Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 12

CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Mẹ đi chợ

-NX - TD

- T nªu môc tiªu tiÕt häc.

-T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN

T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu

T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng .

T: HD –HS làm BT trong sách THTV

T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế .

 T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa vần oa (vở THTV)

T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết

T- đọc

T - theo dõi giúp đỡ

T theo dõi nhận xét vở của một số HS

 T- tuyên dương H viết đẹp, đúng.

- Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học.

 

doc9 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 10/11/2017 | Lượt xem: 624 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 12 D¹y ngµy thø 2/7/11/2016 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: *Giúp học sinh: v Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học. v Phép cộng với số 0, phép trừ 1 số cho số 0 v Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh vẽ *HS làm bài 1,bài 2( cột 1) bài 3( cột 1, 2), bài 4 * Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập. II.Chuẩn bị: *GV.nội dung BT ở bảng phụ, SGK, phiếu KT *HS. VBT, bảng con, vở ô li. III.Các hoạt động dạy học: Nội dung- TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Khởi động:5 2.Bài mới: *Hoạt động 1 Bài 1:Tính ( 7 phút) Bài 2: Tính (cột 1,) ( 8 phút ) Bài 3 :Số ? ( 7 phút ) Bài 4: Viết phép tính ( 6 phút ) HDƯD - Kiểm tra đọc phiếu, làm bảng lớp bài 3( tr 63) -Chốt muốn điền dấu đúng phải qua mấy việc? -Giới t bài, ghi bảng luyện tập chung *HD tổ chức H làm lần lượt từng bài *Yêu cầu H nêu lệnh bài 1 -Cho HS làm bảng con -KS giúp đỡ H yếu tính được KQ -Chữa bài huy động kết quả. Chốt một số cộng với 0 thì bằng chính nó. *Y/c H nêu lệnh bài toán -Cho H làm bảng con -KS giúp H yếu tính đúng Kết quả -Chữa bài huy động kết quả. -Gọi HS nêu cách tính Chốt , thực hiện từ trái sang phải, lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai được bao nhiêu cộng với số thứ 3. *Y/ C nêu lệnh bài 3 -Cho H làm vở bài tập -KS giúp H yếu điền số đúng -Chữa bài huy động kết quả -Chốt muốn điền số đúng ta phải dựa vào kết quả phép tính .... -HDH q sát tranh vẽ viết phép tính -Cho H làm bài, KS giúp H yếu biết QS tranh, viết được phép tính. -Chữa bài huy động KQ Chốt, chạy đến thì làm tính gì ?chạy đi làm tính gì? - Chia sẻ với người thân những gì đã học - cá nhân nhiều em -Lớp nhận xét - Nghe, ghi nhớ -Qua 3 việc, V1 tính từng vế... - 1 em nêu - lớp làm bảng con ;.1 em làm bảng phụ. -1h nêu kết quả tính, 4 + 1 = 5 2 + 3 = 5; 5 - 2 =3 ; 5 - 3 = 2 lớp dò bài, nhận xét * 1 em nêu -Cả lớp làm bảng con 1 em làm b/ phụ -1 em nêu KQ tính, nêu cách tính lấy 3 + 1 = 4 rồi lấy 4 + 1 = 5 *1 em nêu điền số vào ô trống -Cả lớp làm VBT, 1 em làm bảng phụ. -1em đọc KQ điền số 3 + 2 =5 5 - 1 = 4; 4 - 3 = 1... Lớp dò bài, đổi vở KT chéo *Cả lớp làm vở kẻ li, 1 em làm bảng phụ. - nêu phép tính 2 + 2 = 4 4 - 1 = 3, Lớp dò bài, nhận xét -TL chạy đến làm tính cộng, chạy đi thì làm tính trừ -Nghe, ghi nhớ. TIẾNG VIỆT: Vần có âm đệm và âm chính ( Mẫu 2 - oa) (2t) ÔLTV: LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 44,45 VỞ THTV I. Mục tiêu: -Giúp HS củng cố lại: Ôn tiếng, thanh, vẽ mô hình, nơi được thành phần trong mô hình, Đọc được tất cả các âm đã học. Phân biệt được nguyên âm, phụ âm, cách viết theo luật chính tả e,ê,i , đọc, viết được tiếng, từ, câu ứng dụng có luật chính tả e,ê,i. II.Đồ dùng dạy học STV-CNGD, BP, vở Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Đi chợ -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T-Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt, to , rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa âm k, gh, ngh (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ÔLToán TUẦN 11 TIẾT 1 I/ Mục tiêu: v Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học. v Phép cộng với số 0, phép trừ cho số 0 v Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh vẽ II/ Chuẩn bị: v BP,phiếu, BC III/ Hoạt động dạy và học: Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 1,2,3,4 trang 50,51 - HS còn hạn chế: Đại, Trường , TrangTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi đã học, cộng với 0 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 1,2,3,4 - HS hoàn thành tốt: Việt, Phương, Phú Giúp các em nắm chắc cách cộng, trừ . Biết so sánh, tình kết quả nhanh, quan sát tranh lập được phép tính đúng, đẹp, theo yêu cầu và các BT 1,2,3,4 trang 50,51 IV. HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học Làm BT vận dụng . ÔLTV: Luyện vần /oa/ Vần có âm đệm và âm chính I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại cách đọc, viết vần oa viết được tiếng, từ, câu ứng dụng có vần oa II.Đồ dùng dạy học: STV-CNGD, BP, Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Mẹ đi chợ -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa vần oa (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ************************** D¹y ngµy thø 3/8/11/2016 TIẾNG VIỆT: Luật chính tả về âm đệm (2t) TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 I/ Mục tiêu: *Giúp học sinh: *Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 6 *Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. Học sinh làm bài 1, bài 2(cột 1, 2, 3), bài 3( cột 1, 2), bài 4 *GDHS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập, giữ vở sạch sẽ II/ Chuẩn bị:v BTHT,BP,phiếuv Học sinh : Bộ đồ dùng Toán 1. III/ Hoạt động dạy và học: ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3-5’ 2. HĐCB: 28-30’ 3. HĐTH 4.HDƯD 2-3’ *CTHĐTQ tổ chức cho các bạn đọc phiếu 0 + 4 ... 4 - 1= 3 + 1 = ... 2 + 3 = ... Bảng cộng trong phạm vi 6. Nêu mục tiêu -Hướng dẫn Học sinh quan sát hình vẽ và nêu bài toán:Có 5 hình tam giác /thêm 1 hình tam giác. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình tam giác? -Hỏi : 5 + 1 = ? : 6 hình tam giác - Giáo viên ghi bảng: 5 + 1 = 6 -Hỏi : 1 + 5 = ? 1 + 5 = 6 - Giáo viên ghi bảng: 1 + 5 = 6 -Gỉang : 1 + 5 = 6, 5 + 1 = 6 Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì kết quả như thế nào? -Tương tự dùng mẫu vật hình thành: 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6 -Hướng dẫn Học sinh học thuộc. -Giáo viên xóa dần Bài 1: Tính: .(3 phút) 5 Viết các số phải thẳng cột +1 Bài 2: Tính.(4 phút) 4 + 2 = .. HD cho hs làm bài - chữa Bài 3: Tính: .(5 phút) 4 + 1 + 1 = Làm mẫu một phép, các phép khác cho hs làm - Chữa-chốt KT Bài 4: Viết phép tính thích hợp.(3 phút) Có 4 con chim đậu trên cành, 2 con chim bay đến. Hỏi có tất cả mấy con chim? Hàng trên có 3 ô tô, hàng dưới có 3 ôtô. Hỏi có tất cả mấy ôtô? -Đọc các phép tính cộng trong phạm vi 6 cho người thân nghe. - Đọc CN-N - ĐT Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Trả lời – lập php tính Đọc Cá nhân, nhóm, lớp. Nghe nhớ Đọc cá nhân, lớp. - Nêu yêu cầu - Làm bài Theo dõi làm bài Học sinh đặt đề, trả lời, nêu phép tính. -Nhận xét - trả lời Viết đọc -Thực hiện ÔLTV: Ôn luật chính tả về âm đệm I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại cách viết theo luật chính tả về âm đệm ,viết được tiếng, từ, câu ứng dụng có luật chính tả về âm đệm. II.Đồ dùng dạy học: STV-CNGD, BP, Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS HĐCB 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2.HĐTH *Việc 1: Đọc sg khoa *Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Đi chợ -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to , rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa âm q (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - Nêu luật chính tả về âm đệm ‘Âm q đứng trước âm đệm .qu.” - HS l¾ng nghe, thực hiện. ******************************* D¹y ngµy thứ 4/9/11/2016 TIẾNG VIỆT : Vần /oe/ (2T) Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 I/ Mục tiêu: Thuộc bảng trừ trong phạm vi 6. v Biết làm tính trừ trong phạm vi 6. -Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ (BT 1; 2; 3 cột 1,2 ; 4) II/ Chuẩn bị:v BTHT,BP,BC,phiu III. Các HĐ - DH ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3-5’ 2. HĐCB: 28-30’ 3. HĐTH 4.HDƯD 2-3’ *CTHĐTQ tổ chức cho các bạn đọc phiếu 0 + 4 ... 4 - 1= 3 + 1 = ... 2 + 3 = ... -Hướng dẫn quan sát tranh nêu đề toán Tất cả có 6 hình tam giác, bớt đi 1 hình. Hỏi còn mấy hình tam giác? -GV viết bảng: 6 – 1 = 5. Các phép tính khác làm tương tự 6 – 5 = ? 6 – 4 = ? 6 – 2 = ? 6 – 3 = ? -Hướng dẫn HS học thuộc công thức. Bài 1: Tính: .(3 phút) 6 Lưu ý: Viết các số thật - 3 thẳng cột. Bài 2: Tính: .(5 phút) 5 + 1 = 6 – 5 = 6 – 1 = Củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Bài 3: Tính: .(4 phút) 6 – 4 – 2 = Bài 4: Viết phép tính thích hợp: -Hướng dẫn xem tranh và nêu đề toán. Về nhà đọc đọc các công thức cộng trừ 6 cho người thân nghe - Đọc CN-N - ĐT Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Tra lời – lập php tính Đọc Cá nhân, nhóm, lớp. Nghe nhớ Đọc cá nhân, lớp. Nêu yêu cầu Làm bài Theo dõi làm bài Học sinh đặt đề, trả lời, nêu phép tính. -Nhận xét - trả lời -Thực hiện ÔLToán ETÔLT TUẦN 11 I/ Mục tiêu: v Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học. v Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh vẽ II/ Chuẩn bị:BP,phiếu, BC III/ Hoạt động dạy và học: - Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành các BT 5,6,7,8 và phần vận dụng trang 52,53 - HS còn hạn chế: Lan, Tươi , TrangTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi các số đã học, cộng với 0 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 5,6,7,8 và phần vận dụng trang 52,53 - HS hoàn thành tốt: Hiếu , Phương, Phhương Giúp các em nắm chắc cách cộng, trừ . Biết so sánh, tình kết quả nhanh, quan sát tranh lập được phép tính đúng , đẹp, theo yêu cầu BT 5,6,7,8 và phần vận dụng trang 52,53 IV. HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học ****************************** D¹y ngµy thø 5/10/11/2016 TIẾNG VIỆT : Vần /uê/ (2t) ÔLTV: Luyện vần /oe/ I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại cách đọc, viết vần oe viết được tiếng, từ, câu ứng dụng có vần oe II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BP, Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Mẹ đi chợ -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa vần oe (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ********************************* D¹y ngµy thø 6/11/11/2016 TIẾNG VIỆT : Vần /uy/ (2t) Toán LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: vThực hiện được phép tính cộng, trừ trong phạm vi 6 ( BT cầnlàm: bài1 dòng 1; bài 2 dòng 1,bài 3 dòng 1, bài 4 dòng 1, bài 5) II/ Chuẩn bị: v Giáo viên :BTHT,BP,phiu III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu : ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3-5’ 2. HĐTH 28-30’ 3.HDƯD 2-3’ *CTHĐTQ tổ chức cho các bạn đọc phiếu 6 – 2 – 3 = 6 – 5 + 1 = 6 – 4 – 2 = 6 – 3 + 1= 2 + 3 – 1 = Giới thiệu bài: Luyện tập + GTB - nêu mục tiêu Bài 1: Tính: 5 Viết thẳng cột. + 1 Bài 2: Tính: -Hướng dẫn Học sinh tính nhẩm (Thực hiện phép tính từ trái -> phải). 1 + 3 + 2 = Bài 3: Điền dấu > < = 2 + 3 ... 6 HDHS làm bài Bài 4: Điền số: ... + 2 = 5 HDHS làm bài - chữa Bài 5: viết phép tính thích hợp: Có thể đặt nhiều phép tính theo yêu cầu đề toán đặt ra -Chơi trò chơi: “Chim về tổ”. -Y/C HS đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi đã học cho người thân nghe. - Đọc CN-N - ĐT Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Đọc cá nhân, lớp. - Nêu yêu cầu - Làm bài Theo dõi làm bài - chữa HS đặt đề, trả lời, nêu phép tính. -Nhận xét - trả lời HS tham gia chơi HĐTT: SINH HOẠT SAO I.Mục tiêu HS biết được ưu, khuyết điểm tuần vừa qua. - Đề ra phương hướng tuần tới. - HS có ý thức xây dựng tập thể tốt. II. Nội dung sinh hoạt: HĐ- TG-ĐD Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1:Điểm danh xưng tên 2. Sinh hoạt văn nghệ: 2. Đánh giá các hoạt động tuần qua 3.Phương hướng tuần tới Chủ điểm :Thi đua lập nhiều thành tích học tập,lao động chào mừng : Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11 HS điểm danh xưng tên *G cho H hát, múa cá nhân, nhóm, cả lớp những bài hát ca ngợi thầy cô giáo. - Khuyến khích HS xung phong biểu diễn cá nhân. *Ưu điểm: Đi học chuyên cần,đúng giờ. - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ. - Có ý thức phát biểu xây dựng bài sôi nổi. -Những bạn HS trung bình, yếu của tháng 10 nay đã có rất nhiều cố gắng : Tươi, Lan, Thắng. -Một số bạn viết chữ đã có tiến bộ, đã biết viết chữ đẹp , đã biết trình bày cẩn thận:Trang, Duẫn, * Tồn tại: - Tình trạng lớp trưởng xếp hàng cho các bạn vào lớp còn lộn xộn. -Còn một số bạn vở bẩn chữ viết chưa đẹp cần rèn luyện thêm: - Chưa có ý thức giữ vệ sinh chung,ăn quà vặt vứt rác không đúng nơi quy định. + Cô tuyên dương những bạn đã có những cố gắng tiến bộ * Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại. -Chú ý học bài và ôn bài cho tốt để chuẩn bị cho đợt khảo sát thử giữa học kì 1 cho tốt. Đừng để bạn nào có điểm yếu kém. Lớp mình hãy thi đua với các lớp bạn. - Hưởng ứng tốt đợt thi đua chào mừng ngày: Nhà giáoViệt Nam 20/ 11 HS Điểm danh xưng tên - HS nghe và tham gia chơi. - Ban học tập , ban thư viện, ban vs.lên đánh giá các ưu khuyết điểm trong tuần qua. - Lớp lắng nghe , rút kinh nghiệm không nói chuyện riêng trong giờ học , đi học muộn, ăn qua vặt - Lớp lắng nghe , rút kinh nghiệm những hạn chế và phát huy mạnh mẽ những ưu điểm - Lớp lắng nghe, thự hiện

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 12.doc