏp T giới thiệu bài mới T viết lờn bảng: uụm, ươm T nờu: Vần uụm được tạo nờn từ : uụ và m T cho H so sỏnh uụm với iờm (nờu được điểm giống nhau và khỏc nhau) T nhận xột kết luận T y/ c H tỡm cài vần uụm T phỏt õm mẫu T HD H đỏnh vần: u - ụ - mờ - uụm T theo dừi chỉnh sửa cỏch đỏnh vần cho H *Tiếng và từ khúa: T hỏi; Đó cú vần uụm muốn cú tiếng buồm ta thờm õm gỡ ?và dấu thanh nào? T y/c H tỡm tiếng mới: buồm T y/c H phõn tớch tiếng buồm -T HDH đỏnh vần và đọc trơn từ khúa: u - ụ - mờ - uụm bờ - uụm - buụm - huyền - buồm . cỏnh buồm . T chỉnh sửa nhịp đọc cho H *Dạy vần ươm (quy trỡnh tương tự) Nghỉ giữa tiết Hỡnh thức: cỏ nhõn (bảng con) T viết mẫu: uụm, ươm, cỏnh buồm , đàn bướm . T HD quy trỡnh viết T y/c H luyện viết T nhận xột chỉnh sửa Hỡnh thức: cỏ nhõn ,nhúm, lớp T ghi tiếng ứng dụng ở bảng phụ gọi H đọc T y/c H tỡm những tiếng cú vần vừa học - T gạch chõn những tiếng mới T gọi H đọc từ ứng dụng ( cú thể khụng theo thứ tự) T chỉnh sửa phỏt õm cho H T giải nghĩa một số từ(hoặc cú cỏc hỡnh vẽ, mẫu vật) T đọc mẫu Tiết 2 *PP quan sỏt , hỏi đỏp thực hành Hỡnh thức: cỏ nhõn, nhúm, lớp Thướng H l đọc lại vần mới học ở tiết1 T theo dừi, chỉnh sửa cho H T cho H đọc lại toàn bài ở trờn bảng *HD H đọc cõu ứng dụng T cho H quan sỏt tranh T nờu cõu hỏi, gợi ý T nhận xột - chốt nội dung T chỉnh sửa lỗi phỏt õm T đọc mẫu cõu ứng dụng T HDH viết vào vở tập viết : uụm, ươm, cỏnh buồm , đàn bướm . T y/c H luyện viết T HD điều chỉnh, giỳp H chậm tiến *Hỡnh thức: nhúm, cỏ nhõn T HD H luyện núi T tổ chức cho H luyện núi T nờu những cõu hỏi, gợi ý T nhận xột bổ sung, chốt nội dung của bài luyện núi T HDH tỡm những tiếng, từ cú vần vừa học trong cỏc văn bản mới. T ghi bảng và tiếng, từ mới vừa tỡm được. T nhận xột giờ học, dặn dũ 2 - 4 H thực hiện H theo dừi 2H đọc lại đề bài Một số H nhắc lại H quan sỏt rồi so sỏnh H nờu được điểm giống nhau và khỏc nhau giữa vần uụm với vần Iờm H tỡm bộ chữ cài vần uụm H theo dừi H đỏnh vần- đọc trơn(cỏ nhõn, lớp) H : đó cú vần uụm muốn cú tiếng buồm ta thờm õm b đứng trước vần uụm đứng sau và dấu thanh huyền đặt trờn õm ụ . H dựng bảng cài ghộp tiếng Buồm H ; tiếng buồm cú õm b đứng trước, vần uụm đứng sau và dấu thanh huyền nằm trờn õm ụ (nhiều H trả lời) H đọc nối tiếp(cỏ nhõn, nhúm , lớp) H thực hiện H quan sỏt, đọc bài viết H theo dừi H viết búng H viết bảng con 2,3H K+G đọc H lắng nghe H tỡm tiếng cú vần vừa học H đọc: cỏ nhõn, nhúm, lớp H lắng nghe H đọc lần lượt: vần, tiếng, từ ứng dụng(cỏ nhõn, lớp) Lớp đọc đồng thanh H quan sỏt tranh H thảo luận và trả lời theo nộ dung của tranh H đọc cõu ứng dụng H lắng nghe H theo dừi H viết vào vở H đọc tờn bài luyện núi: Ong , bướm , chim H quan sỏt tranh, thảo luận H trả lời (dưới hỡnh thức luyện núi) H luyện núi (nhúm, cỏ nhõn) H tỡm và nờu nối tiếp Lớp đọc H lắng nghe Toaựn Tiết 63 :LUYEÄN TAÄP I - MUẽC TIEÂU: - Thửùc hieọn caực pheựp tớnh coọng, trửứ trong phaùm vi 10 -Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. - Gd hs chăm học toán II ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC -GV: baỷng phuù. Moọt soỏ hỡnh troứn, hỡnh ngoõi sao, boõng hoa vaứ caực muừi teõn nhử baứi taọp 2 -HS: hoọp ủoà duứng toaựn 1 III- CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU : Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh Hoaùt ủoọng 1 Kieồm tra kiến thức cuừ (5p ) -GV cho HS leõn ủoùc baỷng trửứ trong phaùm vi 10 -HS traỷ lụứi mieọng: 3 + 4 = 9 – 5 = 8 – 2 = 5 + 4 = 3 + 6 = 6 + 2 = Nhaọn xeựt -HS ủoùc baỷng trửứ 10 HS dửụựi lụựp nhaọn xeựt baùn -Neõu noỏi tieỏp. 3 + 4 = 7 9 – 5 = 4 8 – 2 = 6 5 + 4 = 9 3 + 6 = 9 6 + 2 = 8 Hoaùt ủoọng 2 Giụựi thieọu baứi Baứi 1 Troứ chụi truyeàn ủieọn.Cột 1, 2, 3 Baứi 2 Làm vở phần 1 (6-7 p ) Baứi 3 Laứm baỷng phuù.Dòng 1 (6-7 p ) Baứi 4 (6-7 p ) *GV giụựi thieọu baứi luyeọn taọp GV hửụựng daón HS laứm baứi taọp trong sgk *Cho HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 1 -1 HS neõu caựch laứm -Phoồ bieỏn luaọt chụi vaứ caựch chụi. -Neõu nhaọn xeựt caực pheựp tớnh? -GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng. * HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 2 -1 HS neõu caựch laứm -HD sửỷa baứi. *1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 3 -1 HS neõu caựch laứm -Yeõu caàu laứm baứi theo nhoựm. -HD sửỷa baứi . *1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 4 -1 HS ủoùc baứi toaựn baứi toaựn cho bieỏt gỡ? -Baứi toaựn hoỷi gỡ? -Y/C HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi *HS chuự yự laộng nghe * Tớnh. -HS khaực theo doừi. -Thi ủua 2 daừy. -Keỏt quaỷ pheựp coọng trửứ soỏ naứy ra soỏ kia. * Soỏ. -ẹieàn soỏ coứn thieỏu vaứo oõ troỏng. -Laứm vieọc caự nhaõn. -ẹoồi cheựo baứi chaỏm dieồm cho baùn. * ẹieàn daỏu ,= -Tớnh K/Q ,so saựnh,ủieàn daỏu. -Caực nhoựm thaỷo luaọn laứm baứi theo nhoựm vieỏt keỏt quaỷ baỷng phuù gaộn leõn baỷng. -Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo. * Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. Toồ : 6 baùn Toồ : 4 baùn -Caỷ hai toồ:baùn? -Laứm vaứo vụỷ. 6+4=10 Hoaùt ủoọng 3 Cuỷng coỏ Daởn doứ (5p ) Hoõm nay hoùc baứi gỡ? -Goùi HS traỷ lụứi moọt soỏ pheựp tớnh -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng caực em hoùc toỏt * Luyeọn taọp. -HS traỷ lụứi mieọng: 9+1=10 2+8=10 4+6=10 10-1=9 10-2=8 10-4=6 6+4=10 7+3=10 1+9=10 10-6=4 10-7=3 10-9=1 -HS laộng nghe Ôn luyện toán:Ôn về bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 I - MUẽC TIEÂU: Củng cố về bảng cộng ,trừ trong phạm vi 10. - Thửùc hieọn caực pheựp tớnh coọng, trửứ trong phaùm vi 10 -Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. - Gd hs chăm học toán II ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC -GV: baỷng phuù. -HS: Vở bài tập toaựn III- CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU : Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh Hoaùt ủoọng 1 Giụựi thieọu baứi (2p) Baứi 1 a (10ph) Baứi 1b Làm vở (12 ph ) Baứi 3 Laứm vở (6-7 ph ) Hoaùt ủoọng 3 Cuỷng coỏ Daởn doứ (5ph ) *GV giụựi thieọu baứi –ghi đề GV hửụựng daón HS laứm baứi taọp trong sgk *Cho HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 1 - HS neõu miệng kết quả -Neõu nhaọn xeựt caực pheựp tớnh? -GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng. * -1 HS neõu caựch laứm -HD sửỷa baứi. *1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 3 -1 HS ủoùc baứi toaựn baứi toaựn cho bieỏt gỡ? -Baứi toaựn hoỷi gỡ? -Y/C HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi Hoõm nay hoùc baứi gỡ? -Goùi HS traỷ lụứi moọt soỏ pheựp tớnh 9+1=10 2+8=10 4+6=10 10-1=9 10-2=8 10-4=6 6+4=10 7+3=10 1+9=10 10-6=4 10-7=3 10-9=1 -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng caực em hoùc toỏt *HS chuự yự laộng nghe * Tớnh. -HS nối tiếp nhau nêu. -Thi ủua 3 daừy. -Keỏt quaỷ pheựp coọng trửứ soỏ naứy ra soỏ kia. -Laứm vieọc caự nhaõn. -ẹoồi cheựo baứi kiểm tra baùn. . Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. -Caực nhoựm thaỷo luaọn laứm baứi theo nhoựm vieỏt keỏt quaỷ baỷng phuù gaộn leõn baỷng. -Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo. * Luyeọn taọp. -HS traỷ lụứi mieọng: 9+1=10 2+8=10 4+6=10 10-1=9 10-2=8 10-4=6 6+4=10 7+3=10 1+9=10 10-6=4 10-7=3 10-9=1 -HS laộng nghe Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2015 Hoùc vaàn: OÂN TAÄP I MUẽC TIEÂU: -HS ủoùc được caực vaàn keỏt thuực baống m , tửứ ngữ vaứ caõu ửựng duùng từ baứi 60 đến bài 67. -Vieỏt,được caực vaàn,các từ ngữ ứng dụng từ bài 60 đến bài 67. -Nghe hieồu vaứ keồ laùi một đoạn theo tranh truyeọn: “ẹi tỡm baùn” -GDHS chăm học T.V. II ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC GV: Tranh minh hoaù caõu ửựng duùng, phaàn keồ chuyeọn. Baỷng oõn caực vaàn ụỷ baứi 67,theỷ tửứ,baỷng phuù HS: Saựch tieỏng vieọt 1 taọp 1. Boọ gheựp chửừ tieỏng vieọt III CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :Tieỏt 1 Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1/KT KT cuừ ( 5ph ) -4 HS leõn vieỏt baỷng: ao chuoõm, nhuoọm vaỷi, vửụứn ửụm, chaựy ủửụùm -HS ủoùc tửứ caực tửứ treõn theỷ tửứ -1 HS ủoùc caõu ửựng duùng GV nhaọn xeựt -Dửụựi lụựp vieỏt baỷng con -HS ủoùc baứi caự nhaõn -Lụựp theo doừi, nhaọn xeựt 2/Baứi mụựi a/OÂn taọp (5ph ) b/Caực vaàn ủaừ hoùc(10-15 ph ) *Gheựp aõm thaứnh vaàn c/ẹoùc tửứ ửựng duùng ( 5ph ) d/Vieỏt tửứ ửựng duùng (5ph ) 1/Luyeọn ủoùc (8-10 ph ) b/Luyeọn vieỏt (8-10ph ) c/Keồ chuyeọn ủi tỡm baùn (8-10 ph ) 3/Cuỷng coỏ, daởn doứ (5ph ) Tieỏt 1 -Haừy keồ caực vaàn ủaừ hoùc coự keỏt thuực baống m? -HS traỷ lụứi, GV ghi caực aõm ủoự leõn goực baỷng * GV giụựi thieọu baỷng oõn leõn baỷng vaứ cho HS kieồm tra caực vaàn ghi ụỷ goực baỷng vụựi baỷng oõn vaứ boồ sung (neỏu thieỏu) Em coự nhaọn xeựt gỡ veà nhửừng vaàn ủaừ hoùc?( cuứng keỏt thuực baống m)? Hoõm nay ta oõn laùi caực vaàn naứy * Õn caực vaàn vửứa hoùc. GV ủoùc, HS chổ chửừ HS tửù chổ vaứ ủoùc, chổ cho baùnủoùc * Caực em laàn lửụùt gheựp caực aõm ụỷ coọt doùc vụựi caực aõm ụỷ doứng ngang roài ủoùc caực vaàn vửứa gheựp ủửụùc -GV sửỷa phaựt aõm -Cho lụựp ủoùc ủoàng thanh * GV giụựi thieọu tửứ ửựng duùng trong sgk lửụừi lieàm, xaõu kim, nhoựm lửỷa -Tỡm vaứ gaùch chaõn tieỏng coự vaàn mụựi? -Cho HS ủoùc caực tửứ treõn. GV chổnh sửỷa phaựt aõm -GV giaỷi nghúa tửứ . Cho HS ủoùc laùi * GV cho HS vieỏt vaứo baỷng con tửứ : xaõu kim, lửụừi lieàm -GV vieỏt maóu treõn khoõng. Hửụựng daón caựch vieỏt -Cho HS vieỏt baỷng con Tieỏt 2 * Nhaộc laùi baứi oõn tieỏt 1 -Cho HS ủoùc laùi baứi cuỷa tieỏt 1 -GV uoỏn naộn sửỷa sai cho HS cho ủoùc theo nhoựm *ẹoùc caõu ửựng duùng -GV treo tranh ủeồ HS quan saựt vaứ hoỷi: Tranh veừ gỡ? -Haừy ủoùc caực caõu ửựng duùng dửụựi bửực tranh? -HS ủoùc, GV chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS treõn baỷng. -GV ủoùc maóu caõu ửựng duùng. Vaứi em ủoùc laùi * Cho HS vieỏt caực chửừ : xaõu kim, lửụừi lieàm vaứo vụỷ GV nhaộc nhụỷ tử theỏ ngoài, quy trỡnh vieỏt * HS ủoùc teõn caõu chuyeọn: ẹi tỡm baùn -GV keồ dieón caỷm keứm theo tranh minh hoaù Tranh 1: Soực vaứ Nhớm laứ ủoõi baùn raỏt thaõn. Tranh 2: coự moọt ngaứy gioự laùnh tửứ ủaõu keựo veà. Rửứng caõy... Vaộng baùn, Soực buoàn laộm. Tranh 3: Gaởp Thoỷ, Soực hoỷi Thoỷ coự thaỏy baùn Nhớm ụỷ ủaõu khoõng? Soực laùi chaùy tỡm Nhớm khaộp nụi Tranh 4: Maừi ủeỏn khi muứa xuaõn aỏm aựp ủeỏn. Caõy coỏi thi nhau naỷy loọc, chim choực hoựt veựo von, Soực mụựi gaởp laùi Nhớm. Gaởp nhau, chuựng mửứng laộm. Hoỷi chuyeọn, Soực mụựi bieỏt: cửự muứa ủoõng ủeỏn, hoù nhaứ Nhớm phaỷi ủi tỡm choó traựnh reựt, neõn caỷ muứa ủoõng, chuựng baởt tin nhau * GV hửụựng daón HS keồ laùi caõu chuyeọn theo noọi dung tửứng bửực tranh Caực toồ thaỷo luaọn vaứ keồ ụỷ toồ nhoựm theo tranh -Tuyeõn dửụng ủoọi thaộng cuoọc. -Caõu chuyeọn noựi leõn ủieàu gỡ? *GV chổ baỷng cho HS ủoùc laùi baứi -1 HS tửù chổ baỷng oõn vaứ ủoùc -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc -HS neõu noỏi tieỏp:om,am,aờm,aõm,oõm,ụm,im um,ieõm,yêm ,em ,eõm *HS kieồm tra caực vaàn - Cuứng keỏt thuực baống m -HS ủoùc caực chửừ coự trong baỷng oõn *HS gheựp vaứ ủoùc caự nhaõn treõn baỷng gaứi. -HS ủoùc đồng thanh -Vaứi HS ủoùc -3-4 HS leõn baỷng gaùch:lieàm, kim,nhoựm. -Thi ủua ủoùc theo baứn. -ẹoùc caự nhaõn. Vieỏt baỷng con. -Hoùc sinh vieỏt baỷng con * Nhửừng vaàn keỏt thuực baống aõm m -HS ủoùc caự nhaõn-ẹoùc nhoựm 2 -HS thaỷo luaọn nhoựm 4 neõu noọi dung tranh. -Nhửừng chuự chuoàn chuoàn bay lửụùn -HS ủoùc caự nhaõn caõu ửựng duùng trong SGK -ẹoùc truyeàn ủieọn Vaứi em ủoùc laùi theo maóu. *HS vieỏt baứi vaứo vụỷ taọp vieỏt -1-2 em -HS quan saựt tranh vaứ nghe keồ chuyeọn bieỏt noọi dung caõu truyên. -HS nghe vaứ thaỷo luaọn nhửừng yự chớnh cuỷa chuyeọn vaứ keồ theo tranh -HS keồ laùi theo tranh, thi ủua giửừa caực nhoựm * Caực toồ cửỷ ủaùi dieọn leõn thi taứi. Toồ naứo keồ ủaày ủuỷ, ủuựng chi tieỏt nhaỏt laứ toồ ủoự thaộng cuoọc Tỡnh baùn thaõn thieỏt cuỷa Soực vaứ Nhỡm, maởc duứ moói ngửụứi coự nhửừng hoaứn caỷnh soỏng khaực nhau. *HS ủoùc laùi baứi trong SGK -Theo doừi ,laờng nghe. -HS laộng nghe Luyện Đọc Luyện đọc bài đã học trong tuần I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, nhanh các vần ,tiếng, từ trong bài im-um , iêm, yêm, uôm, ươm. - Đối với chậm tiến đọc đúng các vần tiếng từ câu đã học - HSKG luyện nói câu có tiếng chứa vần vừa ôn ngắn gọn. II/ Chuẩn bị: -Bảng phụ. -Bộ thực hành Tiếng Việt. III/ Các hoạt động dạy học: Nôi dung- TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1Kiểm tra kt cũ :(5 p) 2. Bài mới: a/ Giới thiệu bài (2p) b/Luyện đọc (15p) c.Luyện tập (10p) 3.Củng cố dặn dò (4p) * GV đọc cho HS viết bảng con: ao chuôm, vườn ươm. - GV nhận xét. + Các em đã được học những vần nào trong bài học trước ? -Giới thiệu bài, ghi đề. -GV treo bảng phụ ghi bài ôn tập, -GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài ôn(Hình thức nhóm,cá nhân,lớp) kết hợp phân tích tiếng có vần vừa học. -GV nhận xét sửa sai. -Đọc câu ứng dụng -Tổ chức cho HS tìm tiếng có chứa vần vừa ôn(Tìm tiếng có chứa vần ?)HS nói câu ngắn có chứa vần vừa ôn(GV kết hợp đặt câu hỏi để HS ghi nhớ tiếng:Trong từ em vừa tìm tiếng nào có vần vừa ôn?Trong câu em tìm tiếng nào có vần vừa ôn?) -GV viết các tiếng,từ,câu HS vừa tìm được lên bảng và cho HS đọc các tiếng vừa tìm được kết hợp phân tích tiếng. * G nhận xét tiết học. - G dặn dò H. -HS viết bảng con -Đọc lại các từ -HS trả lời - H theo dõi , đọc cá nhân. - H lắng nghe, ghi nhớ. - H đọc theo nhóm. - H đọc trước lớp. - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. -Đọc câu ứng dụng nhóm,cá nhân,lớp -HS thi tìm tiếng ,từ có chứa âm vừa học. -HS trả lời -Lớp đọc đồng thanh,cá nhân Thứ sáu ngày 4 tháng 12 năm 2015 Học vần: OT - AT I - MUẽC TIEÂU: Sau baứi hoùc -HS đoùc vaứ vieỏt ủửụùc :ot, at, tieỏng hoựt, ca haựt -ẹoùc ủửụùc tửứ ửựng duùng vaứ caõu ửựng duùng trong sgk -Luyện noựi từ 2- 4 câu theo chuỷ ủeà: Gaứ gaựy, chim hoựt, chuựng em ca haựt. - Gd hs chăm học TV hơn II - ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: -GV: Tranh minh hoaù tửứ khoaự ù caõu ửựng duùng , phaàn luyeọn noựi ,thẻ từ, bảng phụ... -HS: boọ gheựp chửừ tieỏng vieọt, sgk , vụỷ baứi taọp tieỏng vieọt III- CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU: Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng hoùc sinh 1/Kiểm tra kt cuừ ( 5p ) -HS leõn vieỏt baỷng : lửụừi lieàm,xaõu kim, nhoựm lửỷa. -Goùi vaứi HS ủoùc tửứ ửựng duùng treõn theỷ tửứ. 2 HS ủoùc caõu ửựng duùng sgk -GV vaứ HS nhaọn xeựt caực baùn -3 HS leõn baỷng vieỏt -HS ủoùc caự nhaõn noỏi tieỏp., lụựp nhaọn xeựt 2/Baứi mụựi a/Giụựi thieọu baứi (1p ) b/Nhaọn dieọn vaàn(3-4 p ) c/ẹaựnh vaàn 3-4 p d/Tieỏngkhoaự, tửứ khoaự 3-4 p d/Vieỏt vaàn (5p ) e/ẹoùc tieỏng ửựng duùng (5p ) Tieỏt 1 * GV noựi: Hoõm nay chuựng ta hoùc tieỏp hai vaàn mụựi coự keỏt thuực baống t ủoự laứ: ot, at *Vaàn ot Vaàn ot ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo? Cho HS gheựp vaàn ot GV gaộn baỷng caứi -Haừy so saựnh ot vụựi oi? -Cho HS phaựt aõm vaàn ot * GV chổ baỷng cho HS phaựt aõm laùi vaàn ot * Vaàn ot ủaựnh vaàn nhử theỏ naứo? -Cho HS ủaựnh vaàn vaàn ot GV uoỏn naộn, sửỷa sai cho HS * Haừy gheựp cho coõ tieỏng hoựt? -Haừy nhaọn xeựt veà vũ trớ cuỷa aõm vaứ vaàn trong tieỏng hoựt? Tieỏng “hoựt” ủaựnh vaàn nhử theỏ naứo? -Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng hoựt -GV sửỷa loói cho HS, * Giụựi thieọu tửứ : tieỏng hoựt.Treo tranh hoỷi con chim cho ta gỡ? -Cho HS ủaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tửứ : tieỏng hoựt -GV ủoùc maóu, chổnh sửỷa nhũp ủoùc cho HS * Vieỏt chửừ ot, hoựt -Treo khung keỷ oõ li.GV vieỏt maóu, vửứa vieỏt vửứa noựi caựch vieỏt ( lửu yự neựt noỏi giửừa o vaứ t , giửừa h vaứ ot) *Vaàn at - Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử vaàn ot - So saựnh at vụựi ot * GV giụựi thieọu caực tửứ ửựng duùng leõn baỷng : “baựnh ngoùt, traựi nhoựt, baừi caựt, treỷ laùt” -Tỡm gaùch chaõn tieỏng coự vaàn mụựi? Cho HS ủoùc tửứ ửựng duùng vaứ giaỷng tửứ -GV nhaọn xeựt vaứ chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS -GV ủoùc maóu. * Laộng nghe. -Vaàn ot taùo bụỷi o vaứ t -HS gheựp vaàn “ot” treõn baỷng gaứi ,giụ leõn cao. -Quan saựt. -HS so saựnh: Gioỏng :ẹeàu baột ủaàu baống aõm o.Khaực vaàn oựt keỏt thuực baống aõm t,vaàn oi keỏt thuực baống aõm i -phaựt aõm ot -Phaựt aõm caự nhaõn noỏi tieỏp haứng doùc. * Phaựt aõm theo toồ. * HS ủaựnh vaàn: o - tụứ - ot -HS ủaựnh vaàn caự nhaõn * HS gheựp tieỏng hoựt treõn baỷng caứi. -Goàm aõm h ủửựng trửụực vaàn ot ủửựng sau. - Hụứ-ot-hoựt-saộc-hoựt. -HS ủaựnh vaàn theo baứn. -5-7 em ủoùc laùi. * Tieỏng hoựt. -HS ủoùc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 16.doc
Tài liệu liên quan