Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 6

 

- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền"

- Lớp tham gia chơi.

* Việc 1: Đọc sách giáo khoa

H- Đọc đồng thanh nhiều lần.

H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT

T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS c̣òn yếu

T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng .

T: Chỉ vào các âm /c/và hỏi: đây là âm gì? /c/ là nguyên âm hay phụ âm?

Nhắc lại nhiều lần.

T. Âm cờ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ gì?

H: Nhắc lại nhiều lần.

* Việc 2: Viết.

T - HD viết : Bà chả chê bé kể cà kê, bà để bé kể .T. Âm cờ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ gì?

H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại

T - theo dõi giúp đỡ

T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.

Làm bài tập 1,2 THTVCGD

* Về nhà chia sẻ với người thân những gì mình đã học.

 

docx11 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 10/11/2017 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6 Dạy ngày tứ hai/ 26/9/2016 TIẾNG VIỆT: Luật chính tả ÔLTV: ÂM / đ / I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm /đ/ và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /đ,/ - Viết đúng : Ca đá à? Dạ ca đá , bà ạ! ; - Làm đúng các bài tập ở vở BTTH Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BTTHCGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học ND-TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HĐCB Khởi động HĐTH HDƯD 1. Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : " Đi chợ " - Lớp tham gia chơi. 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa , THTVCGD H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , Việc 2: Đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: Chỉ vào âm đ, a và hỏi: đây là âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? * Việc 3: Viết. T - HD viết : Ca đá à? Dạ ca đá , bà ạ! H- Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS - Tuyên dương H viết đẹp, đúng. 3. HDƯD-Làm bài tập 1,2 THTVCGD - Về nhà chia sẻ với người thân những gì mình đã học. HS chơi. CTHĐTQ điều hành HS đọc sách giáo khoa, THTVCGD nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT H: đ là phụ âm. Nhắc lại nhiều lần. HS viết bảng con HS viết vở HS làm BT Nghe về thực hiện. ÔLTV: ÂM / e /, / ê/ I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết phụ âm /e/,/ ê/ và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /e,/,/ê/ - Viết đúng : Bà bế bé , để cha bê bể cá. - Làm đúng các bài tập ở vở BTTH Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học - STV-CNGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học ND-TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HĐCB Khởi động HĐTH HDƯD 1. Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : " Đi chợ " - Lớp tham gia chơi. 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa , THTVCGD H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , Việc 2: Đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: Chỉ vào âm e, ê và hỏi: đây là âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? H: /e/, /ê/ là nguyên âm. Nhắc lại nhiều lần. * Việc 3: Viết. T -HD viết : Bà bế bé , để cha bê bể cá. H-Nghe phát âm, phân tích,viết, đọc lại T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS - Tuyên dương H viết đẹp, đúng. * HDLàm bài tập1,2,trang 17, 18 THTVCGD - Về nhà chia sẻ với người thân những gì mình đã học. HS chơi. LT điều hành HS đọc sách giáo khoa, THTVCGD nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT HS viết bảng con HS viết vở HS làm BT Nghe về thực hiện. HDTH: ÔN LUẬT CHÍNH TẢ e, ê I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc,viết nguyên âm e, ê và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm e, ê - Làm đúng các bài tập ở vở BTTH Tiếng Việt. - Viết đúng : Bà chả chê bé kể cà kê, bà để bé kể ... II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BTTHCGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học ND-TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HĐCB 1. Khởi động 2. HĐTH HDƯD - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền" - Lớp tham gia chơi. * Việc 1: Đọc sách giáo khoa H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS c̣òn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: Chỉ vào các âm /c/và hỏi: đây là âm gì? /c/ là nguyên âm hay phụ âm? Nhắc lại nhiều lần. T. Âm cờ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ gì? H: Nhắc lại nhiều lần. * Việc 2: Viết. T - HD viết : Bà chả chê bé kể cà kê, bà để bé kể ...T. Âm cờ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ gì? H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng. Làm bài tập 1,2 THTVCGD * Về nhà chia sẻ với người thân những gì mình đã học. HS chơi. CTHĐTQ điều hành HS đọc sách giáo khoa, THTVCGD nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT H: /c/ là nguyên âm. H. Âm cờ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ k. HS viết bảng con H. Âm cờ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ k. HS viết vở HS làm BT Nghe về thực hiện. ********************************** Dạy ngày thứ ba /27/9/2016 TIẾNG VIỆT: ÂM /g / (2T) TOÁN: SỐ 10 (Trang 36) I/Mục tiêu : * Giúp học sinh : Có khái niệm ban đầu về số 0 * Viết được số 0, đọc và đếm được từ 0 ->9 , * Biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9 * Nhận biết được vị trí số 0 trong dãy số từ 0 ->9 *HS vận dung làm được các bài tập 1, bài 2 (dòng 2),bài 3(dòng 3), bài 4 (cột 1,2), SGK * GDHS tính cẩn thận , chính xác khi làm bài tập , II/Chuẩn bị : * GV. 4 que tính , 10 tờ bìa , trên từng tờ bìa có viết mỗi số từ 0 ->9 * HS . SGK , VBT . III/Các hoạt động dạy học : N dung - TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HĐCB 1.K đông:3’ 2 .Bài mới: * HĐ1: Hình thành số 0 ( 6 phút ) * Giới thiệu số 0 in và số 0 viết(4 p) * Nhận biết vị trí số 0 trong dãy số từ 0 ->9 ( 7 Phút ) Nghỉ gi/ tiết *HĐ2. HĐTH Bài 1: ( 3 P ) Bài 2 : dòng 2 ( 4 P ) Bài 3 :dòng 3 (3 p ) Bài 4 : ( 5 phút) Tổ chức trò chơi * HDƯD Đọc viết các số từ 1 -> 9, 9 - > 1 - Nhận xét , chốt vị trí các số * Giới thiệu bài Ghi đề - HD HS lấy 4 que tính , rồi lần lượt bớt đi 1 que tính - ? còn bao nhiêu que tính - HD HS quan sát tranh vẽ trong sách và hỏi.Lúc đầu trong bể có mấy con cá -lấy đi 1 con cá thì còn lại mấy con cá -Lấy tiếp 1con cá thì còn mấy con cá -Lấy tiếp 1 con cá nữa thì còn mấy con.. * T nói để chỉ không còn con cá nào ta dùng số 0 -Nêu số không được viết bằng chữ số 0 - Đính chữ số 0 in , số 0 viết lên bảng - Cho HS xem tranh vẽ SGK, chỉ vào từng ô và hỏi “ có mấy chấm tròn “ - Nói : Như vậy nhìn vào dãy số từ 0 ->9 ? số nào là số bé nhất , số nào là số lớn nhất - Cho lớp đọc lại các số xuôi - ngược - Cho Lớp nghỉ giữa tiết * HD HS làm lần lượt từng bài - Viết số 0, KS giúp đỡ H yếu viết đúng - Cho H nêu lệnh bài 2 - Cho H làm bài vào vở bài tập - KS giúp HS yếu viết đúng - Chữa bài , huy động KQ - Chốt vị trí các số từ 0 -> 9 - Cho H nêu lệnh bài 3 * HD HS làm tương tự bài 2 Chốt vị trí các số từ 0 -> 5 , từ 0 -> 3 * Cho H nêu lệnh bài 4 Tổ chức trò chơi , điền dấu nhanh và đúng - Nhận xét cách chơi , khen ? trong các số từ 0 ->9 số nào là số bé nhất , số lớn nhất là số nào - Về chia sẽ với người thân những gì đã học . 2 em , cả lớp - Lấy 4 que tính thao tác bớt ... - TL còn lại 0 que tính - TL lúc đầu có 3 con cá Còn 2 con cá Còn 1 con cá Còn không con cá - Quan sát - Đọc cá nhân , lớp ( số 0 ) - Quan sát tranh vẽ só chấm tròn TL.( không , một, hai , ba , bốn .......chín chấm tròn -Nghe, quan sát TL cá nhân - Số 0 là số bé nhất , số 9 là số lớn nhất - Đọc cá nhân , lớp 0 , 1, 2 ,3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8 , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 - Hát , múa tập thể - viết bảng con - Lớp làm vở bài tập - Viết số th/hợp vào ô trống -Lớp làm VBT,1em làm b /phụ - Đọc kết quả điền số 2 em Lớp dò bài , kiểm tra chéo *HS làm SGK cả lớp , 1em làm bảng phụ - điền dấu > , < , = - Chơi theo nhóm ,1 nhóm 3 em - Lớp theo dõi , nhận xét - Đọc lại KQ điền dấu - Số bé nhất là số 0 - Số lớn nhất là số 9 - Nghe ghi nhớ ÔLT: TUẦN 5 PHẦN KĐ VÀ BT 1,2,3,4 PHẦN ÔN LUYỆN I: Mục tiêu - Biết 6 thêm 1 được 7, 7 thêm 1 được 8. - Biết đọc ,viết ,đếm được các số từ 1 - 8 và đọc theo thứ tự từ 1-8 và ngược lại. II.Đồ dùng dạy học - GV: BTHT , sách ôn luyện toán - HS:BTHT+TV, sách ôn luyện toán III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: * Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động các BT 1,2,3,4 trang 26,27, 28 - HS :TB - yếu: Như Lê lan, Tuấn , TrangTheo dõi giúp các em đếm được các nhóm đồ vật từ 1-8 qua phần khởi động, đếm , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 1,2,3,4 trang 26,27, 28 - HS – KG: Như phương, Phương, Hiếu,Nga, Giúp các em nắm chắc sự bằng nhau về số lượng viết số nhanh ,đẹp, đúng theo yêu cầu BT 1,2,3,4 trang 26,27, 28 IV. HDƯD:Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học ******************************* Dạy ngày thứ tư /28/9/2016 TIẾNG VIỆT: ÂM /h / (2T) TOÁN LUYỆN TẬP( Trang 38) I. Mục tiêu : *Giúp HS củng cố về: Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10 * Biết đọc , viết , so sánh các số trong phạm vi 10 , cấu tạo của số 10..HS làm cấc bài tập 1 , 3, 4, Tr 38 ,39 ( SGK ) *GDHS tính cẩn thận , chính xác ,khi làm bài tập , giữ vở sạch sẽ , viết số đẹp . II.Chuẩn bị :* GV, Nội dung bài tập luyện tập , SGK , VBT * HS . VBT , SGK , bảng con . III.Các hoạt động dạy học : N dung - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐCB 1.Khởi động: 5p 2, HĐTH : Bài 1 : ( Nối theo mẫu ) ( 6 phút ) Bài 3 : Có mấy hình tam giác ( 6 phút ) Bài 4 : So sánh số , > , < ,= Phần a TCTC ( 6 phút ) Phần b, c,( 8 phút ) *HĐ2:HDƯD ( 3 phút ) - KT viết bảng con các số từ 0 -> 10và ngược lại từ 10 -> 0 , đọc phiếu - Nhận xét ,tuyên dương . - Chốt vị trí số 10 trong dãy số từ 0 ->10 , mũi nhọn luôn chỉ về số bé * Giới thệu bài ghi bảng -HD tổ chức HS làm thứ tự các bài tập - chiếu tranh vẽ bài 1 lên bảng HD HS quan sát , đếm số lượng con vịt , con lợn , con thỏ ,con mèo được bao nhiêu nối với số đã cho ở hình giữa 9, 10, 8 - KS giúp đỡ HS yếu nối đúng - Chữa bài , huy động kết quả - Cho Lớp đổi sách KT chéo - Chốt , muốn nối đúng thì ta phải đếm số lượng thỏ , lợn , vịt , mèo rồi mới nối với các số 8 , 9, 10 . * Chiếu tranh lên bảng cho H QS , tự làm rồi chữa bài - KS giúp đỡ HS yếu làm đúng - Chữa bài , huy động Kết quả - Nhận xét HTLời Chốt cho HS về cấu tạo số 10 , VD HD HS nêu 10 hình tam giác có 5 hình tam giác xanh , và 5 hình tam giác trắng . * Phần a , Tổ chức trò chơi điền dấu nhanh , đúng - Theo dõi , nhận xét , khen ... - Cho Lớp đọc lại KQ điền dấu * Phần b. GV nêu nhiệm vụ các số bé hơn 10 là những số nào .. * Phần c .Số bé nhất là số mấy ... Số lớn nhất là số mấy - Kiểm soát giúp HS yếu làm bài -Chữa bài , huy động kết quả - muốn điền dấu đúng ta phải làm thế nào ? - Trong các số từ 0 -> 10 số nào là số bé nhất , số nào là số lớn nhất ? 10 là 3 và ? 10 là 2 và ? 10 là 8 và ? 10 là 4 và ?.... -Chia sẻ với người thân những gì mình đã học. Nhận xét tiết học - Cả lớp , cá nhân, - Nhận xét cách viết số .... - Đọc đề bài - Quan sát , làm vào SGK , cả lớp , 1 em làm bảng phụ - 1 em nêu KQ nối , 10 con vịt nối với số 10 ..... - Đổi sách KT chéo , nhận xét - Quan sát , làm bài vào SGK Cả lớp - 2 em TL câu a có 10 hình tam giác , câu b có 10 hình tam giác viết số 10 - Lắng nghe , sữa sai - Chơi theo nhóm , 1 nhóm 5 em , lớp làm trọng tài , nhận xét cách chơi - Cả lớp đọc , 0 < 1 , 1 < 2..... - Cả lớp làm SGK , 1em làm bảng phụ . - Nêu KQ viết số, 3em - Các số bé hơn 10 là : 0, 1, 2, 3, 4, ....., 9 . Số bé nhất là số 0, số lớn nhất là số 10 . - 1em TL - 1 em TL - 4 em TL - Nghe, nhớ thực hiện. ÔLT: TUẦN 5 BT 5,6,7,8 PHẦN ÔN LUYỆN VÀ PHẦN VẬN DỤNG I: Mục tiêu - Biết 6 thêm 1 được 7, 7 thêm 1 được 8, 8 thêm 1 được 9. - Biết đọc ,viết ,đếm được các số từ 1 - 9 và đọc theo thứ tự từ 1-9 và ngược lại. II.Đồ dùng dạy học - GV: BTHT , sách ôn luyện toán - HS:BTHT+TV, sách ôn luyện toán III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: * Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động các BT 5,6,7,8 trang 29,30, - HS :TTC: Như Lê lan, Tuấn , Trang, TươiTheo dõi giúp các em đếm được các nhóm đồ vật từ 1-9 qua phần khởi động, đếm , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 5,6,7,8 trang 29,30, - HS – KG: Như phương, Phương, Hiếu, Huynh Giúp các em nắm chắc sự bằng nhau về số lượng viết số nhanh ,đẹp, đúng theo yêu cầu BT 5,6,7,8trang 29,30, IV. HDƯD Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học Làm BT vận dụng ****************************** Dạy ngày thứ năm /29/9/2016 TIẾNG VIỆT: ÂM /i / (2T) TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG( Trang 40) I. Mục tiêu : *Giúp HS củng cố về: Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10 *Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0>10 HS làm các bài tập 1 , 3, 4, Tr 40 . 41 ( SGK ) *GDHS tính cẩn thận , chính xác ,khi làm bài tập , giữ vở sạch sẽ , viết số đẹp . II.Chuẩn bị :* GV, Nội dung bài tập luyện tập , SGK , VBT *HS . VBT , SGK , bảng con . III.Các hoạt động dạy học : Ndung - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐCB 1.Khởi động : ( 5 p ) 2 :HĐTH Bài 1 : ( Nối theo mẫu ) ( 6 phút ) Bài 3 : Số : phần a., phần b ( 6 phút ) Bài 4 : Viết các số 8 , 2, 1, 5,10 (6 phút ) Phần a, b, ,( 8 phút ) *Tổ chức trò chơi ( 5 phút ) HDƯD : - KT viết bảng con điền dấu > , < , = bài 4 Tr 39 - Nhận xét , tuyên dương . - Chốt mũi nhọn luôn chỉ về số bé , phải so sánh 2 số bên phải , bên trái * Giới thệu bài ghi bảng - HD tổ chức HS làm thứ tự các bài tập - Đính tranh vẽ bài 1 lên bảng HD HS quan sát , đếm số lượng con gà., con chim ,bông hoa ,bút chì, cánh buồm , kem, quả táo . được bao nhiêu nối với số đã cho ở hình bông hoa 8 cánh , 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10 - KS giúp đỡ HS yếu nối đúng - Chữa bài , huy động kết quả - Cho Lớp đổi sách KT chéo - Chốt , muốn nối đúng thì ta phải đếm số lượng của từng nhóm đồ vật , nối với các số ,3 ,5 , 7, 9, 4, 6, 8, 10 . - Đính tranh lên bảng cho H QS , tự làm rồi chữa bài - KS giúp đỡ HS yếu làm đúng - Chữa bài , huy động Kết quả - Nhận xét HTLời Chốt vị trí các số từ 0 -> 10 *GV nêu yêu cầu của bài tập - HDHS xác định số bé nhất trong các số đã cho rồi viết vào vòng tròn đầu tiên - ở phầ b dựa vào phần a ,viết các số theo thứ tự ngược lại . - KS giúp đỡ H yếu viết đúng - Chữa bài , huy động Kết quả - Cho Lớp đọc lại KQ viết số - Chốt cách viết số bé đến số lớn bằng cách xác định - muốn điền dấu đúng ta phải làm thế nào ? - Trong các số từ 0 -> 10 số nào là số bé nhất , số nào là số lớn nhất ? - Số 10 đứng liền sau số nào? - Số 0 đứng liền trước số nào ? * Phổ biến cách chơi thi trả lời nhanh, đúng. 0 bé hơn những số nào ?..... Hôm nay em học bài gì ? - Nhận xét tiết học . - Chia sẻ với người thân những gì mình đã học. - Cả lớp , cá nhân,làm bảng con - Nhận xét cách điền dấu - Nghe , ghi nhớ - Đọc đề bài - Quan sát , làm vào SGK , cả lớp , 1 em làm bảng phụ - 1 em nêu KQ nối , 3 con gà nối với số 3 ..... - Đổi sách KT chéo , nhận xét - Quan sát , làm bài vào SGK Cả lớp - 2 em TL câu a , điền các số tù 10 -> 1 ,câu b điền các số 0 -> 10.Lớp dò bài , sữa sai - Lắng nghe , sữa sai -Quan sát , nghe *Cả lớp làm VBT, 1em làm bảng phụ . - 2 em đọc : 1, 2, 5, 8, 10 10 , 8 , 5, 2, 1 - Lớp KT chéo vỏ nhóm đôi - lớp đọc lại KQ các số vừa viết . - 1em TL - 1 em TL - 4 em TL - Nghe, nhớ thực hiện. - Chơi cá nhân - Nghe , nhớ thực hiện ÔLTV: ÂM / g / I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố đọc, viết âm / g/ và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /g/ - Viết đúng : Bé kể: bé kê ghế, ba kê ghế, bà ạ! - Làm đúng các bài tập ở vở BTTH Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BTTHCGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học ND-TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HĐCB 1. Khởi động 2. HĐTH HDƯD - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Gọi thuyền" - Lớp tham gia chơi. * Việc 1: Đọc sách giáo khoa H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS c̣òn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: Chỉ vào các âm /g/ và hỏi: đây là âm gì? /g/ là nguyên âm hay phụ âm? Nhắc lại nhiều lần. T. Âm /g/ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ gì? H: Nhắc lại nhiều lần. * Việc 2: Viết. T - HD viết : Bé kể bé kê ghế, ba kê ghế, bà ạ T. Âm /g/ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ gì? H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng. HD Làm bài tập 1,2,3 THTVCGD * Về nhà chia sẻ với người thân những gì mình đã học. HS chơi. CTHĐTQ điều hành HS đọc sách giáo khoa, THTVCGD nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT H: /g/ là nguyên âm. H. Âm /g/ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ gh. HS viết bảng con H. Âm /g/ đứng trước âm e, ê phải ghi bằng con chữ gh. HS viết vở HS làm BT Nghe về thực hiện. ******************************** Dạy ngày thứ sáu /30/9/2016 TIẾNG VIỆT: ÂM /gi / (2T) TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG ( Trang 42) I. Mục tiêu : *Giúp HS củng cố về: So sánh được các số trong phạm vi 10 * Sắp xếp được các số theo thứ tự đã xác định trong phạm vi 10 . HS làm cấc bài tập 1 , 2, 3, 4, Tr 42 ( SGK ) *GDHS tính cẩn thận , chính xác ,khi làm bài tập , giữ vở sạch sẽ , viết số đẹp . II.Chuẩn bị : *HS . VBT , SGK , bảng con . * GV, Nội dung bài tập luyện tập , SGK , VBT III.Các hoạt động dạy học : N dung - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐCB 1.Khởi động: (5p) 2. Bài mới : *HĐTH Bài 1 : Điền số ( 6 phút ) Bài 2 : > , < , = ( 6 phút ) Bài 3 : Số : ( 6 phút ) Bài 4 : Viết các số 6 , 2, 9 , 4, 7 (6 phút ) \ * HDƯD ( 6 phút ) - KT viết bảng con xếp các số 6 , 1, 3, 7, 10 theo thứ tự từ bé -> lớn . - Nhận xét , tuyên dương . - Chốt phải xác định được số bé nhất để xếp . * Giới thệu bài ghi bảng - Tổ chức HS làm thứ tự các bài tập - Cho HS đọc lệnh bài 1 , tự làm rồi chữa bài - KS giúp đỡ HS yếu điền đúng - Chữa bài , huy động kết quả - Cho Lớp đổi sách KT chéo - Chốt , muốn điền số đúng thì ta phải dựa vào dãy số từ 0 -> 10 * Cho HS nêu lệnh bài toán , tự làm và chữa bài -Kiểm soát giúp đỡ HS yếu làm bài - Chữa bài , huy động Kết quả - Nhận xét HTLời Chốt muốn điền dấu đúng thì ta phải so sánh 2 số bên phải , bên trái * Cho HS tự nêu yêu cầu bài 3 , tự làm rồi chữa bài . KS giúp đỡ HS yếu điền số đúng Chữa bài , huy động KQ - NHận xét , chốt cách điền số *ở phần a ,viết các số theo thứ tự từ bé -> lớn . HD HS xác định số bé nhất trong các số đã cho rồi điền đầu tiên - ở phần b dựa vào KQ phần a viết ngược lại. - KS giúp đỡ H yếu viết đúng - Chữa bài , huy động Kết quả - Cho Lớp đọc lại KQ viết số - Chốt cách viết số bé đến số lớn bằng cách xác định - muốn điền dấu đúng ta phải làm thế nào ? - Trong các số từ 0 -> 10 số nào là số bé nhất , số nào là số lớn nhất ? - Số 10 đứng liền sau số nào? - Số 0 đứng liền trước số nào ? -Nhận xét tiết học - Chia sẻ với người thân những gì mình đã học. - Cả lớp , cá nhân,làm bảng con - Nhận xét cách xếp số - Nghe , ghi nhớ - Đọc đề bài - 1em nêu, điền số vào ô trống HS làm vào SGK , cả lớp , 1 em làm bảng phụ - 2 em nêu KQ điền số 0 , 1 , 2 , ...... lớp dò bài - Đổi sách KT chéo * 1 em nêu điền dấu > , < , = vào ô trống - Lớp làm VBT - 1 em nêu KQ điền dấu 8 > 5 ... , lớp dò bài - Đổi sách KT chéo , nhận xét Nghe , nhớ * 1 em nêu điền số vào ô trống - Lớp làm VBT , 1 em làm bảng phụ 1 em nêu 0 9 , 6 < 7 < 8 , lớp dò bài , nhận xét - Quan sát , làm bài vào VBT Cả lớp, 1 em làm bảng phụ - 1 em nêu câu a , điền các số 2 , 4 , 6, 7, 9 - 1 em nêu câu b . 9 , 7, 6, 4 , 2 Lớp dò bài , nhận xét , KT chéo - 1em TL - 1 em TL - 4 em TL - Nghe, nhớ thực hiện HĐTT: SINH HOẠT SAO IMục tiêu - Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm sửa chữa những tồn tại trong tuần tới. - Biết thực hiện tốt các nội quy của Đội, trường lớp. II. Đánh giá các hoạt động tuần qua ND - TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.Đánh giá HĐ tuần qua 3. Hướng tuần sau: 4.Sinh hoạt văn nghệ Kiểm tra vệ sinh : sao trưởng kiểm tra. Điểm danh , xưng tên. - CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs.lên đánh giá các ưu khuyết điểm trong tuần qua. - Các ban lần lượt lên báo cáo ưu , khuyết điểm trong tuần qua. - CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng thời nhắc nhở những hạn chế còn tồn tại để rút kinh nghiệm trong tuần sau. Chị phụ trách sao :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích cực, khuyến khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa để làm tốt vai trò của mình. - Nhắc nhở những em còn tồn tại Lan , Tuấn, Tươi, động viên các em khắc phục triệt để hạn chế trong thời gian tới. *Phát huy những ưu điểm Khắc phục những hạn chế còn tồn tại . Tiếp tục ổn định nề nếp để học tập tốt -Thực hiện tốt ATGT. *HS thi kể chuyện , hát , múa, đọc thơ về trường lớp , quê hương đất nước. Nhận xét giờ sinh hoạt Sao HS kiểm tra vệ sinh Các bạn báo cáo. Các bạn lắng nghe. HS sinh hoạt văn nghệ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTUẦN 6.docx
Tài liệu liên quan