Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 14

CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Mẹ đi chợ

-NX - TD

- T nêu mục tiêu tiết học.

-T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN

T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu

T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng .

T: HD –HS làm BT trong sách THTV

T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế .

 T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa vần ăn (vở THTV)

T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết

T- đọc . T - theo dõi giúp đỡ

T theo dõi nhận xét vở của một số HS

 T- tuyên dương H viết đẹp, đúng.

- Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học.

 

doc12 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 10/11/2017 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 14 Ngày dạy thứ 2/21/11/2016 TOÁN: TIẾT 53 :PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8 I.Mục tiêu: -Thuộc bảng trừ , biết làm tính trừ trong phạm vi 8 - Viết được phép tính thích hợp voi hình vẽ. -BT: Bài 1, bài 2, bài 3 ( cột 1), bài 4 (viết 1 phép tính) - Thái độ: Thích học toán II. Đồ dùng dạy học: GV: BTHT,, bảng phụ , Phiếu -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con. III.Các hoạt động dạy học : ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3-4’ 2.HĐCB 12-13’ 3. HĐTH 14-16 4.HDƯD 2-3’ *khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho các bạn ôn lại các bảng cộng , trừ đã học. -Lớp thực hiện Giới thiệu bài trực tiếp + GV đọc mục tiêu bài HD HS thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong pv 8. a, Hướng đẫn HS học phép trừ : 8 - 1 = 7 và 8 – 7 = 1. - Bước 1: Hướng dẫn HS : - Bước 2:Gọi HS trả lời: -HS tự nêu câu trả lời: “ Có tất cả 8 ngôi sao bớt 1 ngôi sao, còn 7 ngôi sao” GV chỉ vào hình vẽ và nêu:”Tám trừ một bằng mấy?” -Bước 3:Ta viết 8 trừ 1 bằng 7 như sau: 8 - 1 = 7 * Sau cng HD HS tự tìm kết quả phép trừ 8 – 7 = 1. b, Hướng dẫn HS học phép trừ : 8 –2 = 6 ; 8 – 6 = 2 theo 3 bước tương tự như đối với 8 - 1 =7 và 8 – 7 = 1. c,Hướng dẫn HS học phép trừ 8 - 3 = 5 ; 8 - 5 = 3. (Tương tự như phép trừ 8 - 1 = 7 và 8 - 7 = 1). d, Sau mục a, b, c trên bảng nên giữ lại các công thức . HS học thuộc lòng các công thức trên bảng. -CN-N-ĐT -GV nêu một số câu hỏi để HS trả lời miệngVD: Tám trừ một bằng mấy?Tám trừ mấy bằng hai? *HĐTH *Bài 1/73: Tính : Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc: GV nhận xét bài làm của HS. *Bài 2/74: Tính : HS làm bài và chữa bài chữa bài KL: Cho HS nhận xét kq của một cột tính để thấy được mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ. GV nhận xét bài làm của HS Bài 3/69 ( giảm cột2 ):Làm vở Tóan. - Đại diện HS nêu kết quả KL: Một số trừ đi chính nó thì bằng 0, một số cộng hoặc trừ đi 0 thì bằng chính số đó. GV nhận xét bài HS làm. : Trò chơi. +Cách tiến hành: *Bài 4/74 : HS ghép bìa cài Nhận xét tiết học ,dặn dò bài hôm sau - Về đọc bảng trừ 8 cho người thân nghe. - Đọc CN-N - ĐT Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Trả lời – lập phép tính Đọc Cá nhân, nhóm, lớp. Nghe nhớ cá nhân, lớp. - Nêu yêu cầu - Làm bài Theo dõi làm bài Học sinh trả lời, nêu phép tính. -Nhận xét - trả lời Viết đọc Theo dõi làm bài -Thực hiện TIẾNG VIỆT: VẦN /an/ (2T) ÔLTV: Luyện vần /ăn/ I. Mục tiêu: -Giúp HS củng cố lại cách đọc, viết vần ăn, viết được tiếng, từ, câu ứng dụng có vần ăn II.Đồ dùng dạy họcSTV-CNGD, BP, Vở THTV III. Các hoạt dạy học HĐ - TG Hoạt động của GV Hoạt động cảa HS 1. Khởi động (5’) 2. Bài mới: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Mẹ đi chợ -NX - TD - T nêu mục tiêu tiết học. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa vần ăn (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc . T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS lắng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS lắng nghe, thực hiện. ÔLTOÁN ETÔLT TUẦN 13 I.Mục tiêu - Làm được phép tính cộng, trừ trong phạm vi 7, - Rèn luyện kĩ năng tính theo hàng ngang, cột dọc, tính nhẩm - Viết được phép tính thích hợp với bài toán. - Giáo dục cho H tính chính xác cẩn thận trong học tập II.Chuẩn bị - BP, Vở TH ÔL Toán - H vở em tự ôn luyện toán III. Các hoạt động dạy học - Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 1,2,3,4 trang 58,59 - HS còn hạn chế: Lê Lan, Tuấn , TươiTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 6, cộng với 0 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 1,2,3,4 trang 58,59 - HS- hoàn thành tốt: Hiếu. Huynh, ĐứcGiúp các em nắm chắc cách cộng . Biết cộng, so sánh, tính kết quả nhanh, nối đúng, đẹp, theo yêu cầu BT 1,2,3,4 trang 58,59 IV. HDƯD -Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học . HDTH: Luyện vần /at/ I. Mục tiêu: -Giúp HS củng cố lại cách đọc, viết vần /at/ viết được tiếng, từ, câu ứng dụng có vần at II.Đồ dùng dạy học:STV-CNGD, BP, Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Chèo thuyền -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa vần at (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ********************************* Ngµy d¹y thø 3/22/11/2016 TIẾNG VIỆT: VẦN /ân/ (2T) TOÁN : LUYỆN TẬP I.Mục tiêu - Thực hiện được phép tính cộng , trừ phép tính cộng, trừ trong phạm vi 8. - Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. - BT: Bài 1( cột 1, 2), bài 2, bài 3 ( cột 1,2 ), bài 4 -Thái độ: Thích học Toán. II. Đồ dùng dạy học:BP,BTHT, phiếu III. Các hoạt động dạy học chủ yếu ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3- 2.HĐTH: Bài 1:Tính: ( 7 phút) Bài 2: Số? ( cột 1,2) ( 8 phút ) Bài 3.Tính( cột 1,2) (7 phút) Bài 4: Viết phép tính thích hợp ( 7 phút ) 4.HDƯD 2-3’ - CTHĐTQ tổ chức cho các bạn ôn lại các bảng công , trừ đã học. -Lớp thực hiên -Giới thiệu bài, ghi bảng *HD tổ chức H làm lần lượt từng bài *Yêu cầu H nêu lệnh bài 1 -Cho HS làm bảng con -KS giúp đỡ H yếu tính được KQ -Chữa bài huy động kết quả. Chốt phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng. Một số cộng hoặc trừ với 0 thì kết quả bằng chính số đó. *Y/c H nêu lệnh bài toán -Phổ biến cách chơi, điền số nhanh, đúng, nhóm nào làm tốt nhóm đó thắng -Yêu cầu H nêu kết quả điền số -Nhận xét cách chơi -Chốt muốn điền số đúng,thì dựa vào bảng cộng trừ trong phạm vi 8, 7 *Y/C nêu lệnh bài 3 -Cho H làm bảng con -KS giúp Hyếu tính được kết quả,biết thực hiện tính. -Chữa bài huy động kết quả ? đối với bài có 2 dáu phép tính, thì ta làm như thế nào -Chốt thực hiện tính từ trái sang phải, lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai được bao nhiêu rồi cộng với số thứ ba. *HDH quan sát tranh, nêu bài toán, viết phép tính. -Yêu cầu H làm vào vở kẻ li. Kiểm soát giúp HS yếu nêu được bài toán viết được phép tính -Chữa bài huy động kết quả -Cho H nêu bài toán -Gọi 1 H nêu phép tính -Chốt rời đi thì làm tính gì ?. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - Đọc CN-N - ĐT - 1 em nêu, tính - lớp làm bảng con theo tổ làm 2cột;1em làm bảng phụ. -1h nêu kết quả tính, 7 + 1 = 8; 1 + 7 = 8; 8 - 7 = 1 ; 8 - 1 =7... lớp dò bài, nhận xét, đổi vở KT chéo -1 em nêu tính -H chơi theo nhóm 3 em, 1 nhóm nam, 1 nhóm nữ. Lớp theo dõi, nhận xét -2 em nêu KQ điền số 5 + 3 = 8 8 - 4 = 4; 2 + 6 = 8; 8 - 5 = 3... - Nghe, ghi nhớ - 1 em nêu tính -Cả lớp làm bảng con,1 tổ làm 1 bài,1em làm bảng phụ -H nêu kết quả tính. Lấy 4 + 3 = 7 rồi lấy 7 + 1 = 8... -HTL thực hiện từ trái sang phải... -Quan stranh, nêu bài toán - Lớp làm vở kẻ li, 1 em làm bảng phụ. -H nêu bài toán, có 8 quả cam rơi đi 2 quả táo. Hỏi còn lại mấy quả táo ? -1em nêu phép tính 8 - 2 =6 -TL làm tính trừ -Nghe, thực hiện. ÔLTV: Luyện vần /ăn/ I. Mục tiêu: -Giúp HS củng cố lại cách đọc,viết vần /ăn/ viết được tiếng, từ, câu ứng dụng có vần ăn II.Đồ dùng dạy học:STV-CNGD, BP, Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Chèo thuyền -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa vần ăn (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ************************************ Ngµy d¹y thø 4/23/11/2016 TIẾNG VIỆT: VẦN /ât/ (2T) To¸n : TIÕT 55 :PHÐP CéNG TRONG PH¹M VI 9 I.Mục tiêu: - Thuéc b¶ng céng , biÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 9 - ViÕt ®­îc phÐp tÝnh thÝch hîp víi h×nh vÏ BT. - Bµi1, bµi 2 (cét 1, 2, 4 ), bµi 3 (cét 1), bµi 4 -ThÝch häc to¸n. II. Đồ dùng dạy học:- BTHT, BP, phiều III. Các hoạt động dạy học: ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3-4’ 2.HĐCB 12-13’ 3. HĐTH 14-16 4.HDƯD 2-3’ 1. Khởi động: Làm bài tập 3/75:(Tính). (4 HS lên bảng lớp làm, cả lớp làm bảng con) GV Nhận xét : 3. Bài mới: *HĐCB Giới thiệu bài trực tiếp Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 9. +Cách tiến hành : a,Giới thiệu lần lượt các phép cộng 8 + 1 = 9 ;1 + 8 =9; -HD HS quan sát hình vẽ ở hàng thứ nhất trên bảng: Khuyến khích HS tự nêu bài toán, tự nêu phép tính. Gọi HS trả lời: -GV vừa chỉ vào hình vừa nêu: 8 thêm 1 là mấy?. -Ta viết: 8 thêm 1 là 9 như sau: 8 + 1 = 9. *Hướng đẫn HS học phép cộng 1 + 8 = 9 theo 3 bước tương tự như đối với 8 + 1 =9 *Với 9 cái mũ ở hàng thứ hai, HD HS học phép cộng 7 + 2 = 9 ; 2 + 7 =9 Theo 3 bước tương tự 8 + 1 = 9, 1 + 8 =9. *Với 9 cái mũ ở hàng thứ ba, HD HS học phép cộng 6 + 3 = 9 ; 3 + 6 = 9 (Tương tự như trên). *Với 9 cái mũ ở hàng thứ tư, HD HS học phép tính 5 + 4 = 9; 4 + 5 = 9. b, Sau mục a trên bảng nên giữ lại các công thức: Để HS ghi nhớ bảng cộng, GV có thể che hoặc xoá từng phần rồi toàn bộ công thức, tổ chức cho HS học thuộc. *Bài 1/76: Cả lớp làm vở Toán . Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc: GV nhận xét bài làm của HS. *Bài 2/76 ( giảm cột 3 ): Làm phiếu HT) HD HS cách làm: GV chấm một số bài và nhận xét. *Bài3/76: Làm bảng con. HD HS cách làm:(chẳng hạn 4 + 1 + 4 = , ta lấy 4 cộng 1 bằng 5, rồi lấy 5 cộng 4 bằng 9, ta viết 9 sau dấu bằng, như sau: 4 + 1 + 4 = 9 ) Khi chữa bài cho HS nhận xét kq của từng cột và nêu cách tính GV nhận xét bài HS làm. *Bài 4/76 : HS ghép bìa cài. GV yêu cầu HS tự nêu nhiều bài toán khác nhau và tự nêu phép tính thích hợp với bài toán. GV nhận xét kết quả thi đua của 2 đội. Nhận xét tiết học -Về đọc bảng cộng 9 cho người thân nghe - Đọc CN-N - ĐT Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Tra lời – lập phép tính Đọc Caù nhaân, nhoùm, lôùp. Nghe nhớ Ñoïc caù nhaân, lôùp. - Nêu yêu cầu - Làm bài Theo dõi làm bài Hoïc sinh ñaët ñeà, traû lôùi, neâu pheùp tính. -Nhận xét - trả lời Viết đọc Theo dõi làm bài -Thực hiện -Nêu ket quả -Nhận xét –TD - nghe,thực hiện. ÔL.TOÁN  TUẦN 13 TIẾT 2 I/ Mục tiêu: v Củng cố khắc sâu cho HS: Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 8. v Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh vẽ. Đếm đúng số hình vuông II/ Chuẫn bị:BP,phiếu, BC III/ Hoạt động dạy và học: Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 5,6,7,8 trang 60,61 - HS còn hạn chế: Tuấn, Lan , TrangTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 8, làm đúng các BT 5,6,7,8 trang 60,61 - HS hoàn thành tốt: Việt, Phương, Phú Giúp các em nắm chắc cách cộng, trừ . Biết so sánh, tình kết quả nhanh, quan sát tranh lập được phép tính đúng , đẹp, theo yêu cầu các BT 5,6,7,8 trang 60,61 IV. HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. ************************************************ Ngày dạy thứ 5/24/11/2016 TIẾNG VIỆT: Luyện tập vần có âm cuối với cặp n/t (2T) ÔLTV: Luyện vần /ăt / I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết vần , tiếng chứa vần / ăt / II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1. Khởi động (5’) 2. Bài mới: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Mẹ đi chợ -NX - TD - T nêu mục tiêu tiết học. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa vần ăn (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc . T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS lắng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT -Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS lắng nghe, thực hiện. *********************************** Ngµy d¹y thø 6/25/11/2016 TIẾNG VIỆT: VẦN /am/; /ap/ (2T) TOÁN : TIẾT 56 : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9 I.Mục tiêu: -Thuộc bảng trừ , biết làm tính trừ trong phạm vi 9. - Viết được phép tính thích hợp như hình vẽ. + Làm BT:1, 2 'cột 1,2,3' 3 ' Bảng 1' ,4 . - Thái độ: Thích học toán II. Đồ dùng dạy học- BTHT , BP, phiếu,BC III. Các hoạt động dạy hoc : ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3-4’ 2.HĐCB 12-13’ 3. HĐTH 14-16 4.HDƯD 2-3’ - CTHĐTQ tổ chức cho lớp ôn các bảng +,- đã học - NX-ĐG + GV đọc mục tiêu bài Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong pvi 9 a, Hướng dẫn HS học phép trừ : 9 - 1 = 8 và 9 – 8 = 1. - Bước 1: Hướng dẫn HS : -Quan sát hình vẽ để tự nêu bài toán: “Có tất cả 9 cái áo, bớt 1 cái áo. Hỏi còn lại mấy cái áo?” - Bước 2:Gọi HS trả lời: GV hỏi: 9 bớt 1 còn mấy? 9 trừ 1 bằng mấy? -Bước 3:Ta viết 9 trừ 1 bằng 8 như sau: 9- 1 = 8 *Sau cùng HD HS tự tìm kết quả phép trừ 9 - 8 = 1. b, Hướng dẫn HS học phép trừ : 9 -2 = 7 ; 9 -7 = 2 theo 3 bước tương tự như đối với 9 - 1 =8 và 9 - 8 = 1. c,Hướng dẫn HS học phép trừ 9 - 3 = 6 ; 9 - 6 = 3. (Tương tự như phép trừ 9 - 1 = 8 và 9 - 8 = 1). d, Hướng dẫn HS học phép trừ 9 - 4 = 5 ; 9 - 5 = 4 ( Tương tự như trên) d, Sau các mục, trên bảng nên giữ lại các công thức: -Cho HS học thuộc lòng các công thức trên bảng. *Bài 1/78: Cả lớp làm vở BT Toán. Hướng dẫn HS viết thẳng cột dọc:GV chấm , nhận xét bài làm của HS. *Bài 2/79 ( giảm cột 2) GV nhận xét bài làm của HS Bài 3/79:Làm phiếu học tập. HD HS làm từng phần:. *Bài 4/79 : HS ghép bìa cài. G y/c HS tự nêu bài toán và tự nêu phép tính ứng với bài toán vừa nêu . G nhận xét kết quả thi đua của 2 đội. -Nhận xét tiết học tuyên dương h/s. - Kể cho người thân nghe những gì đó học được. - Đọc CN-N - ĐT Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Trả lời – lập phép tính Đọc Cá nhân, nhóm, lớp. Nghe nhớ Đọc cá nhân, lớp. - Nêu yêu cầu - Làm bài Theo dừi làm bài Học sinh trả lời, nêu phép tính. -Nhận xét - trả lời Viết đọc Theo dõi làm bài -Thực hiện HĐTT: SINH HOẠT SAO I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới. III. Các hoạt động chủ yếu: H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1:Điểm danh xưng tên 2: Sinh hoạt văn nghệ 3: * Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua: 4: * Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới. HS điểm danh xưng tên * Ban văn nghệ lên điều hành sinh hoạt văn nghệ. - CTHĐTQ lªn nhËn xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua. - Ý Kiến của các HS. - Ý kiến GVCN : Trong tuÇn qua nhiÒu em ®· cã cã g¾ng. Trong giê häc hợp tác tích cực. CT HĐTQ . Một số em bước đầu đã mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, hợp tác + Tuy nhiªn trong giê häc một số bạn cßn thiếu chú ý, ý thøc tù gi¸c chưa cao -Tình hình học tập đã có nhiều cố gắng tuy nhiên có một số em vẫn còn đọc và tính toán chua nhanh: Hiếu, Huynh, Đức .. Chữ viết chưa đẹp, sai nhiều lỗi quy trình: Tuấn , Lan 1. GV triển khai công việc trọng tâm: - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp học, Đi học đúng giờ quy định. -Tích cực hợp tác, chia sẻ trong các hoạt động học tập. -Rèn chữ viết, giữ gìn sách vở 2. Các ban triển khai xây dựng thống nhất kế hoạch để thực hiện: -Ban học tập điều hành sinh hoạt: HS Điểm danh xưng tên Ban văn nghệ lên điều hành sinh hoạt văn nghệ. - Lắng nghe - Lắng nghe Lắng nghe rút kinh nghiệm trong thời gian tới - HS l¾ng nghe, thực hiện. OL.Toán : Luyện phép trừ trong phạm vi 8 I/ Muïc tieâu: v Củng cố khắc sâu Thöïc hieän ñöôïc pheùp coäng, trừ trong phaïm vi 8. v Bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh veõ II/ Chuaån bò: vBP,phiÕu, BC III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Phương án hỗ trợ: Giúp HS hoàn thành các BT 5,6,7,8 trang 62,63 HS còn hạn chế: Đại, Trường , TrangTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 8, làm đúng BT 5,6,7 HS hoàn thành tốt: Việt, Phương, Phú Giúp các em nắm chắc cach cộng, trừ . Biết so sánh, tình kết quả nhanh, quan sát tranh lập được phép tính đúng , đẹp, theo yêu cầu BT 5,6,7,8 IV. HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học Làm BT vận dụng . ÔLTV: Luyện tập vần có âm cuối với cặp /n/;/t/ I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết vần , tiếng chứa âm cuối n/t II.Đồ dùng dạy học - STV-CNGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học 1. Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Chèo thuyền " - Lớp tham gia chơi. 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , đọc to ,rõ ràng . T: yêu cầu HS tự tìm thêm các từ có âm cuối n/t * Việc 2: Viết T - HD viết các từ có vần đã học. H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng. 3. HDƯD - Về nhà luyện đọc, luyện viết - Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 14.doc